Tunggu sebentar
Sedang ambil data......

AKTA CERAI :

DAFTAR AKTA CERAI YANG TELAH TERBIT TAHUN 2016 s/d 2022

SEJUMLAH 2216 AKTA

# Nomor AC Tanggal AC Nomor Seri AC Nomor Perkara Jenis Perkara Pihak Tanggal Putus Tanggal Ikrar Tanggal BHT
# Nomor AC Tanggal AC Nomor Seri AC Nomor Perkara Jenis Perkara Pihak Tanggal Putus Tanggal Ikrar Tanggal BHT
1173/AC/2022/PA.Bko18-05-2022E. 03483Cerai TalakD*d* M*rt*n* b*n M. T*h*r
melawan
N*rh*s*n*h b*nt* H*s*n
13-04-202218-05-202209-05-2022
2172/AC/2022/PA.Bko18-05-2022E. 03480Cerai TalakD*rj* b*n J*sm*n
melawan
R*sm*n* b*nt* M*st*j*b
14-04-202218-05-202209-05-2022
3171/AC/2022/PA.Bko13-05-2022E. 03481157/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*ry*t* b*nt* S*t*kn*
melawan
S*tr*sn* b*n B*rn*
27-04-2022-13-05-2022
4168/AC/2022/PA.Bko13-05-2022E. 03478Cerai GugatY*l** *dh* b*nt* R*dw*n
melawan
S*ry* W*hy*d* *lsr* b*n *l*m*n J*l*l
20-04-2022-13-05-2022
5170/AC/2022/PA.Bko13-05-2022E. 03480Cerai GugatR*n* P*rw*nt* *l**s R*n* P*rw*nty b*nt* S*g**nt*
melawan
D*d*ng H*rm*nt* b*n *zw*r
27-04-2022-13-05-2022
6169/AC/2022/PA.Bko13-05-2022E. 03479Cerai Gugat*l* F*k* S*r* b*nt* S*ms*l B*hr*
melawan
R*d* *p*nd* b*n T*nd**k
27-04-2022-13-05-2022
7166/AC/2022/PA.Bko12-05-2022E. 03476Cerai GugatS*l*str* b*nt* S*n**rt*
melawan
W*s*m*n b*n P*w*r* S*m*rd*
13-04-2022-12-05-2022
8167/AC/2022/PA.Bko12-05-2022E. 03477Cerai GugatN*rs*pn* *l**s N*rs*fn* b*nt* S*p*r*d*n
melawan
S**p*l H*ndr* *l**s S**p*l H*nr* b*n *b* B*k*r
26-04-2022-12-05-2022
9161/AC/2022/PA.Bko10-05-2022E. 03471106/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakW*tm*n J*l**d* b*n K*r*s*n
melawan
Y*l** N*rl**l* W*t* b*nt* R*ml*
15-03-202210-05-202220-04-2022
10165/AC/2022/PA.Bko10-05-2022E. 03475Cerai GugatS*n*nt* b*nt* B**ng
melawan
N*r *f*f b*n T*rt*b
22-04-2022-10-05-2022
11164/AC/2022/PA.Bko10-05-2022E. 03474Cerai Gugat*p*t M*ly*t* b*nt* *hm*d
melawan
*hm*d R*f** b*n R*h*y*t
22-04-2022-10-05-2022
12163/AC/2022/PA.Bko10-05-2022E. 03473Cerai Gugat*t* N*r *kt*v** b*nt* D*d*n
melawan
D*p* *r*y*nt* b*n S*r* W*b*w*
22-04-2022-10-05-2022
13162/AC/2022/PA.Bko10-05-2022E. 03472Cerai GugatM*n*s S*w*tr* b*nt* *p*ng S*m*r*
melawan
S*hr* b*n M*h*m*d
22-04-2022-10-05-2022
14159/AC/2022/PA.Bko09-05-2022E. 03469134/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatP*TR* L*ST*R* B*NT* S*M*RN*
melawan
R*FLY V*L*R B*N H*BS*
06-04-2022-09-05-2022
15158/AC/2022/PA.Bko09-05-2022E. 03468Cerai GugatW*ndr* M*g*w*t* F*t*m*t*. Z b*nt* *y*t H*d*y*t
melawan
R*w*h Rh*m*dh*n D*l*h*n H*l*m**n b*n W*l*d*
18-04-2022-09-05-2022
16155/AC/2022/PA.Bko09-05-2022E. 03465Cerai GugatN*p* *rz*n*h b*nt* *bd*l W*h*b
melawan
J*n* C*ndr* b*n H*mz*h
13-04-2022-09-05-2022
17157/AC/2022/PA.Bko09-05-2022E. 03467Cerai GugatM*mn*nn**h b*nt* M*h*lly My
melawan
M*hd. Z*k* b*n S*h *bd k*d*r
19-04-2022-09-05-2022
18156/AC/2022/PA.Bko09-05-2022E. 03466Cerai GugatL** *y* L*st*r* b*nt* S*n*rd*
melawan
M*h*mm*d Sy*f** b*n M*st*r*
18-04-2022-09-05-2022
19160/AC/2022/PA.Bko09-05-2022E. 03470Cerai GugatW*d* Y*nt* b*nt* K*d*m
melawan
Sl*m*t Tr*y*n* b*n S*j*m*n
21-04-2022-09-05-2022
20154/AC/2022/PA.Bko27-04-2022E. 03464141/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakM*d*s*r b*n S*k*y*
melawan
P*j* *km*y*t* *l**s P*j* *st*t* b*nt* H*rt*n*
24-03-202227-04-202211-04-2022
21153/AC/2022/PA.Bko27-04-2022E. 03463155/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakS*br*n* b*n H*r*y*nt*
melawan
S*r*s S*t* b*nt* M*kr*
31-03-202227-04-202218-04-2022
22151/AC/2022/PA.Bko26-04-2022E. 03461120/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakL*km*n *l**s L*km*n L b*n L*tf*
melawan
C*t *rm* D*m*y*nt* *l**s C*t *rm* D*rm*y*nt* b*nt* H*s*n*s*
04-04-202226-04-202219-04-2022
23152/AC/2022/PA.Bko26-04-2022E. 03462Cerai Gugat*n* M*r** b*nt* M. N*z*r
melawan
R*d*y*n N*b*w* b*n S*p*r*d*n
08-04-2022-26-04-2022
24149/AC/2022/PA.Bko25-04-2022E. 03459138/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*t* R*h*d*y*h b*nt* W*l*y*
melawan
N*g*rdy S*p*tr* b*n K*s*m*n
07-04-2022-25-04-2022
25150/AC/2022/PA.Bko25-04-2022E. 03460150/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*s*l*w*t* b*nt* R*hm*n
melawan
*sm*n b*n B*sr*
08-04-2022-25-04-2022
26148/AC/2022/PA.Bko25-04-2022E. 03458154/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatJ*sm*n* b*nt* K*sm*r*
melawan
*rw*nt* b*n W*g*y*
07-04-2022-25-04-2022
27147/AC/2022/PA.Bko21-04-2022E. 03457146/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatH*sn*h b*nt* M. R*s**
melawan
*zm* b*n *BD G*n*
05-04-2022-21-04-2022
28146/AC/2022/PA.Bko21-04-2022E. 03456156/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatM*g* S*lv** b*nt* M*st*p*
melawan
J*h*n*s S*pt**n S*p*tr* b*n *d* K*rn**s*nd*
05-04-2022-21-04-2022
29145/AC/2022/PA.Bko21-04-2022E. 03455158/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*rz**t*h b*nt* B**n
melawan
R** H*n*f* b*n R*nn* *l**s N*r R*n*
05-04-2022-21-04-2022
30144/AC/2022/PA.Bko20-04-2022E. 03454126/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakJ*k* S*g**rt* b*n S*t*n*
melawan
N*v* T*vr**n* b*nt* S*r*hn*
23-03-202220-04-202208-04-2022
31140/AC/2022/PA.Bko18-04-2022E. 03450148/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*lm*h B*nt* B*h*r*dd*n
melawan
*mr*n b*n M*j*d
24-03-2022-18-04-2022
32142/AC/2022/PA.Bko18-04-2022E. 03452151/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*ld* S*p*tr* b*nt* P*j* D*n* *l**s R*j* D*n*
melawan
Ck**r*l *n*m *l**s Kh**r*l *n*m b*n R*hm*t
30-03-2022-18-04-2022
33143/AC/2022/PA.Bko18-04-2022E. 03453152/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*r S*l*h*h b*nt* H*d* S*pr* Y*tm* *l**s H*d* S*pr*y*tn*
melawan
M. S*d*k *l**s M*h*m*d S*d*k b*n Sl*m*t
31-03-2022-18-04-2022
34141/AC/2022/PA.Bko18-04-2022E. 03451159/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*g*rw*t* b*nt* *. S**t
melawan
P*dr*z*l b*n M*h*mm*d F**d
30-03-2022-18-04-2022
35138/AC/2022/PA.Bko14-04-2022E. 03448139/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatSr* W*hy*n* b*nt* M. Y*z*d. *
melawan
D*v*s K*rp* b*n M. H*sb*
29-03-2022-14-04-2022
36139/AC/2022/PA.Bko14-04-2022E. 03449142/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatSr* H*rt*t* b*nt* *b* H*m*d
melawan
S*j*d* b*n W*g*m*n
31-03-2022-14-04-2022
37137/AC/2022/PA.Bko14-04-2022E. 03447144/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*n* M*rl*n* b*nt* J*r*
melawan
H*ndr* D*n* b*n *sn*d*
29-03-2022-14-04-2022
38136/AC/2022/PA.Bko13-04-2022E. 03446113/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*g*s C*ndr* b*n S*pr*y*n*
melawan
K*k* Sy*rl* W*hy*n* b*nt* H. Sy*r*f*dd*n
16-03-202213-04-202231-03-2022
39135/AC/2022/PA.Bko13-04-2022E. 03445114/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakJ*k* L*l**nd* b*n *l* *mr*n
melawan
*n*z M**s* P*tr* b*nt* S*p**n
15-03-202213-04-202231-03-2022
40133/AC/2022/PA.Bko13-04-2022E. 03443115/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*G*S S*PR*Y*NT* B*N SL*M*T K
melawan
D*RM*N* B*NT* D*R*Y*
11-03-202213-04-202229-03-2022
41132/AC/2022/PA.Bko13-04-2022E. 03442118/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakS*g*ng b*n S*tr*sn*
melawan
*nd*s*h *l**s *nd*s*h S*t* H*w* b*nt* R*s*m*n
17-03-202213-04-202204-04-2022
42131/AC/2022/PA.Bko13-04-2022E. 03441125/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*hm*d* b*n *lw*
melawan
*r* S*pr*n* b*nt* D*w*
17-03-202213-04-202204-04-2022
43134/AC/2022/PA.Bko13-04-2022E. 03444140/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*d* W*j*y* b*n D*k*r
melawan
S*f**t*n *pr**h b*nt* S*m*w*n
16-03-202213-04-202204-04-2022
44130/AC/2022/PA.Bko13-04-2022E. 03440145/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatSh*nt* W*l*nd*r* b*nt* S*r*tm*n
melawan
S*pt*d*n b*n *h*n S**rn*
28-03-2022-13-04-2022
45129/AC/2022/PA.Bko12-04-2022E. 03439133/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatP*rw*nt* b*nt* S**d*
melawan
S*rn* b*n J*m*ng*n
28-03-2022-12-04-2022
46128/AC/2022/PA.Bko12-04-2022E. 03438149/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*sc* N*rm* F*tr* b*nt* *sm**l Y*n*s
melawan
S*pr*y*tn* B*n J*h*m
23-03-2022-08-04-2022
47127/AC/2022/PA.Bko11-04-2022E. 03437132/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatY*nt* b*nt* N*ns*r *nc*
melawan
M. M*n*r b*n Z*h*r*d*n
23-03-2022-11-04-2022
48126/AC/2022/PA.Bko11-04-2022E. 03436136/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*z*r**h b*nt* *. W*h*p
melawan
R*dw*n b*n S*y*t*
23-03-2022-11-04-2022
49125/AC/2022/PA.Bko08-04-2022E. 03435137/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*z*l* b*nt* Y*h*rd*
melawan
R*sl* T*z*l b*n *f*nd*
22-03-2022-08-04-2022
50124/AC/2022/PA.Bko08-04-2022E. 03434143/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatL*l*s S*ry*n* b*nt* H*ry*nt*
melawan
M*h*mm*d N*vr**nt* b*n Sy*f**n J*l*l
22-03-2022-08-04-2022
51117/AC/2022/PA.Bko06-04-2022E. 0342767/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakG*mp*ng b*n T*y*r
melawan
*l* Y*rn*t* b*nt* S*w*l
23-02-202206-04-202221-03-2022
52118/AC/2022/PA.Bko06-04-2022E. 03428104/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakK*nc*r* b*n M*ngg*n
melawan
Fr*sk*l** M*l*t* S*n*g* b*nt* Sh*r*l S*n*g*
24-02-202206-04-202214-03-2022
53123/AC/2022/PA.Bko06-04-2022E. 03433127/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatJ*m*h *l**s H*y*m*h b*nt* J*h*r*
melawan
*nt*n* b*n *bd*ll*h
21-03-2022-06-04-2022
54119/AC/2022/PA.Bko06-04-2022E. 03429128/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatM*ft*h*l J*nn*h b*nt* T*p*n
melawan
*dy S*t**w*n b*n B*rd*
21-03-2022-06-04-2022
55121/AC/2022/PA.Bko06-04-2022E. 03431129/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*hm*w*t* b*nt* S*m*nd*r
melawan
J*pr* b*n S*g**nt*
21-03-2022-06-04-2022
56122/AC/2022/PA.Bko06-04-2022E. 03432131/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*r*t* b*nt* S*m*rn*
melawan
S*r*d* *l**s S*r*d* R*m* b*n T*m*dj*n *l**s T*m*j*n
21-03-2022-06-04-2022
57120/AC/2022/PA.Bko06-04-2022E. 03430135/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*m*rs*h b*nt* *m*r J*n*
melawan
*k* *r*y*nt* b*n S*r*nt*
21-03-2022-06-04-2022
58116/AC/2022/PA.Bko05-04-2022E. 0342674/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakM*hm*d* b*n *m*r
melawan
*ls* S*k**s* b*nt* B*s*r*dd*n
10-03-202204-04-202225-03-2022
59114/AC/2022/PA.Bko04-04-2022E. 03424105/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*t* **sy*h b*nt* Sy*ms*r*
melawan
M. N*r b*n M*k*
17-03-2022-04-04-2022
60115/AC/2022/PA.Bko04-04-2022E. 03425119/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatK*sr* b*nt* K*r*m*n
melawan
R**n S*g*t* b*n W*rs*
17-03-2022-04-04-2022
61110/AC/2022/PA.Bko01-04-2022E. 0342078/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakS*w*nd* b*n S*k*m*n
melawan
S*l*str* b*nt* S*d*rj*
22-02-202201-04-202215-03-2022
62111/AC/2022/PA.Bko01-04-2022E. 03421111/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*rl*z* b*nt* M. N*s*r
melawan
*sm**l b*n R*sl*
09-03-2022-01-04-2022
63112/AC/2022/PA.Bko01-04-2022E. 03422116/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*m*s M*nt*rs*h b*nt* *y*p
melawan
*p*ng S*d*rw*n b*n K*rs* W*y*n*
16-03-2022-01-04-2022
64113/AC/2022/PA.Bko01-04-2022E. 03423122/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatSr* S*c* M*n*rs*h b*nt* Y*y*n S*b*rj*
melawan
*c*p K*nt*k* b*n S*p*n*
16-03-2022-01-04-2022
65108/AC/2022/PA.Bko30-03-2022E. 0341871/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakP*nc* P*tr* S*t*mp*l b*n D*t S*t*mp*l
melawan
R*n* Tr*sn*w*t* b*nt* R*sl*
16-02-202230-03-202204-03-2022
66109/AC/2022/PA.Bko30-03-2022E. 03419102/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakD*d*t R*y*d* b*n S*str* P*w*r*
melawan
R*nj**h b*nt* M. S*hl*n
07-03-202230-03-202223-03-2022
67107/AC/2022/PA.Bko29-03-2022E. 03417101/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakR*st*m b*n S*d*k*n
melawan
N*n** N*ry*n*h b*nt* T*h*
25-02-202229-03-202216-03-2022
68106/AC/2022/PA.Bko28-03-2022E. 03416108/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*s*nt* b*nt* W*rd*
melawan
S*mp*n* b*n *m*r
09-03-2022-28-03-2022
69104/AC/2022/PA.Bko25-03-2022E. 0341490/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatL*n* *r*y*nt* b*nt* D*rm* *r*y*nt*
melawan
S*pr*y*nt* b*n M*m*r
23-02-2022-25-03-2022
70105/AC/2022/PA.Bko25-03-2022E. 03415109/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*r*y* b*nt* B*r*k**n*
melawan
W*nd* W*hy*d* b*n *d* Z*r*n
09-03-2022-25-03-2022
71100/AC/2022/PA.Bko24-03-2022E. 0341073/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*rd**n F*sr* b*n M*hy*d*n
melawan
F*br* L*d** P*tr* b*nt* H*s*n*d*n
16-02-202224-03-202204-03-2022
72101/AC/2022/PA.Bko24-03-2022E. 0341179/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakP*hl*p* b*n B*h*r*d*n
melawan
*m* H*b*b*h b*nt* S*n*s*
22-02-202224-03-202216-03-2022
73103/AC/2022/PA.Bko24-03-2022E. 0341396/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatM*r* *pr*z* b*nt* *sm*s
melawan
*sw*d* b*n *lw*
23-02-2022-24-03-2022
74102/AC/2022/PA.Bko24-03-2022E. 03412112/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*h**n*z*h b*nt* M. N*r
melawan
M*h*mm*d *hm*d* b*n *dn*n
08-03-2022-24-03-2022
7598/AC/2022/PA.Bko23-03-2022E. 0340848/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakN*sr*l *zm* b*n S*l*h. Y
melawan
D**n *g*st*n* b*nt* *b*d*n
09-02-202223-03-202207-03-2022
7699/AC/2022/PA.Bko23-03-2022E. 03409107/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatSr* M*ly*n* *l**s M*ly*n* b*nt* D*rn* W*j*n*
melawan
B*w*n* M*sw*r* b*n S*d*h*w*
07-03-2022-23-03-2022
7795/AC/2022/PA.Bko22-03-2022E. 0340580/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*g*s B*d*y*n* b*n M*ry*n*
melawan
L*nd* S*pr**n* b*nt* P*rw*nt*
22-02-202222-03-202210-03-2022
7896/AC/2022/PA.Bko22-03-2022E. 0340681/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakD*v*n H*rs**nt* b*n C*sb**n
melawan
S*k*r S*r* R*m*dh*n b*nt* J*k* S*m*rn*
16-02-202222-03-202207-03-2022
7997/AC/2022/PA.Bko22-03-2022E. 0340793/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*r**t* b*nt* R*s*d
melawan
M*h*mm*d D*mh*r* b*n Y*k*b
04-03-2022-22-03-2022
8094/AC/2022/PA.Bko21-03-2022E. 0340495/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*rm*w*t* b*nt* Z*lk*fl*
melawan
*hm*d R*j*k b*n J*l*l
02-03-2022-21-03-2022
8193/AC/2022/PA.Bko18-03-2022E. 0340388/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*r **n* b*nt* *bn* H*j*r
melawan
Z*pw*n b*n *. K*d*r
02-03-2022-18-03-2022
8292/AC/2022/PA.Bko17-03-2022E. 03402100/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*r*k* F*tr* W*t* b*nt* J*n**d*
melawan
H*b*b*rr*hm*n b*n M*hy*d*n
01-03-2022-17-03-2022
8389/AC/2022/PA.Bko16-03-2022E. 0339921/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakW*S*D B*N *SM*L*
melawan
S*K*Y*H B*nt* W*S*N
09-02-202216-03-202201-03-2022
8491/AC/2022/PA.Bko16-03-2022E. 0340141/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakM*rk*m b*n *hm*d R*j*
melawan
S*rt*n* b*nt* Sy*h*r*d*n
09-02-202216-03-202201-03-2022
8590/AC/2022/PA.Bko16-03-2022E. 0340054/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakP*tr* S*mp*rn* b*n S*m**n
melawan
*lv* N*v**n* b*nt* L*s*m*n
09-02-202216-03-202201-03-2022
8688/AC/2022/PA.Bko15-03-2022E. 0339883/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakR*k* *kt*v**n*s b*n M*sl*m
melawan
R*b**h b*nt* M*ht*r
16-02-202215-03-202204-03-2022
8783/AC/2022/PA.Bko14-03-2022E. 0339268/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*p* W*rd*n* S*p*tr* b*nt* R*p*n*
melawan
H*rw*nt* b*n K*s*m
10-02-2022-10-03-2022
8887/AC/2022/PA.Bko14-03-2022E. 0339769/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*r**d* *l**s *rm*d* b*nt* S**n
melawan
R*ck* F*rd**s b*n *g*sm*n. K
25-02-2022-14-03-2022
8986/AC/2022/PA.Bko14-03-2022E. 0339694/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatD*v* Sr* L*st*r* b*nt* S*g*m*n
melawan
D*ny H*rw*nt* b*n S*rl**n
24-02-2022-14-03-2022
9084/AC/2022/PA.Bko14-03-2022E. 0339397/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatK*m* L*st*r* *l**s K*m*h L*st*r* b*nt* T*g*r*n
melawan
S*k*mt* b*n S*r*m*n
24-02-2022-14-03-2022
9185/AC/2022/PA.Bko14-03-2022E. 03395103/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*lv** *rt* b*nt* *. R*sy*d
melawan
H*r* P*rn*m* b*n S*m*d*
24-02-2022-14-03-2022
9282/AC/2022/PA.Bko11-03-2022E. 0339185/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatCh**r*nn*s* b*nt* K*sh*nd*rt*
melawan
J*k* B*d* R*h*rj* b*n W*hy*d*
23-02-2022-11-03-2022
9381/AC/2022/PA.Bko10-03-2022E. 0339038/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*t* Y*l*str* *l**s Sr* L*st*r* b*nt* S*l*m*t *l**s S*l*m*t
melawan
J*pr* S*m* *l**s J*fr* S*m* b*n B*st*m*
23-02-2022-10-03-2022
9476/AC/2022/PA.Bko09-03-2022E. 0338462/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*m*y*t* b*nt* *d*k
melawan
H*ndry *r*w*n b*n *zh*r H*m*d
21-02-2022-09-03-2022
9579/AC/2022/PA.Bko09-03-2022E. 0338863/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*bd*l K*h*r *l**s *bd*l Q*h*r b*n M. T*h*
melawan
Y*st*n* b*nt* B*ht**r
03-02-202209-03-202221-02-2022
9680/AC/2022/PA.Bko09-03-2022E. 0338976/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakM. K*m*d *l**s M*h*mm*d K*m*d b*n S*n*n
melawan
K*sn* D*w* b*nt* *. M*kt*. S
10-02-202209-03-202201-03-2022
9774/AC/2022/PA.Bko09-03-2022E.0338184/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*ndr* *m*l** *l**s *ndr* *m*l** b*nt* N*s*b
melawan
M*h*m*d R*dw*n b*n B*sr*
16-02-2022-09-03-2022
9875/AC/2022/PA.Bko09-03-2022E. 0338387/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatM*r**n* *l**s M*ry *n* b*nt* Sy*w*l*dd*n
melawan
*dys*n J*y* b*n M. R*d*
16-02-2022-09-03-2022
9978/AC/2022/PA.Bko09-03-2022E. 0338792/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*fr* Y*ln* b*nt* M*hb*b J*n**d*
melawan
N*sr*ll*h b*n M*h*mm*d Sy*k*r
17-02-2022-09-03-2022
10077/AC/2022/PA.Bko09-03-2022E. 0338699/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*t*k Y*l**s*h b*nt* K*t*m*n
melawan
J*k* S*s*l* b*n S*d**rt*
21-02-2022-09-03-2022
10173/AC/2022/PA.Bko08-03-2022E.0338039/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak**d* b*n H*mz*h
melawan
M*l* H*rl*n* b*nt* Z*h*r*d*n
03-02-202208-03-202221-02-2022
10272/AC/2022/PA.Bko07-03-2022E.03379414/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*f**h *l**s S*f**h b*nt* S*nt*n
melawan
B**dh*w* b*n H. S*r*t
02-02-2021-07-03-2022
10371/AC/2022/PA.Bko04-03-2022E. 0337866/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*t*k L*st*r* b*nt* K**t
melawan
*ngg*t Pr*y*g* b*n S*y*tn*
16-02-2022-04-03-2022
10470/AC/2022/PA.Bko04-03-2022E. 0337765/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*l* W*l*nd* b*nt* Kl*w*n
melawan
D*n* S*km*w*n b*n H*r* S*nt*s*
16-02-2022-04-03-2022
10569/AC/2022/PA.Bko02-03-2022E. 0337656/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*r*sk* S*mb*r*ng b*nt* K*d*r S*mb*r*ng
melawan
H*b*b b*n *sm*n
10-02-2022-02-03-2022
10668/AC/2022/PA.Bko02-03-2022E. 0337534/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*rm**t* b*nt* *. M*n*p
melawan
*mr*n b*n M. Y*n*
09-02-2022-02-03-2022
10767/AC/2022/PA.Bko01-03-2022E. 0337458/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*r*w*t* b*nt* P*s*d*
melawan
*g*s Pr*y*tn* b*n S*y*tn*
10-02-2022-01-03-2022
10866/AC/2022/PA.Bko01-03-2022E. 0337370/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*nt* M*ly*nt* b*nt* *g*n*
melawan
R*p*l b*n *l*. G
10-02-2022-01-03-2022
10965/AC/2022/PA.Bko01-03-2022E. 0337261/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatTr* *sw*t* b*nt* M*j*n*
melawan
*sk*nd*r b*n C*k *l*
10-02-2022-01-03-2022
11064/AC/2022/PA.Bko01-03-2022E. 0337152/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatJ*n*d* b*nt* D*rw*s
melawan
J*z*l* b*n J*w**n*
09-02-2022-01-03-2022
11163/AC/2022/PA.Bko01-03-2022E. 0337042/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatY*l*nd* b*nt* J*y*
melawan
S*w*rd* b*n P**m*n
09-02-2022-01-03-2022
11262/AC/2022/PA.Bko01-03-2022E. 0336933/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*k*hw*t* b*nt* M*n*k
melawan
D*kr* P*tr* M**ly* *l**s D*kr* P*tr* M*ly* b*n D*r*hm*n
10-02-2022-01-03-2022
11361/AC/2022/PA.Bko01-03-2022E.0336849/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakR*dw*n b*n *m*n
melawan
*rn* S*s*nt* b*nt* *b*d*n
03-02-202201-03-202221-02-2022
11460/AC/2022/PA.Bko24-02-2022E.0336744/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*t* *n*f*h b*nt* M*h*l*p
melawan
M. M*hf*d b*n M*hs*j*d* *l**s M*h S*j*d*
09-02-2022-24-02-2022
11559/AC/2022/PA.Bko23-02-2022E.0336625/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakDw* W*c*ks*n* b*n S*k*m*n
melawan
*g*st*n* *rn* S*s*nt* b*nt* S*n*rd*
27-01-202223-02-202215-02-2022
11658/AC/2022/PA.Bko23-02-2022E.0336531/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*r* S*nd* b*n S*h*rl*
melawan
*rly J*dm*k*w*t* b*nt* K*sm*n*
27-01-202223-02-202214-02-2022
11757/AC/2022/PA.Bko23-02-2022E.0336423/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakW*hy* *d*ty* b*n N*r*m*m
melawan
F*n* Sh*nt* *r*y*n* b*nt* *d* Pr*n*t*
28-01-202223-02-202214-02-2022
11856/AC/2022/PA.Bko22-02-2022E.0336343/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*kb*r *rd**nt* b*n S*pr*y*n*
melawan
*k* *pr*l** b*nt* S*n*r
25-01-202222-02-202214-02-2022
11955/AC/2022/PA.Bko22-02-2022E.0336222/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakS*k*rs* b*n T*rm*
melawan
Y*n* b*nt* *nj*h
25-01-202222-02-202210-02-2022
12054/AC/2022/PA.Bko22-02-2022E.0336147/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*b*n* b*nt* K*r*n*
melawan
Tr* M*lg*y*n* *l**s Tr* M*g*y*n* b*n S*t*m*n
03-02-2022-22-02-2022
12153/AC/2022/PA.Bko22-02-2022E.0336045/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*lv** Y*n*t* b*nt* W*c* W*sm*r *l**s W*ck* W*sm*r
melawan
R*c* H*lm*s b*n J*sr*
03-02-2022-22-02-2022
12252/AC/2022/PA.Bko22-02-2022E.0335914/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*sn* b*nt* R*st*m
melawan
Sy*ms* b*n S*d* R*sl*
02-02-2022-22-02-2022
12351/AC/2022/PA.Bko22-02-2022E.0335832/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakFr*ns*sc* T*p*n M*r*nt*k* b*n S*h*rm*nsy*h
melawan
M*sr* M*tm**n*h b*nt* K*spr*
25-01-202222-02-202210-02-2022
12450/AC/2022/PA.Bko21-02-2022E.0335951/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatW*hy* b*nt* *pr*y*nt*
melawan
M. S*l*h*n b*n *nw*r
03-02-2022-21-02-2022
12549/AC/2022/PA.Bko21-02-2022E.0335653/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatP*rw*nt* b*nt* H*d*w*y*n*
melawan
*sm*n R*h*m*t b*n J*j*n
03-02-2022-21-02-2022
12648/AC/2022/PA.Bko21-02-2022E.0335564/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*h*y* M*n*nt* b*nt* S*k*d*
melawan
S*h**r* b*n *sm**l
03-02-2022-21-02-2022
12747/AC/2022/PA.Bko21-02-2022E.0335460/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatJ**r**h *l**s J**r*y*h b*nt* T*rj*
melawan
R*d* b*n D*t*
03-02-2022-21-02-2022
12846/AC/2022/PA.Bko21-02-2022E.0335315/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*nt*n R*hm*n* b*nt* S*p*rj*n
melawan
W*rm*n b*n Y*y* H*rm*nt*
27-01-2022-21-02-2022
12945/AC/2022/PA.Bko16-02-2022E.0335218/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakR*m*l* b*n M*l*n T*r*w*
melawan
N*rb**t* b*nt* M*h*mm*d S*d*k
18-01-202216-02-202203-02-2022
13044/AC/2022/PA.Bko16-02-2022E.033513/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakK*rd* b*n J*b*r**k
melawan
Y*l** b*nt* J*n*l
18-01-202216-02-202203-02-2022
13143/AC/2022/PA.Bko16-02-2022E.0335011/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakS*l*h*n b*n *b* B*k*r
melawan
M*n*l*s* b*nt* *sm**l
19-01-202216-02-202204-02-2022
13242/AC/2022/PA.Bko16-02-2022E.033494/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*c*k H*s*b**n b*n B*kt* H*s*b**n
melawan
*d* N*r*l Ch**r*n* b*nt* S*br* S*n*n
26-01-202216-02-202211-02-2022
13341/AC/2022/PA.Bko15-02-2022E.03387/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Talak*bd*l R*hm*n b*n K*m*n
melawan
S*t* *s**h b*nt* Y*t*m
18-01-202215-02-202203-02-2022
13440/AC/2022/PA.Bko15-02-2022E.0334729/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai TalakG*sm*n*d* b*n L*km*n
melawan
H*ps*h b*nt* N*rd*n
18-01-202215-02-202203-02-2022
13539/AC/2022/PA.Bko15-02-2022E.0334630/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatW*rn*ngs*h b*nt* W*rj*n*
melawan
Sl*m*t S*s*nt* b*n S*r*d*
25-01-2022-15-02-2022
13638/AC/2022/PA.Bko15-02-2022E.0334537/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatP*tr* S*l*st*y*w*t* b*nt* S*b*r
melawan
*sm**l *r*s *l**s *sm**l H*r*s b*n S*p*rd*
25-01-2022-15-02-2022
13737/AC/2022/PA.Bko14-02-2022E.0334450/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*s* Sr* R*h*y* b*nt* H*s*n B*sr*
melawan
Rh*m* F*rd**s. RS *l**s R*m* P*rd**s b*n *r*f*n
26-01-2022-14-02-2022
13836/AC/2022/PA.Bko14-02-2022E.0334328/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*r*n* b*nt* W*j*n* *l**s W*y*n*
melawan
S*h*rm*nt* b*n *l* S*fr*d*n
25-01-2022-14-02-2022
13935/AC/2022/PA.Bko14-02-2022E.0334227/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatM*sr*f*h b*nt* Y*d*
melawan
S*l**d* *ngg*r* *l**s S*l**d* b*n S**n
25-01-2022-14-02-2022
1400034/AC/2022/PA.Bko11-02-2022E.0334146/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatZ**n*b *l**s Z**n*p b*nt* Z**n*l *b*d*n
melawan
*n**r b*n D*r*n*
26-01-2022-11-02-2022
1410033/AC/2022/PA.Bko11-02-2022E.0334040/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*st*t* N*ngs*h, S. Pd b*nt* H*d* Y*sw*nt*
melawan
S*g*n* *r*f b*n R*w*nd*
25-01-2022-11-02-2022
1420032/AC/2022/PA.Bko10-02-2022E.0333926/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatH*sm*y*t* b*nt* R*ml*
melawan
*l* *nt*n* b*n Y*s*k
25-01-2022-10-02-2022
1430031/AC/2022/PA.Bko10-02-2022E.0333824/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatS*d*rn* *l**s S*d*rm* b*nt* S*m*d*n *l**s S*d*rk*n
melawan
S*nt*r* *l**s S**nt*r* b*n H*d*r*n
25-01-2022-10-02-2022
1440030/AC/2022/PA.Bko09-02-2022E.0333713/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*nt*n P*rn*m* S*r* b*nt* J*sm*n
melawan
*r* W*d*d* b*n *dy. K
18-01-2022-09-02-2022
1450029/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 0333619/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatY*mr*t*n Kh*s*n*h *l**s Z*mr*t*n Kh*s*n*h b*nt* H*rm*n
melawan
H*rt*n* b*n B*n*r
18-01-2022-03-02-2022
1460028/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 0333517/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*fr**n* b*nt* M. P*d*l
melawan
*rw*n D*k* b*n T*br*n*
18-01-2022-03-02-2022
14727/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 0333412/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*v*t* Tr*y*n* *l**s N*v* Tr*y*n* b*nt* S*rw* S*w*t*
melawan
J*k* *r*y*nt* b*n S*b*t
18-01-2022-03-02-2022
1480026/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 033339/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatH*rt*n* b*nt* R*b*n
melawan
K*sw*nt*r* b*n S*d*rt*
18-01-2022-03-02-2022
1490025/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 033328/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatTr** L*st*r* b*nt* S*ry*d*
melawan
Pr*s*ty* b*n P*w*r* W*rs*
18-01-2022-03-02-2022
1500024/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 033315/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat**s S*t**h b*nt* *r*
melawan
P**s* b*n S*g**rt*
18-01-2022-03-02-2022
1510023/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 033302/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatN*k* S*s*nt* b*nt* *l* *sw*n
melawan
*pr**d* b*n S*ms*n
18-01-2022-03-02-2022
1520022/AC/2022/PA.Bko03-02-2022E. 033291/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatH*rl* M*rd*n* b*nt* M. B*r*
melawan
J*n*rd* b*n J*l*n*
18-01-2022-03-02-2022
1530021/AC/2022/PA.Bko28-01-2022E. 0332820/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai Gugat*lv* G*sn*t* b*nt* B*nj*n*
melawan
P*hr*l R*z* b*n Sy*hl*p
11-01-2022-28-01-2022
1540020/AC/2022/PA.Bko27-01-2022E. 0332716/Pdt.G/2022/PA.BkoCerai GugatR*n* P*sp*t* S*r* b*nt* K*l *mr*
melawan
R*n* Pr*ns*sc* b*n *n*w*r
11-01-2022-27-01-2022
1550019/AC/2022/PA.Bko19-01-2022E. 03326475/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*FY*N H*D* B*N D*MN*R
melawan
R*T*H P*RW*S*H B*NT* M*J**N*
15-12-202119-01-202204-01-2022
1560018/AC/2022/PA.Bko13-01-2022E. 03325325/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakH*s*n*dd*n b*n M*rn* *r**nt*
melawan
W*nd* J*y*nt* b*nt* W*ly*
22-12-202113-01-202207-01-2022
1570017/AC/2022/PA.Bko12-01-2022E. 03324490/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakNg*t*m*n b*n L*s*
melawan
Kr*sn*n*k b*nt* *l*m*n
21-12-202112-01-202206-01-2022
1580016/AC/2022/PA.Bko11-01-2022E. 03323480/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*d*k*n b*n J*mj*n*
melawan
Sr* W*hy*n* b*nt* J**m*n
14-12-202111-01-202203-01-2022
1590015/AC/2022/PA.Bko11-01-2022E. 03322493/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatF*b* G*st** P*rm*t* S*r* b*nt* M. *mr*
melawan
*ld* H*sr**nsy*h b*n H*md*n
16-12-2021-11-01-2022
1600014/AC/2022/PA.Bko10-01-2022E. 03321488/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatP*tr**n* *l**s F*tr**n* b*nt* W*m*l*
melawan
S*pr**d* b*n M. *l* *l**s S*n* S*h*rj*
22-12-2021-10-01-2022
1610013/AC/2022/PA.Bko07-01-2022E. 03320494/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatB*B*T N*R F*T*M*H B*nt* T*K*J*
melawan
NG*L*M*N B*n S*R*T
23-12-2021-07-01-2022
1620012/AC/2022/PA.Bko07-01-2022E. 03319498/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*p*rn* b*nt* S*p*rd*
melawan
R*d* b*n S*l**m*n
22-12-2021-07-01-2022
1630011/AC/2022/PA.Bko07-01-2022E. 03318495/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*rn* K*rn*p* b*nt* M. *s*
melawan
*lp*n R*sp*nd* b*n S*g*t *r**nt*
21-12-2021-07-01-2022
1640010/AC/2022/PA.Bko07-01-2022E. 03317468/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT. R*h**t* *l**s T*t* R*h**t* b*nt* *nd*
melawan
*bd*l Q*h*r b*n *bd*l Sy*k*r
08-12-2021-07-01-2022
1650009/AC/2022/PA.Bko06-01-2022E. 03316491/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*hy* H*nd*y*n* b*nt* S*sw*nt*
melawan
S*rd* b*n W*ngs* S*m*t*
21-12-2021-06-01-2022
1660008/AC/2022/PA.Bko05-01-2022E. 03315458/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*ry*h*d* b*n Sy**r
melawan
*fr*y*nt* b*nt* *mr* *rm*
08-12-202105-01-202223-12-2021
1670007/AC/2022/PA.Bko05-01-2022E. 03314489/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*sr* M*rn*s*h *l**s *sr* M*rn* S*r* b*nt* J*h*rn*
melawan
S*p*n S*nt*s* b*n J*m*n
21-12-2021-05-01-2022
1680006/AC/2022/PA.Bko04-01-2022E. 03313481/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*w*rn* N*n*ngs*h b*nt* M*ly*d*
melawan
*d* R*w*nt* b*n *k* H*ry*nt*
20-12-2021-04-01-2022
1690005/AC/2022/PA.Bko04-01-2022E. 03312499/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatZ*nn* S*f*tr* b*nt* H*md*n*
melawan
R*d* H*rm*w*n b*n S*d*rm*n
16-12-2021-04-01-2022
1700004/AC/2022/PA.Bko03-01-2022E. 03311492/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*d** D*p**n* b*nt* F**z*n
melawan
D*d*k W*r*nt* b*n W*h*d*n
16-12-2021-03-01-2022
1710003/AC/2022/PA.Bko03-01-2022E. 03310485/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*n*r* b*nt* H*rn*w*n
melawan
M*rd*n* b*n S*b*y*nd*n*
16-12-2021-03-01-2022
1720002/AC/2022/PA.Bko03-01-2022E. 03309497/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*rn*y*t* b*nt* M*b*n
melawan
H*r*n Z*h*r *l**s H*r*n S*h*r b*n *. W*h*b
15-12-2021-03-01-2022
1730001/AC/2022/PA.Bko03-01-2022E. 03308483/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*rl*n*h *l**s M*rl*n* b*nt* M*h*l*k
melawan
M*sw*n b*n S*w*nt*
14-12-2021-03-01-2022
174449/AC/2021/PA.Bko31-12-2021E. 03305471/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*l*s *ndr*y*n* b*nt* S*rm*n
melawan
J*k* W*l*y* b*n G*r*n
15-12-2021-31-12-2021
175450/AC/2021/PA.Bko31-12-2021E. 03306477/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatTr* W*hy*n* b*nt* T*g*h
melawan
*m*m S*p** b*n S*m*n
15-12-2021-31-12-2021
176451/AC/2021/PA.Bko31-12-2021E. 03307496/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*lh*m*n *l**s S*lh*m* b*nt* S*kr*
melawan
T**f*r b*n S*rj*n*
15-12-2021-31-12-2021
177448/AC/2021/PA.Bko30-12-2021E. 03304482/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*rw*n* b*nt* H. Z*k*r**
melawan
N*sr* b*nt* R*sl*
14-12-2021-30-12-2021
178447/AC/2021/PA.Bko28-12-2021E. 03303452/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*l**n* b*nt* H. *hm*t B*h*r
melawan
D*n* P*tr* b*n Z*h*r*d*n
01-12-2021-28-12-2021
179446/AC/2021/PA.Bko27-12-2021E. 03302314/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*ndr*y*n* b*nt* *bdy W*h*b Dj**p*r *l**s *bd*l W*h*b
melawan
S*n*ry* b*n S*g*h*rt*
09-12-2021-27-12-2021
180445/AC/2021/PA.Bko24-12-2021E. 03301470/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* S*l*h* b*nt* M*j*d*
melawan
*ngg* *g*s S*pr*y*g* b*n P*n*m*n
07-12-2021-24-12-2021
181444/AC/2021/PA.Bko23-12-2021E. 032300469/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*. H*m*d b*n N*r*d*n
melawan
** N*rh*y*t* b*nt* *d*s
01-12-202123-12-202117-12-2021
182440/AC/2021/PA.Bko23-12-2021E. 03296472/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*m*n*h b*nt* D*l*m*n
melawan
S*fr* b*n S*y*
07-12-2021-23-12-2021
183441/AC/2021/PA.Bko23-12-2021E. 03297474/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*l*y*m *l**s K*l**m b*nt* S*r*d*
melawan
M*h*mm*d S*l*h*n b*n S*ms*
07-12-2021-23-12-2021
184442/AC/2021/PA.Bko23-12-2021E. 03298478/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatNg*t*m* b*nt* S*ms*d*n
melawan
M*m*n S*g*m*n b*n J*m**
07-12-2021-23-12-2021
185443/AC/2021/PA.Bko23-12-2021E. 03299479/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*n* T*ntr* b*nt* *g* S*p*rg*n*
melawan
J*bn* b*n Sy*r*
07-12-2021-23-12-2021
186432/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03288451/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*y* R*zk*t* b*nt* J*n**d*
melawan
R*z* H*md*n* b*n S*m*n
01-12-2021-17-12-2021
187438/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03294462/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*h*rm*n b*n H*r*y*nt*
melawan
T*m*y*t*n *l**s T*m**t*n b*nt* S*r*t
25-11-202117-12-202110-12-2021
188433/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03289463/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*sm* D*l*t* b*nt* J*sd*
melawan
P*p* *lp*r* b*n J*pr*l *l**s M*h*mm*d J*fr*l
01-12-2021-17-12-2021
189434/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03290464/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*y* *rs* L*st*r* b*nt* S*rb**n*
melawan
*ndr* S*p*tr* b*n M. B*s*n*
01-12-2021-17-12-2021
190435/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03291465/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatH*d*y*t*l *n*y*h b*nt* S*h*d*
melawan
G*n*w*n b*n S*w*d*
01-12-2021-17-12-2021
191436/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03292466/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*rn* *r* b*nt* T*g*m*n
melawan
P*j**nt* b*n K*m*n
01-12-2021-17-12-2021
192439/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03295467/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*l*n G*st*n* *l**s M*l*ny G*st*n* b*nt* S*km*y*d*
melawan
*d* S*pt M*j*. S b*n S*k*rn* K*r*m
01-12-2021-17-12-2021
193437/AC/2021/PA.Bko17-12-2021E. 03293476/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatDw* K*m*y*nt* b*nt* R*k*m*n
melawan
*k* F*tr*y*nt* b*n P*n*m*n
01-12-2021-17-12-2021
194431/AC/2021/PA.Bko16-12-2021E. 03287434/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakG*n*w*n b*n S*h*d
melawan
J*m**t*nb*nt*P**j*n
16-11-202116-12-202106-12-2021
195430/AC/2021/PA.Bko16-12-2021E. 03286447/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakD*d*ng S*pr*y*tn* b*n *m*n
melawan
*sm*w*t* b*nt* T*nd*n
16-11-202116-12-202103-12-2021
196427/AC/2021/PA.Bko15-12-2021E. 03283455/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*r* S*t**w*t* b*nt* M**m*n *l**s *j*ng M**m*n
melawan
D*d* S*p*tr* b*n *bd*ll*h
23-11-2021-15-12-2021
197428/AC/2021/PA.Bko15-12-2021E. 03284460/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatP*tr* M*l**n* *l**s Tr* M*ly*n* b*nt* M*ly*d*
melawan
Tr*w*rd**nt* *l**s Tr*w*y*r D*y*nt* b*n W*s*lj*n
25-11-2021-15-12-2021
198429/AC/2021/PA.Bko15-12-2021E. 03285461/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*d* S*ms*d*n b*n D*hr*
melawan
M** L*sm**t* b*nt* H*l*s
18-11-202115-12-202106-12-2021
199426/AC/2021/PA.Bko14-12-2021E. 03282459/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*s* Y*l*nd* *sp*r*t* b*nt* H*r* S*p*tr*
melawan
S*br* H*y*t b*n S*b*w**h*
23-11-2021-09-12-2021
200423/AC/2021/PA.Bko13-12-2021E. 03279453/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*nt* b*nt* *bd*l *z*z
melawan
*n*ng B*d**n* b*n S**nd*
23-11-2021-13-12-2021
201425/AC/2021/PA.Bko13-12-2021E. 03281454/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*hd*l*n*r b*nt* *. M*j*d
melawan
N*sr*n b*n Y*hy* C**m*n
24-11-2021-13-12-2021
202424/AC/2021/PA.Bko13-12-2021E. 03280457/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*n*t* b*nt* M. R*s*d
melawan
J*n**n S*p*tr* b*n *sw*n
23-11-2021-09-12-2021
203422/AC/2021/PA.Bko10-12-2021E. 03278407/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*y*nt* b*n M*j*y*nt*
melawan
S*m**t*n b*nt* H*rd* S*p*rn*
04-11-202110-12-202126-11-2021
204421AC/2021/PA.Bko09-12-2021E. 03277449/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*rm* W*t* b*nt* S*b*r
melawan
*ndr* b*n *b* N*s*r*d*n
23-11-2021-09-12-2021
205420/AC/2021/PA.Bko06-12-2021E. 03276284/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*ndr*w*t* b*nt* S*g*m*n
melawan
M*rw*t* b*n S*w*rn*
18-11-2021-06-12-2021
206416/AC/2021/PA.Bko06-12-2021E. 03272431/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM**s D*n**t* b*nt* S*r*d*
melawan
R*j*l F**z* b*n *hm*d *j*ng S*l*h*n
17-11-2021-06-12-2021
207417/AC/2021/PA.Bko06-12-2021E. 03273443/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*ry* b*nt* M. *l*
melawan
H*jr*ll*d*n b*n *hm*d
17-11-2021-06-12-2021
208418/AC/2021/PA.Bko06-12-2021E. 03274445/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*l*s b*nt* B*b*t
melawan
H*p* B*d* Y*n* b*n S*r*tm*n
17-11-2021-06-12-2021
209419/AC/2021/PA.Bko06-12-2021E. 03275456/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*tn* *l**s R*tn*w*t* b*nt* Sy*kr*
melawan
J*mh*r* b*n *m*r
17-11-2021-06-12-2021
210414/AC/2021/PA.Bko03-12-2021E. 03270439/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*t* H*nd*y*n* b*nt* J*r*n
melawan
D*d* S*p*tr* b*n D*rw*s*n
17-11-2021-03-12-2021
211415/AC/2021/PA.Bko03-12-2021E. 03271441/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*t* *kt* V*y*n* b*nt* S*p*r*p*d*n *l**s Sy*r*p*d*n
melawan
D*rw*n* *l**s M. D*rw*n* b*n C*ndr*
17-11-2021-03-12-2021
212413/AC/2021/PA.Bko02-12-2021E. 03269400/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*rd* S*pt* W*l*j*ng b*n S*d*rs*n*
melawan
F*tr** K*s*m* *st*t* b*nt* *g*s H*rn**nt*
27-10-202102-12-202115-11-2021
213412/AC/2021/PA.Bko02-12-2021E. 03268428/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*n* *l**s N*n* S*m*l** b*nt* H*rm*n
melawan
H*nr* b*n H*r*n S*r*g*r
17-11-2021-02-12-2021
214411/AC/2021/PA.Bko02-12-2021E. 03267446/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*t*k* N*f**nt* *l**s *t*k* N*p**nt* b*nt* J*y*
melawan
Z*l**n W*d**n*t* b*n S*p*rn*
16-11-2021-02-12-2021
215410/AC/2021/PA.Bko29-11-2021E. 03266438/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*k*n Dw* C*hy*n* b*nt* J*m*d*
melawan
Tr**n *sr*f*l b*n M*ly*d*
09-11-2021-29-11-2021
216405/AC/2021/PA.Bko26-11-2021E. 03261426/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*k* R*st**n* b*nt* S*l*rn*
melawan
M*h*mm*d Z*r*y*nt* b*n S*m*nt*
10-11-2021-26-11-2021
217406/AC/2021/PA.Bko26-11-2021E. 03262433/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*y*ng S*r* *l**s M*y*s*r* b*nt* H*rm*n
melawan
D*n* D Ch*ndr* b*n M. *m*n
10-11-2021-25-11-2021
218407/AC/2021/PA.Bko26-11-2021E. 03262435/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* D*rm*z*r b*nt* V*r*z*l
melawan
D*d*k K*sn*d* b*n S*kr*
10-11-2021-25-11-2021
219408/AC/2021/PA.Bko26-11-2021E. 03264442/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*s* *ngg* *r**nt* b*nt* M*sl*m*n
melawan
*ngg* H*rd**n* b*n *. Y*n*
10-11-2021-26-11-2021
220409/AC/2021/PA.Bko26-11-2021E. 03265444/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*g* Y*t* b*nt* S*r*tm*n
melawan
K*c*k S*nt*s* b*n S*m*rt*
10-11-2021-25-11-2021
221402/AC/2021/PA.Bko25-11-2021E. 03258436/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*n*s* S*p*tr* b*nt* L*km*n
melawan
K*sn* b*n B*sr* H*s*n
09-11-2021-25-11-2021
222403/AC/2021/PA.Bko25-11-2021E. 03259437/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*n* J*l* P*r*nd*k* *l**s W*n* Y*l* Fr*nd*k* b*nt* M. C*l*
melawan
S*h**m* b*n Z*k*r**
09-11-2021-25-11-2021
223404/AC/2021/PA.Bko25-11-2021E. 03260440/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*st*r* b*nt* S*pr*pt*
melawan
S*g**n* b*n S*k*d*
09-11-2021-25-11-2021
224399/AC/2021/PA.Bko23-11-2021E. 03255404/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakK*rn* S*p*tr* b*n Kh**r*
melawan
*v* S*s*nt* b*nt* *hm*d. K
21-10-202123-11-202108-11-2021
225401/AC/2021/PA.Bko23-11-2021E. 03257406/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*zt* P*rm*n b*n *zm*r
melawan
R*s* S*s*nt* b*nt* Sy*mz*m*
21-10-202123-11-202116-11-2021
226398/AC/2021/PA.Bko23-11-2021E. 03254411/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM. S*br*n b*n J*n**d*
melawan
M*ry*t*l H*b*b*h b*nt* D*rw*s
27-10-202123-11-202112-11-2021
227397/AC/2021/PA.Bko23-11-2021E. 03253423/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*b**t* N*ngs*h b*nt* S*p*n*
melawan
S*y*d* b*n M. T*r*
03-11-2021-23-11-2021
228400/AC/2021/PA.Bko23-11-2021E. 03256427/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakY*hy* D*n*t* b*n S*m**k
melawan
*lb* Q** M*rz* b*nt* M. Z**n* Sy*h
27-10-202123-11-202115-11-2021
229394/AC/2021/PA.Bko22-11-2021E. 03250417/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*tn* Pr*y*nt* b*nt* T*k*r*n
melawan
D*rm*d* b*n S**m*nt*
03-11-2021-22-11-2021
230395/AC/2021/PA.Bko22-11-2021E. 03251429/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*m**t* b*nt* D*r*
melawan
Z*mr*n* b*n Ng*t*m*n
03-11-2021-22-11-2021
231396/AC/2021/PA.Bko22-11-2021E. 03252432/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*m**n* b*nt* *m*t K*sr*
melawan
S*n*s* b*n M*ts*r*
04-11-2021-22-11-2021
232391/AC/2021/PA.Bko19-11-2021E. 03247414/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*ns*n*h b*nt* S*ry*nt*
melawan
M. S*k*r b*n M*j*d
03-11-2021-19-11-2021
233390/AC/2021/PA.Bko19-11-2021E. 03246418/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*nd* b*nt* Y*n*z*r
melawan
M*st*f* b*n H. K*s*m
27-10-2021-19-11-2021
234392/AC/2021/PA.Bko19-11-2021E. 03248419/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*l* S*m*rn* b*nt* B*ht**r
melawan
D*pr*j*n b*n S*d*rm*n
03-11-2021-19-11-2021
235393/AC/2021/PA.Bko19-11-2021E. 03249425/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*tm*n* b*nt* S*n*y*
melawan
S*h*rm*n b*n H*r*y*nt*
03-11-2021-19-11-2021
236389/AC/2021/PA.Bko18-11-2021E. 03245409/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* S*r**n* b*nt* M*hs*n
melawan
*bd*l L*j*m b*n Tr*j*d*
03-11-2021-18-11-2021
237388/AC/2021/PA.Bko16-11-2021E. 03244380/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakB*S*K* B*n S*P*RM*N
melawan
*N* N*R*SL*M**H B*nt* M. Z*K*R
14-10-202116-11-202104-11-2021
238387/AC/2021/PA.Bko16-11-2021E. 03243421/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*v*t* S*r* b*nt* *sp*r* *l**s S*rp*r*
melawan
D*n* *k* P*tr* b*n M*st*m*l
27-10-2021-16-11-2021
239385/AC/2021/PA.Bko15-11-2021E. 03241272/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*sm* b*nt* J*n**d*
melawan
M. R*dh* b*n *br*h*m
28-10-2021-15-11-2021
240386/AC/2021/PA.Bko15-11-2021E. 03242274/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*tr**n* b*nt* S*t*y*
melawan
*g*s S*g*t* b*n W*rj*n
28-10-2021-15-11-2021
241383/AC/2021/PA.Bko15-11-2021E. 03239415/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*sm**t* b*nt* S*t*n*
melawan
*sk*nd*r b*n L*sm*d*
27-10-2021-15-11-2021
242384/AC/2021/PA.Bko15-11-2021E. 03240416/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*rd**n* b*nt* S*g*m*n
melawan
S*g**nt* b*n M*j*h*rt*
27-10-2021-15-11-2021
243382/AC/2021/PA.Bko15-11-2021E. 03238422/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*ss* S*t** P*tr* b*nt* M*sn*y*nt*
melawan
Y**nd* Pr*t*m* b*n S*y*tn*
27-10-2021-15-11-2021
244379/AC/2021/PA.Bko12-11-2021E. 03235402/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* R**s*h b*nt* B*d*
melawan
S*pt* *l* T**f*n b*n Y*m*n
21-10-2021-12-11-2021
245381/AC/2021/PA.Bko12-11-2021E. 03237413/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS. R*n* *l**s S*s*l* R*n* b*nt* L*ngg*m
melawan
*ndr* b*n S*hr*m*
27-10-2021-12-11-2021
246380/AC/2021/PA.Bko12-11-2021E. 03236420/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatP*t* *r*y*nt* b*nt* S*l*m*n
melawan
R*k* H*rp*n*s b*n *nd* S*nj*t*
27-10-2021-12-11-2021
247375/AC/2021/PA.Bko10-11-2021E. 03231244/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakW*t* S*t*kn* b*n T*kr*m*
melawan
Sr* M*ry*n* b*nt* W*ry* M*rt*n*
13-10-202110-11-202129-10-2021
248376/AC/2021/PA.Bko10-11-2021E. 03232386/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakB*d* H*nd*k* b*n S*rt*n S*g**nt*
melawan
S*g*y*rt* b*nt* D*rt* C*pt* W*y*n*
13-10-202110-11-202129-10-2021
249377/AC/2021/PA.Bko10-11-2021E. 03233388/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*hm*d S*d*m b*n S*h*rm*n
melawan
R*n* K*sm*w*t* b*nt* K*s**n*
06-10-202110-11-202125-10-2021
250378/AC/2021/PA.Bko10-11-2021E. 03234395/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*. H*l*m *l**s H*l*m b*n M*kr*s
melawan
S*t* H*j*r b*nt* M. S**d
12-10-202110-11-202128-10-2021
251373/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03229332/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*nt* F*br**nt* b*nt* S*pr*z*l
melawan
S*ry*d* b*n S*nm*rd*
21-10-2021-08-11-2021
252372/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03228399/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*d* *g*st*n b*nt* Y*s*f R*hm*n
melawan
S*l**n b*n *g*sl* Ch*n**g*
21-10-2021-08-11-2021
253374/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03230401/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*lp* H*dh*r**h *l**s *lv* H*dh*r**h b*nt* K*s*s*
melawan
C*ndr* *r*w*n b*n M. *m*n Z*n
21-10-2021-08-11-2021
254367/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03223403/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*s* S*s*nt* b*nt* P*jr*l
melawan
H*r* b*n M. *k*p
21-10-2021-08-11-2021
255368/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03224405/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatC*c* K*rn**s*h b*nt* S*r*f H*d*y*t
melawan
*hm*d Dh*n* b*n H*s*m
21-10-2021-08-11-2021
256369/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03225408/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*v* *k* P*tr* b*nt* H*s*n B*sr*
melawan
St*ff*nd M**r* b*n R*st*m *f*nd*
21-10-2021-08-11-2021
257370/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03226410/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat**n D*lt* S*r* b*nt* R*z*l*
melawan
*sw*nd* b*n W*nt*
21-10-2021-08-11-2021
258371/AC/2021/PA.Bko08-11-2021E. 03227412/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*p** b*nt* S*t*p
melawan
K*ry* b*n H*mz*h
21-10-2021-08-11-2021
259366/AC/2021/PA.Bko04-11-2021E. 03222394/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatP*tr* Y*n* b*nt* *hm*d. S
melawan
P*hr*l *zh*r* b*n *b* B*k*r
13-10-2021-04-11-2021
260364/AC/2021/PA.Bko03-11-2021E. 03220352/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*mr**d* b*n Z**n*
melawan
S*r* D*r*t* H*t* b*nt* N*dr*
22-09-202103-11-202119-10-2021
261363/AC/2021/PA.Bko03-11-2021E. 03219369/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*nt*s b*n B*hr*n
melawan
H*y*t* b*nt* *hm*d Z**n*
05-10-202103-11-202120-10-2021
262361/AC/2021/PA.Bko03-11-2021E. 03217374/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakG** P*rt* b*n J*sm*n*
melawan
S*lv* N*rm*l* b*nt* H*s*n B*sr*
06-10-202103-11-202122-10-2021
263360/AC/2021/PA.Bko03-11-2021E. 03216377/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakJ*pr**d* b*n P*rw*nt*
melawan
S*m**w*t* b*nt* *j* K*r*
06-10-202103-11-202121-10-2021
264365/AC/2021/PA.Bko03-11-2021E. 03221381/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakR*hm*d D*s*p*ng b*n Sy*hr*r D*s*p*ng
melawan
S*pr**t*n* b*nt* S*w*rn*
05-10-202103-11-202121-10-2021
265362/AC/2021/PA.Bko03-11-2021E. 03218385/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakC*c*p K*rn**w*n b*n S*nd*ng BS
melawan
P*j* J*y*nt* b*nt* K*st*n*
05-10-202103-11-202125-10-2021
266359/AC/2021/PA.Bko01-11-2021E. 03215249/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*k*t* b*nt* H*rj* *t*m*
melawan
M*kr* b*n M. P**s*l
14-10-2021-01-11-2021
267358/AC/2021/PA.Bko01-11-2021E. 03214393/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*l* S*t* N*r**h b*nt* M. R*sd* *m*n
melawan
S*d*rm*n b*n P*n*t
13-10-2021-01-11-2021
268357/AC/2021/PA.Bko29-10-2021E. 03213334/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*k* D**n* S*r* b*nt* H*rt*y*
melawan
*d* T*rt* b*n Sl*m*t
13-10-2021-29-10-2021
269352/AC/2021/PA.Bko29-10-2021E. 03208343/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*v* S*s*l*w*t* b*nt* S*ms*d*n
melawan
Z**n*l *b*d*n b*n S*p*d*
22-09-2021-29-10-2021
270354/AC/2021/PA.Bko29-10-2021E. 03210370/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*N* L*ST*R* B*NT* D*RY*NT*
melawan
S*N*RY* B*N P*RN*
13-10-2021-29-10-2021
271353/AC/2021/PA.Bko29-10-2021E. 03209389/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rm*y* S*r* b*nt* H*pr*z*l
melawan
N*z*mr* b*n Y*n*s
12-10-2021-29-10-2021
272355/AC/2021/PA.Bko29-10-2021E. 03211391/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*sl**n* M*r*nt* b*nt* S*g*n*
melawan
S*h*r* P*rn*m* b*n S*ms*n*
13-10-2021-29-10-2021
273356/AC/2021/PA.Bko29-10-2021E. 03212396/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*s* R*s*nt* b*nt* *sm*n
melawan
T*g*h S*nt*s* b*n M*h. H*d* S*n*ry*
13-10-2021-29-10-2021
274350/AC/2021/PA.Bko28-10-2021E. 03206379/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*nd* R*tn*s*r* b*nt* D*rl*s
melawan
B*b* C*tr* *sm*r* b*n M*ns*rd*n
12-10-2021-28-10-2021
275351/AC/2021/PA.Bko28-10-2021E. 03207390/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*rn* b*nt* L*d*r
melawan
*r*f R*hm*n b*n M*h*m*d *m*n
12-10-2021-28-10-2021
276349/AC/2021/PA.Bko28-10-2021E.03205398/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*ndr*w*n* b*nt* M*rj*h*n
melawan
Sr*m*ly* J*m* b*n *sn** N*rd*n
13-10-2021-28-10-2021
277348/AC/2021/PA.Bko27-10-2021E.03204354/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakH*ndr* *l**s *ndr* b*n M**s
melawan
Y*n* W*rt* b*nt* M. Y*z*
28-09-202127-10-202114-10-2021
278347/AC/2021/PA.Bko27-10-2021E. 03203373/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakH*r* Y*nt* b*n M*j*d
melawan
M*rn* W*t* b*nt* *l* *sm*n
29-09-202127-10-202115-10-2021
279346/AC/2021/PA.Bko25-10-2021E. 03201382/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*MM* J*L**N* B*NT* S*B*RJ*
melawan
*SM*N N*HR* S*R* P*TR* B*N S*H**M* *LLY
01-10-2021-25-10-2021
280341/AC/2021/PA.Bko21-10-2021E. 03196235/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*tn* D*w* b*nt* K*rs*n*
melawan
M. H*b*b b*n S*y*nt*
05-10-2021-21-10-2021
281345/AC/2021/PA.Bko21-10-2021E. 03200350/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*d* H*rt*n* b*n Y*s*h
melawan
Y*l** b*nt* S*r*j*
22-09-202121-10-202108-10-2021
282344/AC/2021/PA.Bko21-10-2021E. 03199355/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*ndr* b*n J*pr*
melawan
N*r R*f**h b*nt* R*s*d*
22-09-202121-10-202111-10-2021
283342/AC/2021/PA.Bko21-10-2021E. 03197383/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*nd*h S*k*r S*r* b*nt* *g*ng S*pr* Y*nt*
melawan
F*j*r Y*nt* b*n S*ry*
05-10-2021-21-10-2021
284343/AC/2021/PA.Bko21-10-2021E. 03198392/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*s* S*s*nt* b*nt* M. Y*z*d
melawan
J*hn L*sm*n b*n M*nsy*rm*n
05-10-2021-21-10-2021
285337/AC/2021/PA.Bko15-10-2021E. 03192344/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatSr* H*ry*n* b*nt* Dj*h*r*
melawan
Z*mh*r*l b*n *bd*l*h
29-09-2021-15-10-2021
286336/AC/2021/PA.Bko15-10-2021E. 03191367/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*r *m*n*h b*nt* R*m*n
melawan
J*y*d* b*n P*rd*
28-09-2021-15-10-2021
287338/AC/2021/PA.Bko15-10-2021E. 03193371/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*rn*w*t* b*nt* *dn*n
melawan
*lm*ny*d* b*n N*ng*k
29-09-2021-15-10-2021
288339/AC/2021/PA.Bko15-10-2021E. 03194376/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatTy*s Pr*y*nd*n* b*nt* M*sd*y*nt*
melawan
S*g*n* b*n R*tn*
29-09-2021-15-10-2021
289340/AC/2021/PA.Bko15-10-2021E. 03195378/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM**r*s* S*t** *k* P*tr* b*nt* S*d*rm*n
melawan
Sy*fr*s*n b*n *b* S*m*h
29-09-2021-15-10-2021
290335/AC/2021/PA.Bko14-10-2021E. 03190300/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakB*N*R* B*n K*TM*N
melawan
B*B*T S*H*RT* B*B*T B*nt* M*D*
22-09-202114-10-202107-10-2021
291331/AC/2021/PA.Bko14-10-2021E. 03186356/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*t* H*y*t* b*nt* H**d*r
melawan
M. H*sb* b*n M. N*s*b
28-09-2021-14-10-2021
292329/AC/2021/PA.Bko14-10-2021E. 03184357/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakL*km*n H*k*m b*n S**b
melawan
P*ry*nt* b*nt* T*k*m*n
15-09-202113-10-202101-10-2021
293332/AC/2021/PA.Bko14-10-2021E. 03187363/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*g* W*t* b*nt* G*p*r B*sr*
melawan
B*d* Pr*y*nt* b*n S*p*n*
28-09-2021-14-10-2021
294330/AC/2021/PA.Bko14-10-2021E. 03185364/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM. Z*k*r J*n S*p*tr* b*n *rp*z*k
melawan
S*t* R*hm* Y*nt* b*nt* Z*lk*fl*
16-09-202113-10-202104-10-2021
295333/AC/2021/PA.Bko14-10-2021E. 03188365/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* M*ry*m *l**s M*r**m b*nt* *. B*k*r
melawan
S*h*rd* b*n H*rt*n*
28-09-2021-14-10-2021
296334/AC/2021/PA.Bko14-10-2021E. 03189387/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*hm* M**l*d* b*nt* Drs. H. D*rm*w*, M.Pd
melawan
R*d* *sk*nd*r b*n *bd*l H*r*s
28-09-2021-14-10-2021
297327/AC/2021/PA.Bko11-10-2021E. 03182340/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*m*t*n b*nt* M*tk**r
melawan
*n*nt* b*n J*k*rt*n*
24-09-2021-11-10-2021
298328/AC/2021/PA.Bko11-10-2021E. 03183353/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*cky R*zk* b*nt* M*sl*m
melawan
*g*s J*l**nt* b*n W*g*r*n
24-09-2021-11-10-2021
299324/AC/2021/PA.Bko11-10-2021E. 03179358/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*sr*y*n* b*nt* S*h*r*n
melawan
D*r*sm*n b*n R*sd*n
22-09-2021-11-10-2021
300322/AC/2021/PA.Bko11-10-2021E. 03177360/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*sd* R*p*h b*nt* B*st*r*
melawan
N*pr*z*l *l**s N*fr*z*l b*n Z**n*dd*n *b*
22-09-2021-11-10-2021
301323/AC/2021/PA.Bko11-10-2021E. 03178361/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatH*r*y*nt* *l**s H*r**nt* b*nt* Z**n*
melawan
R*dw*n b*n *m*r
22-09-2021-11-10-2021
302325/AC/2021/PA.Bko11-10-2021E. 03180366/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*w*j*h *l**s T*w*y*h b*nt* T*k*r*n
melawan
S*m*rn* b*n S*d*rj*
23-09-2021-11-10-2021
303326/AC/2021/PA.Bko11-10-2021E. 03181368/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*t*f* b*nt* S*t*m*
melawan
M. *r*sm*n b*n S**t
23-09-2021-11-10-2021
304321/AC/2021/PA.Bko08-10-2021E. 03176359/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*rn* S*l*st** W*t* *l**s *rn* S*l*sty* W*t* b*nt* S*h*ry*nt*
melawan
*br*h*m b*n B*h*r*d*n
22-09-2021-08-10-2021
3050320/AC/2021/PA.Bko06-10-2021E.03175298/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM*h R*y*d*n *l**s M. R*y*d*n b*n S*k*m*n
melawan
S*t* *sm*k b*nt* M*rs*d*
23-08-202106-10-202120-09-2021
306319/AC/2021/PA.Bko06-10-2021E. 03174337/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rh**d* Y*n* *l**s N*rh*d*y*n* b*nt* M. Th*h*r
melawan
*r**n W*j*y* b*n K*rd*y*
15-09-2021-06-10-2021
307318/AC/2021/PA.Bko06-10-2021E. 03173362/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*r*t* b*nt* B*ht**r
melawan
R*zw*n H*d* b*n N*rd*n
16-09-2021-06-10-2021
308312/AC/2021/PA.Bko01-10-2021E. 03167329/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*rw*t* b*nt* S*ny*r
melawan
K*sd* b*n K*rl*
15-09-2021-01-10-2021
309313/AC/2021/PA.Bko01-10-2021E. 03168331/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*k*dd*m*h b*nt* N*z*r*d*n
melawan
R*k*rd* b*n S*ntr*l H*s*m
15-09-2021-01-10-2021
310314/AC/2021/PA.Bko01-10-2021E. 03169333/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*z*n**h b*nt* M. N*h
melawan
*l* *chw*n b*n M. Z**n R*w*
15-09-2021-01-10-2021
311315/AC/2021/PA.Bko01-10-2021E. 03170342/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*l* H*nd*y*n* b*nt* S*j**
melawan
*kt* R*d*y*n* b*n W*r*sm*n
15-09-2021-01-10-2021
312316/AC/2021/PA.Bko01-10-2021E. 03171345/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*rd**h b*nt* Z**n*d*n
melawan
M*h*mm*d J*m*k b*n Z*k*r**
15-09-2021-01-10-2021
313317/AC/2021/PA.Bko01-10-2021E. 03172351/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng L*st*r* H*nd*y*n* b*nt* S*r*j*n
melawan
*g*s W*b*s*n* b*n S*g**n*
15-09-2021-01-10-2021
314310/AC/2021/PA.Bko30-09-2021E. 03165326/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*l**n F*tr* b*nt* M*hm*d *sn*w*
melawan
Y*y*k P*rw*nt* b*n G*n*
14-09-2021-30-09-2021
315311/AC/2021/PA.Bko30-09-2021E. 03166347/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatZ*l**n*. S *l**s Y*l**n* b*nt* Z*lk*pl* S*r*g*r
melawan
M*ry*t* b*n M*hy*nt*
15-09-2021-30-09-2021
316308/AC/2021/PA.Bko24-09-2021E. 03163330/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*v* W*nd* S*r* b*nt* B*n* W*n*t*
melawan
M*rg*n* b*n M*rn*
08-09-2021-23-09-2021
317305/AC/2021/PA.Bko23-09-2021E. 03160214/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*l* D*w* S*nt*k* b*nt* S*p*rj*n
melawan
*fry*nt* b*n S*m*rd*
07-09-2021-23-09-2021
318306/AC/2021/PA.Bko23-09-2021E. 03161321/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*s* M*rd*l*n* b*nt* B*mb*ng
melawan
*fr*y*nt*n* b*n H*s*n B*sr*
07-09-2021-23-09-2021
319307/AC/2021/PA.Bko23-09-2021E. 03161324/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*nn*s* *ll*t*f* b*nt* *b* B*k*r
melawan
B**t*l *hw*n b*n J*n**n*
07-09-2021-23-09-2021
320304/AC/2021/PA.Bko21-09-2021E. 03159336/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* N*rj*nn*h *l**s S*t* N*rj*n*h b*nt* T*r*ng S *l**s T*r*ng S*r*g*r
melawan
*mr*l b*n M*w*
01-09-2021-21-09-2021
321300/AC/2021/PA.Bko20-09-2021E. 03154201/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatTr* S*w* L*st*r* b*nt* S*r*d*y*nt*
melawan
M*st**n b*n *. K*d*r
02-09-2021-20-09-2021
322303/AC/2021/PA.Bko20-09-2021E. 03157315/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*FF* M*RL*N* B*NT* H.B*HT**R K*C*K
melawan
**N W*B*W* B*N *MR*N S*L*H
02-09-2021-20-09-2021
323298/AC/2021/PA.Bko20-09-2021E. 03152323/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* P*j* L*st*r* b*nt* S*pr*
melawan
J*n S*p*nt* b*n B**m*n
01-09-2021-20-09-2021
324302/AC/2021/PA.Bko20-09-2021E. 03156328/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat**n*n b*nt* M. *m*n
melawan
M*sw*n b*n J*m*l
01-09-2021-20-09-2021
325301/AC/2021/PA.Bko20-09-2021E. 03155335/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*ch* M*y* P*sp*t* b*nt* S*rd*
melawan
Y*l*nd* R*z*ld* b*n M*j*h*t
02-09-2021-20-09-2021
326299/AC/2021/PA.Bko20-09-2021E. 03153339/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*sn*d*r *l**s *sm*d*r b*nt* *m*n Kh*d*r*
melawan
*nd* S*s*n* b*n H*d* S*j*n*
01-09-2021-20-09-2021
327297/AC/2021/PA.Bko17-09-2021E. 03151322/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*ll* F*tr**n* b*nt* S*pr**d*
melawan
M*hp*z R*n*ld* b*n *. R*s*d. B
01-09-2021-17-09-2021
328296/AC/2021/PA.Bko17-09-2021E. 02600341/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*s*y*h b*nt* R*h*m*n
melawan
S*m**n b*n S*rk*
01-09-2021-17-09-2021
329295/AC/2021/PA.Bko16-09-2021E. 02599319/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*n* M*rl*n* b*nt* M*rz*k*
melawan
*hm*d* b*n S*b*rd*
31-08-2021-16-09-2021
330295/AC/2021/PA.Bko15-09-2021E. 02598290/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM. N*s*t**n b*n *. M*j*d HR
melawan
R*n* K*rn** b*nt* *sr*
23-08-202115-09-202108-09-2021
331292/AC/2021/PA.Bko15-09-2021E. 02696307/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakT*g*m*n b*n K*rt* W*y*n*
melawan
M*rt*n* b*nt* D*rt* *t*m*
20-08-202115-09-202107-09-2021
332293AC/2021/PA.Bko15-09-2021E. 02597313/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*g*y*t b*n K*m*r*
melawan
K*rt*n* b*nt* M*rj*
13-08-202115-09-202130-08-2021
333291/AC/2021/PA.Bko14-09-2021E. 02595305/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*lf** R*st*t* *lsy*
melawan
W*ld* H*sn* B*n H*r*n *r*nd*
23-08-2021-14-09-2021
334289/AC/2021/PA.Bko13-09-2021E. 02593316/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*sm* P*rt*w* b*nt* Z**n*d*n
melawan
B*fn* W*j*y* S*t** D*rm*nt* b*n D*r*s M*nsy*h
26-08-2021-13-09-2021
335290/AC/2021/PA.Bko13-09-2021E. 02595318/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*n*ng N*r*j* *l**s N*n*ng b*nt* R*hm*d
melawan
S*m*r*t b*n *ngk*
26-08-2021-13-09-2021
336286/AC/2021/PA.Bko09-09-2021E. 02590311/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*y* Z*k**h b*nt* *d*ng *sm**l
melawan
*w*n F*l*nsy*h b*n D*d*ng
24-08-2021-09-09-2021
337287/AC/2021/PA.Bko09-09-2021E. 02591317/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*s*nt* b*nt* L*g*m*n
melawan
M*y*d* b*n *b* B*k*r
24-08-2021-09-09-2021
338284/AC/2021/PA.Bko08-09-2021E. 02588299/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*ry*nt* b*nt* B*b*t
melawan
S*n*rt* b*n K*d*r*
24-08-2021-08-09-2021
339285/AC/2021/PA.Bko08-09-2021E. 02589301/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*hm*d Z*k* b*n H. J*kp*r
melawan
M*sk*l N*rj*n*h b*nt* Z**n*l *b*d*n
13-08-202108-09-202130-08-2021
340282/AC/2021/PA.Bko08-09-2021E. 02586302/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*l*s T** R*n* b*nt* *sr*
melawan
*r*ck G*sr* *nggr* b*n Z*mr*
23-08-2021-08-09-2021
341283/AC/2021/PA.Bko08-09-2021E. 02587309/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*st*r*h *l**s M*st*r*h b*nt* *zh*r*. H,
melawan
Sy*fr*dd*n b*n *bd*l M*l*k
23-08-2021-08-09-2021
342281/AC/2021/PA.Bko07-09-2021E. 02585288/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* P*tr* L*st*r* b*nt* M. N*s*r
melawan
S*p**n b*n Z**n* *m*n
10-08-2021-07-09-2021
343277/AC/2021/PA.Bko06-09-2021E. 02581189/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatNy*m*n* b*nt* K*m*d*
melawan
G*n*d* b*n M*sm*n
18-08-2021-06-09-2021
344279/AC/2021/PA.Bko06-09-2021E. 02583304/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rh*y*t* *l**s N*rh*y*t* b*nt* *sm*n
melawan
B*sr* b*n S*r*
20-08-2021-06-09-2021
345280/AC/2021/PA.Bko06-09-2021E. 02584310/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*f*tr* b*nt* S*p*rn*
melawan
G*nt*r *d* S*m*r Y*nt* b*n Y*n*w*r
20-08-2021-06-09-2021
346278/AC/2021/PA.Bko06-09-2021E. 02581320/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rh*y*t* b*nt* N*m*n
melawan
S*b*r*d*n b*n S*ms*l H*d*
19-08-2021-06-09-2021
3470276/AC/2021/PA.Bko02-09-2021E.02580278/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakF*br* *n*nd* b*n F*rd**s
melawan
*r*k* S*rl*n* b*nt* S*p*rl*n
22-07-202102-09-202113-08-2021
348273/AC/2021/PA.Bko30-08-2021E. 02577180/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*rs*h b*nt* P*r**
melawan
L*sm*n b*n S*r*d*n
12-08-2021-30-08-2021
349274/AC/2021/PA.Bko30-08-2021E. 025578303/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* N*r Ch**r**h b*nt* M*ks*m
melawan
S*p**n b*n D*m*r*
12-08-2021-30-08-2021
350275/AC/2021/PA.Bko30-08-2021E. 02579308/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*w*n F**z*y*h b*nt* S*pr*y*nt*
melawan
*r* S*l*sty* b*n Y*t* W*y*n*
12-08-2021-30-08-2021
351272/AC/2021/PA.Bko27-08-2021E. 02576289/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatP*tm*w*t* *l**s F*tm* W*t* b*nt* *z*s
melawan
*k*ng F**z* b*n *sm*n R*j*t *l**s *sm*n
10-08-2021-12-08-2021
3520271/AC/2021/PA.Bko26-08-2021E.02575248/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM*rs*d* b*n G*n* W*k*d*n
melawan
N*rm* b*nt* S*rn*d*
15-07-202126-08-202109-08-2021
353270/AC/2021/PA.Bko26-08-2021E. 02574279/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakCh*d*r*n b*n J*m*l*
melawan
S*t**n* Z*k*y*h b*nt* M*khm*d H*sy*m
29-07-202126-08-202116-08-2021
354269/AC/2021/PA.Bko24-08-2021E. 02573293/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*ly W*d*y* S*s*nt* *l**s S*lly W*d** S*s*nt* b*nt* Z*lw*s
melawan
S**f*l *mr* b*n *sl*
05-08-2021-24-08-2021
355265/AC/2021/PA.Bko23-08-2021E. 02569281/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*v* S*s*nt* b*nt* *bd*l *m*n
melawan
P*rn*m* b*n M*r*d*
05-08-2021-23-08-2021
356266/AC/2021/PA.Bko23-08-2021E. 02570282/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*n*t* b*nt* H*s*n
melawan
*fr*z*l b*n B*h*rn*d*n
05-08-2021-23-08-2021
357267/AC/2021/PA.Bko23-08-2021E. 02571294/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM**lyn Tr* W*l*nd*r* *l**s M*yl*n Tr* W*l*nd*r* b*nt* Z*m*l H*r*s**n
melawan
*g*s S*t** B*d* b*n T*sl*m
05-08-2021-23-08-2021
358268/AC/2021/PA.Bko23-08-2021E. 02572295/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*lv* Y*l**nt* b*nt* S*l*y*
melawan
S*rd* b*n *mb*y*h
05-08-2021-23-08-2021
359264/AC/2021/PA.Bko23-08-2021E. 02568297/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*rm* M*ry*l*s b*nt* *r*p*n
melawan
H*nr* S*pr*z*l P*tr* b*n Sy*ms* H*rm*n
04-08-2021-23-08-2021
360263/AC/2021/PA.Bko20-08-2021E. 02567276/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*ly*p*r* b*nt* Z**n*l S*l*h
melawan
*sm**l b*n M*h*
29-07-2021-20-08-2021
361261/AC/2021/PA.Bko19-08-2021E. 02565150/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakJ*m* b*n *mr* M*s*
melawan
S*p*t M* *s*h b*nt* S*p*tm*n
14-07-202119-08-202130-08-2021
362262/AC/2021/PA.Bko19-08-2021E. 02566275/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* *st*k* b*nt* Z*lk*pl*
melawan
*bd*l H*m*d b*n B*rh*n
02-08-2021-19-08-2021
363260/AC/2021/PA.Bko19-08-2021E. 02564277/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakT*l*b b*n S*w*l
melawan
N*r**n* b*nt* S**m*n
22-07-202119-08-202110-08-2021
364255/AC/2021/PA.Bko16-08-2021E. 02559280/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* P*t*m*h b*nt* K*sm*
melawan
W*d*n* b*n W*s*r*n
29-07-2021-16-08-2021
365258/AC/2021/PA.Bko16-08-2021E. 02562283/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*s* b*nt* T*y*
melawan
M*n*rd* b*n M*r*n
29-07-2021-16-08-2021
366256/AC/2021/PA.Bko16-08-2021E. 02560285/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*d* D*s*t*h b*nt* N*n*
melawan
*r*f *rd**nsy*h b*n D*d*ng
29-07-2021-16-08-2021
367259/AC/2021/PA.Bko16-08-2021E. 02563286/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* S*r*h *l**s S*r*h b*nt* H*s*n
melawan
K*sn**n* b*n Sy*p**
29-07-2021-16-08-2021
368257/AC/2021/PA.Bko16-08-2021E. 02561287/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*d*k*m b*nt* W*ngs* Ng*d*m* *l**s S*d*m*
melawan
M*j* b*n J*m*rt* *l**s S*r*p
29-07-2021-16-08-2021
369253/AC/2021/PA.Bko13-08-2021E. 02557160/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*h*n* b*nt* Ng*t*m*n
melawan
*zw*r *n*s b*n S*d* B*y*ng
28-07-2021-13-08-2021
370254/AC/2021/PA.Bko13-08-2021E. 02558270/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*l*s* *nggr**n* *l**s M*l*s* *ngr**n* b*nt* B*ht*r*d*n
melawan
*f*nd* *l**s *f*nd* b*n D*rh*m
29-07-2021-13-08-2021
371252/AC/2021/PA.Bko09-08-2021E. 02556273/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*m* S*ry*n* b*nt* N*hd*
melawan
*rm*n b*n S*h*r*
22-07-2021-09-08-2021
372251/AC/2021/PA.Bko05-08-2021E. 02555263/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakW*d*d* b*n W*n*sr*
melawan
R*s* L** K*rl*n* b*nt* S*k*rm*n
08-07-202105-08-202123-07-2021
373250/AC/2021/PA.Bko30-07-2021E. 02554267/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatF*tr* b*nt* S*m**n
melawan
R*st*nd* b*n *sm*n L*t**f
13-07-2021-30-07-2021
374240/AC/2021/PA.Bko29-07-2021E.02543109/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*fr*y*d* G*n*w*n b*n *HD. D*rm*j*
melawan
S*m**t* b*nt* S*k*rn*
29-03-202114-07-202115-04-2021
375249/AC/2021/PA.Bko29-07-2021E. 02553222/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakW*hy* W*d*d* b*n M. S*sw* H*rj*
melawan
Y*l* *n*t*s*r* b*nt* **p
01-07-202129-07-202116-07-2021
376247/AC/2021/PA.Bko29-07-2021E. 02551241/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatH*z* F*tr** b*nt* *b* L*m*n
melawan
C*ndr* W*d* b*n J*m*r*s
22-06-2021-19-07-2021
377248/AC/2021/PA.Bko29-07-2021E. 02552250/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*pr* S*sm*t* b*nt* J*l*r
melawan
R*z* *lf*ntr* b*n R*s*d*n
22-06-2021-12-07-2021
378245/AC/2021/PA.Bko29-07-2021E. 02549260/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*tty H*n*d*y*nt* b*nt* Drs. H. H*r*m** Dj*m*n
melawan
L** B*r*t* b*n S*s**nt* *l**s S*j**nt*
13-07-2021-29-07-2021
379246/AC/2021/PA.Bko29-07-2021E. 02550266/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatSr* *nd*h F*tr**n* b*nt* M**n*r
melawan
Z*lh*ndr**n b*n Sy*hr*l K*t*n
13-07-2021-29-07-2021
380244/AC/2021/PA.Bko27-07-2021E. 02548247/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*sn*m* b*n S*m*r*
melawan
*st*q*m*h b*nt* M*cht*r L*ff*
17-06-202127-07-202105-07-2021
381243/AC/2021/PA.Bko26-07-2021E. 02547138/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*NT* b*nt* T*T*NG
melawan
R*SP*N b*n K*H*M
08-07-2021-26-07-2021
382241/AC/2021/PA.Bko26-07-2021E. 02545221/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*v* *pr**n* *l**s D*v* *fr**n* b*nt* Y*s*p *l**s M. Y*s*f
melawan
M*br*l *l**s M*br*r, *. M* b*n H. *ly*s *l**s H. *ly*s Z*n
08-07-2021-26-07-2021
383240/AC/2021/PA.Bko26-07-2021E. 02544268/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*r* *r**n* Sy*f*tr* b*nt* *f*n C*ndr* *l*m
melawan
S* *l b*n M*y*r
01-07-2021-26-07-2021
384242/AC/2021/PA.Bko26-07-2021E. 02546271/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*sn* b*nt* *sn*d*
melawan
S*m*rd* b*n M. T*h*r
08-07-2021-26-07-2021
385238/AC/2021/PA.Bko23-07-2021E. 02542265/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*lly D*sm*l*t* b*nt* *zw*r *m*n
melawan
*l*msy*h P*tr* b*n *b*n J*n*
01-07-2021-23-07-2021
3860236/AC/2021/PA.Bko22-07-2021E.02540261/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*d*rn* b*n J*m*l*
melawan
K*sw*nt* b*nt* Sr*y*n*
24-06-202122-07-202113-07-2021
3870237/AC/2021/PA.Bko22-07-2021E. 02547262/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM. *nd*k b*n S*h*rs*n*
melawan
D*w* *nt*r* b*nt* S*w*rs*
24-06-202122-07-202113-07-2021
388234/AC/2021/PA.Bko21-07-2021E. 02537246/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*n*ss* N*rr*hy*t b*nt* *d*ng R*m*y*t
melawan
M*khl*s*n b*n N*rkh*z*n
01-07-2021-21-07-2021
389233/AC/2021/PA.Bko21-07-2021E. 02536256/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*t* P*rm*t* S*r* b*nt* M*sl*m
melawan
R*z*l Sy*p*tr* b*n M*l*s
29-06-2021-21-07-2021
390235/AC/2021/PA.Bko21-07-2021E. 02539264/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatC*RL* FR*M* D*W*, S.Ps* B*nt* H. J*M*K
melawan
H*d* *sm*nt*, S.* B*n Drs. S*h*tr*s *hm*d
29-06-2021-21-07-2021
391232/AC/2021/PA.Bko16-07-2021E. 02535259/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*m*y*t* b*nt* K*m*t
melawan
*r*w*n b*n S*m**n
24-06-2021-16-07-2021
392231/AC/2021/PA.Bko14-07-2021E. 02534251/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*n*ry* b*n Ng*tm*j*n
melawan
D*n* H*r*y*n* b*nt* R*dw*n
18-06-202114-07-202107-07-2021
393230/AC/2021/PA.Bko14-07-2021E. 02533254/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*ngg** Pr*t*w*, M.Pd b*nt* *zr*n* F*ntd*ddy *z*z *l**s *zr*n* F*ntd*ddy *z*s
melawan
*rj*n*, M* b*n *l* S*n*h
24-06-2021-14-07-2021
394229/AC/2021/PA.Bko13-07-2021E. 02532253/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*r*n*l f**z**h b*nt* L*km*n
melawan
M. N*v* *r*w*n b*n H. H*m*d J*kf*r
22-06-2021-13-07-2021
395226/AC/2021/PA.Bko12-07-2021E. 02529232/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*d* Y*s*nt* b*nt* *sk*mt*
melawan
C*c* S*g**r b*n S*km*n
17-06-2021-12-07-2021
396227/AC/2021/PA.Bko12-07-2021E. 02530245/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*n* N*rh*d*y*nt* b*nt* L*km*n
melawan
R*k* D*n**ns* b*n S*p*rd*
24-06-2021-12-07-2021
397228/AC/2021/PA.Bko12-07-2021E. 02531255/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatTr* N*rh*y*t* b*nt* P*n*j*n
melawan
S*l**m*n b*n S*h*rj*
24-06-2021-12-07-2021
398223/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02526217/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*lv** M*lt* b*nt* DT. *nd* K*y* *l**s S*r**m*n DT. *nd* K*y*
melawan
N*sr* b*n ST. N*rd*n
22-06-2021-08-07-2021
399222/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02525224/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*m*y*t* b*nt* R*j*n*
melawan
M*t*l*p b*n M*h*r* *l**s P*rm*n
21-06-2021-08-07-2021
4000008/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E.02528227/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakD*d*k *d*t*m* b*n K*l*k Tr**n*
melawan
F*tr**n* b*nt* S*k*rm*n
07-06-202108-07-202128-06-2021
401214/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02517230/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*r*l b*nt* B*j*ng
melawan
M. R*dh* b*n R*z*l*
17-06-2021-08-07-2021
402213/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02516231/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*k* Y*w*nd* b*nt* S*rg*w*
melawan
M. *d*s*n b*n M. T*h*r
15-06-2021-08-07-2021
403219/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02522233/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatSr* H*nd*y*n* b*nt* M*sl*m
melawan
K*r*s*n, S. Pd.* b*n H*ry*nt*
21-06-2021-08-07-2021
404216/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02519236/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*g*y*tr* S*r* *t*m* b*nt* M*st*h*d
melawan
Y*d* Pr*n*t* b*n S*n*rd*
18-06-2021-08-07-2021
405215/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02518238/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*nt*nt* *l**s R*t*nt* b*nt* Y*hy*
melawan
H*rm**n* b*n S*fy*n
17-06-2021-08-07-2021
406217/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02520240/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*pr*l**n* *l**s *pr*l*y*n* b*nt* B*hr*n*
melawan
N*s*p S*tr*sn* b*n N*t*m
18-06-2021-08-07-2021
407220/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02523242/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*n*w*r*h b*nt* S*rl*n
melawan
S*nh*j* b*n K*s*m*n
21-06-2021-08-07-2021
408221/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02524243/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*j**t* b*nt* S*j*n*
melawan
S*kr* b*n M*j*n
21-06-2021-08-07-2021
409218/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02521252/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*nd* *str*y*nt* b*nt* S*g*ng Pr**nt*
melawan
S*lt*n* b*n L*t*p
18-06-2021-08-07-2021
410224/AC/2021/PA.Bko08-07-2021E. 02527258/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*sw*t* b*nt* N*r D*n
melawan
*g*s S*b*nd* b*n B*j*r*
22-06-2021-08-07-2021
411212/AC/2021/PA.Bko02-07-2021E. 02515239/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* H*ps*h b*nt* *hm*d
melawan
S*j*n* b*n S*r*j*n
15-06-2021-02-07-2021
412211/AC/2021/PA.Bko01-07-2021E. 0251467/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*nt*n* b*n *ly*s
melawan
Y*y*n N*n* b*nt* T*n*r *d*n
03-06-202101-07-202118-06-2021
4130210/AC/2021/PA.Bko01-07-2021E.02513213/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM. H*y*n b*n S*sw*y*
melawan
W*t*n* b*nt* H*y*d*
24-05-202101-07-202118-06-2021
414207/AC/2021/PA.Bko01-07-2021E. 02510228/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*l*n S*f*tr* b*nt* *bd*l R*h*m
melawan
S*g*t *ndr**w*n b*n Kr*sy*nt*
15-06-2021-01-07-2021
415208/AC/2021/PA.Bko01-07-2021E. 02511234/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*sp*r*h b*nt* H*p*z
melawan
R*hm*n B*st**n b*n S*b*r*d*n
15-06-2021-01-07-2021
416209/AC/2021/PA.Bko01-07-2021E. 02512237/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*t* N*rh*l*m*h b*nt* *bd*l R*sy*d
melawan
H*rm*nsy*h b*n H. H*s*n *dr*s
15-06-2021-01-07-2021
417206/AC/2021/PA.Bko28-06-2021E. 02509220/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*nn*s* K*rn** S*r* b*nt* *hm*d R*f**
melawan
*g*s S*l*st** b*n Ng*d*r*n
11-06-2021-28-06-2021
418205/AC/2021/PA.Bko28-06-2021E. 02508226/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* R*sm*n*rn* b*nt* M. J*m*l *l**s M*h*mm*d J*m*l
melawan
H*z**r H*d* b*n M. R**s
10-06-2021-28-06-2021
419204/AC/2021/PA.Bko25-06-2021E. 02507128/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatC*c* *d*n*ngs*h b*nt* P*rn*m* G*r*
melawan
M*st*p* b*n M*hf*d*n
09-06-2021-25-06-2021
420203/AC/2021/PA.Bko25-06-2021E. 02506188/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*rw*t* b*nt* H*d* B*sr*
melawan
P**d* b*n S*m* S*m*nt*
03-06-2021-25-06-2021
421201/AC/2021/PA.Bko22-06-2021E. 02504223/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*rv* S*s*nt* b*nt* S*r*n*
melawan
T*g**n* b*n T*m*r*n
04-06-2021-22-06-2021
422202/AC/2021/PA.Bko22-06-2021E. 02505225/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*ly *rt* b*nt* S*tr*m*
melawan
M*h*mm*d N*r *l*m b*n K*d*
04-06-2021-22-06-2021
423199/AC/2021/PA.Bko21-06-2021E. 0250257/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*y*t G*n* H*r* *l**s Y*y*t D*n* H*r* b*nt* R*j*d*n
melawan
F*k*l P*tr*, SH b*n Y*sw*n
03-06-2021-21-06-2021
424198/AC/2021/PA.Bko21-06-2021E. 0250179/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t**w*t* b*nt* M*sd*m
melawan
*w*n *l**s *sw*nt* b*n Z**n*l
03-06-2021-21-06-2021
425200/AC/2021/PA.Bko21-06-2021E. 02503215/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*sm*r*h b*nt* M*hf*r*
melawan
W*ch*d P*rw*nt* b*n S*w*nd*
27-05-2021-21-06-2021
426197/AC/2021/PA.Bko18-06-2021E. 0250078/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*sk* S*s*nt* b*nt* *s* T**s
melawan
M. S*h**r* b*n H*s*m
02-06-2021-18-06-2021
427196/AC/2021/PA.Bko17-06-2021E. 0249945/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*sp*r* b*n P*rn*d*
melawan
S*nd*r* b*nt* J*rn*
24-05-202117-06-202109-06-2021
428195/AC/2021/PA.Bko16-06-2021E. 0249833/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakD*n* D*m*r*h *g*st**n B*n S**d*n* *m*r
melawan
*m* S*nt*k*
17-03-202116-06-202101-04-2021
429192/AC/2021/PA.Bko15-06-2021E. 0249540/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* Kh**r*m b*nt* P*n*j*n
melawan
S*r*hm*n b*n Sy*ch K*d*r
27-05-2021-15-06-2021
430193/AC/2021/PA.Bko15-06-2021E. 0249647/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*v*t* S*r* b*nt* P*n*m*n
melawan
S*p*rd* b*n W*g*m*n
27-05-2021-15-06-2021
431191/AC/2021/PA.Bko15-06-2021E. 0249448/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*n*rt* b*nt* L*sm*d*
melawan
M*t S*r*n* b*n K*m*t *l**s M*t J*r*
25-05-2021-15-06-2021
432194/AC/2021/PA.Bko15-06-2021E. 02497205/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* P*sp*s*r* b*nt* D*hl*n
melawan
J**ndr* b*n S*l*str*
20-05-2021-11-06-2021
433187/AC/2021/PA.Bko14-06-2021E. 0249027/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*s* W*nd* S*r* b*nt* H*s*n
melawan
*ndr* P*rm*n* b*n *w*n
27-05-2021-14-06-2021
434189/AC/2021/PA.Bko14-06-2021E. 02492206/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*hm*y*t*l H*sn* b*nt* M. N*h
melawan
B*st*m* b*n *bn* H*j*r
27-05-2021-14-06-2021
435188/AC/2021/PA.Bko14-06-2021E. 02491212/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*d* N*st*w*t* b*nt* W*p*h
melawan
N*pr**nsy*h b*n H*j* R*d*n
27-05-2021-14-06-2021
436190/AC/2021/PA.Bko14-06-2021E. 024493218/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*m*l** b*nt* B*k*r*d*n
melawan
S**p*l *l**s S**f*l b*n *m*r
28-05-2021-14-06-2021
437186/AC/2021/PA.Bko11-06-2021E. 0248936/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatF*th*n*h *l**s S*t* F*t*n*h b*nt* S*k*r
melawan
S*l*ngt* b*n S*l*ngl*n*
25-05-2021-11-06-2021
438183/AC/2021/PA.Bko11-06-2021E. 02486207/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*p*k* S*s*nt* b*nt* M. H*s*n
melawan
*nd* K*t*ms* b*n *ly*s
24-05-2021-11-06-2021
439185/AC/2021/PA.Bko11-06-2021E. 02488208/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* *st*t* b*nt* S*hm*n*n
melawan
S*m**n b*n *z*z
25-05-2021-11-06-2021
440184/AC/2021/PA.Bko11-06-2021E. 02487210/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*p*s *pr*t* b*nt* M*w*
melawan
N*k* R*m*d*n b*n *fr*z*l Y*d*
25-05-2021-11-06-2021
441181/AC/2021/PA.Bko09-06-2021E. 0248456/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*str* *l**s S*l*str* b*nt* *s*p
melawan
S*y*n* b*n H*rt* S*w*t* L*s*t*
24-05-2021-09-06-2021
442182/AC/2021/PA.Bko09-06-2021E. 0248561/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*fkh* R*hm*d*n* b*nt* Kh*l*l *br*h*m
melawan
*g*s J*m*d* b*n H*s*n
25-05-2021-09-06-2021
443180/AC/2021/PA.Bko08-06-2021E. 0248350/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*r*s S*t**n* b*nt* J*n*w*
melawan
S*ry*d*n*w*n P*tr* Pr*t*m* b*n S*p*rt*
24-05-2021-08-06-2021
444178/AC/2021/PA.Bko08-06-2021E. 02481204/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*sl*k*h b*nt* R*b*n*
melawan
S*t*rm*n b*n C*kr* J*y*
21-05-2021-08-06-2021
445179/AC/2021/PA.Bko08-06-2021E. 02482209/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*z* *kl*m* b*nt* M. *m*n
melawan
Z*mz*m* b*n M*hm*d
21-05-2021-08-06-2021
4460177/AC/2021/PA.Bko07-06-2021E.02480202/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakB*mb*ng S*k*c* b*n S*g*ng
melawan
M*t* W*d**w*t* b*nt* S*j*n*
10-05-202107-06-202127-05-2021
447176/AC/2021/PA.Bko03-06-2021E.02479179/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakD*ny H*rl*nd* b*n D*hl*n
melawan
D*mp*l K*p*d** b*nt* H*rm*y*n*
06-05-202103-06-202121-05-2021
448173/AC/2021/PA.Bko02-06-2021E. 02476182/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*r*m* W*t* b*nt* *s*rg*n*
melawan
*k* P*rw*nt* b*n S*ms*l K*pl*
11-05-2021-17-05-2021
449175/AC/2021/PA.Bko02-06-2021E. 02478192/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*br* *l**s S*br* b*n B*st*r*
melawan
C*nt* N*ry*n*h b*nt* S**t
27-04-202102-06-202117-05-2021
450174/AC/2021/PA.Bko02-06-2021E. 02477200/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*ft*h*l J*nn*h b*nt* S**d
melawan
S*k* R*m*dh*n b*n B*ht**r
11-05-2021-02-06-2021
451171/AC/2021/PA.Bko28-05-2021E. 02474184/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakW*w*n S*t**w*n b*n *d* *dh*
melawan
R*sm**t* b*nt* K*m*r*
30-04-202128-05-202118-05-2021
452172/AC/2021/PA.Bko28-05-2021E. 02475196/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakR*d* P*rn*m* b*n S*r*m*
melawan
*k* W*hy*n*ns*h b*nt* S*rn*
30-04-202128-05-202118-05-2021
453168/AC/2021/PA.Bko27-05-2021E. 0247115/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t*y*m b*nt* M*nt* W*y*n* *l**s M*nt* W*y*n*
melawan
S*b*d* b*n R*t*b*n *l**s R*k*b*n
10-05-2021-27-05-2021
454169/AC/2021/PA.Bko27-05-2021E. 0247222/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*c*h S*n*rs*h b*nt* W*t*y*n
melawan
Sy*ms*r*z*l b*n RDT. M*k*h*n
10-05-2021-27-05-2021
455170/AC/2021/PA.Bko27-05-2021E. 02473203/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*n* N**t* b*nt* S*r*
melawan
*k* S*r*y*nt* b*n F*j*r
10-05-2021-27-05-2021
456167/AC/2021/PA.Bko25-05-2021E. 0247017/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*m* Y*sn*t* b*nt* *bd H*m*d
melawan
H*r*y*nt* b*n S*m*r*n *l**s S*m*r*n
10-05-2021-25-05-2021
457167/AC/2021/PA.Bko24-05-2021E. 02469187/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakH*rw*nt* b*n H*rj* K*rn*
melawan
M*ry*t* b*nt* K*p*l
26-04-202124-05-202117-05-2021
458165/AC/2021/PA.Bko21-05-2021E. 024687/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*sr**nt* b*nt* Z*k*r**
melawan
S*h*rm*n b*n Z**n*l *b*d*n
06-05-2021-21-05-2021
459162/AC/2021/PA.Bko20-05-2021E. 02465190/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*nd*h R*f*k* F*tr* b*nt* D*dy K*ry*nt*
melawan
*d* P*tr* b*n S*p*r*d*n
03-05-2021-20-05-2021
460163/AC/2021/PA.Bko20-05-2021E. 02466197/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatF*tr**n*. M, *m* b*nt* M**s
melawan
G*sw*n, *m*. PD b*n *b*d*n
04-05-2021-20-05-2021
461164/AC/2021/PA.Bko20-05-2021E. 02467199/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*k*rn* b*nt* P*w* *l**s S*k*rm*n
melawan
J*l* *l**s M. J*l* b*n K*sd*
04-05-2021-20-05-2021
462160/AC/2021/PA.Bko18-05-2021E. 02463194/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatSr* P*rw*t* b*nt* L*km*n H*k*m
melawan
K*sn*d*. S *l**s K*sn*d* b*n H. Sh*l*h*n
28-04-2021-18-05-2021
463161/AC/2021/PA.Bko18-05-2021E. 02464198/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*nd* P*rm*t*s*r* *l**s W*nd* b*nt* N*jm*
melawan
J*p*r b*n T*rm*z*
30-04-2021-18-05-2021
464158/AC/2021/PA.Bko17-05-2021E. 02461191/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*sn*w*t* b*nt* S*f*r*d*n *l**s S*p*rd*n
melawan
*zh*r* b*n H*z*r
27-04-2021-17-05-2021
465159/AC/2021/PA.Bko17-05-2021E. 02462195/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* N*l* S*r* b*nt* S*p*rm*n
melawan
M*khl*s*n b*n P*r*m*n
28-04-2021-17-05-2021
466155/AC/2021/PA.Bko11-05-2021E. 02458185/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*pr**t*n b*nt* J*rn*t*
melawan
S*k*d* b*n S*d*
22-04-2021-11-05-2021
467156/AC/2021/PA.Bko11-05-2021E. 02459186/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*w* M*r*h*y* b*nt* M*rj*n*d*
melawan
S*g*ng b*n W*l*y*
23-04-2021-11-05-2021
468157/AC/2021/PA.Bko11-05-2021E. 02460193/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*r H*d*y*h b*nt* S*r*p
melawan
H*r* W*d**nt* b*n D**n*
23-04-2021-11-05-2021
469154/AC/2021/PA.Bko10-05-2021E. 02457170/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*n* S*rt*k* b*nt* *. G*n*
melawan
D*d* Z*rw*nd* b*n Z*b*r
22-04-2021-10-05-2021
470153/AC/2021/PA.Bko10-05-2021E. 02456178/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*nt* P*j* L*st*r* b*nt* S*b*rn*
melawan
Y*d* J*l**n S*p*tr* *l**s Y*dh* J*l**n S*p*tr* b*n Z*l *f*nd*
22-04-2021-10-05-2021
471151/AC/2021/PA.Bko06-05-2021E. 02454175/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*w* S*f**t* b*nt* J*rn*
melawan
S*rw*nt* b*n S*p*rm*n
20-04-2021-06-05-2021
472152/AC/2021/PA.Bko06-05-2021E. 02455176/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatH*st*t* L*st*k* b*nt* T*rh*nd*s
melawan
R*d* H*r**ns*h b*n J*m*l*r*w*
20-04-2021-06-05-2021
473150/AC/2021/PA.Bko05-05-2021E. 02453165/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakH*rt* W*y*n* b*n P*rt* D*h*rj*
melawan
R*m**t* b*nt* L*g*m*n
06-04-202104-05-202122-04-2021
474148/AC/2021/PA.Bko04-05-2021E. 02451173/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*l**rt* *l**s Y*l**t* b*nt* S*p*rn*
melawan
S*g**n* b*n J*m*n
16-04-2021-04-05-2021
475149/AC/2021/PA.Bko04-05-2021E. 02452181/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*y*t*m* *l**s S*y*tm* b*nt* S*rw*
melawan
*l* M*kt* b*n M*d**
16-04-2021-04-05-2021
4760147/AC/2021/PA.Bko03-05-2021E.02450153/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*d*rm*n b*n M. S*l*h*n
melawan
Sr*y*n* b*nt* S*rd*
05-04-202103-05-202123-04-2021
477143/AC/2021/PA.Bko03-05-2021E. 02446163/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*n*rt* W*d**n* b*nt* H*rm*n *l**s D*rw*n H*rm*nsy*h
melawan
*r*s S*t**w*n b*n G*n* S*n*s*
14-04-2021-03-05-2021
478144/AC/2021/PA.Bko03-05-2021E. 02447171/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*tt* H*r*w*t* b*nt* Y*r*s*n*
melawan
*lw* b*n R*z*l*
15-04-2021-03-05-2021
479145/AC/2021/PA.Bko03-05-2021E. 02448172/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*s* J*l**w*t* b*nt* B*d**n*
melawan
Y*g* *khs*n J*y* b*n Z*lf*hm*
15-04-2021-03-05-2021
480146/AC/2021/PA.Bko03-05-2021E. 02449174/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*sm*n*ngs*h b*nt* K*b*l
melawan
W*rs*t* b*n H*d*
16-04-2021-03-05-2021
481141/AC/2021/PA.Bko29-04-2021E. 02444168/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*m**t* b*nt* L*km*n. Hs
melawan
Y*g* *sm*m*t b*n H. S*b*w**h*, S.*g
13-04-2021-29-04-2021
482140/AC/2021/PA.Bko28-04-2021E. 024443144/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatZ*h*d* *l**s Z**d* Sr*m*ly* b*nt* J*m*d*n
melawan
R*m*s *d* P*tr* b*n S*y*t*
13-04-2021-28-04-2021
483139/AC/2021/PA.Bko28-04-2021E. 024442167/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*ll* *t*r* b*nt* M. T*s*
melawan
H*rd**nsy*h b*n H*rm*nsy*h
08-04-2021-28-04-2021
484137/AC/2021/PA.Bko26-04-2021E. 02440164/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*rn* S*t*y*w*t* b*nt* M*sl*m
melawan
M*h*mm*d Kh*r*s b*n S*n*rt*
05-04-2021-26-04-2021
485138/AC/2021/PA.Bko26-04-2021E. 02441169/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*ps*y*h b*nt* *CH. Y*t*
melawan
*d* C*sw*nt* b*n S*r*tm*n
09-04-2021-26-04-2021
486135/AC/2021/PA.Bko21-04-2021E. 02438131/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*k* Sy*hp*tr* b*nt* M*w*rd*
melawan
F**z*n H*r* M*sw*t* b*n *r*p**
23-03-2021-21-04-2021
487136/AC/2021/PA.Bko21-04-2021E. 02439154/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*j*rw*t* b*nt* K*rt*n*
melawan
J*j*ng J**nd* b*n *d*n T*rj*
01-04-2021-21-04-2021
488134/AC/2021/PA.Bko20-04-2021E.0246111/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*pt* W*b*w* b*n S**j*r* * *l**s S*j*r* *d* W*y*t*
melawan
C*c*k W*j*y*t* b*nt* M* r*f
02-03-202120-04-202129-03-2021
489129/AC/2021/PA.Bko20-04-2021E. 02432151/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*r*l Kh*t*m*h b*nt* K*t*m*n
melawan
S*s*nt* b*n J*m*n*
25-03-2021-20-04-2021
490134/AC/2021/PA.Bko20-04-2021E. 02437156/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM** D**n* b*nt* M*s*r*n
melawan
*hm*d R*w* b*n M*j*r*
31-03-2021-16-04-2021
491130/AC/2021/PA.Bko20-04-2021E. 02433159/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatSr* *l*nd*r* b*nt* M*s*d*
melawan
*ry*nt* b*n T*k*j*n
01-04-2021-20-04-2021
492131/AC/2021/PA.Bko20-04-2021E. 02434162/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*sr*h *l**s M*sr*y*t* b*nt* R*n* D*m*j*
melawan
S*r*j* b*n K*ry*d*
01-04-2021-20-04-2021
493132/AC/2021/PA.Bko20-04-2021E. 02435166/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*r*y*h b*nt* D*hl*n
melawan
S*n*r b*n S*b*nd*
01-04-2021-20-04-2021
4940128/AC/2021/PA.Bko15-04-2021E.02430105/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM*h*m*d Y*n* *l**s M. Y*n* b*n T*l*b *l*
melawan
M**f*r*h b*nt* M*st*p*
04-03-202115-04-202122-03-2021
495126/AC/2021/PA.Bko15-04-2021E. 02428155/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*tr* *n*t* b*nt* S**d*n
melawan
J*ndr* *pr*t* b*n M. T*r*
30-03-2021-15-04-2021
496127/AC/2021/PA.Bko15-04-2021E. 02429158/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*s* Kr*st**n* b*nt* S*j*rw*
melawan
Sy*hr*n* *l*n*r*n b*n Sy*hr*l
30-03-2021-15-04-2021
497121/AC/2021/PA.Bko14-04-2021E. 02423143/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*n*nt* W*j*y*nt* b*nt* G*t*t H*r*y*nt*
melawan
Dw* J*n* b*n H*d* S*g*t*
26-03-2021-14-04-2021
498120/AC/2021/PA.Bko14-04-2021E. 02422145/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*rm*w*t* b*nt* K*mb*
melawan
*w*n b*n *r*f
25-03-2021-14-04-2021
499124/AC/2021/PA.Bko14-04-2021E. 02426148/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM** S*s*nt* *l**s M** S*s*nt* b*nt* B*n*r
melawan
S*y*n* b*n K*sd*y*n*
29-03-2021-14-04-2021
500119/AC/2021/PA.Bko14-04-2021E. 02421149/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*n*ng W*d**w*t* *l**s N*n*ng W*dy*w*t* b*nt* J*y
melawan
*s*p D*d* D*rm*w*n b*n *d* S*sm*t*
24-03-2021-14-04-2021
501118/AC/2021/PA.Bko14-04-2021E. 02420152/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*n*h *l**s M*n* W*t* b*nt* H*s*n
melawan
Sy*ms*l F*hm* b*n Y*sr*
25-03-2021-14-04-2021
502123/AC/2021/PA.Bko14-04-2021E. 02425157/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rh*s*n*h b*nt* N*ng T*t*
melawan
S*p*rd* b*n W*t*y*
29-03-2021-14-04-2021
503122/AC/2021/PA.Bko14-04-2021E. 02424161/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*r* *sn**t* b*nt* *hm*d
melawan
F*t*r R*hm*n b*n *r*p*n
29-03-2021-14-04-2021
504115/AC/2021/PA.Bko09-04-2021E. 02417125/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*sr*n* b*nt* M*h H*md* *l**s M*h*md*
melawan
S*g*ng *l**s S*g*ng H*md*n* b*n S*n*rj*
19-03-2021-09-04-2021
505116/AC/2021/PA.Bko09-04-2021E. 02418142/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* M*sn* b*nt* M*st*r
melawan
Sy*f*r*dd*n b*n *sm*w*
24-03-2021-09-04-2021
506117/AC/2021/PA.Bko09-04-2021E. 02419147/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*m**t* b*nt* S*l*m*t
melawan
*sw*nd* b*n M. J*n*
24-03-2021-09-04-2021
507114/AC/2021/PA.Bko08-04-2021E. 02416354/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*hm*n* b*nt* *m*r M*rj*l*s
melawan
J*mm* H*ndr*c* b*n S*h*rm*n
15-12-2020-08-04-2021
508113/AC/2021/PA.Bko06-04-2021E. 02415103/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*y*nt* b*nt* S*m*rd*
melawan
S*w*t* b*n S*m*n
22-03-2021-06-04-2021
509112/AC/2021/PA.Bko06-04-2021E. 02414134/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*l*m K*r*n* P*r*ng*n *ng*n b*nt* S*l*m P*r*ng*n *ng*n
melawan
*s*p *g*sn* Sy*f* H*d*y*h b*n D*d* M*ly*d*
16-03-2021-06-04-2021
510107/AC/2021/PA.Bko05-04-2021E. 02409132/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*y*k R*m* Y*nt* b*nt* M*rj*k*
melawan
R*k* *rw*nd* b*n S*s*nt*
16-03-2021-05-04-2021
511108/AC/2021/PA.Bko05-04-2021E. 02310133/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rs*y*m b*nt* *sm*n
melawan
*bd*l H*f*z b*n M*h*m*d S*l*h
16-03-2021-05-04-2021
512109/AC/2021/PA.Bko05-04-2021E. 02341137/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*z* *ndr**n* b*nt* B. *f*nd*
melawan
*lb* S*t**w*n b*n Y*l**s
16-03-2021-05-04-2021
513110/AC/2021/PA.Bko05-04-2021E. 02412139/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*l F*tr* b*nt* S*d*r
melawan
*lh*m b*n *l* N*rd*n
16-03-2021-05-04-2021
514111/AC/2021/PA.Bko05-04-2021E. 02413141/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*ry*m*h b*nt* *b* H*s*n
melawan
*bd*ll*h. M b*n *l* H*s*n
17-03-2021-05-04-2021
515105/AC/2021/PA.Bko01-04-2021E. 02407123/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatF*tr*n* Y*nt* *l**s F*tr**n* Y*nt* b*nt* Sy*fr*l
melawan
S*pr**d* b*n *br*h*m
16-03-2021-01-04-2021
516106/AC/2021/PA.Bko01-04-2021E. 02408130/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*b**t*n b*nt* S*h*rt*n*
melawan
*d* S*p*tr* P*ndr* b*n Z*lp*n
16-03-2021-01-04-2021
517104/AC/2021/PA.Bko01-04-2021E. 02406135/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatF*tr* *t*m* b*nt* H. W*nd*y*
melawan
K*sp*n N*z*r b*n H*s*m
15-03-2021-01-04-2021
51899/AC/2021/PA.Bko31-03-2021E. 0240194/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatDw* S*l*str* b*nt* S**d*
melawan
G*y*nt* b*n S*t*nt*
25-02-2021-31-03-2021
519100/AC/2021/PA.Bko31-03-2021E. 0240295/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatK*sn**w*t* b*nt* K*sn*d*
melawan
D*p*k*l H*d* b*n T*k*t
10-03-2021-29-03-2021
520101/AC/2021/PA.Bko31-03-2021E. 02403122/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*gn*l*s* P*ngk**n* b*nt* P*rn*
melawan
*ndr* K*sb*y*nt*r* b*n S*r*m*
12-03-2021-30-03-2021
521102/AC/2021/PA.Bko31-03-2021E. 02404126/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*w* P*sp*t* S*r* b*nt* M. T*b**n
melawan
D**n Tr* W*b*w* b*n W. S*mp*n*
12-03-2021-30-03-2021
522103/AC/2021/PA.Bko31-03-2021E. 02405127/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*m*rn* b*nt* M*rl*n
melawan
B*d* b*n B*j*ng
12-03-2021-30-03-2021
52398/AC/2021/PA.Bko26-03-2021E. 02400121/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*p*nd* b*n S*r*tm*n
melawan
S*t* N*rr*hm*h b*nt* T**r*n
05-03-202126-03-202123-03-2021
5240097/AC/2021/PA.Bko25-03-2021E. 02399101/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakC*ndr* M*h*p*l b*n B*j*ng
melawan
*lm**d* M*r*st*k* b*nt* M*w*rd*
25-02-202125-03-202115-03-2021
52596/AC/2021/PA.Bko25-03-2021E. 02398120/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*rm*w*l*s b*nt* *l* *kb*r
melawan
R*m*j*n b*n *b* N*s*r*dd*n
09-03-2021-25-03-2021
52694/AC/2021/PA.Bko24-03-2021E. 02396116/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*n*k W*nd*rs*h b*nt* S*t*y*
melawan
R*s*d b*n S*r*n M*rd**rt*
08-03-2021-24-03-2021
52795/AC/2021/PA.Bko24-03-2021E. 02397117/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*d*l*n* Dw* S*f*tr* b*nt* S*m*rd*
melawan
R*d* W*d*d* b*n S*k*d*
08-03-2021-24-03-2021
52893/AC/2021/PA.Bko23-03-2021E. 02395100/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*rm*n* b*nt* K*s*m
melawan
S*k*rm*n b*n K*rd*
25-02-2021-23-03-2021
52992/AC/2021/PA.Bko22-03-2021E.039421/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakS*pr*pt* b*n M*j**n*
melawan
Y*m*n*h b*nt* D*hl*n *l**s S*hl*n
25-01-202122-03-202111-02-2021
53091/AC/2021/PA.Bko22-03-2021E. 0239360/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakB*d**n* b*n S*k*rd*
melawan
T*nt* b*nt* S*h**m*
15-02-202122-03-202109-03-2021
53188/AC/2021/PA.Bko22-03-2021E. 0239080/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatV*t* Sr*w*hy*n* b*nt* Tr* S*w*rn*
melawan
D*b* Dh*rm*nsy*h b*n M. Y*s*f
25-02-2021-22-03-2021
53289/AC/2021/PA.Bko22-03-2021E. 02391118/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* L*m*r*n
melawan
K*st*r* b*n W*g*r*n
04-03-2021-22-03-2021
53390/AC/2021/PA.Bko22-03-2021E. 02392119/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*n*rs*h b*nt* S*t*n
melawan
*k* Pr*m*n* b*n M*st*r
04-03-2021-22-03-2021
53487/AC/2021/PA.Bko19-03-2021E. 0238981/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*hm*d F**z*n b*n *n*h
melawan
W*w*t F*br* Y*d**w*t* b*nt* Y*d*
17-02-202119-03-202105-03-2021
53586/AC/2021/PA.Bko19-03-2021E. 0238899/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*W* P*RY*N*NGS*H
melawan
M*H*MM*D N*RKH*L*S
23-02-2021-19-03-2021
5360008/AC/2021/PA.Bko18-03-202176/AC/2020/PA.Bko2/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*p* *t b*n P*rh*d*
melawan
S*t* N*rkh*t*m*h b*nt* S*y*k
05-02-202018-03-202028-02-2020
5370085/AC/2021/PA.Bko18-03-2021E.0238765/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*lh*md*n* b*n *hm*d
melawan
M*rl*n* b*nt* S*b*rm*n
04-02-202118-03-202108-03-2021
53881/AC/2021/PA.Bko18-03-2021E. 0238396/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*v*t*w*t* b*nt* *mr*z*l
melawan
*sm**l b*n H. Ch**d*r ML B*ngs*
25-02-2021-18-03-2021
53982/AC/2021/PA.Bko18-03-2021E. 02384107/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*rn* b*nt* *.M**s
melawan
M*sl**d* b*n D*rw*s
01-03-2021-18-03-2021
54083/AC/2021/PA.Bko18-03-2021E. 02385113/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* M*rn* b*nt* K*rm*y*
melawan
K*r*y*n* b*n K*m*r*
02-03-2021-18-03-2021
54184/AC/2021/PA.Bko18-03-2021E. 02386114/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*g**rt* b*nt* M*rt* K*s*m*
melawan
H*r*s *l**s S*h*r*s b*n S*r*tm*n
02-03-2021-18-03-2021
54280/AC/2021/PA.Bko17-03-2021E. 02382104/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatF*tr**n* b*nt* M. Z**d*
melawan
B*cht**r b*n M. Y*n*s
25-02-2021-17-03-2021
54378/AC/2021/PA.Bko16-03-2021E. 02380108/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*km*n* b*nt* R*sk*m
melawan
S*m*d*y*n* b*n N*sr*n
24-02-2021-16-03-2021
54479/AC/2021/PA.Bko16-03-2021E. 02381110/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*r*y*n* b*nt* S*t*rj*
melawan
D*v*d S*p*tr* b*n N*r D*m*n
25-02-2021-16-03-2021
54576/AC/2021/PA.Bko15-03-2021E. 02378102/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatB*b*t Sr*r*h*y* b*nt* *sm*n
melawan
S*pr*y*d* b*n P*j**n*
24-02-2021-12-03-2021
54677/AC/2021/PA.Bko15-03-2021E. 02379106/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatJ*w**t* *l**s J*m**t* b*nt* M*ry*n*
melawan
*m*n P*nc* S*s*l* b*n M*hsr**t*n
24-02-2021-15-03-2021
54775/AC/2021/PA.Bko10-03-2021E. 0237770/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*s* S*ry*n* b*nt* M. G*y*
melawan
H*r*s. SH b*n W*r*d
23-02-2021-10-03-2021
54872/AC/2021/PA.Bko10-03-2021E. 0237391/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*s* *rn*nd* b*nt* J*m*r*n
melawan
*nt*n F*rd**s b*n Z*lk*fl*, HS
18-02-2021-10-03-2021
54974/AC/2021/PA.Bko10-03-2021E. 0237692/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*st**h b*nt* M*r*
melawan
M*h*mm*d *r*f b*n P**j*
22-02-2021-10-03-2021
55073/AC/2021/PA.Bko10-03-2021E. 0237593/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rm* *sm* *l**s N*rm* *sm* b*nt* *sm**l
melawan
H*nr* b*n Kh**d*r
18-02-2021-10-03-2021
55171/AC/2021/PA.Bko09-03-2021E. 0237244/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*lh*m b*n H*s**n*
melawan
D*w* S*s*nt* b*nt* S*t*p*
09-02-202109-03-202125-02-2021
55265/AC/2021/PA.Bko08-03-2021E. 0236663/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*lf* J**w*r* b*nt* *dn*n
melawan
S*pr*y*nt* b*n K*m*n
16-02-2021-08-03-2021
55366/AC/2021/PA.Bko08-03-2021E. 0236777/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatG*st** D*w* b*nt* M. Y*z*d
melawan
*hm*t. S b*n H. Sy*ms*
16-02-2021-08-03-2021
55467/AC/2021/PA.Bko08-03-2021E. 0236887/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*l*n P*sp*t* D*w* b*nt* B*y*ng *l*
melawan
S*sw*nt* b*n M*j**n*
16-02-2021-08-03-2021
55570/AC/2021/PA.Bko08-03-2021E. 0237190/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatP*p* M*rk*r* b*nt* *rb*n H*d*
melawan
*ngg* S*nd* Pr*nd*k* b*n M. *rd*
18-02-2021-08-03-2021
55668/AC/2021/PA.Bko08-03-2021E. 0236997/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*sk* L*d** b*nt* B*ht**r
melawan
*r* W*nd*n* b*n D*l**n*
18-02-2021-08-03-2021
55769/AC/2021/PA.Bko08-03-2021E. 0237098/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*m* M*s*t*h b*nt* *hm*d S*j*n*
melawan
S*pr*y*nt* b*n S*j*m*
18-02-2021-08-03-2021
55862/AC/2021/PA.Bko05-03-2021E.0236311/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakM*h*mm*d M*ly*d* b*n M*ht*d*
melawan
*ll* M*n*c* b*nt* B*d* S*nt*s*
05-02-202105-03-202122-02-2021
55961/AC/2021/PA.Bko05-03-2021E. 0236282/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*t*k S*l*m* b*nt* S*rp*n
melawan
H*r* Y*nt* b*n Ng*t*m*n
16-02-2021-05-03-2021
56058/AC/2021/PA.Bko04-03-2021E. 0235910/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*n*s b*n *r*p*n
melawan
M*h*y*h b*nt* F*hr*l
28-01-202104-03-202115-02-2021
56160/AC/2021/PA.Bko04-03-2021E. 0236138/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakT*g*n* b*n T*mb*t
melawan
S*y*t* b*nt* S*p*rd*
28-01-202104-03-202115-02-2021
56259/AC/2021/PA.Bko04-03-2021E. 0236041/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*j*ng K*sw*r* b*n K*rm*n
melawan
Sr* N*rf**h b*nt* J*m*ng*n
27-01-202104-03-202116-02-2021
56357/AC/2021/PA.Bko04-03-2021E. 0235888/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*ls* *l**s *ls* M*d*t** b*nt* L*km*n
melawan
P*rd**s b*n H*s*n*l*
16-02-2021-04-03-2021
56456/AC/2021/PA.Bko02-03-2021E.0235752/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakR*y*nt* b*n S*p*m*
melawan
S*pr* Y*t* b*nt* R*sm*n
02-02-202102-03-202118-02-2021
56554/AC/2021/PA.Bko02-03-2021E. 0225571/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL** *t*k* S*r* b*nt* *sh*k *sm**
melawan
M. Y*s*f b*n M. K*s*m
11-02-2021-02-03-2021
56655/AC/2021/PA.Bko02-03-2021E. 0235672/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*tr* W*t* b*nt* P*rm*n
melawan
*k* W*hy*d* b*n S*k*y*
11-02-2021-02-03-2021
56753/AC/2021/PA.Bko02-03-2021E. 0235485/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatW*nd* H*s*n*h b*nt* *ng K*sm*n
melawan
*lh*m *ff*nd* b*n S*pr* W*hy*n*
10-02-2021-02-03-2021
56845/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 023464/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakR*zq* H*d* R*hm*n, S. Pd b*n Z**n*l *b*d*n
melawan
N*p* N*st* *l*nd*r* b*nt* *p*s Y*ld*
20-01-202125-02-202115-02-2021
56952/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 0235318/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*w* C*r*l*n*, *m. K*b b*nt* M*h*d*n H*s*n
melawan
Y*g* S*pt**nt* b*n RD. J*my*d*,
25-01-2021-22-02-2021
57046/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 0234759/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*g**t*n b*nt* W*g*m*n
melawan
M*h*mm*d Sy*f** b*n *sm**n
08-02-2021-01-03-2021
57147/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 0234862/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatY*ss* F*tr* b*nt* M*rd*m*n
melawan
H*rm*d* b*n M. J*m*l
09-02-2021-01-03-2021
57251/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 0235268/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*T*N *ND*RW*T* B*NT* *M*T *F*ND*
melawan
Y*D* *R*F*N B*N S*G*M*N
11-02-2021-01-03-2021
57348/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 0234973/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatSr* *ndr**n* b*nt* By *y*k
melawan
*d* S*m*rd* b*n M***r
09-02-2021-01-03-2021
57449/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 0235075/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*l* M*r*s*h b*nt* S*n*rs*
melawan
H*y*t Z**n*l *b*d*n b*n *hm*d T*rm*d*
09-02-2021-01-03-2021
57550/AC/2021/PA.Bko01-03-2021E. 0235176/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*s* *ns*n* b*nt* Z**n*d*n
melawan
R*n* C*ndr* b*n *sr*l *d*
10-02-2021-01-03-2021
57642/AC/2021/PA.Bko24-02-2021E. 0234332/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*g*st*n* Dw* R*h*y* b*nt* R*sd* H*ry*n*
melawan
M**l*n* R*y*n M*st*f* b*n W*n*rt*
02-02-2021-24-02-2021
57743/AC/2021/PA.Bko24-02-2021E. 0234451/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Talak*chm*d J*l*l*d*n b*n *chm*d S*l*m*
melawan
L*n*y*t* b*nt* M*t *s*n
29-01-202124-02-202116-02-2021
57841/AC/2021/PA.Bko24-02-2021E. 0234269/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*s* *r*w*t* b*nt* Y*k*b
melawan
B*d* P*tr* S*nt*s* b*n S*l*
08-02-2021-24-02-2021
57940/AC/2021/PA.Bko23-02-2021E. 0234142/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL**l*t*l F*tr*y*h b*nt* D*w*m
melawan
M. J**n*r* b*n T*m*j*
08-02-2021-23-02-2021
58039/AC/2021/PA.Bko23-02-2021E. 0234064/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*y* W*nd*r* b*nt* M*rg*n*
melawan
*k* *ry*t*n b*n S*k*m*n
04-02-2021-23-02-2021
58136/AC/2021/PA.Bko22-02-2021E. 0233746/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*v* *fr*y*nt* b*nt* H*rm**n*
melawan
S*rn* b*n S*p*rn*
01-02-2021-22-02-2021
58237/AC/2021/PA.Bko22-02-2021E. 0233849/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatT*k*r*h *l**n* S*f*tr* b*nt* S**m*
melawan
S*k*rn* b*n R**s*k
01-02-2021-22-02-2021
58338/AC/2021/PA.Bko22-02-2021E. 0233954/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* W*hy*n* b*nt* S*n*w*
melawan
*nd* Pr*s*ty* b*n S*t*p*
04-02-2021-22-02-2021
58435/AC/2021/PA.Bko19-02-2021E. 0233637/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*st*kh*m*h b*nt* D*t*n
melawan
*g*s B*d*y*nt* b*n S*y*n
03-02-2021-19-02-2021
5850034/AC/2021/PA.Bko18-02-2021E.023353/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakNg*t*y* b*n P*rn*
melawan
*n*k M*r*s* b*nt* S*m*d*
21-01-202118-02-202105-02-2021
58633/AC/2021/PA.Bko18-02-2021E.023335/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakH*mb*l* Z**n*l b*n Z**n*l *b*d*n
melawan
*k* H*rf*v**n *ndr**n* b*nt* Ng*sm*w* H*r* Y*nt*
21-01-202118-02-202108-02-2021
58732/AC/2021/PA.Bko18-02-2021E. 0233355/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatP*p*t *ndr*y*n* b*nt* S*r*d*
melawan
*sm**l b*n W*g*m*n
01-02-2021-18-02-2021
58831/AC/2021/PA.Bko16-02-2021E. 02332419/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakN*RS*L*S PR*W*T* B*N P*RM*N
melawan
R*K* B*NT* P*RT*
19-01-202116-02-202104-02-2021
58927/AC/2021/PA.Bko16-02-2021E. 023282/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatN*rh*z*z*h b*nt* H*rm*n
melawan
*d* S*py*n b*n H*rm*nt*n*
26-01-2021-16-02-2021
59028/AC/2021/PA.Bko16-02-2021E. 0232923/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD**n* b*nt* S*k*rn*
melawan
*hm*d S*g*y*nt* b*n S*p**t
27-01-2021-16-02-2021
59126/AC/2021/PA.Bko16-02-2021E. 0232729/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*h*y*t* b*nt* R*k*m*n
melawan
S*m*j*n b*n L*s*m*n
25-01-2021-16-02-2021
59230/AC/2021/PA.Bko16-02-2021E. 0233139/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*n* *ndr*y*n* *l**s R*n* *ndr**n* b*nt* S*m*d* Pr*y*nt* *l**s S*n*d* Pr*y*nt*
melawan
B*y*ng B*l*nt*r* b*n S*s* Y*nt*
29-01-2021-16-02-2021
59329/AC/2021/PA.Bko16-02-2021E. 0233043/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*l*str* b*nt* S*kr*
melawan
H*r* Q*sy**r* *l**s H*r* Q*s*yr* b*n M*ns*r
28-01-2021-16-02-2021
59424/AC/2021/PA.Bko15-02-2021E. 0232516/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*d*w*t* b*nt* M. Y*s*p
melawan
S*r**nt* b*n Ng*d*m*n
25-01-2021-15-02-2021
59525/AC/2021/PA.Bko15-02-2021E. 0232626/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*pr**n* N*ngs*h b*nt* R*hm*d
melawan
*g*st* R*nd* b*n B*h*r*
25-01-2021-15-02-2021
59623/AC/2021/PA.Bko11-02-2021E. 023241/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakR*ll**d*n b*n *s**t
melawan
D*sw*n* b*nt* Z**n*
20-01-202111-02-202105-02-2021
59722/AC/2021/PA.Bko11-02-2021E. 0232212/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai TalakP*n*d* b*n P*rm*n
melawan
*n* R*h*y* b*nt* *d* N*ry*nt*
20-01-202111-02-202105-02-2021
59821/AC/2021/PA.Bko11-02-2021E. 0232135/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatB*dr*y*t* b*nt* S*m*rdj*
melawan
M*sr* Pr*y* Y*h*n* *l**s M*sr* Pr*g* Y*w*n* b*n W*ry*d*
25-01-2021-11-02-2021
59920/AC/2021/PA.Bko10-02-2021E. 0232014/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatSr* *nd* Y*n* b*nt* S*r*t* *l**s S*r*t*
melawan
P*rt* Y*z*d b*n P*ng*t
26-01-2021-10-02-2021
60018/AC/2021/PA.Bko09-02-2021E. 0231813/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*k* S*r*n*ngs*h b*nt* D*d*n
melawan
S*kr*st**n b*n S*g*m*n
21-01-2021-09-02-2021
60119/AC/2021/PA.Bko09-02-2021E. 0231919/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*lv* *kt*v**n* b*nt* M*ry*n*
melawan
*r* S*s*nt* b*n T*ry*
22-01-2021-09-02-2021
60217/AC/2021/PA.Bko08-02-2021E. 023176/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatM*sr**h b*nt* K*sl*n
melawan
H*rm*nt* b*n *b* W**m
21-01-2021-05-02-2021
60316/AC/2021/PA.Bko08-02-2021E. 023168/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*m*y*t* b*nt* J*r*m*
melawan
Y*hd* F*rm*nsy*h b*n M. S*p*rd*
20-01-2021-05-02-2021
60411/AC/2021/PA.Bko08-02-2021E. 023119/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatD*n* Kr*st**n* b*nt* P*rn*
melawan
M*h*mm*d Sy**f*d*n b*n B*rh*n*d*n
19-01-2021-05-02-2021
60515/AC/2021/PA.Bko08-02-2021E. 0231525/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatS*t* M*n*w*r*h b*nt* Y*hb*n
melawan
H*ppy S*nt*s* b*n S. W*rj*
20-01-2021-05-02-2021
60614/AC/2021/PA.Bko08-02-2021E. 0231428/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatR*cc* *lv*r* b*nt* H. *zh*r S*m*d
melawan
D*d* W*hy*d* b*n S*l*m *br*h*m
19-01-2021-05-02-2021
60712/AC/2021/PA.Bko08-02-2021E. 0231231/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai GugatL*cy *nd*h S*r* b*nt* N*z*r*d*n
melawan
R*b* b*n H. *bd*l S*t*r S*l*h
19-01-2021-05-02-2021
60813/AC/2021/PA.Bko08-02-2021E. 0231334/Pdt.G/2021/PA.BkoCerai Gugat*l* M*rd**t* b*nt* S*h*r
melawan
*r*y*nt* b*n H*s*n
19-01-2021-04-02-2021
60910/AC/2021/PA.Bko20-01-2021E.02310416/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakR*dw*n *l**s R*d**n b*n *bd M**n
melawan
R*sd**n* b*nt* Z**n*l *b*d*n
23-12-202020-01-202111-01-2021
6109/AC/2021/PA.Bko13-01-2021E. 02309418/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*pr**d* b*n *bd*l B*sr*
melawan
*t*k M*y*ng S*r* b*nt* *bd*l G*n*
17-12-202013-01-202104-01-2021
6110007/AC/2021/PA.Bko12-01-2021E. 02307404/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM. H*r*s b*n K*s*m
melawan
P*j* *g*st*n* b*nt* H*nd*k*
02-12-202012-01-202118-12-2020
6128/AC/2021/PA.Bko12-01-202102308403/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakY*n*n*k* b*n Sy*fr*d*
melawan
Sy*lv** F*br**n* *l**s Sy*lv** D*n* F*br*n* b*nt* *. M*n*f. *R
21-12-202012-01-202104-01-2021
6130006/AC/2021/PA.Bko12-01-2021E.02306413/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakDw* *k* H*ry*nt* b*n G*n*r*
melawan
N** P*sp*t*s*r* b*nt* P*ry*n*
15-12-202012-01-202104-01-2021
6140005/AC/2021/PA.Bko12-01-2021E.02305402/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*g*n* b*n P*r*j*n
melawan
S*t* M*n*w*r*h b*nt* S*w*nd*
07-12-202012-01-202122-12-2020
6150004/AC/2021/PA.Bko12-01-2021E.02304383/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakW*r* *hm*d *r*f, *. Md b*n Sy*fr*
melawan
D*w* S*sm*t*, S. Pd b*nt* **z*dd*n
19-11-202012-01-202116-12-2020
6160003/AC/2021/PA.Bko12-01-2021E.02303409/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*M*R* B*N D*RT*
melawan
S*T* *SN**S*H B*NT* KH**R*N
14-12-202012-01-202105-01-2021
6172/AC/2021/PA.Bko05-01-2021E. 02302376/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*RN*Y*NT*, SPd B*NT* J*M*N
melawan
*SW*R B*N R*H*T*N*DD*N
21-12-2020-05-01-2021
6181/AC/2021/PA.Bko04-01-2021E. 02301405/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*f*z*h b*nt* M*h*mm*d
melawan
S*d*k*n b*n M*ry*n*
14-12-2020-04-01-2021
619380/AC/2020/PA.Bko29-12-2020E. 02283393/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatTr* H*nd*y*n* b*nt* T*h*r
melawan
H*st*n H*r* *b* M*y* b*n L*k*n*
08-12-2020-29-12-2020
620378/AC/2020/PA.Bko28-12-2020E. 02281411/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*sn*w*t* b*nt* H*s*n
melawan
R*y*ndr* K*s*m* b*n JB. S*t*mp*l
08-12-2020-28-12-2020
621379/AC/2020/PA.Bko28-12-2020E. 02282412/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*m* T*h*r, S.*g b*nt* M. T*h*r
melawan
*y*n H*ndr*, S.*g b*n M*ny*n
08-12-2020-28-12-2020
622376/AC/2020/PA.Bko23-12-2020E. 02279407/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*nd*n S*p*y*h *l**s N*nd*n S*p*y*h b*nt* *j*m
melawan
S*y*nt* b*n W*rs*n*s*
07-12-2020-23-12-2020
623377/AC/2020/PA.Bko23-12-2020E. 02182408/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat** *m*rn* *l**s ** S*m*rn* b*nt* S*m*rn*
melawan
*sr*y*d* b*n S*b*r*d*n *sh*k
07-12-2020-23-12-2020
624375/AC/2020/PA.Bko22-12-2020E. 02278392/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatK*rm*l* b*nt* *r*p*n
melawan
N*p*ld* b*n M N*h
01-12-2020-22-12-2020
625372/AC/2020/PA.Bko21-12-2020E.02275391/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakN*rh*d* b*n M*st*r*
melawan
S*l*ms*h b*nt* S*y*n*
24-11-202021-12-202014-12-2020
626374/AC/2020/PA.Bko21-12-2020E. 02275400/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakD*d* R*c*rd* b*n K*r*n*
melawan
*d*l Y*l** b*nt* S*l*m*n
25-11-202021-12-202011-12-2020
627371/AC/2020/PA.Bko21-12-2020E. 02274406/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*m*n*h b*nt* Sl*m*t
melawan
S*ms*l H*d* *l**s Sy*ms*l H*d* b*n *m*m M*l*k *l**s M*l*k
03-12-2020-21-12-2020
628370/AC/2020/PA.Bko18-12-2020E. 02273396/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*r*y* b*nt* L*km*n
melawan
*m*r K*l* b*n S*m*d
02-12-2020-18-12-2020
629369/AC/2020/PA.Bko17-12-2020E. 02272401/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*z* *lf*t* b*nt* S*n*
melawan
K*h*r*d*n b*n R*b**t
01-12-2020-17-12-2020
630368/AC/2020/PA.Bko16-12-2020E. 02271236/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakH*m*w*n b*n S*hl*n
melawan
L*nd* M**m*rt* b*nt* N*w*r*
11-11-202016-12-202027-11-2020
631367/AC/2020/PA.Bko16-12-2020E. 02270379/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*z* N*nd* S*p*tr* b*nt* M. S*f*r
melawan
N*vr* J*m*d*l P*tr* b*n *bd*l W*h*b
19-11-2020-16-12-2020
632364/AC/2020/PA.Bko15-12-2020E. 02267386/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL** N*rv*n* b*nt* M*t*d* S*m*j*
melawan
Y**n*d*n b*n S*t*j*
19-11-2020-15-12-2020
633365/AC/2020/PA.Bko15-12-2020E. 02268387/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*tr* N*t*s** b*nt* M*rd*
melawan
*ngg* Pr*y*d* b*n D*m*r*
26-11-2020-14-12-2020
634366/AC/2020/PA.Bko15-12-2020E. 02269390/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*w*t* *l**s J*w*t* b*nt* W*g*m*n
melawan
*d* S*d**n* b*n L*dr*
26-11-2020-15-12-2020
635363/AC/2020/PA.Bko14-12-2020E. 02266382/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*w* H*rt*t* b*nt* Th*mr*n
melawan
*rf*nsy*h b*n Sy*hr*d*n
24-11-2020-14-12-2020
636361/AC/2020/PA.Bko14-12-2020E. 02264397/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*l* N*rt* W*j*y* b*nt* M. T*y*b
melawan
H*r* S*s*nt* b*n S*t*y*
25-11-2020-14-12-2020
637362/AC/2020/PA.Bko14-12-2020E. 02265399/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*t* S*f*tr* b*nt* M*sk*m. B
melawan
Y*y*k b*n R*j*k*n
25-11-2020-14-12-2020
638359/AC/2020/PA.Bko11-12-2020E. 02262263/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* K*y*t* b*nt* S**rn*
melawan
*chm*d W*hy*d* b*n J**n*r*
25-11-2020-11-12-2020
639358/AC/2020/PA.Bko11-12-2020E. 02261394/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatV*m*r**, *M. K*b b*nt* Sy*pr*z*l
melawan
S*pr*y*d* b*n K*rn**n*
24-11-2020-11-12-2020
640360/AC/2020/PA.Bko11-12-2020E. 02263398/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*sc* *pr*l*y*nt* F*tc* b*nt* S*k*c*
melawan
M. Kh*t*m* b*n R*sd*
25-11-2020-11-12-2020
641356/AC/2020/PA.Bko10-12-2020E. 02259242/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*MB*RW*T* B*NT* B*D* S*W*RJ*
melawan
R*MB* D**N P*TR* B*N T*M*T S*D*RW*N
25-11-2020-10-12-2020
642355/AC/2020/PA.Bko10-12-2020E. 02258262/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*tm**nn*h b*nt* T*j*l*dd*n *l**s T*j*l*dd*n
melawan
M. H*k*m b*n *b* S*py*n
24-11-2020-10-12-2020
643357/AC/2020/PA.Bko10-12-2020E. 02260378/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*ndr*y*nt* b*n *l* s*d*k*n
melawan
C*c* *mr*n* b*nt* *m*l**s
12-11-202010-12-202030-11-2020
644354/AC/2020/PA.Bko08-12-2020E. 02257367/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS***n *d* G*n*w*n b*n M*sl*n
melawan
S*b*t* b*nt* S*m*rt* S*r*k*n
10-11-202008-12-202026-11-2020
645353/AC/2020/PA.Bko08-12-2020E. 02256381/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL*l* M*r**n* b*nt* LK. *b* S*m*
melawan
H*rd* *k* S*t** P*tr* b*n B. S*rw*n*
19-11-2020-08-12-2020
646352/AC/2020/PA.Bko07-12-2020E. 02255377/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*ms*y*h b*nt* *m*n
melawan
D*d*n b*n M*sd*k*
19-11-2020-07-12-2020
647351/AC/2020/PA.Bko04-12-2020E. 02254388/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*rd*y*h *l**s M*rd*y*h F*tr*y*n* b*nt* *sm*n
melawan
F**z*n b*n *sm**l
17-11-2020-04-12-2020
648346/AC/2020/PA.Bko03-12-2020E. 02249253/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatV*nny V*l*nz* M*f* b*nt* N*z*rw*n
melawan
D*cky V*d**nt* b*n B*d* R**nt*
17-11-2020-03-12-2020
649347/AC/2020/PA.Bko03-12-2020E. 02250373/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng R*r* S*v*tr* b*nt* B*mb*ng N*gr*h*
melawan
N*p**nt* b*n D. S*mb*l*n
17-11-2020-03-12-2020
650350/AC/2020/PA.Bko03-12-2020E. 02253374/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*b*w**h* b*n L*h*
melawan
F*tm*w*t* b*nt* *dr*s R*hm*n
10-11-202003-12-202026-11-2020
651348/AC/2020/PA.Bko03-12-2020E. 02251384/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*rj*n*h b*nt* W*rn*
melawan
*nd*ng b*n M*m*n *n*k
17-11-2020-03-12-2020
652349/AC/2020/PA.Bko03-12-2020E. 02252385/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*k* W*t* b*nt* B*st*m* M*s*m*n
melawan
H*tm* T** H*r*h*p b*n R*d**s
17-11-2020-03-12-2020
653345/AC/2020/PA.Bko02-12-2020E. 02248368/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*ry*d* b*n D*rs*n*
melawan
Z*hr**h b*nt* *bn* H*j*r
05-11-202002-12-202024-11-2020
654344/AC/2020/PA.Bko01-12-2020E.02247364/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakB*w* S*nt*s* b*n C*pt* H*ry*nt*
melawan
R*m*n* b*nt* M*j**n*
27-10-202001-12-202019-11-2020
655343/AC/2020/PA.Bko30-11-2020E. 02246360/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* Z*n**d*h b*nt* S*p**n
melawan
R*sm*d* b*n D*rs*
05-11-2020-30-11-2020
656342/AC/2020/PA.Bko30-11-2020E. 02245372/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL*s* M*rt*v*nt* b*nt* J*l**s
melawan
H*d*y*t b*n B*rh*n
10-11-2020-30-11-2020
657341/AC/2020/PA.Bko26-11-2020E. 02244237/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*s*m* b*nt* Kh**r*d*n
melawan
R**p P*rn*w*n b*n R*sd*
11-11-2020-26-11-2020
658340/AC/2020/PA.Bko26-11-2020E. 02243371/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS. Sr* R*h*y* *l**s S*n*n Sr* R*h*y* b*nt* K*s*nd*kr*m*
melawan
M. *r*f S*m*n*ngk*l*t b*n H*r*s M*n*ngk*l*t
10-11-2020-26-11-2020
659339/AC/2020/PA.Bko25-11-2020E. 02242278/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakT*g*m*n b*n K*rt* W*j*y*
melawan
**n S*m**t* b*nt* D*rs* P*w*r*
07-10-202025-11-202011-11-2020
660337/AC/2020/PA.Bko24-11-2020E. 02240212/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakD*m*s Y*g*sw*r* b*n M*st*r *dj*
melawan
N*rf*z*l*h b*nt* H*sb*ll*h
03-11-202024-11-202018-11-2020
6610335/AC/2020/PA.Bko24-11-2020E.02238224/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*rw*nsy*h b*n *m*r
melawan
*nd*h P*rm*t*s*r* b*nt* Sy*ms*r
27-10-202024-11-202016-11-2020
662336/AC/2020/PA.Bko24-11-20200.2239350/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakZ**n*d*n b*n M*h Y*s*k
melawan
S*h*rs*h b*nt* W*ry* *t*m*
27-10-202024-11-202017-11-2020
663333/AC/2020/PA.Bko24-11-2020E. 02236358/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*n*l*s* b*nt* K*m*rd*
melawan
J*sr*hm*t *r*w*n b*n M*h*d*n. HS
05-11-2020-24-11-2020
664334/AC/2020/PA.Bko24-11-2020E. 02237363/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakC*ndr* b*n P*nd*
melawan
Y*n* Z*r* b*nt* S*h*rd*
27-10-202024-11-202017-11-2020
665338/AC/2020/PA.Bko24-11-2020E. 02241365/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakH*y*t*l*h b*n M*hd*
melawan
S*ph** K*r*n* *z*z* S*d*by* b*nt* S*d*by*
27-10-202024-11-202017-11-2020
666332/AC/2020/PA.Bko24-11-2020E. 02235369/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* B*r*k*h b*nt* B*j*
melawan
*r* Y*n*nt* b*n Tr*p*t*y*
05-11-2020-24-11-2020
667331/AC/2020/PA.Bko20-11-2020E. 02234370/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatT*q*m*h *l**s **s T*k*m*h b*nt* *b*kr* *l**s *b*kr* *m*r
melawan
W*w*n St**w*n b*n *bd*l *j*s. T
05-11-2020-20-11-2020
668330/AC/2020/PA.Bko19-11-2020E.02233213/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*t*m* b*n R*h*n*
melawan
*y* N*ng L*st*r* b*nt* Y*dh*. M
20-10-202019-11-202004-11-2020
669328/AC/2020/PA.Bko19-11-2020E. 02231234/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*s*d*h b*nt* S*pr*y*n*
melawan
K*n* b*n T*mr*n*
03-11-2020-19-11-2020
670329/AC/2020/PA.Bko19-11-2020E.02232328/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS**h*d*n *l**s Sy**f*d*n b*n H*nd*r*
melawan
R*s*t* b*nt* Sl*m*t B*rd*y*n*
07-10-202019-11-202026-10-2020
671326/AC/2020/PA.Bko18-11-2020E. 02229214/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*n* *m*ld* b*nt* N*z*r
melawan
F*tr*f*l b*n M. H*t*m
03-11-2020-18-11-2020
672327/AC/2020/PA.Bko18-11-2020E. 02230304/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatC*c* J*n*t* S*r* b*nt* M*sr*l
melawan
M*tt*q*n *sh*r b*n *bd*l S*n* H*r
14-10-2020-04-11-2020
673325/AC/2020/PA.Bko17-11-2020E.02228355/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*m*j*n b*n B*n*
melawan
M*y*n* b*nt* T*k*m*n
20-10-202017-11-202006-11-2020
674323/AC/2020/PA.Bko17-11-2020E. 02225359/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*h*y* Sr* M*ly*n* b*nt* W*kny* W*h*rj*
melawan
W*h*r *l**s J*w*h*r b*n S*rb*n*
27-10-2020-17-11-2020
675324/AC/2020/PA.Bko17-11-2020E. 02227366/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*m*d*h b*nt* M*rw*t*
melawan
*g*s S*n*nd*r b*n K*sn*nt*
27-10-2020-17-11-2020
676322/AC/2020/PA.Bko11-11-2020E. 02225222/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*n*t* b*nt* B*j*r*
melawan
Z*w*z*r b*n *p*nd*
27-10-2020-11-11-2020
677320/AC/2020/PA.Bko11-11-2020E. 02223346/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*nt* *kt**w*t* b*nt* W*hy*d*n
melawan
*s*p L*km*n*l H*k*m b*n *s*p
15-10-2020-11-11-2020
678321/AC/2020/PA.Bko11-11-2020E. 02224351/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*rl*l* b*nt* L*l*k
melawan
M*sm*n. B b*n S*ry*d*
22-10-2020-11-11-2020
679319/AC/2020/PA.Bko10-11-2020E.02222329/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakR*d**n b*n *b* B*k*r
melawan
M*l*d** W*t* b*nt* M*h*mm*d N*r
07-10-202010-11-202023-10-2020
680318/AC/2020/PA.Bko10-11-2020E. 02221348/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* H*ps*h b*nt* R*sl*
melawan
*bd*ll*h b*n M*h*mm*d
15-10-2020-10-11-2020
681314/AC/2020/PA.Bko09-11-2020E. 02217349/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatKh*sn*l Kh*t*m*h *l**s K*sn*l K*t*m*h b*nt* P*p*n P*rn*m*
melawan
S*n*rw*n b*n S*n*rt*
15-10-2020-09-11-2020
682315/AC/2020/PA.Bko09-11-2020E. 02218357/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatKh*ky *m*ysh*n b*nt* P*rn*n
melawan
Sy*k*r J*fr* *rd*y*ns*h b*n S*pr*y*tn*
22-10-2020-09-11-2020
683316/AC/2020/PA.Bko09-11-2020E. 02219361/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSry H*nd*y*n* b*nt* S*t*rn*
melawan
R. P*rw*nt* b*n P**r*n
22-10-2020-09-11-2020
684317/AC/2020/PA.Bko09-11-2020E. 02220362/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*g*s St*y*w*nt* *l**s *g*s Sty*w*nt* b*nt* S*sw*nt*
melawan
S*k*m*n b*n K*sm*. S
22-10-2020-09-11-2020
685311/AC/2020/PA.Bko03-11-2020E. 02214307/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*d* R*n*ld* b*n M*ns*r
melawan
N*v* Z*l*sn* b*nt* Z*lk*rn**n
06-10-202003-11-202022-10-2020
686313/AC/2020/PA.Bko03-11-2020E. 02216312/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*st*k*m*h b*nt* Sl*m*t
melawan
H*rn*w*n S*ty* B*dy b*n S*r*t* H*dy
29-09-2020-21-10-2020
687306/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02209294/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*rm*n* b*nt* S**m*n
melawan
M*rj**t b*n T*h*r*
14-10-2020-02-11-2020
688307/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02210313/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*s*y*n* b*nt* S*r*tm*
melawan
*r*y*nd* b*n S*t*m*
14-10-2020-02-11-2020
689305/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02208317/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*w**b*t*n *sl*m**h S. Pd. * *l**s S***b*t*n *sl*m**h S. Pd. * b*nt* *hm*d Z*k*r** S*m*n
melawan
Sy**f*l Kh*dr* b*n *bd*l G*p*r
14-10-2020-02-11-2020
690302/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02205340/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*n* M*ry*t* b*nt* S*rw*n*
melawan
W*sn* B*d*. P b*n B*d*m*n
07-10-2020-02-11-2020
691303/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02206344/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*rw*t* b*nt* K*sm*n
melawan
P*rm*n b*n K*rs*
13-10-2020-02-11-2020
692304/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02207345/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*l* R*h*l* b*nt* H*s*n
melawan
B*st*m* *r*p*n b*n R*z*l*
13-10-2020-02-11-2020
693308/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02211347/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*r*n* b*nt* S*r*l
melawan
*b*sr**d* b*n M*l*k
15-10-2020-02-11-2020
694309/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02212352/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatC*c* b*nt* D*y*t
melawan
Ng*d*n* b*n M*rt* T*r*n*
15-10-2020-02-11-2020
695310/AC/2020/PA.Bko02-11-2020E. 02213353/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*rm* b*nt* N*t* N*rj*
melawan
P*rn*m* Br*t* b*n S*k*dy*n
15-10-2020-02-11-2020
696301/AC/2020/PA.Bko27-10-2020E. 02204172/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakCh*r*f H*ndr*w*n b*n *m*d
melawan
S*t* Ch*m*r*y*h b*nt* S*l*m*n
06-10-202027-10-202021-10-2020
697300/AC/2020/PA.Bko27-10-2020E. 02203325/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*ms**rn* *l**s S*ms**r b*nt* S*t*r*
melawan
*bd*rr*hm*n b*n *m*r
07-10-2020-27-10-2020
698299/AC/2020/PA.Bko26-10-2020E. 02202343/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* M*ys*r*h b*nt* *m*r D*n*
melawan
R*sm*n b*n R*b*ng*
08-10-2020-26-10-2020
6990296/AC/2020/PA.Bko23-10-2020E.02199332/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSh*ll* S*nd*r* b*nt* S*d*k
melawan
J*l*m*n G** b*n *l**k* G**
07-10-2020-23-10-2020
700295/AC/2020/PA.Bko23-10-2020E. 02198337/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*t* L*l* b*nt* J*m*l*s
melawan
*sm*n b*n J*p*r
06-10-2020-23-10-2020
701297/AC/2020/PA.Bko23-10-2020E. 02200339/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*n* J*p*t* N*ngs*h b*nt* S*ms*d*n
melawan
*k* W*hy*d* b*n S*rd*
07-10-2020-23-10-2020
702298/AC/2020/PA.Bko23-10-2020E. 02201341/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*y*ng S*r* b*nt* *rm*n
melawan
P*tr* W*hy*d* b*n Y*l*sm*n
07-10-2020-23-10-2020
703293/AC/2020/PA.Bko22-10-2020E.02196305/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*w*t* b*n K*rs* M*ly*n*
melawan
Y*y*n S*ry*n* b*nt* S*h*
23-09-202022-10-202015-10-2020
704292/AC/2020/PA.Bko22-10-2020E. 02195323/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*pr*y*t* b*nt* S*m*d*
melawan
W*rs*t* W*y*n* b*n W*t*r*n
01-10-2020-20-10-2020
705294/AC/2020/PA.Bko22-10-2020E. 02197335/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*k* *mn** S*r* b*nt* *ndr*
melawan
H*ndr* b*n *bd. R*hm*n
06-10-2020-20-10-2020
706291/AC/2020/PA.Bko22-10-2020E. 02194336/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*nt* *shw*r* b*nt* J*n**r *l**s J*n**r K*r* M*ngk*t*
melawan
Sy*fr*l H*y*d* b*n Sy*fr*
06-10-2020-22-10-2020
707290/AC/2020/PA.Bko20-10-2020E. 02193315/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*p*rm*n b*n R*p*n
melawan
P*n*y*m b*nt* D*r*n*
22-09-202020-10-202007-10-2020
7080289/AC/2020/PA.Bko20-10-2020E.02192318/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakN*rs* S*ry*d* b*n M S*h*b
melawan
Sr* R*hm*d**n b*nt* M*ry*l*s
22-09-202020-10-202012-10-2020
709284/AC/2020/PA.Bko19-10-2020E. 02184310/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*s* Y*nt* b*nt* S*str*sn* *l**s S*tr*sn*
melawan
Z*mr*z*l b*n S*ms*d*r
01-10-2020-19-10-2020
710283/AC/2020/PA.Bko19-10-2020E. 02186327/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* W*hy*n* b*nt* P**m*n
melawan
Y**n*k* P*ngk* *r** W*b*w* b*n S*c
29-09-2020-19-10-2020
711285/AC/2020/PA.Bko19-10-2020E. 02188330/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatT*m*n*h b*nt* K*sw*nt*
melawan
T*m*r*n b*n S*r*n
01-10-2020-19-10-2020
712286/AC/2020/PA.Bko19-10-2020E. 02189331/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*l* N*t*r** b*nt* Y*s*p
melawan
M*g**n* b*n R*ml*
01-10-2020-19-10-2020
713287/AC/2020/PA.Bko19-10-2020E. 02190333/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*n* Y*l** b*nt* Ng*t*y*n
melawan
D*cky R*m*dh*n b*n P*rn*m* *l**s P*rn*m*
01-10-2020-19-10-2020
714288/AC/2020/PA.Bko19-10-2020E. 02191334/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*s**n* *l**s S*s*y*n* b*nt* B*j*
melawan
S*h*rd* b*n Ny*n*
01-10-2020-19-10-2020
715282/AC/2020/PA.Bko15-10-2020E. 02185308/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*w* b*nt* H*n*f*
melawan
N*pr* Y*nt* b*n S*l*k*n
23-09-2020-15-10-2020
716281/AC/2020/PA.Bko14-10-2020E. 02184266/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*kr*j*n b*n T*h*r*d*n
melawan
T*t*n S*m*rn* b*nt* *m*r *ly*s
02-09-202014-10-202018-09-2020
717279/AC/2020/PA.Bko13-10-2020E. 02182316/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*dy* *ns*n* M*km*n b*nt* Jh*n N*n*
melawan
S*tr**d* b*n S. Tr*m*
23-09-2020-13-10-2020
718280/AC/2020/PA.Bko13-10-2020E. 02183320/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*n* S*l*st**n* *l**s S*l*st*y*n* b*nt* S*h*r*
melawan
D*nd* S*ty*n* b*n K*t*m*n
24-09-2020-13-10-2020
719277/AC/2020/PA.Bko12-10-2020E. 02180319/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*f*tr* b*nt* S*m*n
melawan
S*n*r** b*n S*nt*
23-09-2020-12-10-2020
720278/AC/2020/PA.Bko12-10-2020E. 02181324/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*k* Pr*t*w* b*nt* R*g*l B*d*y*n*
melawan
W*w*t W*nd**rt* b*n Sl*m*t
24-09-2020-12-10-2020
721276/AC/2020/PA.Bko08-10-2020E. 02179279/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*n* D**n *r*y*n* b*nt* M*m*n. S
melawan
S*r*j* *d* S*p*tr* b*n S*k*d*
22-09-2020-08-10-2020
722271/AC/2020/PA.Bko07-10-2020E. 02174257/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*sw*n Sr* S*rt*n* b*n Ng*t*j*n
melawan
D*l* b*nt* L*sd*
16-09-202007-10-202024-09-2020
723273/AC/2020/PA.Bko07-10-2020E. 02176269/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakSy*hr*l H*d* b*n M*hd *m*n
melawan
S*l*st**w*t* b*nt* S*py*n
02-09-202007-10-202018-09-2020
724275/AC/2020/PA.Bko07-10-2020E. 02178280/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakC*tr* L*g* b*n *m*ns*h
melawan
**s N*rh*y*t* b*nt* *s*p S*pr*j*t
02-09-202007-10-202018-09-2020
7250272/AC/2020/PA.Bko07-10-2020E.02175283/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakW*s*d*n* b*n B*h*r*
melawan
S*lp** J*l**n* S*r* b*nt* *hm*d H*km*
02-09-202007-10-202018-09-2020
726274/AC/2020/PA.Bko07-10-2020E. 02177290/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*h*mm*d *rq*m S.* b*n DRS. H. M. S*m*n Kn
melawan
H*rm*l*n* b*nt* H. M*hm*d
09-09-202007-10-202025-09-2020
727270/AC/2020/PA.Bko07-10-2020E. 02173314/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*p*y*nt* b*nt* B*n*r*
melawan
T*g*y*n* b*n M*d*y*n*
22-09-2020-07-10-2020
728268/AC/2020/PA.Bko06-10-2020E. 02171287/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakY*ntr* Sl*m*t R*b*d**d* b*n S*pr**nt*
melawan
Pr*t*w* S*br*n* b*nt* S*br*n
08-09-202006-10-202024-09-2020
729269/AC/2020/PA.Bko06-10-2020E. 012171289/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakH*ndr* K*s*m*. *. Md b*n R*sm*l *f*nd*
melawan
Y*s* K*rn**t* b*nt* T*k*y*
08-09-202006-10-202023-09-2020
730265/AC/2020/PA.Bko05-10-2020E. 02168303/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*w* *nd*n* b*nt* D*r*y*s*
melawan
D*d*k H*r**nt* b*n D*rj*
17-09-2020-05-10-2020
731266/AC/2020/PA.Bko05-10-2020E. 02169306/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*h*y* b*nt* L*g*m*n
melawan
*r*y*nt* b*n H*rs* W*d*d*
17-09-2020-05-10-2020
732267/AC/2020/PA.Bko05-10-2020E. 02170309/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*v**nt* b*nt* D*m*
melawan
*l* M*ht*r b*n H. S*k*rd*
17-09-2020-18-09-2020
733261/AC/2020/PA.Bko02-10-2020E. 02164293/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*rm*n*ly b*nt* N*z*r
melawan
*ndr*z*n S*p*tr* b*n Z**n*l
16-09-2020-02-10-2020
734262/AC/2020/PA.Bko02-10-2020E. 02165297/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*ll* *r**n* *l**s *l* *r**n* b*nt* M*r*t
melawan
T*t*ng S*h*r* b*n M*ns*r
16-09-2020-02-10-2020
735263/AC/2020/PA.Bko02-10-2020E. 02166298/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*p*t Pr*l*n* b*nt* *tm*n
melawan
S*s*nt* b*n S*b*r
16-09-2020-02-10-2020
736264/AC/2020/PA.Bko02-10-2020E. 02167301/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatJ*n** *nggr**n* b*nt* B*rh*n*d*n
melawan
M. H*s**n* b*n *bd*ll*h
16-09-2020-02-10-2020
737260/AC/2020/PA.Bko01-10-2020E. 02163300/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* P**l*n
melawan
S*h*r*y*nt* b*n S*m*d*n
16-09-2020-01-10-2020
738259/AC/2020/PA.Bko01-10-2020E. 02162302/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*rj*n* b*nt* *sm*n
melawan
*b* B*k*r b*n M*n*n
15-09-2020-01-10-2020
739257/AC/2020/PA.Bko29-09-2020E.02160230/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*m*s b*n B*y*ng
melawan
B*t* N*p*t* S*r* b*nt* W*rm*n PD ST. B*t**h
25-08-202029-09-202017-09-2020
7400258/AC/2020/PA.Bko29-09-2020E.02161270/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakP*rd**s b*n *b*s
melawan
*d* W*n*s b*nt* B*y*ng
25-08-202029-09-202010-09-2020
741255/AC/2020/PA.Bko28-09-2020E. 02158284/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL**l* F*d*l*h b*nt* J*p*r
melawan
S*b*r*d*r b*n K*m*r*d*n
09-09-2020-28-09-2020
742256/AC/2020/PA.Bko28-09-2020E. 02159291/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*nn* S*fr*y*nt* b*nt* B*rh*n
melawan
M. H*l*t b*n T*h*r
09-09-2020-28-09-2020
743254/AC/2020/PA.Bko25-09-2020E. 02157295/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatJ*m**d*n *l**s J*m**d*h b*nt* S*t*m*
melawan
S*r*f*d*n b*n W*ry*d* T*b*
08-09-2020-24-09-2020
744253/AC/2020/PA.Bko24-09-2020E. 02156271/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD**n D*sk*rn**ty b*nt* H*m*d*
melawan
H*r* S*s*nt* b*n M**s*n
09-09-2020-24-09-2020
745249/AC/2020/PA.Bko24-09-2020E. 02152274/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*l*m S*nt*k* b*nt* S*g**nt*
melawan
R*d**n b*n S*g*n*
02-09-2020-24-09-2020
746250/AC/2020/PA.Bko24-09-2020E. 02153277/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* S*s*nt* b*nt* S*rd*
melawan
D*d*n C*ndr* b*n D*d* MR
02-09-2020-24-09-2020
747251/AC/2020/PA.Bko24-09-2020E. 02154296/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatJ*m*r*y*h *l**s J*m*r**h b*nt* N*s*r
melawan
W*w*n Z*r*sr*k* b*n Z*r*
08-09-2020-24-09-2020
748252/AC/2020/PA.Bko24-09-2020E. 02155299/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* *t*m* b*nt* N*jm*
melawan
R*b*m*n b*n S*p*rd*
08-09-2020-23-09-2020
749248/AC/2020/PA.Bko23-09-2020E. 02250248/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakF*br* Pr*d*n* b*n S*k**t
melawan
T** R*p*ln* b*nt* R*f**
26-08-202023-09-202010-09-2020
750246/AC/2020/PA.Bko22-09-2020E. 0249240/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*v* S*g**nt* b*nt* S*g*m*n
melawan
H*ry*nt* b*n *d* S*h*rn*
01-09-2020-22-09-2020
751245/AC/2020/PA.Bko22-09-2020E. 02248245/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*sm*w*t* b*nt* D*rw*s
melawan
*nd* S*m*n *l**s *nd* *sm*n b*n *ly*s
01-09-2020-22-09-2020
752247/AC/2020/PA.Bko22-09-2020E. 021250273/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*r*t b*n Tr*m* R*j*
melawan
J*m*l*t*r*chm*h b*nt* S*r*d*
25-08-202022-09-202009-09-2020
753243/AC/2020/PA.Bko18-09-2020E. 02246272/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*l* H*rm*t* b*nt* H*r*y*nt*
melawan
H*nd*k* b*n Y*nt* *f*nd*
02-09-2020-18-09-2020
754242/AC/2020/PA.Bko18-09-2020E. 02245281/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*p*n*t*n *l**s S*p*n*t*n b*nt* S*rb*
melawan
S*d*rw*nt* b*n M*sl*n
02-09-2020-18-09-2020
755244/AC/2020/PA.Bko18-09-2020E. 02247285/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*l* F*tr**n* b*nt* S*k*rd*
melawan
*d* Tr*w*rd*n* b*n S*r*tn*
02-09-2020-18-09-2020
756238/AC/2020/PA.Bko17-09-2020E. 02241264/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*c* R*m*d*n b*nt* L*km*n
melawan
D*rm*d* b*n N*w*
26-08-2020-17-09-2020
757241/AC/2020/PA.Bko17-09-2020E. 02244268/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*v* N*vr*y*nt* b*nt* *fr*z*l
melawan
Y*l*y*nt* b*n R*fl*s
02-09-2020-17-09-2020
758240/AC/2020/PA.Bko17-09-2020E. 02243276/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* Z*h*r**h b*nt* *l* S*n*r
melawan
H*d* M*sb*r* b*n R*hm*d
01-09-2020-17-09-2020
759239/AC/2020/PA.Bko17-09-2020E. 02242286/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*n* *st*t* b*nt* H*d* Pr*y*tn*
melawan
*g*s S*l*m b*n M*rd*
01-09-2020-17-09-2020
760236/AC/2020/PA.Bko16-09-2020E. 02239166/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakK*ry*d* b*n J*m*n
melawan
F*ny *rd*y*nt* b*nt* S*j*d*
08-07-202016-09-202026-08-2020
7610013/AC/2020/PA.Bko16-09-2020E.02240226/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*zw*r P*rl*nd*ng*n S*r*g*r b*n *sm*n S*r*g*r
melawan
D**n D*t* R*f*k* S.Pd b*nt* *mb*r*dd*n D*h*r*
04-08-202016-09-202003-09-2020
762235/AC/2020/PA.Bko15-09-2020E. 02238267/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakJ*k*. S b*n *hm*d
melawan
H*l*m*h T*s*dd**h b*nt* *g*sr* *sm*n
18-08-202015-09-202003-09-2020
763234/AC/2020/PA.Bko14-09-2020E. 02237189/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*l*z* b*nt* M*rs*l R*
melawan
*g*s S**f*l *b* B*k*r b*n H. S*pr*h
29-07-2020-14-09-2020
764233/AC/2020/PA.Bko09-09-202002236188/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*l*m*t B*d*m*n b*n W*r*s
melawan
S*s* W*d*r*y*nt* b*nt* T*r*sm*n
29-07-202009-09-202018-08-2020
765232/AC/2020/PA.Bko09-09-2020E.02235235/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*j*d S*dr*j*d b*n S*h*rj*
melawan
N*lt* b*nt* D*mr*
12-08-202009-09-202028-08-2020
766231/AC/2020/PA.Bko09-09-2020E. 02234260/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*w*nt* D*v*t* b*nt* W*y*nt*
melawan
K*nc*r* P*rn*m* S*d*k b*n M*l*d*
19-08-2020-09-09-2020
767230/AC/2020/PA.Bko08-09-2020E. 02233217/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*nt*n P*rm*t* S*r* b*nt* Z**n*rd*n
melawan
R*f* F*rn*nd* b*n M*d*r
29-07-2020-03-09-2020
768228/AC/2020/PA.Bko08-09-2020E. 02231218/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*rl*n* D*w* P*sp* b*nt* H*s*n S*d*
melawan
Y*d* H*ndr* b*n T*n*k
12-08-2020-08-09-2020
769227/AC/2020/PA.Bko08-09-2020E. 02230251/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*r Kh*s*n*h b*nt* K*s*n*
melawan
D*d* *sw*nd* b*n B*y*ng
11-08-2020-08-09-2020
770229/AC/2020/PA.Bko08-09-2020E. 02232256/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*k* R*m**n* b*nt* K*m*r*d*n
melawan
*d* K*rn**w*n b*n Z*b*d*n
19-08-2020-08-09-2020
771226/AC/2020/PA.Bko03-09-2020E. 02229241/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*d* P*tr* *ffr** N*ngty*s b*nt* D*s*m*n
melawan
*nd* M*rt*n* b*n M. *m*n
19-08-2020-03-09-2020
772225/AC/2020/PA.Bko03-09-2020E. 02228265/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* R*z*k* b*nt* H. *. B*k*r. T,
melawan
H*ndr* N*p*k* b*n *. B*kr* *B
19-08-2020-03-09-2020
773224/AC/2020/PA.Bko02-09-2020E. 02227176/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakSr* W*hy*d* b*n S*k*m*
melawan
P*j* R*h*y* N*ngs*h b*nt* R*b*t *. M*,pd
05-08-202002-09-202024-08-2020
774223/AC/2020/PA.Bko31-08-2020E. 02226258/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*s*l*w*t* b*nt* M*r**l*s
melawan
D*fr* Y*sn*d* b*n *dr*s
12-08-2020-31-08-2020
775222/AC/2020/PA.Bko27-08-2020E. 02225211/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*f*k* *g*sn*d** S*r* b*nt* S*g*ng Pr*y*tn*
melawan
M*ft*h*l *m*n b*n J*n**d*
28-07-2020-27-08-2020
776221/AC/2020/PA.Bko26-08-2020E. 0224244/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*ngg*n Y*l** Pr*t*w* b*nt* Sy*ms*r*
melawan
H*rd**nt* S*p*tr* b*n D*rm*n
22-07-2020-26-08-2020
777219/AC/2020/PA.Bko24-08-2020E. 02222255/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD**n L*st** *mb*rw*t* b*nt* *d* R*zk* H*rt*n*
melawan
S*n*rd* b*n S*b*rn*
04-08-2020-21-08-2020
778220/AC/2020/PA.Bko24-08-2020E. 02223259/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*rh*d*y*h b*nt* M. N*z*r
melawan
L*km*n H*k*m b*n S*ms*
04-08-2020-24-08-2020
779218/AC/2020/PA.Bko19-08-2020E.0222175/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM. T*mr*n b*n M. T*h*r
melawan
M*n*w*r*h b*nt* *. K*d*r, HK
27-02-202019-08-202016-03-2020
780216/AC/2020/PA.Bko14-08-2020E. 02219151/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*n*ng K*rn**t* b*nt* S*rj*n*
melawan
S*b*kr* b*n J*d*
29-07-2020-13-08-2020
781217/AC/2020/PA.Bko14-08-2020E. 02220252/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*rt*t* *l**s W*hy* Tr* H*rt*t* b*nt* M*r*m*n *l**s M*r*m*n
melawan
S*r*d* b*n C*pt* S*d*rm*
29-07-2020-14-08-2020
782215/AC/2020/PA.Bko13-08-2020E. 02218232/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat**sy*h b*nt* H*md*n
melawan
*zw*r b*n R*z*l*
29-07-2020-13-08-2020
783213/AC/2020/PA.Bko13-08-2020E. 02216250/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*rm* *l**s *rm* S*ry* P*tr* b*nt* N*rd*n
melawan
*d* C*ndr* b*n Y*t*m*n
28-07-2020-13-08-2020
784214/AC/2020/PA.Bko13-08-2020E. 02217254/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*tm*w*t*, S.Pd.* b*nt* S*py*n
melawan
H*dr* b*n *bd*ll*h
28-07-2020-13-08-2020
785208/AC/2020/PA.Bko12-08-2020E. 02211198/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatF*l*y*n* b*nt* S*tr*sn*
melawan
H*rm*ns*h b*n S*p*r*y*
22-07-2020-12-08-2020
786210/AC/2020/PA.Bko12-08-2020E. 02213200/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*m*n F*rm*nsy*h b*n S*k*d*
melawan
N*rj*n*h b*nt* M. Y*n*s
01-07-202012-08-202017-07-2020
787209/AC/2020/PA.Bko12-08-2020E. 02212205/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*bd*l G*p*r b*n Y*hy*
melawan
R*n* *pr*y*nt* b*nt* *. G*n*
01-07-202012-08-202020-07-2020
7880212/AC/2020/PA.Bko12-08-2020E.02215225/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakK*sm*n* b*n S*k*r
melawan
S*h*rt*n* b*nt* M*n*r
09-07-202012-08-202027-07-2020
789211/AC/2020/PA.Bko12-08-2020E. 02214228/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*m*rm*n b*n Kr*m* D*h*rj*
melawan
*dr*k b*nt* K*ry*d*
15-07-202012-08-202004-08-2020
790207/AC/2020/PA.Bko10-08-2020E. 02210192/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatW*nd* G*sm*r*t* b*nt* S*r*y*n*
melawan
Dw*ky Sy*f*tr* b*n S*w*l*y*
14-07-2020-30-07-2020
791206/AC/2020/PA.Bko10-08-2020E. 02209193/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*lf* R*z* b*nt* N*rb*t
melawan
*d* *t*m*n* Y*r*s* R*sl* b*n M. R*sl*
08-07-2020-10-08-2020
792205/AC/2020/PA.Bko10-08-2020E. 02208229/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*l* Y*t*n b*nt* M*h*mm*d
melawan
*d* S*sw*nt* b*n T*l*b
22-07-2020-10-08-2020
793203/AC/2020/PA.Bko07-08-2020E. 02206138/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*v*t* S*r* b*nt* *b* B*k*r
melawan
S*tr*sn* b*n S*r*p
22-07-2020-07-08-2020
794204/AC/2020/PA.Bko07-08-2020E. 02207249/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatJ*l* *nggr**n* b*nt* S*d*n
melawan
D*rw*s b*n *b*n J*n*
22-07-2020-07-08-2020
795202/AC/2020/PA.Bko06-08-2020E. 02205239/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*rl*nd* b*nt* H*r* M*n*nd*r
melawan
R*ky *lb*r b*n M*t *l*
21-07-2020-06-08-2020
796201/AC/2020/PA.Bko05-08-2020E. 02204227/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*l* H*rt*t* b*nt* H*d* S*tr*sn*
melawan
*r* Y*nt* b*n S*py*n
15-07-2020-05-08-2020
797196/AC/2020/PA.Bko04-08-2020E. 02199130/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*st*t* L*st** N b*nt* M. S*f**
melawan
S*g*y*n* b*n H*d* S*k*rs*
15-07-2020-04-08-2020
798198/AC/2020/PA.Bko04-08-2020E. 02201202/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*v* Y*n*t* S*r* b*nt* S*w*rn*
melawan
N*rw*nt* b*n S*rm*n
15-07-2020-04-08-2020
799197/AC/2020/PA.Bko04-08-2020E. 02200231/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*rm*w*t* b*nt* *f*nd*
melawan
Y*sr*l b*n K*t*r
15-07-2020-04-08-2020
800199/AC/2020/PA.Bko04-08-2020E. 02202233/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*br*n* H*l*y*s b*nt* H*ngk* T*m* S*l*
melawan
R*r* Fr*n*nd* b*n *l*msy*h
15-07-2020-04-08-2020
801200/AC/2020/PA.Bko04-08-2020E. 02203238/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM**d*h b*nt* Y*sm*r*
melawan
W*l*j*ng S*tr*sn* b*nt* B*r*
16-07-2020-03-08-2020
802195/AC/2020/PA.Bko30-07-2020E. 02198197/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*tr* *k* *nggr**n* b*nt* M*hd. Kh*t*p. HR
melawan
S**p*ll*h H*sm*sl*l b*n *km*l
14-07-2020-30-07-2020
803194/AC/2020/PA.Bko29-07-2020E. 02197219/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*ch*mm*d Pr*m* Ch**r*l N*rd*n b*n T*g*y*
melawan
**s S*l*st** N*ngs*h b*nt* J*n**d*
08-07-202029-07-202024-07-2020
804193/AC/2020/PA.Bko28-07-2020E. 02196201/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*g*s Tr**n* b*n S*rn*
melawan
D*s* S*s*nt* b*nt* S*m*rl*n
07-07-202028-07-202021-07-2020
805192/AC/2020/PA.Bko27-07-2020E. 02195221/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* *d* S*h*y*
melawan
H*d*y*t b*n *d*n
08-07-2020-27-07-2020
806191/AC/2020/PA.Bko24-07-2020E. 02194115/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* L*st*r* b*nt* T*k*y*
melawan
R**nt*n* b*n N*w*s
08-07-2020-24-07-2020
807190/AC/2020/PA.Bko24-07-2020E. 02193223/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*s* *t*r* *kt*v**n* b*nt* R*sm*n *r**nt*
melawan
*r* W*b*w* b*n W*y*t*
07-07-2020-24-07-2020
808189/AC/2020/PA.Bko23-07-2020E. 02192125/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*rn* M*rw*t* b*nt* M*rm*j*
melawan
Dh*k* b*n K*sn*
08-07-2020-23-07-2020
809188/AC/2020/PA.Bko23-07-2020E. 02191185/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*v* Y*nt* b*nt* Sy*r*p
melawan
M*h*mm*d R*z* b*n S*b**n
08-07-2020-23-07-2020
810187/AC/2020/PA.Bko23-07-2020E. 02190220/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*s* S*s*nt* b*nt* *l* L*nt*r
melawan
*rd* S*p*tr* b*n *l* S*d*k*n
07-07-2020-23-07-2020
811184/AC/2020/PA.Bko22-07-2020E. 02187173/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*h*mm*d. W b*n W*h*d
melawan
N*jm*h, S.Pd b*nt* Z*lk*rn**n
24-06-202022-07-202010-07-2020
8120186/AC/2020/PA.Bko22-07-2020E.021089181/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakN*r H*s*n b*n R*w*j*n
melawan
D*w* S*g**rt* b*nt* T*rm*n. Hp
25-06-202022-07-202013-07-2020
813185/AC/2020/PA.Bko22-07-2020E. 02188190/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakH*ndr* W*hy*d* b*n B*k*r
melawan
Dw* S*s*nt* b*nt* K*sm*n
24-06-202022-07-202013-07-2020
814183/AC/2020/PA.Bko21-07-2020E. 02186179/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*k*r* b*n M*st*r*
melawan
P*rw*nt* b*nt* J*m*
23-06-202021-07-202008-07-2020
815181/AC/2020/PA.Bko20-07-2020E. 02184178/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*w* S*ndr* W*n*rs*h b*nt* H*ry*t*
melawan
S*h*d*d b*n S*rj*n*
02-07-2020-20-07-2020
816182/AC/2020/PA.Bko20-07-2020E. 02182215/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*n* H*r**n* b*nt* *bd. S*m*d. S
melawan
P**d b*n Z**n*l
02-07-2020-20-07-2020
817180/AC/2020/PA.Bko17-07-2020E. 02183191/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*v* S*s*nt* b*nt* *b* N*d*n
melawan
M*sl*m*n b*n M*kt*b
30-06-2020-16-07-2020
818179/AC/2020/PA.Bko16-07-2020E. 02182113/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*tr* Y*nt* b*nt* Sy*hr*l
melawan
*j*ng K*m*l b*n B*st*m*r
01-07-2020-15-07-2020
819177/AC/2020/PA.Bko16-07-2020E. 02180196/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*nd*h W*hy* W*j*y*nt* b*nt* S*sm*r*
melawan
*g*s S*pr**d* b*n B*rn*
30-06-2020-16-07-2020
820176/AC/2020/PA.Bko16-07-2020E. 02179206/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatKh**r*n N*s* b*nt* H. *sw*n W*h*d
melawan
M*h*mm*d Kh***k*l P*tr* b*n B*h*r*d*n
30-06-2020-15-07-2020
821178/AC/2020/PA.Bko16-07-2020E. 02181209/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatW*w*k N*v*t* R*h*y* b*nt* *hm*d H*s*nn*d*n
melawan
T*b**n B*n S*g*s
30-06-2020-15-07-2020
822175/AC/2020/PA.Bko15-07-2020E. 02178182/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*r* Y*l*nd* b*nt* *l* F*tkh*n
melawan
N*p*nd* F*r*y*nt* b*n S*h**m*
30-06-2020-15-07-2020
823173/AC/2020/PA.Bko13-07-2020E. 02176183/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*lv** b*nt* H*s*n W*rd*n
melawan
M*hr*z*l *f*nd* b*n *ly*s H*s*m
24-06-2020-13-07-2020
824174/AC/2020/PA.Bko13-07-2020E. 02177194/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng S*ry*w*t* b*nt* M*l*k*n *l**s M*rl*k*n
melawan
Kr*st** N*gr*h* b*n S*str* S*j*
25-06-2020-13-07-2020
825168/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 0217194/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatZ*nn* Y*t* b*nt* Y*s*p
melawan
M. R*n b*n Z*h*r*
24-06-2020-10-07-2020
826169/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 02172171/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*k* Sr* W*l*nd*r* b*nt* S*y*n*
melawan
G*st*n *r*w*d* b*n Sy*ms*dd*n L**
24-06-2020-10-07-2020
827171/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 02174174/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*ng*d*h b*nt* M*w*rd*
melawan
T*r*m b*n S*ms*d*n
24-06-2020-10-07-2020
828170/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 02173177/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatT*m*y*t* b*nt* J*y* P*w*r*
melawan
N*rg**nt* b*n G**nt*
24-06-2020-10-07-2020
829167/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 02170180/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*tr* **l* b*nt* Z*lh*pn*
melawan
J*k* *sk*nd*r b*n M. J*h*n
24-06-2020-10-07-2020
830172/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 02175186/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*v*l**n* V*l*y*nt* b*nt* Tr*y*tn*
melawan
K*sb**nt*r* b*n *r*w*n
24-06-2020-10-07-2020
831166/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 02169187/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*k* P*rw*nt* b*nt* Sl*m*t S
melawan
R*b*y*nt* b*n k*l*l S
23-06-2020-10-07-2020
832165/AC/2020/PA.Bko10-07-2020E. 02168195/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*sk* S*ry*n* b*nt* T*k*y*n*
melawan
N*p*n Tr* *ngg*r* b*n T*ry*d*
22-06-2020-10-07-2020
833164/AC/2020/PA.Bko09-07-2020E. 02167184/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL*nd* L*st*r* b*nt* S*b*y*nt*
melawan
D*dy P*rn*m* b*n *m*m B*j*r*, SH
23-06-2020-09-07-2020
834163/AC/2020/PA.Bko08-07-2020E. 02166120/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakK*d**nt* b*n P*rh*d*
melawan
*m* S*l*m*h b*nt* S*p*rd*
22-04-202008-07-202008-06-2020
835162/AC/2020/PA.Bko08-07-2020E. 02165170/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t*n* b*nt* Y*t* W*y*n*
melawan
S*k*m*n b*n W*rs* W*y*n*
23-06-2020-08-07-2020
836161/AC/2020/PA.Bko03-07-2020E. 02164169/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*st*t* *sn**n* b*nt* M*sn*
melawan
S*r*tm*n b*n S*n*rt*,
17-06-2020-03-07-2020
837159/AC/2020/PA.Bko01-07-2020E. 0216211/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*b*y*nt* b*n S*g*y*
melawan
**s *n*w*t* b*nt* W*sd*r*h
03-06-202001-07-202019-06-2020
838157/AC/2020/PA.Bko01-07-2020E. 0216055/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*l* S*t**w*t* b*nt* W*r*y*n*
melawan
*mr*n T*w*l* b*n S**r*
15-06-2020-01-07-2020
839158/AC/2020/PA.Bko01-07-2020E. 0216158/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*lv**nt* Q*rn** b*nt* Ng*p*n
melawan
*p*nd* b*n S*w*rd*
15-06-2020-01-07-2020
840160/AC/2020/PA.Bko01-07-2020E. 0216368/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakP**r*n b*n M*rd*k*t
melawan
*rn* Y*n* b*nt* L*b*n*
03-06-202001-07-202019-06-2020
841156/AC/2020/PA.Bko30-06-2020E. 0215962/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*rm*n Pr**d* b*n J*m*n
melawan
R*k* W*d** N*ngs*h b*nt* J*j*n
02-06-202030-06-202018-06-2020
842155/AC/2020/PA.Bko29-06-2020E. 0215887/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr*n*t*n b*nt* C*kr* J*y*
melawan
S*tr*sn* b*n S*k*m*n
11-06-2020-26-06-2020
843154/AC/2020/PA.Bko29-06-2020E. 02157161/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*N*T* B*NT* K*T*M*N
melawan
W*Y*N* B*N S*R*N* TR* W*D*D*
10-06-2020-29-06-2020
844151/AC/2020/PA.Bko25-06-2020E. 0215486/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*l** S*s*nt* b*nt* *d* S*y*nt*
melawan
H*d* S*tr** b*n M*sn*
09-06-2020-25-06-2020
845153/AC/2020/PA.Bko25-06-2020E. 02156133/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*tn* P*rt*w* b*nt* *d* J*m*n*
melawan
P*r**d* b*n D*rm*n
29-04-2020-01-06-2020
846152/AC/2020/PA.Bko25-06-2020E. 02155163/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*n* L*st*r* b*nt* J*sw*d*
melawan
*rd**ns*h b*n M*rk*s
10-06-2020-25-06-2020
847150/AC/2020/PA.Bko23-06-2020E. 0215345/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*w*j* b*n K*s*m*n
melawan
S*t* *s*n* b*nt* W*g*
19-03-202023-06-202027-05-2020
848148/AC/2020/PA.Bko19-06-2020E. 0215128/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*ps*h *l**s H*fs*h b*nt* H. M*chm**d
melawan
*m*r b*n B*k*r
03-06-2020-19-06-2020
849149/AC/2020/PA.Bko19-06-2020E. 02152135/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*t* P*rn*m* S*r* b*nt* R**h
melawan
F*nd* S*t**w*n b*n C*ng S*ry*n*
29-04-2020-19-06-2020
850145/AC/2020/PA.Bko18-06-2020E. 0214865/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* S**d*h b*nt* *j*n
melawan
K*m*l*d*n b*n *d*d T*rm*d*
02-06-2020-18-06-2020
851147/AC/2020/PA.Bko18-06-2020E. 0215069/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL*n* M*rl*n* *l**s L*n* M*rl*n* b*nt* T*l*b
melawan
K*sw*nt*r* b*n K*s*m. *
03-06-2020-18-06-2020
852146/AC/2020/PA.Bko18-06-2020E. 02149164/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatF*tr* H*y*t* b*nt* S*w*rm*n
melawan
R*b*'* b*n H. *dr*s
02-06-2020-18-06-2020
853144/AC/2020/PA.Bko17-06-2020E. 02147158/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*m*n**h b*nt* K*s*m
melawan
Z**n*l M*hy*d* b*n M*chm*d
19-05-2020-17-06-2020
854143/AC/2020/PA.Bko09-06-2020E. 0214633/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*p*r*d*n b*n B*h*r*
melawan
L*st*r* b*nt* *b* S*p**n
14-05-202009-06-202002-06-2020
855141/AC/2020/PA.Bko09-06-2020E.0214434/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakZ**n*l b*n M*n*r
melawan
S*t* Sr* H*d*y*t* b*nt* C*sd*
12-05-202009-06-202027-05-2020
8560142/AC/2020/PA.Bko09-06-2020E.0214544/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakR*k*t* b*n P*rm*n
melawan
F*t*m*h G*r*y*nt* b*nt* J*m*r*
18-05-202009-06-202002-06-2020
857140/AC/2020/PA.Bko09-06-2020E. 02143162/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* M*sr*y*nt* b*nt* M*sr*l
melawan
T*n* H*rd**nt* b*n R*z*l* Sy*hy*n*
12-05-2020-09-06-2020
858138/AC/2020/PA.Bko04-06-2020E. 0214118/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*rv*n* S*r* b*nt* S*t*j*
melawan
W*w*n b*n W*r*s
19-05-2020-04-06-2020
859139/AC/2020/PA.Bko04-06-2020E. 0214223/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatT*t* *g*st*n* b*nt* T*l*s R*h*rdj*
melawan
H*sn* T*mr*n b*n H. M. *dr*s S**d
19-05-2020-04-06-2020
860131/AC/2020/PA.Bko03-06-2020E. 0213414/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* M*h**y*n* *l**s S*t* M*h*y*n* b*nt* S*n*w*n
melawan
S*rd* b*n S*rj*
18-05-2020-03-06-2020
861132/AC/2020/PA.Bko03-06-2020E. 0213524/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*lyz* Sr*j*n**t* b*nt* H*r* *sm*n
melawan
S*str* W*j*y* b*n R*z* H*sr*p
19-05-2020-03-06-2020
862133/AC/2020/PA.Bko03-06-2020E. 0213643/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*w* *ndr*y*n* b*nt* H*rm*n*
melawan
R*d* *r*w*n b*n B*s*r N*ry*nt*
18-05-2020-03-06-2020
863134/AC/2020/PA.Bko03-06-2020E. 0213748/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*s* H*lp*y*w*t* b*nt* Sy*p*rn*
melawan
M*sr* b*n B*h*r*
18-05-2020-03-06-2020
864136/AC/2020/PA.Bko03-06-2020E.02139126/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM. H*s*n b*n J*m*d*
melawan
R***d* b*nt* M. L*t*f
01-04-202003-06-202030-04-2020
865137/AC/2020/PA.Bko03-06-2020E.02140128/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*d* Y*nt* b*n N*sr*n
melawan
J*b*rn* b*nt* M. *m*n
01-04-202003-06-202017-04-2020
866135/AC/2020/PA.Bko03-06-2020E. 02138159/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*t* *fr**n* B*nt* Z*lh*ndr*
melawan
P*dr* Z*lv**n B*n Z*lh*rn*d*
19-05-2020-03-06-2020
867130/AC/2020/PA.Bko28-05-2020E. 0213320/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*n* N*v*t*, S.Pd b*nt* S*rg*w*
melawan
S*k*rd* b*n *. S*w*nd*
12-05-2020-28-05-2020
8680048/AC/2020/PA.Bko26-05-2020E.0265019/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakN*jm* *l* b*n H. M. *l*. HR
melawan
Y*t* R*hm*w*t* b*nt* R*hm*n J*m*l
29-01-202026-02-202014-02-2020
869129/AC/2020/PA.Bko26-05-2020E. 02132157/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*r*y*h, SP b*nt* H. S*l*h
melawan
*khm*d Sy*k*n*, *m*, Pd b*n R*hm*n
05-05-2020-26-05-2020
870128/AC/2020/PA.Bko11-05-2020E. 0213183/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatF*tr**n* b*nt* M. R*z*
melawan
B*dr*l b*n M*t. *m*n
03-03-2020-15-04-2020
871127/AC/2020/PA.Bko11-05-2020E. 0213089/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*st*n*k* K*rn**w*t* b*nt* R*st*w*
melawan
*lf*n S*ry b*n Sy*fr*n
01-04-2020-29-04-2020
872126/AC/2020/PA.Bko11-05-2020E.02129149/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*g*s W*g*n* b*n *j*
melawan
M*y* N*r *kl*m* b*nt* S*b*r S*pr*y*nt*
06-04-202011-05-202023-04-2020
873124/AC/2020/PA.Bko08-05-2020E. 0212790/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatF*tr* Y*n* b*nt* S*l**m*n
melawan
*mw*rd* b*n B. Y. *m*n
22-04-2020-08-05-2020
874125/AC/2020/PA.Bko08-05-2020E.02128144/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* M*ly*t* b*nt* S*y*tn*
melawan
S*l*h*d*n b*n M*j*n*
22-04-2020-08-05-2020
875123/AC/2020/PA.Bko06-05-2020E. 02126132/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*l* Y*s*k b*n *ly*s
melawan
M*rn*w*t* b*nt* M*rj*n*
08-04-202006-05-202023-04-2020
8760122/AC/2020/PA.Bko05-05-2020E.02125153/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakJ*m*r* b*n H*rd* *r*n*
melawan
Kh*t*m*h b*nt* K*sr*j*
09-04-202005-05-202027-04-2020
877120/AC/2020/PA.Bko04-05-2020E. 02123127/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*n* b*nt* *dr*n
melawan
S*ry*nt* b*n M*ly*d*
15-04-2020-04-05-2020
878121/AC/2020/PA.Bko04-05-2020E. 02124145/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatC*sm* b*nt* W*st*r*
melawan
H*n* S*p*tr* b*n Sy*hr**l
15-04-2020-04-05-2020
879119/AC/2020/PA.Bko28-04-2020E. 02122121/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*s* N*ry*nt* b*nt* Sy*f** M*kl*n
melawan
T*r*n* J*n**d* b*n M*n*r*s K*mt*
08-04-2020-28-04-2020
880118/AC/2020/PA.Bko28-04-2020E. 02121148/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*t* L*st*r* b*nt* M*rk**t
melawan
*l* b*n Sl*m*t S*hl*
09-04-2020-28-04-2020
881115/AC/2020/PA.Bko24-04-2020E. 02118105/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*pr* *. Y*n* b*nt* *lw*
melawan
*r* H*ndr* b*n B*h*r*d*n
08-04-2020-24-04-2020
882117/AC/2020/PA.Bko24-04-2020E. 02120111/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*r**d* b*nt* H*md*n
melawan
Z**n*l *r*f*n b*n S*d*l*
01-04-2020-24-04-2020
883116/AC/2020/PA.Bko24-04-2020E. 02119122/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*n* S*tr**n* b*nt* H*s*n N*rt*
melawan
*ndr* K*s*m* W*j*y* b*n M. K*m*l. ZK
08-04-2020-24-04-2020
884114/AC/2020/PA.Bko24-04-2020E. 02117152/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t** W*t* b*nt* Z*lk*s*
melawan
*l S*fr* b*n *l* Z*b*r
06-04-2020-24-04-2020
885113/AC/2020/PA.Bko23-04-2020E. 02116117/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*d*rn* b*nt* Sy*ms*dd*n
melawan
*bd*rr*hm*n b*n *sm*n
08-04-2020-22-04-2020
8860112/AC/2020/PA.Bko21-04-2020E.0211591/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakP*kt*r R*hm*n b*n P*nd*l*n
melawan
N*r*l *t*k*h b*nt* *m*m G*j*l*
17-03-202021-04-202006-04-2020
887111/AC/2020/PA.Bko21-04-2020E. 02114143/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*v**n* W*l*nd*r* b*nt* *hm*d B*b*n
melawan
*nd* M*ry*d* b*n S*kr* W*rd*
02-04-2020-21-04-2020
888110/AC/2020/PA.Bko20-04-2020E. 02113150/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*w* Y*l**n* b*nt* S*t* Y*l**nt*
melawan
W*w*nt* b*n K*rj*
02-04-2020-20-04-2020
889109/AC/2020/PA.Bko16-04-2020E. 0211273/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*rb**ty *l**s N*rb**t* b*nt* R*b*
melawan
M*ry*d* b*n M*s*j*n
01-04-2020-16-04-2020
890107/AC/2020/PA.Bko16-04-2020E. 02110129/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*r* Y*nt* F*j*r S*pt* S*r* b*nt* S*n*rt*
melawan
Sr* M*ly*nt* b*n S*d*rj*
01-04-2020-16-04-2020
891108/AC/2020/PA.Bko16-04-2020E. 02111131/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*rn* b*nt* M. D*y*
melawan
H*b*b*ll*h b*n *bd*l R*hm*n
01-04-2020-16-04-2020
892105/AC/2020/PA.Bko16-04-2020E. 02108140/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatG*st*k* R*h*y* b*nt* R*hm*n
melawan
M. Z*kr* b*n S**p*l
31-03-2020-16-04-2020
893106/AC/2020/PA.Bko16-04-2020E. 02109147/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatZ*k**h *sn*n*y*h, S. Pd b*nt* Drs. H. M. Y*s*f
melawan
Z*hr*z*l, S. Pd b*n Sy*hr*l
31-03-2020-16-04-2020
894104/AC/2020/PA.Bko15-04-2020E. 0210712/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL*st*r* b*nt* *mr*l
melawan
M*str* Tr**d* b*n M*kl*s
11-03-2020-15-04-2020
895103/AC/2020/PA.Bko15-04-2020E. 02106141/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*r*n* b*nt* N*rd*n
melawan
M. J**h*r* *chs*n b*n H. M. J*m*l
30-03-2020-15-04-2020
8960102/AC/2020/PA.Bko09-04-2020E.02105110/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*d* T*l*s H*rm*k* b*n T*n*
melawan
T*t*n *l*str**n* b*nt* Tr*sn*
12-03-202009-04-202030-03-2020
897100/AC/2020/PA.Bko08-04-2020E. 02103112/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatK*t*n*m b*nt* P*n*m*n
melawan
T*g*n* b*n P**m*n
23-03-2020-08-04-2020
89896/AC/2020/PA.Bko08-04-2020E. 02099123/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*v** Tr* R*h*y* b*nt* S*p*rn*
melawan
Sy*hr*l W*d*d* b*n B*s*k*
23-03-2020-08-04-2020
899101/AC/2020/PA.Bko08-04-2020E. 02104134/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatH*st* Y*n**t* b*nt* S*h*r*n
melawan
S*p*rt* b*n J*m*n
23-03-2020-08-04-2020
90097/AC/2020/PA.Bko08-04-2020E. 02100136/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatT*t*n H*n*f*h b*nt* K*w*t
melawan
N*r* F*j*r W*d* b*n S*p*rd**nt*
23-03-2020-08-04-2020
90199/AC/2020/PA.Bko08-04-2020E. 02102137/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*l*str* b*nt* C*pt* W*y*n*
melawan
N*r H*d* b*n W*g*
23-03-2020-08-04-2020
90298/AC/2020/PA.Bko08-04-2020E. 02101139/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*s* *lf* b*nt* T*mt*w*
melawan
M*h*mm*d M*n*d* b*n H*s*m S**l
23-03-2020-08-04-2020
90395/AC/2020/PA.Bko07-04-2020E. 0209896/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*h. T*t* S*ry* M*h*rj* b*n M**s
melawan
R*t*h K*m*l* S*r* b*nt* H**r*l S*l*h
10-03-202007-04-202030-03-2020
90493/AC/2020/PA.Bko06-04-2020E. 0209697/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakP*n*r*n b*n M*sk*m
melawan
S*t* F*t*m*h b*nt* H*nd*r*
02-03-202006-04-202018-03-2020
90594/AC/2020/PA.Bko06-04-2020E. 02097104/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*g**d* b*n Y*d*
melawan
*n*k* C*nt**r* b*nt* S*j**
02-03-202006-04-202018-03-2020
90690/AC/2020/PA.Bko03-04-2020E. 02093106/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* W*hy*n* b*nt* H*rn*
melawan
D*n*ng Tr* *t*m* b*n S*r*j**nt*
16-03-2020-03-04-2020
90791/AC/2020/PA.Bko03-04-2020E. 02094114/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*n*l H**r* b*nt* M*hm*d
melawan
D*d* *rf*nd* b*n R*ml*
18-03-2020-03-04-2020
90892/AC/2020/PA.Bko03-04-2020E. 02095119/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*nt*n D*n*nt* b*nt* D*mh*r*
melawan
B*g* *v*g*lth* b*n S*ry*d*
18-03-2020-03-04-2020
90989/AC/2020/PA.Bko01-04-2020E. 02092107/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* M*rw*y*h b*nt* T*r*m*n
melawan
Fr*nd* W*b*w* b*n D*rs*
16-03-2020-01-04-2020
91087/AC/2020/PA.Bko30-03-2020E. 0209076/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*d*ry*t* b*nt* M*d S*jd*
melawan
M*nz**n*l b*n S*d*rm*n
12-03-2020-30-03-2020
91188/AC/2020/PA.Bko30-03-2020E. 02091108/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*st* Y*n* *rf*n** b*nt* S*m*st*
melawan
S*g*y*nt* b*n S*y*tn*
12-03-2020-30-03-2020
91285/AC/2020/PA.Bko27-03-2020E. 02088102/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*m* Y*t* b*nt* T*rm*n
melawan
S*d*m*n b*n M*rt* D*n*ry*
11-03-2020-27-03-2020
91386/AC/2020/PA.Bko27-03-2020E. 02089109/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*t* Y*s*p* b*nt* M*rd*y*n
melawan
R**n J*n* b*n M. Z**d*n
11-03-2020-27-03-2020
91484/AC/2020/PA.Bko26-03-2020E. 02087100/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatY*s** G*m*n* b*nt* *l* M*sd*r
melawan
D*n* N*vr*z*l b*n Dj*y*sm*n
10-03-2020-26-03-2020
91582/AC/2020/PA.Bko24-03-2020E. 0208588/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakY*nt* b*n S*d**n*
melawan
M*r* S*rt*k* b*nt* M. Y*s*r
25-02-202023-03-202012-03-2020
91683/AC/2020/PA.Bko24-03-2020E. 0208692/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakD*d* S*t**w*n b*n S*k*rn*
melawan
L*s* *nd*h Pr*m*t* S*r* b*nt* K*rn*
25-02-202023-03-202012-03-2020
91781/AC/2020/PA.Bko23-03-2020E.0208477/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakS*g*r* b*n M*nt*n*
melawan
N*rs**m* b*nt* *hm*d*n
17-02-202023-03-202004-03-2020
91879/AC/2020/PA.Bko23-03-202002082101/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*t* S*r* R*sk* *t*m* b*nt* S*p*rd*
melawan
N**r M*h*m*d Sh*l*h*n b*n Sr*nt*l S*n*rd*
05-03-2020-20-03-2020
91980/AC/2020/PA.Bko23-03-2020E. 02083103/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSy*h*d*h R*hm*h, S. Pd b*nt* Y*t*n H*rm*n
melawan
H*ndr* b*n N*rj*n
05-03-2020-23-03-2020
92078/AC/2020/PA.Bko19-03-2020E.0208179/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*k* B*d* S*s*nt* b*n S*k*m*n
melawan
*n*h Y*l*y*t*n b*nt* M. T*h*
20-02-202019-03-202006-03-2020
92177/AC/2020/PA.Bko19-03-2020E. 0208099/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*t* K*m*l* D*w* b*nt* T*mr*n
melawan
R*m* b*n L*km*n
03-03-2020-19-03-2020
92273/AC/2020/PA.Bko18-03-2020E. 0207653/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* P*rw*nt* b*nt* S*k*t
melawan
T*p* S*pr**nt* b*n M*rd*
17-02-2020-18-03-2020
92374/AC/2020/PA.Bko18-03-2020E. 0207781/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* S*ms**t*n b*nt* K*sm*n*
melawan
M*sl*l H*d* b*n H*d* R*hm*n
02-03-2020-18-03-2020
92475/AC/2020/PA.Bko18-03-2020E. 0207993/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*m**t* b*nt* K*m*n
melawan
S*tr*sn* b*n M*ng*n
02-03-2020-18-03-2020
925071/AC/2020/PA.Bko17-03-2020E. 0207349/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakD*ry*nt* b*n T**b
melawan
M*rl*n* b*nt* K*s*m*n
18-02-202017-03-202005-03-2020
92668/AC/2020/PA.Bko16-03-2020E. 0207036/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakTr* S*w*nd* b*n W*l*m*n
melawan
S*sk* *fr*y*n* b*nt* Y*rp*t*
03-02-202016-03-202020-02-2020
92769/AC/2020/PA.Bko16-03-2020E.0207159/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*lh*m B*yk*, S.*P b*n *sm**l. YS, S.Pd
melawan
*k*l* T*bs* b*nt* T*br*n*
10-02-202016-03-202026-02-2020
92870/AC/2020/PA.Bko16-03-2020E. 0207085/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*kn*y*h b*nt* M*h*m*d
melawan
*bd*rr*h*m b*n Z**n*l
26-02-2020-16-03-2020
92967/AC/2020/PA.Bko12-03-2020E. 020695/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*sm*n*t* b*nt* *b* B*k*r
melawan
L*km*n b*n D*y*
26-02-2020-12-03-2020
93066/AC/2020/PA.Bko12-03-2020E. 0206871/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*ll*t*l L**l* b*nt* *bd*ll*h
melawan
M*sl*m*n b*n *n**r
24-02-2020-12-03-2020
93165/AC/2020/PA.Bko11-03-2020E. 0206732/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*h*mm*d T*ry*n* b*n *m*
melawan
N*r*l H*d*y*t* b*nt* M. *hs*n
05-02-202011-03-202025-02-2020
93263/AC/2020/PA.Bko10-03-2020E. 020653/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*rs*l*h b*nt* P*n*r*n
melawan
W*l*y* b*n S*b*r
19-02-2020-10-03-2020
93364/AC/2020/PA.Bko10-03-2020E. 0206663/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*y* H*rt*nt* b*nt* *ndr* S*s*nt*
melawan
M. Sy**f*dd*n b*n N*s**
19-02-2020-10-03-2020
93461/AC/2020/PA.Bko06-03-2020E. 0206374/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*r*w*t* b*nt* *sr*l
melawan
*rw*ns*h b*n H. Z**n*d*n
19-02-2020-06-03-2020
93562/AC/2020/PA.Bko06-03-2020E. 0206480/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*k* R*r*n M*kt* S*r* b*nt* S*rj*t*
melawan
*ndr* W*rm*n b*n S*d**nt*
19-02-2020-06-03-2020
93659/AC/2020/PA.Bko05-03-2020E. 0206178/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*rh*y*t* b*nt* S**d*n* *m*r
melawan
M*h*mm*d *d* P*tr* b*n H. N*z*r
18-02-2020-05-03-2020
93760/AC/2020/PA.Bko05-03-2020E. 0206282/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*n* S*f*tr* b*nt* S*h*rd*
melawan
*ndr* Y*nt* b*n M. S*m*nj*nt*k
18-02-2020-05-03-2020
93857/AC/2020/PA.Bko04-03-2020E. 0205954/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatK*t*m* b*nt* W*rd*k
melawan
B*d**n* b*n S*l**m*n
12-02-2020-04-03-2020
93958/AC/2020/PA.Bko04-03-2020E. 0206072/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*n*k M*sl*k*h b*nt* S*p**
melawan
J*k* P*rw*nt* b*n S*r*m P*rw* W*d*d*
17-02-2020-04-03-2020
94056/AC/2020/PA.Bko03-03-2020E. 0205841/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*. R*f*k b*n J*fr*
melawan
H*y*n *r* K*s*m* b*nt* Dj*m*l
04-02-202003-03-202019-02-2020
94155/AC/2020/PA.Bko02-03-20200205740/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*h*d* b*n S*r*j*
melawan
L*s* *kt*v**n* b*nt* *st*n*
27-01-202002-03-202012-02-2020
94253/AC/2020/PA.Bko02-03-2020E. 0205566/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* R*hm*h *l**s S*t* R*chm*h b*nt* S*w*rd*
melawan
*j* *g*ng Pr*s*ty* b*n *hm*d B*rk*h
13-02-2020-02-03-2020
94354/AC/2020/PA.Bko02-03-2020E. 0205667/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*ly S*lf** b*nt* *l* S*d*k*n
melawan
S*nd* P*rk*nd**nsy*h b*n *j*ng P*rk*n
13-02-2020-02-03-2020
94450/AC/2020/PA.Bko28-02-2020E. 0205247/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*s* H*ndr* P*tr* b*nt* Sy*hr**l
melawan
R*d* *rm*nt* b*n Sy*fr*dd*n
11-02-2020-28-02-2020
94551/AC/2020/PA.Bko28-02-2020E. 0205351/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatN*rf*th* Q*r*d* b*nt* H K*rd*n* *lm
melawan
Y*dh* D*y*n b*n H*lm*. S
11-02-2020-28-02-2020
94652/AC/2020/PA.Bko28-02-2020E. 0205464/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatT*m* *s*h b*nt* S*mt* S*w*rn*
melawan
M*kl*s*n b*n S*m*j*
12-02-2020-28-02-2020
94749/AC/2020/PA.Bko26-02-2020E. 0205160/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS*t* Z*b**d*h b*nt* *. M**d
melawan
S*t*rj* b*n S*ng*r*n
10-02-2020-26-02-2020
94847/AC/2020/PA.Bko25-02-2020E. 0264926/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*m* R*t* S*r* b*nt* S*tr*sn*
melawan
R*g**l b*n J*m*l*n
05-02-2020-25-02-2020
94946/AC/2020/PA.Bko24-02-2020E. 0264831/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakN*rkh*l*s b*n M*sr*r*
melawan
*ndr*y*n* b*nt* *mr*n
27-01-202024-02-202011-02-2020
95045/AC/2020/PA.Bko24-02-2020E. 0264761/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatW*nd* M*k*r S*r* b*nt* S*p*n
melawan
H*r* M*k* b*n H*s*n B*sr*
05-02-2020-24-02-2020
95142/AC/2020/PA.Bko21-02-2020E. 026437/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Gugat*n* R*sl*n* b*nt* *sm**l *hm*d
melawan
*bd*ll*h b*n H. *bd R*z*k
27-01-2020-21-02-2020
95243/AC/2020/PA.Bko21-02-2020E. 0264429/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*s* b*nt* S*h**m*
melawan
H*r* S*kr**nt* b*n S*k*r
05-02-2020-21-02-2020
95344/AC/2020/PA.Bko21-02-2020E. 0264557/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatD*s* S*p**n* b*nt* S*b*r*n
melawan
H*ndr* b*n M*h*d*n
05-02-2020-21-02-2020
95441/AC/2020/PA.Bko20-02-2020E. 0264227/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatF*tm*w*t* b*nt* Z*lk*pl*
melawan
S*d*rm*n b*n *m*r
03-02-2020-20-02-2020
95539/AC/2020/PA.Bko19-02-2020E. 02645255/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatJ*rd*n**r b*nt* S*y*t*
melawan
F*tkh*l B*r* b*n S*y*n*
18-09-2019-18-02-2020
95640/AC/2020/PA.Bko19-02-2020E. 0264142/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR**n* S*r* b*nt* *d**n*
melawan
S*t* J*tm*k* b*n S*s*m*n
03-02-2020-19-02-2020
95737/AC/2020/PA.Bko18-02-2020E.026388/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakM*ly*d* b*n R*sl*
melawan
H**r*n* b*nt* B*st*m*r
21-01-202018-02-202005-02-2020
9580038/AC/2020/PA.Bko18-02-2020E.0263916/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai Talak*sr*l b*n *sm**l
melawan
S*t* *s*h b*nt* Z**n*l *B *l**s Z**n*l *B
28-01-202018-02-202013-02-2020
95935/AC/2020/PA.Bko17-02-2020E. 0263621/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatW*n* S*r* b*nt* P*rd*
melawan
M*ly*n* b*n S*h*t*
30-01-2020-17-02-2020
96034/AC/2020/PA.Bko17-02-2020E. )263522/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*rl*n*w*t* b*nt* S*p*rn*
melawan
*ssy* R*r* Fr*d*ll* b*n S*f*r*d*n
29-01-2020-17-02-2020
96136/AC/2020/PA.Bko17-02-2020E. 0263746/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*sn*t* Dw* L*st*r* b*nt* S*rd* H*d* S*t*rt*
melawan
S*l*ch*n b*n J*pr*
30-01-2020-17-02-2020
96233/AC/2020/PA.Bko14-02-2020E. 026341/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatS**d*h b*nt* *sm**l
melawan
N*rw*h*d b*n M*rd*
30-01-2020-14-02-2020
96332/AC/2020/PA.Bko14-02-2020E. 0263325/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatM*l*n* b*nt* *l* M*hm*d*
melawan
S*r*ng b*n J*m*
27-01-2020-13-02-2020
96431/AC/2020/PA.Bko13-02-2020E. 0263230/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai TalakH*r* Y*nt* b*n J*h*n
melawan
S*pr*h*t*n b*nt* Ng*d*n*n
16-01-202013-02-202031-01-2020
96529/AC/2020/PA.Bko13-02-2020E. 0263037/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* *g*st*n b*nt* *l* S*p*
melawan
R*z*l*. M b*n *bd*l M**d
28-01-2020-13-02-2020
96630/AC/2020/PA.Bko13-02-2020E. 0263139/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatP*s*d*n b*nt* Z**n*
melawan
S*pr*. P b*n J*r*d
28-01-2020-13-02-2020
96727/AC/2020/PA.Bko07-02-2020E. 02628392/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*n*s b*nt* M. *m*n
melawan
J*j*l*d*n b*n S*ry*n*
17-12-2019-07-02-2020
96828/AC/2020/PA.Bko07-02-2020E. 026296/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatSr* R*h*y* b*nt* P**j*n
melawan
R*m*nt* b*n R*m*j*n
21-01-2020-07-02-2020
96925/AC/2020/PA.Bko06-02-2020E. 0262613/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*nn* R*p** b*nt* S*rd*n*s
melawan
P*j*r *d* P*tr* b*n *zw*r
21-01-2020-06-02-2020
97026/AC/2020/PA.Bko06-02-2020E. 0262717/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatL*l*s S*g*nd* b*nt* Y*s*r
melawan
N*d* S*sw*nt* b*n *m S*m*rd*
21-01-2020-06-02-2020
97123/AC/2020/PA.Bko05-02-2020E. 026249/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatK*k* P**n*k* *l**s K*k* *lf**n*k* b*nt* P**n*
melawan
S*p*rt* b*n S*k*rm*n
20-01-2020-05-02-2020
97224/AC/2020/PA.Bko05-02-2020E. 0262515/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*n* Y*nt* b*nt* *b* Z*m*n
melawan
M. Y*s*f b*n *w*
20-01-2020-05-02-2020
97322/AC/2020/PA.Bko03-02-2020E. 026234/Pdt.G/2020/PA.BkoCerai GugatR*st*n*h b*nt* N*ry*d*
melawan
S*k*rs* b*n T*rm*
16-01-2020-03-02-2020
97421/AC/2020/PA.Bko24-01-2020E. 02622390/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*pr*l** D*m*y*nt* b*nt* C*c*p Y*w*n*
melawan
*sk*nd*r b*n K*r*mp*k
16-12-2019-24-01-2020
97520/AC/2020/PA.Bko23-01-2020E. 02621290/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*nd* b*nt* *dh*m
melawan
*g*s N*p* b*n H. *ld* *b*s
08-01-2020-23-01-2020
97619/AC/2020/PA.Bko23-01-2020E. 02619408/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*n*rn* b*nt* M*sd*
melawan
M*sl*m*n b*n *bd*ll*h
06-01-2020-23-01-2020
97717/AC/2020/PA.Bko15-01-2020E.02617295/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*k* S*t**w*n b*n M*rt*n*
melawan
R**n*v**n* b*nt* K*st*r
20-11-201915-01-202011-12-2019
97816/AC/2020/PA.Bko15-01-2020E.02616309/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakD*d*h S*pr**d* H*d*y*t *l**s D*d* S*pr**d* H*d*y*t b*n S*w*rm*n
melawan
T*ry*t* *l**s T*ry*t* b*nt* *r*n
30-10-201915-01-202027-11-2019
97918/AC/2020/PA.Bko15-01-2020E.02618362/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM. *mr*n b*n S*m*d
melawan
R*sn*y*t* b*nt* Z. *b*d*n
11-12-201915-01-202026-12-2019
98014/AC/2020/PA.Bko10-01-2020E. 02614381/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatNg*t*n* b*nt* S*p*rm*n
melawan
K*rs*n b*n P*rt* K*s*n
18-12-2019-10-01-2020
98115/AC/2020/PA.Bko10-01-2020E. 02615404/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*r*l H*d*y*t* b*nt* *m*r
melawan
S*fr**d* b*n Z*k*r**
23-12-2019-10-01-2020
98212/AC/2020/PA.Bko08-01-2020E.02612384/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakB*d*y*n* b*n T*rm*d*
melawan
N*n*k *r*y*n* b*nt* S*p*y*
03-12-201908-01-202020-12-2019
98313/AC/2020/PA.Bko08-01-2020E.02613359/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakKr*st**n b*n P**m*
melawan
K*m*l*r*s* b*nt* R*sl*n D*p*rb*
27-11-201908-01-202011-12-2019
98410/AC/2020/PA.Bko07-01-2020E. 02610394/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*l* M*st*f* b*n S*t*m*n
melawan
N*n*k *r*w*t* b*nt* W*t*n*
10-12-201907-01-202026-12-2019
9859/AC/2020/PA.Bko07-01-2020E.02609401/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*k*y* b*n S*t*rn*
melawan
S*t* R*hm*d**n* b*nt* RM. K*y*m
17-12-201907-01-202031-12-2019
98611/AC/2020/PA.Bko07-01-2020E. 02611403/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakB*ht**r b*n R*st*m
melawan
R*hm*y*n* b*nt* N*sr*n
10-12-201907-01-202026-12-2019
98711/AC/2020/PA.Bko07-01-2020E. 02611246/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*ndr*k b*n K*m*n
melawan
*nt*ng S*pr*y*t*n b*nt* H*rj*t*
19-11-201907-01-202005-12-2019
9880007/AC/2020/PA.Bko07-01-2020E. 02607405/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*k* *ndr*y*n* b*nt* R*sm*n
melawan
D*d* Pr*y*tn* b*n S*p*r*
17-12-2019-07-01-2020
9890006/AC/2020/PA.Bko06-01-2020E. 02606397/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakFr*ddy K*rn**w*nsy*h b*n Z**d*n
melawan
*pr*y*n* b*nt* Ng*t*m*n
09-12-201906-01-202026-12-2019
9905/AC/2020/PA.Bko06-01-2020E. 02605356/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*n* b*nt* **d
melawan
*g*s S*n*rk* b*n T*rw*k*
18-12-2019-06-01-2020
9910004/AC/2020/PA.Bko06-01-2020E. 02604383/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*s*d*. S b*nt* K*j*k S*t*r*s
melawan
M. N**r b*n K*s*m
17-12-2019-06-01-2020
9920003/AC/2020/PA.Bko03-01-2020E. 02603407/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*lly V*br**n*, S.P *l**s N*lly V*br**n* b*nt* *sn**n* S*m*
melawan
Y*lykh*n b*n K*m*l*dd*n B**r
18-12-2019-03-01-2020
9930002/AC/2020/PA.Bko03-01-2020E. 02602406/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*k*t* b*nt* J**n*
melawan
S*n*rn* *l**s S*m*rn* b*n J*n*b
18-12-2019-03-01-2020
9940001/AC/2020/PA.Bko02-01-2020E. 02601400/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*r*s S*pr*y*nt* b*nt* S*m*n
melawan
H*p* S*t**w*n b*n D**m
17-12-2019-02-01-2020
995372/AC/2019/PA.Bko30-12-2019E. 02575389/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng L*st*r* b*nt* *n*nt*
melawan
W*w*n S*t** H*d* W*b*w* b*n S*p*rn*
11-12-2019-30-12-2019
996373/AC/2019/PA.Bko30-12-2019E. 02576402/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*ng N*ty b*nt* K*m*r R*sm*n*
melawan
*rw*n N*rd*n b*n W*sd*r*h
11-12-2019-30-12-2019
997368/AC/2019/PA.Bko26-12-2019E. 02571360/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*r* R*sm*t* b*nt* *bd*l K*d*r
melawan
M*s* b*n R*m*w*
09-12-2019-26-12-2019
998369/AC/2019/PA.Bko26-12-2019E. 02572382/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*rn*y*nt* b*nt* M*sn*
melawan
Tr* W*hy*d*, S* b*n S*sw*nd*
09-12-2019-23-12-2019
999370/AC/2019/PA.Bko26-12-2019E. 02573385/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*t* W*dy*w*t* b*nt* S*j*n*
melawan
P*nd* Tr* W*b*w* b*n M*n*s*r
10-12-2019-26-12-2019
1000371/AC/2019/PA.Bko26-12-2019E. 02574398/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*k* S*s*n* L*s R*h*y* P*tr* b*nt* S*m*ng*n
melawan
S*w*nt* b*n W*g*n*
10-12-2019-26-12-2019
1001367/AC/2019/PA.Bko20-12-2019E. 02570377/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*l*y*n* F*tr**n* b*nt* *sk*nd*r
melawan
Mhd. H*tt* b*n *m*r
04-12-2019-20-12-2019
1002366/AC/2019/PA.Bko19-12-2019E. 02569388/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatJ*m*n* b*nt* K*r*n*
melawan
Y*n*s K*r*n* b*n Y*n*s
03-12-2019-19-12-2019
1003364/AC/2019/PA.Bko18-12-2019E. 02567236/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM*ry*n* Kh**r* b*n Y*m*d*
melawan
*l*s P**n* b*nt* S*ry*n*
20-11-201918-12-201906-12-2019
1004365/AC/2019/PA.Bko18-12-2019E. 02568379/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM*rs*t b*n J*m**n
melawan
K*nn**n* b*nt* S**n*n
26-11-201918-12-201911-12-2019
1005363/AC/2019/PA.Bko17-12-2019E.02566387/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakR*y*nt* C*pt* W*y*n* b*n C*pt* W*y*n*
melawan
*t*k S*n*rs*h b*nt* G*y*rd*
26-11-201917-12-201912-12-2019
1006362/AC/2019/PA.Bko16-12-2019E. 02565361/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*j*r*h b*nt* *b* N*s*r
melawan
*d* S*ty* S*s*nt* b*n S*pr*y*tn*
12-11-2019-16-12-2019
1007361/AC/2019/PA.Bko16-12-2019E. 02564374/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*p*nd* b*n *sm*n
melawan
N*t* *r*w*t* b*nt* *rp*n
18-11-201916-12-201905-12-2019
1008360/AC/2019/PA.Bko11-12-2019E. 02563263/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*p*rn*ng. *m. K*b b*nt* S*d*rm*n
melawan
*rw*n D*n*th* b*n Th**b M*hy*d*n
25-11-2019-10-12-2019
1009359/AC/2019/PA.Bko05-12-2019E. 02562376/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatK*m*r*y*h b*nt* W*s*st*
melawan
S*d*rm*n b*n M. S*k*m*n
19-11-2019-05-12-2019
1010358/AC/2019/PA.Bko05-12-2019E. 02561378/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*j*n*p *l**s Z**n*p b*nt* R*s*b*n
melawan
W*h*d b*n S*r*p
18-11-2019-05-12-2019
1011357/AC/2019/PA.Bko04-12-2019E.02560171/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakR**m*n*r b*n J**n*r
melawan
*rv*n* b*nt* *nw*r K
18-09-201904-12-201903-10-2019
1012356/AC/2019/PA.Bko04-12-2019E. 02559367/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakH*rd*w*nsy*h b*n S*rt*n
melawan
N*kt* *nggr**n* b*nt* Y*nt*
06-11-201904-12-201922-11-2019
1013355/AC/2019/PA.Bko03-12-2019E.02558223/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakT*m*d* b*n W*g**
melawan
*k* Sr* S*y*t* b*nt* S*k*rl*n
05-11-201903-12-201920-11-2019
1014354/AC/2019/PA.Bko03-12-2019E. 02557329/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*m**s*h b*nt* N*s*b
melawan
*sn*w* b*n S*py*n
18-11-2019-03-12-2019
1015352/AC/2019/PA.Bko02-12-2019E. 02555369/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*v*sr* W*l*nd*r* b*nt* M*rs*d*n
melawan
*v*r*n H*d* b*n J*n**d*
13-11-2019-02-12-2019
1016353/AC/2019/PA.Bko02-12-2019E. 02556375/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatTr* M*ly*n* b*nt* K*rn*
melawan
*d* M*rl*d* b*n J*l*
13-11-2019-02-12-2019
1017351/AC/2019/PA.Bko29-11-2019E. 02554210/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*t*n R*k*s*r* S*t**s*h P*tr* b*nt* Tr* W*l*y*
melawan
W*k* W*j*y*nt* b*n S*k*rd*
13-11-2019-29-11-2019
1018350/AC/2019/PA.Bko27-11-2019E. 02553326/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakZ**n*l M*t*k*n b*n H*r*n
melawan
*rn*w*t* b*nt* M*cht*r
16-10-201927-11-201901-11-2019
1019348/AC/2019/PA.Bko27-11-2019E. 02551368/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*r*y* F*tr**n* *l**s M*r** F*tr**n* b*nt* S**r*d*n
melawan
S*h*rm*n b*n *rl*s
11-11-2019-26-11-2019
1020349/AC/2019/PA.Bko27-11-2019E. 02552372/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*rm**t* b*nt* *bd*ll*h
melawan
M*h*mm*d *dh*m Ch*l*d b*n M. K*dd*s
11-11-2019-26-11-2019
1021347/AC/2019/PA.Bko22-11-2019E. 02550282/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*fy N*ngt**s b*nt* J*pr*
melawan
*sh*k H*nny J*hy* b*n J*s*k J*hy*
16-10-2019-22-11-2019
1022346/AC/2019/PA.Bko21-11-2019E. 02549284/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*v** W*hy*n*ngs*h b*nt* S*n*rk*
melawan
*k* *sw*hy*d* b*n Sl*m*t
23-10-2019-19-11-2019
1023345/AC/2019/PA.Bko21-11-2019E. 02548338/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* M*rn* b*nt* W*g*m*n
melawan
S*l*h*n b*n S*m*r*t
28-10-2019-21-11-2019
1024343/AC/2019/PA.Bko21-11-2019E. 02546339/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*hy*n*ngs*h b*nt* M*g*
melawan
P*j**nt* b*n S*k*rn*
28-10-2019-21-11-2019
1025344/AC/2019/PA.Bko21-11-2019E. 02547365/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*y*n* *l**s M**n* b*nt* *b* J*l*l
melawan
Sy*ms*d*n b*n *s*p
05-11-2019-21-11-2019
1026342/AC/2019/PA.Bko20-11-2019E. 02545366/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*v*y*nt* M*n*w*r*h b*nt* J**m*n
melawan
W*rs*t* b*n M*nt* R*j*
04-11-2019-20-11-2019
1027341/AC/2019/PA.Bko15-11-2019E. 02544355/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*s* N*ry*n* b*nt* B*kr*
melawan
S*r*tm*n b*n S*n*rt*
29-10-2019-15-11-2019
1028337/AC/2019/PA.Bko14-11-2019E. 02540164/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* H*ry*nt* b*nt* S*p*rd*
melawan
R*nd* b*n N. R*j*
29-10-2019-14-11-2019
1029338/AC/2019/PA.Bko14-11-2019E.02541208/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*rn*s b*nt* *sm**l
melawan
*m*r*d*n b*n M*ns*r
29-10-2019-13-11-2019
1030340/AC/2019/PA.Bko14-11-2019E. 02543357/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*n* G*sr*y*nt* b*nt* Sy*ms**r
melawan
H*rd**ns*h b*n S*d*rn*
29-10-2019-14-11-2019
1031339/AC/2019/PA.Bko14-11-2019E.02542358/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatK*sw*n*rt* b*nt* H*md*n *ff*nd*
melawan
*w*l*d*n b*n M*t**m Z*n
29-10-2019-13-11-2019
1032336/AC/2019/PA.Bko13-11-2019E.02539213/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*j* L*st*r* b*nt* S*k*p*
melawan
B*rh*n*dd*n b*n M*t *y*
29-10-2019-13-11-2019
1033333/AC/2019/PA.Bko12-11-2019E.02536277/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*ndr* b*n *d*s*n
melawan
W*l*nd*r* b*nt* Kh**r*l B*s*k*
01-10-201912-11-201925-10-2019
1034335/AC/2019/PA.Bko12-11-2019E.02538350/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakB*n* M*cht*d*n b*n P**j*
melawan
L** *ry*nt* b*nt* *d*ng S*h*rm*n
15-10-201912-11-201931-10-2019
10350331/AC/2019/PA.Bko11-11-2019E. 02534307/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*lh*m W*d*d* b*n G*n*rz*n
melawan
W*nd* S*r* b*nt* P*n*j*n
14-10-201911-11-201930-10-2019
10360332/AC/2019/PA.Bko11-11-2019E. 02535349/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakB*b* J*m*ntr* b*n S*d*rm*n
melawan
T*rt* M*rt*l*n* b*nt* M*sw*nt*
14-10-201911-11-201931-10-2019
1037328/AC/2019/PA.Bko07-11-2019E.02531200/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*w* N*vr*y*nt* *l**s W*w*k N*vr*y*nt* b*nt* N*sr*d*n
melawan
*hm*d Kh*d*r* b*n M*sr*p
22-10-2019-07-11-2019
10380330/AC/2019/PA.Bko07-11-2019E.02533288/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* *t*m* b*nt* Ng*d*m*n
melawan
Y*l* M*ly*n* b*n M*k*t*b
23-10-2019-07-11-2019
1039329/AC/2019/PA.Bko07-11-2019E. 02532352/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*w* *sm*w*t* b*nt* *d*n S*ms*d*n
melawan
S*g*y* T*g*h b*n W*t* R*h*rj*
22-10-2019-07-11-2019
1040327/AC/2019/PA.Bko07-11-2019E.02530353/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*d*l* M*ry*m b*nt* *y* S*m*ntr*
melawan
D*d* K*sp*rm*n b*n *m*n
21-10-2019-06-11-2019
1041321/AC/2019/PA.Bko06-11-2019E. 02524190/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* M*ry*m b*nt* M*sl*m
melawan
S*n*s* b*n M*hm*t
22-10-2019-06-11-2019
10420324/AC/2019/PA.Bko06-11-2019E. 02527304/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakSy*fr**n J*n* b*n M*sr*l
melawan
W*d*y*w*t* b*nt* *r*f*n
30-09-201906-11-201916-10-2019
1043322/AC/2019/PA.Bko06-11-2019E. 02525310/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* M*ry*m b*nt* K*t*r*d*n
melawan
*m*r b*n M. J*n*
22-10-2019-06-11-2019
10440325/AC/2019/PA.Bko06-11-2019E. 02528335/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakH*r* P*rn*m* b*n S*m*d*
melawan
T*t*n K*rn*y*t* b*nt* M*rs*d*
09-10-201906-11-201925-10-2019
10450326/AC/2019/PA.Bko06-11-2019E. 02529344/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakW*rd*y* b*n T*k*m*n
melawan
*rw*nd* S*w*tr* b*n P*rm*n
09-10-201906-11-201925-10-2019
1046323/AC/2019/PA.Bko06-11-2019E. 02526351/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*ngg*n *kt*p** b*nt* Z*lk*rn**n
melawan
*bd*l H*k*m b*n M*h*mm*d N*s*r
21-10-2019-06-11-2019
1047320/AC/2019/PA.Bko05-11-2019E. 02523348/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* H*rm*w*t* b*nt* S*m*rt*
melawan
F*br*k*r**s b*n Y*sm*n M*l*y*
16-10-2019-05-11-2019
1048318/AC/2019/PA.Bko04-11-2019E. 02521334/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*m*t* b*nt* J**l*n*
melawan
Kh*l*l b*n *m*r H*s*n
16-10-2019-04-11-2019
1049317/AC/2019/PA.Bko04-11-2019E. 02520340/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng S*r*t* b*nt* M*ngk* M*k*rt*
melawan
S*rn* b*n N*r*d*
14-10-2019-04-11-2019
1050319/AC/2019/PA.Bko04-11-2019E. 02522343/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*sl**n* b*nt* S*pr*
melawan
H*rn* b*n W*rl*n
16-10-2019-04-11-2019
1051316/AC/2019/PA.Bko31-10-2019E. 02519346/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* S**d*h b*nt* *g*s S*py*n
melawan
S*b*y*nt* b*n M*r*n
15-10-2019-31-10-2019
10520313/AC/2019/PA.Bko30-10-2019E.02516286/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakD*d* R*k*rd* b*n R*w*l*s
melawan
J*l**rn* b*nt* J*l*m*r
02-10-201930-10-201918-10-2019
1053310/AC/2019/PA.Bko30-10-2019E. 02513314/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*fr* Y*nt* *l**s N*fr* Y*nt* b*nt* J*l*m*r
melawan
H*rm*nsy*h b*n R*n*
14-10-2019-30-10-2019
1054315/AC/2019/PA.Bko30-10-2019E.02518316/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakJ*k* P*m*ngk*s b*n D*w*d
melawan
*j*ng Kr*sn* W*t* b*nt* M*sd*
02-10-201930-10-201918-10-2019
1055314/AC/2019/PA.Bko30-10-2019E. 02517319/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakSy*h*d* L*st*r* b*n S*r*m*n
melawan
H*d*y*t*n b*nt* H*d*k*mt*
02-10-201930-10-201921-10-2019
1056311/AC/2019/PA.Bko30-10-2019E. 02514337/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL*n* b*nt* *l*
melawan
*nd*ng b*n *s*p
14-10-2019-29-10-2019
1057312/AC/2019/PA.Bko30-10-2019E. 02515345/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*ndr*t* b*nt* S*d*rn*
melawan
H*r* S*t*nt* b*n K*s*
14-10-2019-30-10-2019
1058305/AC/2019/PA.Bko25-10-2019E. 02508303/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*r* N*v**nt* b*nt* M. Z*hr*l *l*
melawan
*ngg* *ngg*r* b*n *w*l*dd*n
08-10-2019-25-10-2019
1059309/AC/2019/PA.Bko25-10-2019E. 02512322/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*w** B*t*l *d*w**h b*nt* S**h*
melawan
M*h*m*d H*d*b* b*n M*nsy*r
09-10-2019-25-10-2019
1060307/AC/2019/PA.Bko25-10-2019E. 02510328/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*ry*t* b*nt* L*m*j*
melawan
B*nd* b*n T*k*r*n
09-10-2019-25-10-2019
1061306/AC/2019/PA.Bko25-10-2019E. 02509330/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*nny F*br** b*nt* Z*rk*s*
melawan
Z**n *sr*f b*n M. T*s*
09-10-2019-25-10-2019
1062308/AC/2019/PA.Bko25-10-2019E. 02511336/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*c* *ndr* K*nd*n* b*nt* K*nt*y*
melawan
*d* F*l*y*nt* b*n Sl*m*t Pr*y*tn*
09-10-2019-25-10-2019
1063301/AC/2019/PA.Bko24-10-2019E. 02504293/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*sm*t*l M**w*m*h b*nt* Kh*l*s
melawan
M*sl*m b*n K*sm*n
02-10-2019-24-10-2019
1064300/AC/2019/PA.Bko24-10-2019E. 02504332/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*n*s S*w*tr* b*nt* S*m*r*
melawan
*sw*n M*g*y*nt* b*n S*g*ng
08-10-2019-24-10-2019
1065303/AC/2019/PA.Bko24-10-2019E. 02506333/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*tr* Y*n* b*nt* S*j*rw*
melawan
*m*n P*j* Pr*h*t*n b*n Ng*d*
08-10-2019-24-10-2019
1066302/AC/2019/PA.Bko24-10-2019E. 02505341/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*tr* S*p*tm* b*nt* R*b*
melawan
S*rj*n* b*n H*d* M*ly*n*
08-10-2019-24-10-2019
1067304/AC/2019/PA.Bko24-10-2019E. 02507342/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*sn*t* b*nt* Dj*s*r*dd*n
melawan
*d* S*ry*d* b*n T*rm*z*
08-10-2019-24-10-2019
1068297/AC/2019/PA.Bko23-10-2019E. 02500186/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*j*ng D*r* K*sw*t* *l**s *j*ng D*r* K*sw*t* b*nt* S*rw*n*
melawan
M*hd. N*z*r*d*n b*n Sy*ms*l
08-10-2019-23-10-2019
10690299/AC/2019/PA.Bko23-10-2019E.02502302/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakH*nr* Pr*n*t* b*n S*g*ng
melawan
K*m*l* S*r* b*nt* M*s*n
25-09-201923-10-201914-10-2019
1070298/AC/2019/PA.Bko23-10-2019E. 02501323/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*sm**t*n b*nt* T*j*d*n
melawan
*c*ng H*d*y*t*ll*h b*n S*m*rn*
07-10-2019-23-10-2019
1071296/AC/2019/PA.Bko23-10-2019E. 02499325/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*y* S*p*tr* b*nt* S*w*rn*
melawan
M*r**n* b*n B*l*t
07-10-2019-22-10-2019
1072294/AC/2019/PA.Bko22-10-2019E. 02496311/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL*ngg* Fr*l*l* W*n*t* b*nt* *sk*nd*r
melawan
J*j*ng G*z*l* b*n S**d*n
02-10-2019-21-10-2019
1073293/AC/2019/PA.Bko21-10-2019E. 02495324/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*l*m*h b*nt* M*dr*
melawan
S*p*n* b*n J*n**d*
01-10-2019-21-10-2019
1074290/AC/2019/PA.Bko18-10-2019E. 02492185/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*rs**h P*ng*r*b**n b*nt* J*m*l*dd*n P*ng*r*b**n
melawan
M*h*mm*d Sy*hr*l b*n H*rj*
01-10-2019-18-10-2019
1075292/AC/2019/PA.Bko18-10-2019E. 02494320/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatJ*w*rn* b*nt* M*st*r*
melawan
W**m*n b*n P*w*r*h
02-10-2019-18-10-2019
1076291/AC/2019/PA.Bko18-10-2019E. 02493321/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*lm* R*sw*t* b*nt* *sn*w*
melawan
M*h*mm*d **r* b*n *sm*n
01-10-2019-18-10-2019
1077289/AC/2019/PA.Bko17-10-2019E. 02492278/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*p*k S*pt*t* b*nt* S*pr*tm*n
melawan
D*s*tr* b*n K*rw*d*
02-10-2019-17-10-2019
1078287/AC/2019/PA.Bko17-10-2019E. 02490285/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*s** b*nt* *sm*n
melawan
S**b*n* b*n S*m*ng*n
01-10-2019-17-10-2019
1079288/AC/2019/PA.Bko17-10-2019E. 02490327/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*pt* R*n* H*nd*y*n* b*nt* K*d*r
melawan
D*n* *ndr* M*d*n* b*n *nw*r
01-10-2019-17-10-2019
1080284/AC/2019/PA.Bko16-10-2019E. 02487260/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*sn*w*t* b*nt* S*l*m
melawan
H*rd**nt* b*n D*n*h
04-09-2019-16-10-2019
10810285/AC/2019/PA.Bko16-10-2019E. 02488297/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM*sl*m b*n S*h**l*
melawan
Sr* M*rl*n* b*nt* R*z*l *f*nd*
18-09-201916-10-201904-10-2019
1082283/AC/2019/PA.Bko16-10-2019E. 02486315/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*r* *sm*r* b*nt* M*h*m*t *l* Y*s*r
melawan
*g* N*kr* *lh*m b*n *k* *br*h*m
30-09-2019-16-10-2019
1083281/AC/2019/PA.Bko15-10-2019E. 02484256/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*y*k Sr* R*h*y* b*nt* T*k*y*
melawan
R*d* *nt*n* b*n *m*r*dd*n W*h*d
24-09-2019-15-10-2019
1084282/AC/2019/PA.Bko15-10-2019E.02485271/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakZ**n*l *b*d*n b*n *sh*k
melawan
S*nt* R*y* b*nt* H*d*r**n P*s*r*b
17-09-201915-10-201902-10-2019
1085280/AC/2019/PA.Bko15-10-2019E. 02483306/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*nt** J*l**nt* b*nt* *bn* H*j*r
melawan
M*tr*l H*d* b*n P*d*n
23-09-2019-15-10-2019
1086279/AC/2019/PA.Bko10-10-2019E. 02482175/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN. R*s*t* *l**s *t* R*s*t* b*nt* *f*d H*p*d*n
melawan
C*c* S*pr**tn* b*n *d*
24-09-2019-10-10-2019
1087275/AC/2019/PA.Bko10-10-2019E. 02478266/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*s* M*rl*n* b*nt* S*h*r*dd*n
melawan
S*m*rd* b*n K*r*m. M
24-09-2019-10-10-2019
1088276/AC/2019/PA.Bko10-10-2019E. 02479300/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*y*n T*ry*n* b*nt* D*rs*n
melawan
J*m*d* b*n K*rm*n
24-09-2019-10-10-2019
1089278/AC/2019/PA.Bko10-10-2019E. 02481301/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*t*n Pr*w*t* b*nt* R. M*rs*d
melawan
*nd* b*n T*sn*
24-09-2019-10-10-2019
1090277/AC/2019/PA.Bko10-10-2019E. 02480313/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*tr* W*hy*n* b*nt* S*rm*
melawan
*hm*d W*hy*d*n b*n R*j*k
24-09-2019-10-10-2019
1091274/AC/2019/PA.Bko09-10-2019E. 02477312/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*rl*n* b*nt* M. H*r*s
melawan
D*d* N*rd**n* K*s*m* W*rd*n* S. Pd b*n S*p*rm*n
23-09-2019-09-10-2019
10920002/AC/2019/PA.Bko08-10-2019E.02476230/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*hl*z* Y*l**n* b*nt* M. F**z*. HS
melawan
F*rd**s b*n Y*sr*
17-10-2018-08-10-2019
1093272/AC/2019/PA.Bko07-10-2019E. 02475298/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*p *l**s N*p* D*rt* b*nt* K*sm*n
melawan
P*p* *l**s V*v* B*dr** b*n B*dr*z*r
18-09-2019-07-10-2019
1094271/AC/2019/PA.Bko03-10-2019E. 02474294/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*hm*w*t* b*nt* S*m*nd*r
melawan
T*rs* b*n S*d*y*nt*
17-09-2019-03-10-2019
1095269/AC/2019/PA.Bko02-10-2019E. 02472148/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*pr*y*nt* *l**s *fr*y*nt* b*nt* *m*r*d*n
melawan
K*d*r M**l*n* b*n S*k*m*
17-09-2019-02-10-2019
1096270/AC/2019/PA.Bko02-10-2019E. 02473273/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*kt*s*n* b*n Y*k*b
melawan
M*t* *nggr**n* b*nt* N*jm*
04-09-201902-10-201920-09-2019
1097268/AC/2019/PA.Bko01-10-2019E. 02471212/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakB*g*s B*d* *nt*n* b*n Sl*m*t S*d*h*rj*
melawan
*tr* R*hm* b*nt* *nw*r
20-08-201901-10-201916-09-2019
1098267/AC/2019/PA.Bko26-09-2019E. 02470242/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*s* S*s*nt* R*mf* b*nt* M*h*m*d
melawan
M. Kh**r*dd*n Y*s*f b*n M. Y*s*f
20-08-2019-24-09-2019
1099266/AC/2019/PA.Bko24-09-2019E. 02469257/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*r* S*t*y*n* b*n Sr* H*d*
melawan
M*rt*n* b*nt* H*d* S*s*sr*
27-08-201924-09-201913-09-2019
1100265/AC/2019/PA.Bko24-09-2019E.02468268/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*n* N*rh*d* b*n J*y*t
melawan
S*pr*h*t*n b*nt* S*h*d*
29-08-201924-09-201913-09-2019
1101264/AC/2019/PA.Bko24-09-2019E.02467276/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*s*l* b*n Sl*m*t
melawan
Dw* P*rw*nt* b*nt* T*g*m*n
29-08-201924-09-201913-09-2019
1102263/AC/2019/PA.Bko24-09-2019E. 023466289/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatKh*sn*l Kh*s*n*h b*nt* S*h*d*
melawan
S*y*d* b*n G*m*n
04-09-2019-24-09-2019
1103262/AC/2019/PA.Bko23-09-2019E. 02465262/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakD*d* *r*p*n b*n *f*nd*
melawan
W*w*t R*h*y* N*ngs*h b*nt* M*sr*
26-08-201923-09-201910-09-2019
1104261/AC/2019/PA.Bko23-09-2019E. 02464272/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*y*t* b*n S*j*r*
melawan
S*d*rm* b*nt* B*r*
26-08-201923-09-201910-09-2019
1105260/AC/2019/PA.Bko23-09-2019E. 02463274/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*s* M*rl*n* b*nt* *c*ng
melawan
D*r*s b*n K*d*m
03-09-2019-23-09-2019
1106256/AC/2019/PA.Bko19-09-2019E. 02459237/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS**rm* b*nt* H. M*cht*r
melawan
Z*hr*n b*n M. S**d
03-09-2019-19-09-2019
1107258/AC/2019/PA.Bko19-09-2019E. 02461283/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* S*ry*n* b*nt* *b*s B*s*n*
melawan
*s*p S*r*p*d*n b*n *d* B*sr*
03-09-2019-19-09-2019
1108259/AC/2019/PA.Bko19-09-2019E. 02462287/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* M*sr**h b*nt* H*ry*n*
melawan
Ng*tm*n b*n S**m*n
03-09-2019-19-09-2019
1109257/AC/2019/PA.Bko19-09-2019E. 02460291/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*nd*s*h b*nt* M*sr*p
melawan
N*n* S*pr**tn* b*n *l*h
03-09-2019-19-09-2019
1110251/AC/2019/PA.Bko18-09-2019E. 02454232/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*bn*t* H*r*y*n* S. Pd b*nt* S*b*r Pr*y*d*
melawan
W*r* H*rd* *t*m* S. Pd b*n H*rd*t*n H*r*s. S*
03-09-2019-18-09-2019
1111254/AC/2019/PA.Bko18-09-2019E.02457252/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*k*rd* b*n S*rp*n
melawan
N*rs*h b*nt* G*nc*ng
15-08-201918-09-201930-08-2019
1112255/AC/2019/PA.Bko18-09-2019E.02458253/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*k*y* b*n S*t*rn*
melawan
N*rl**l* b*nt* Sy*ms*d*n
15-08-201918-09-201930-08-2019
1113252/AC/2019/PA.Bko18-09-2019E. 02455258/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*n*k K*sd**nt* b*nt* W*n*nt*
melawan
M*h*mm*d *khr*m b*n M. N*sy*r*
27-08-2019-18-09-2019
1114253/AC/2019/PA.Bko18-09-2019E.02456261/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*g*s P*rw*k* b*n S*tr*sn*
melawan
N*n*ng H*s*n*h b*nt* S*m*rn*
15-08-201918-09-201930-08-2019
1115250/AC/2019/PA.Bko17-09-2019E. 02453238/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakP*j**nt* b*n P*n*j*h
melawan
J*l** S*f*tr* b*nt* H*ry*d*
13-08-201917-09-201902-09-2019
1116249/AC/2019/PA.Bko17-09-2019E. 02452249/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM*rd*y*nt* b*n P*rt* S*p*n
melawan
W*w*n S*pr**n* b*nt* B*hr*n
20-08-201917-09-201905-09-2019
1117248/AC/2019/PA.Bko16-09-2019E.02451248/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*km*l *dn*n b*n *dn*n
melawan
R*d**h b*nt* S*d*
19-08-201916-09-201903-09-2019
1118247/AC/2019/PA.Bko16-09-2019E.02450250/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*lr* D*sr*y*nt* b*n S*ms*l B*hr*
melawan
M*ld* *l*z*r b*nt* Y*n*n *l*z*r
19-08-201916-09-201903-09-2019
1119245/AC/2019/PA.Bko16-09-2019E. 02448275/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*j* L*st*r* b*nt* S*y*t
melawan
*ndr* Sr*h*rt* b*n Y*m*n
29-08-2019-16-09-2019
1120246/AC/2019/PA.Bko16-09-2019E. 02449279/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*. M*st*k* b*nt* M*st*p*
melawan
P**s*l. SK b*n M*sl*m *j*
29-08-2019-16-09-2019
1121242/AC/2019/PA.Bko11-09-2019E. 02445205/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*r*m* *l**s N*r*n* b*nt* * H*m*d
melawan
*sh*k b*n Z*k*r**
20-08-2019-11-09-2019
1122244/AC/2019/PA.Bko11-09-2019E. 02447216/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD**n F*br**n* b*nt* S*tr*sn*
melawan
V** K*sw*nd* b*n Sy*f* *
14-08-2019-10-09-2019
1123243/AC/2019/PA.Bko11-09-2019E. 02446251/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*h*rw*t*, S.*g b*nt* S*r*d* K*s*n
melawan
H*rm*nt* b*n K*r*n*
20-08-2019-11-09-2019
1124241/AC/2019/PA.Bko11-09-2019E. 02444259/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatK*m*n*h b*nt* W*ry* T*r*n*
melawan
*m*t R*sm*nt* b*n S*rk*n*
26-08-2019-10-09-2019
1125240/AC/2019/PA.Bko09-09-2019E. 02440111/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*ly Y*nt* b*nt* J*h*r*d*n
melawan
M*ngs*r. S b*n W*h*d. S
21-08-2019-06-09-2019
11260002/AC/2019/PA.Bko09-09-2019E. 02442149/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*fr*y*n* b*nt* BY. J*n*n
melawan
Y*l**nt* b*n M*m*t R**nt*
21-08-2019-09-09-2019
1127238/AC/2019/PA.Bko09-09-2019E. 02441254/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* **sy*h b*nt* Z*ll*
melawan
N*p*z* b*n M*st*p*
20-08-2019-09-09-2019
1128237/AC/2019/PA.Bko06-09-2019E. 02440265/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*sy*t*h b*nt* J*l*l*
melawan
W*hy*d*n b*n Sy*hr*n*
21-08-2019-06-09-2019
1129236/AC/2019/PA.Bko05-09-2019E. 02439247/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL*l* *ndr**h b*nt* *n*s R*n*
melawan
*ndr* M*rt* b*n K*m*r*d*n
13-08-2019-05-09-2019
1130235/AC/2019/PA.Bko30-08-2019E. 02438144/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*rm**t* b*nt* *bd*l M*r*s
melawan
S*g*t S*j*t* b*n *sh*r*
14-08-2019-29-08-2019
1131234/AC/2019/PA.Bko29-08-2019E.02437227/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakH*p*s S.Pd b*n H*s*m
melawan
M*ry*t* b*nt* *sm*n
01-08-201929-08-201916-08-2019
1132233/AC/2019/PA.Bko29-08-2019E. 02436235/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*rw*t* b*nt* K*sl*n
melawan
H*r*n *l R*syd b*n S*l**m*n
14-08-2019-29-08-2019
1133232/AC/2019/PA.Bko26-08-2019E.02435241/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*l B*dr* b*n S*h*rm*n
melawan
D*s* S*t**w*t* b*nt* W*hy*d*n
05-08-201926-08-201920-08-2019
1134231/AC/2019/PA.Bko23-08-2019E.02434131/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*r*y*n* b*nt* *s *r*
melawan
M*ft*r*n b*n S*s*
07-08-2019-23-08-2019
1135230/AC/2019/PA.Bko22-08-2019E.02433233/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakD*d*t R*y*d* b*n T*rs*
melawan
F*tr* b*nt* M. T*h*r
25-07-201922-08-201912-08-2019
1136228/AC/2019/PA.Bko21-08-2019E. 02431118/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatK*t*n* b*nt* M*s*n*
melawan
*k* P*rw*nt* b*n G*m*n
05-08-2019-21-08-2019
1137229/AC/2019/PA.Bko21-08-2019E. 02432234/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*tr* L*st*r* b*nt* M*ch*y*r
melawan
*km*l S*r*p b*n *BD. S*m*d
06-08-2019-21-08-2019
1138227/AC/2019/PA.Bko21-08-2019E. 02346244/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*k* K*s*m* W*j*y*nt* b*nt* S*d*d*
melawan
*hm*d S*hr* b*n H*s*n T*nd*ng
05-08-2019-20-08-2019
11390226/AC/2019/PA.Bko20-08-2019E.02429124/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakN*n* *l**s N*n* W*rs*n* b*n *c*
melawan
N*rh*y*t* b*nt* S*p*rm*n
23-07-201920-08-201906-08-2019
1140224/AC/2019/PA.Bko19-08-2019E.02427197/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakL*k* S*t**w*n b*n S*ms*r*
melawan
Kh*t*m*h b*nt* J*rw*d*
15-07-201919-08-201930-07-2019
1141223/AC/2019/PA.Bko19-08-2019E.02426209/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*k* T*h* P*rn*m* b*n P*t*y*
melawan
R*n* M*rt*t* b*nt* M*rn*
15-07-201919-08-201931-07-2019
1142225/AC/2019/PA.Bko19-08-2019E.02428221/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakN*rr*l*s *l**s N*r Kh*l*s b*n S*p*y*n
melawan
M*r*y*t*n b*nt* M*m*n
22-07-201919-08-201906-08-2019
1143220/AC/2019/PA.Bko19-08-2019E. 02423240/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*l* S*l*sr* b*nt* B*n* B*sr*
melawan
S*k*r* b*n S*k*s
01-08-2019-19-08-2019
1144221/AC/2019/PA.Bko19-08-2019E. 02424243/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*rl*n*w*t* b*nt* M. T*rm*z*
melawan
J*sm*r* b*n S*g*ng
01-08-2019-19-08-2019
1145222/AC/2019/PA.Bko19-08-2019E. 02425245/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*v* N*ry*nt* b*nt* S*fr*d*n
melawan
M. Kh*l*m* b*n S*dr*
01-08-2019-19-08-2019
1146218/AC/2019/PA.Bko16-08-2019E. 02421120/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*y*n* b*nt* *bd*ll*h
melawan
*sm**l b*n *bd. L*l*n
31-07-2019-16-08-2019
1147216/AC/2019/PA.Bko16-08-2019E. 02419122/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*ry*nt* b*nt* S*t*t*
melawan
S*k*m*n b*n S*r*p
31-07-2019-15-08-2019
1148219/AC/2019/PA.Bko16-08-2019E. 02422125/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*tr* Y*n* b*nt* J*fr*
melawan
Y*sr* C*ndr* b*n J*m*r
31-07-2019-16-08-2019
1149217/AC/2019/PA.Bko16-08-2019E. 02420130/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*n* M*rn*d* b*nt* H*n*f*
melawan
J*n P*tr* b*n Kh**r*d*n
31-07-2019-16-08-2019
11500215/AC/2019/PA.Bko15-08-2019E.02418226/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*g*s R*d*y*nt* *l**s *g*s R*d**nt* b*n S*y*d* H*d*. S
melawan
N*r*l M*sl*kh*h b*nt* H*d* M*ly*n*
18-07-201915-08-201906-08-2019
1151212/AC/2019/PA.Bko14-08-2019E. 02415204/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*l*s S*ty*w*t* b*nt* B*j*r*
melawan
B*mb*ng *r* S*s*nt* b*n R*w*nt*
29-07-2019-14-08-2019
11520213/AC/2019/PA.Bko14-08-2019E.02416207/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*n*rt* b*n S*h*rn*
melawan
Nj*r**h b*nt* T*ry*nt*
17-07-201914-08-201902-08-2019
1153214/AC/2019/PA.Bko14-08-2019E.02417217/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakH*rm*n b*n B*st*m*
melawan
R*t*h b*n *bd*l M*n*r
17-07-201914-08-201901-08-2019
1154210/AC/2019/PA.Bko09-08-2019E. 02413230/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* N*rm* b*nt* T*k*j*
melawan
S*m*d* B*n W*g*m*n
23-07-2019-09-08-2019
1155208/AC/2019/PA.Bko07-08-2019E.0241149/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakTr* S*r*j* b*n S*k*d*
melawan
W*r* *mbr**n* b*nt* S*tr**d*
06-03-201907-08-201920-03-2019
1156207/AC/2019/PA.Bko07-08-2019E. 02410132/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatT*t*k R*h*y* N*ngs*h b*nt* M*b*d*
melawan
J*n* *sk*nd*r S*m*nj*nt*k b*n F*rm*n S*m*nj*nt*k
23-07-2019-07-08-2019
11570209/AC/2019/PA.Bko07-08-2019E.02412170/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM*h*mm*d J**z b*n D**z*r
melawan
*ngr**n* b*nt* C*kd*ng
25-06-201907-08-201919-07-2019
1158206/AC/2019/PA.Bko06-08-2019159/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*sm* R*md*n* b*n H*d* R*h*n*
melawan
*rh*d*y*h b*nt* M. J*m*l
18-06-201906-08-201915-07-2019
1159203/AC/2019/PA.Bko05-08-2019E. 02406214/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL** F*tr**n* *l**s L** F*tr*y*n* b*nt* H*s*n B*sr*
melawan
S*g*t H*r**d* b*n B*sr*l
17-07-2019-05-08-2019
1160205/AC/2019/PA.Bko05-08-2019E. 02408229/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*rh*s*n*h b*nt* S*k*pd*
melawan
M. *bd*l M*j*d *l**s M. *bd*l M*j*d b*n W*r*
18-07-2019-05-08-2019
1161204/AC/2019/PA.Bko05-08-2019E. 02407231/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*l**t* b*nt* S*y*tm*n
melawan
T*g*h R*w*y*nt* b*n Sr* H*d*
18-07-2019-05-08-2019
1162198/AC/2019/PA.Bko02-08-2019E. 0240197/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*m**t*n b*nt* S*m*n*
melawan
T*m*r*n b*n K*m*n
17-07-2019-02-08-2019
1163199/AC/2019/PA.Bko02-08-2019E. 02402102/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL*l*k *r*sk* b*nt* T*g*h
melawan
H*r* S*l*st*y*n* b*n R*d*m*n
17-07-2019-02-08-2019
1164200/AC/2019/PA.Bko02-08-2019E. 02403108/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*rs*c**t* b*nt* S*nh*d*
melawan
M*j* Sl*m*t b*n W*g*n*
17-07-2019-02-08-2019
1165201/AC/2019/PA.Bko02-08-2019E. 02404215/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*l*t* R*hm* b*nt* Kh*d*r*
melawan
W*j*y* *k* P*tr* b*n *bn* Z*l*s
17-07-2019-02-08-2019
1166202/AC/2019/PA.Bko02-08-2019E. 02405218/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*sn*w*t* b*nt* S*y*n
melawan
*sm**l P*tr* b*n J**n. L
17-07-2019-02-08-2019
1167196/AC/2019/PA.Bko01-08-2019E. 02399222/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*n* M*st*k* S*r* S. K*p b*nt* S**m*r
melawan
N*zr*l b*n N*z*r*d*n
16-07-2019-01-08-2019
1168197/AC/2019/PA.Bko01-08-2019E. 02400224/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*r* *r*w*t* S. Sn *l**s *r* *rm*w*t* S. Sn b*nt* **n Ch*n
melawan
R*dy Z*ss R*y*nt*. S* b*n Sy*fr*
16-07-2019-01-08-2019
1169194/AC/2019/PA.Bko30-07-2019E.02396188/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakD*p*n b*n D*ms*r
melawan
L*sm*n* b*nt* M. R**s
02-07-201930-07-201917-07-2019
1170193/AC/2019/PA.Bko30-07-2019E. 02395193/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*b*r*n b*n B*sr*
melawan
D*w* D*rm* b*nt* D*rw*s
02-07-201930-07-201918-07-2019
1171195/AC/2019/PA.Bko30-07-2019E. 02397195/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakR*k*mt* b*n R*d*m*n
melawan
Sr* *j*j*h b*nt* S*g*y*n*
02-07-201930-07-201919-07-2019
1172192/AC/2019/PA.Bko26-07-2019E. 02395203/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*fr*d*y*nt* b*nt* K*s*m*n
melawan
S*lt*n* b*n H*zw**n*
09-07-2019-26-07-2019
1173191/AC/2019/PA.Bko25-07-2019E. 02394192/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*sm*l*nd* b*nt* P*dl*
melawan
W*hy* *rg*nd* b*n W*h*d*n
09-07-2019-25-07-2019
1174190/AC/2019/PA.Bko24-07-2019E. 02393106/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*m* W*n*rs*h b*nt* K*m*l*n
melawan
K*n*l P*rb* b*n M.P P*rb*
09-07-2019-24-07-2019
1175189/AC/2019/PA.Bko24-07-2019E. 02392189/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatJ*m**d* b*nt* Z*k*r**
melawan
S**d*n* *m*r b*n M* *n
08-07-2019-24-07-2019
1176187/AC/2019/PA.Bko24-07-2019E. 02390191/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM**y*t* b*nt* H. K*rt* W*y*n*
melawan
*fr**d*. KL b*n K*l*s
08-07-2019-24-07-2019
1177188/AC/2019/PA.Bko24-07-2019E. 02391194/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*n* S*p*tr* b*nt* *m*r
melawan
H*b*b*ll*h b*n M*h*mm*d
08-07-2019-24-07-2019
1178186/AC/2019/PA.Bko24-07-2019E. 02389201/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*n* L*n*w*t* b*nt* S*tr*sn*
melawan
*z*z D*rm*w*n b*n P**ng *nt*n*
08-07-2019-24-07-2019
1179184/AC/2019/PA.Bko19-07-2019E. 02387168/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*y M*n*h P*tr* bnt* S*p*t*
melawan
*r*c *g*s N*n*ng b*n *g*s T*m*
03-07-2019-19-07-2019
1180183/AC/2019/PA.Bko18-07-2019E. 0238669/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*sm*n*h b*nt* S*p*r
melawan
Tr* Pr*m*n* *l**s Tr* Pr*m*n* b*n T*g*m*n
03-07-2019-18-07-2019
1181182/AC/2019/PA.Bko18-07-2019E. 02385187/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*ll* Z*k** b*nt* Sy*r*f*d*n
melawan
M*h*m*d *r*s b*n M*sl*m
02-07-2019-18-07-2019
1182181/AC/2019/PA.Bko18-07-2019E. 02384196/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*v* K*m*l* S*r* b*nt* S*n*n
melawan
F*j*r N*v*br**n b*n *rw*n
02-07-2019-18-07-2019
1183180/AC/2019/PA.Bko16-07-2019E. 02383183/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*t* K*s*nd*ng b*nt* S*k*nd*
melawan
R*g*n* b*n J*h*n
26-06-2019-16-07-2019
1184179/AC/2019/PA.Bko15-07-2019E.02382178/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakSl*m*t B*d*y*n* *l**s Sl*m*t B*d**n* b*n *tm*d*
melawan
P*rw*nt* b*nt* S*y*tn*
17-06-201915-07-201902-07-2019
1185177/AC/2019/PA.Bko12-07-2019E. 0238083/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* P*t*m*h b*nt* S*rd**s
melawan
M*h*m*d Z**n* *z Z*k* T*mp*b*l*n b*n *lm*n
26-06-2019-12-07-2019
1186175/AC/2019/PA.Bko12-07-2019E. 0237885/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*n*k R*b*n*y*h b*nt* K*rs*n*
melawan
R*p*k R**sw*n b*n J*m*l
26-06-2019-11-07-2019
1187176/AC/2019/PA.Bko12-07-2019E. 0237992/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatKh*t*m*h b*nt* K*sr*j*
melawan
H*ndr* K*s*d*y*nt* b*n *tm* W*j*n*
26-06-2019-12-07-2019
1188178/AC/2019/PA.Bko12-07-2019E. 02381174/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*r*n G*s P*rm*n* S*r* b*nt* B*kr*
melawan
Z*lp*hm* b*n K*m*l S. Pd
25-06-2019-12-07-2019
1189174/AC/2019/PA.Bko12-07-2019E. 02377181/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*r*n* F*tr* b*nt* N*sr**l Ch*n
melawan
Sl*m*t Kh**r*d*n b*n S*r*pn*
26-06-2019-12-07-2019
1190171/AC/2019/PA.Bko11-07-2019E. 0237368/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*n* K*rt*k* b*nt* S*d*m*n
melawan
*mr*n b*n *. M*k*w*
25-06-2019-11-07-2019
1191173/AC/2019/PA.Bko11-07-2019E. 0237672/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatPr*h*t*n b*nt* P*rn*
melawan
S*pr*y*tn* b*n Ng*d*y*
26-06-2019-10-07-2019
1192172/AC/2019/PA.Bko11-07-2019E. 0237580/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*l* W*d*y*nt* b*nt* B*n* W*n*t*
melawan
S*l**m*n Z*mz*r* b*n *d*ng *hm*d S*n*s*
26-06-2019-10-07-2019
1193170/AC/2019/PA.Bko11-07-2019E. 0237290/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*sn*d* b*nt* *m*r
melawan
J*n* H*ndr* b*n Z*rh*n*d*n
25-06-2019-11-07-2019
1194167/AC/2019/PA.Bko04-07-2019E. 0236971/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*dr*k*h b*nt* M*rd*
melawan
*sk*nd*r b*n *k*k
18-06-2019-04-07-2019
1195166/AC/2019/PA.Bko03-07-2019E.0236862/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM. S*dl*n b*n *m*r*d*n. SB
melawan
D*l* W*t* b*nt* B*dr* H*s*n
27-03-201908-05-201912-04-2019
1196165/AC/2019/PA.Bko02-07-2019E.023675/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakD*d*d J*l**nd b*n Sy*fr*d*n
melawan
*str* *y* b*nt* *sf* N*rm*n
21-05-201902-07-201910-06-2019
1197164/AC/2019/PA.Bko01-07-2019E. 02366169/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*rn* b*nt* R*d*n S*r*
melawan
Y*tm*nt* b*n S*l*h
11-06-2019-26-06-2019
11980163/AC/2019/PA.Bko28-06-2019E. 02365180/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatT*t*n R*h*m*h b*nt* *ngk*s
melawan
S*h*rd* b*n M*rt* S*nj*y*
11-06-2019-28-06-2019
1199162/AC/2019/PA.Bko19-06-2019E. 0236335/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*g* *y* *nd*r* b*nt* N*sr*l
melawan
P*nj* P*tr* D*n*t* b*n *fn*d*r
20-03-2019-22-04-2019
12000160/AC/2019/PA.Bko19-06-2019E.0236179/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakB*mb*ng T*g*h S*nt*s* b*n S*m*rd**n*
melawan
T*t* R*hm*n* b*nt* N*ry*nt*
10-04-201919-06-201915-05-2019
1201161/AC/2019/PA.Bko19-06-2019E. 02362115/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat**n M*rl*s* b*nt* J*m*d*
melawan
*g* P*l*s b*n P*h*r
08-05-2019-19-06-2019
1202157/AC/2019/PA.Bko17-06-2019E. 0235936/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* L*st*r* b*nt* P*j* S*w*t*
melawan
M*sk*r S*d*k b*n B*sr*
29-05-2019-17-06-2019
1203158/AC/2019/PA.Bko17-06-2019E. 0236050/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL**n* W*l*nd*r* b*nt* S*tr*sn*
melawan
S*y*nt* b*n R*s* W*y*n* S*k*t
29-05-2019-17-06-2019
1204156/AC/2019/PA.Bko17-06-2019E. 0235853/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*l*k*t*n b*nt* M*rl*n *l**s W*rl*n
melawan
H*ndr* b*n M. *d*m
29-05-2019-17-06-2019
1205159/AC/2019/PA.Bko17-06-2019E. 0236187/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* R**d*h b*nt* J*sl*n
melawan
W*ns* P*tr* b*n B*y*ng J*w*
08-05-2019-17-06-2019
1206155/AC/2019/PA.Bko17-06-2019E. 02357179/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*n* M*rd**n* b*nt* *s*p S*t*sn*
melawan
S**t*j* b*n S*k*m*n
29-05-2019-17-06-2019
1207154/AC/2019/PA.Bko17-06-2019E. 02356182/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*r* P*rw* N*ngs*h b*nt* M*j*y*n*
melawan
S*rj*n* b*n P*rn*
29-05-2019-17-06-2019
1208153/AC/2019/PA.Bko13-06-2019E. 0235542/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* *t*n b*nt* S*c*pt*
melawan
*rm*n *ff*nd* b*n P*rm*n
29-05-2019-13-06-2019
1209152/AC/2019/PA.Bko13-06-2019E. 02354163/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*s*n*h b*nt* B*dr*n
melawan
*m*ng b*n *sr*t*
28-05-2019-13-06-2019
1210150/AC/2019/PA.Bko10-06-2019E. 0235225/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatTr* M*g*w*t* b*nt* H*r**nt*
melawan
R*y*y* S*n*ry* b*n M*h*d*n
22-05-2019-10-06-2019
1211149/AC/2019/PA.Bko10-06-2019E. 0235030/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*sm* Y*nt* *l**s R*sm**t* b*nt* K*m*r*
melawan
*d* S*s*nt* b*n S*r*s*
22-05-2019-10-06-2019
1212151/AC/2019/PA.Bko10-06-2019E. 0235334/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatG*s *lv* R*s**n* b*nt* S*d*rm*n
melawan
D*n* *g*st**n *. b*n *mr*l
22-05-2019-10-06-2019
1213146/AC/2019/PA.Bko10-06-2019E. 02348146/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL*nt* K*rm*y* b*nt* *m*r*ll*h
melawan
H*rd* S*pr*tm*n b*n *sm*j*
15-05-2019-10-06-2019
1214145/AC/2019/PA.Bko10-06-2019E. 02347161/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*w* b*nt* H*n*f*
melawan
R*n*ldy b*n M. T*b*r*n*
14-05-2019-10-06-2019
1215147/AC/2019/PA.Bko10-06-2019E. 02349165/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*ndr* G*sw*t* b*nt* W*ls*
melawan
H*rm*nsy*h b*n *j*s
21-05-2019-10-06-2019
1216148/AC/2019/PA.Bko10-06-2019E. 02350167/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM**s*r*h b*nt* S*ry*
melawan
*g*ng R*b*w* b*n S*k*j*n
21-05-2019-10-06-2019
1217143/AC/2019/PA.Bko31-05-2019E. 023467/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*y* Tr* J*r* b*nt* S*ry*n*
melawan
K*ry*nt* b*n K*d*s
15-05-2019-31-05-2019
1218142/AC/2019/PA.Bko31-05-2019E. 023448/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatZ*r**h b*nt* M*r*j*
melawan
Sh*l*h b*n Sh*br*
15-05-2019-31-05-2019
1219140/AC/2019/PA.Bko31-05-2019E. 023429/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*rd*n**t* b*nt* R*t*b
melawan
*r*s S*m*rd**n* b*n S*n*rt*
15-05-2019-31-05-2019
1220141/AC/2019/PA.Bko31-05-2019E. 0234320/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*nd* S*f**n* b*nt* S*p*n
melawan
S*pr*pt* b*n K*s*n*
15-05-2019-31-05-2019
1221144/AC/2019/PA.Bko31-05-2019E. 02346162/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*n*d*r b*nt* H*s*n B*sr*
melawan
W*h*d*n b*n H. *br*h*m
15-05-2019-31-05-2019
1222138/AC/2019/PA.Bko29-05-2019E. 023406/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSr* W*hy*n*ngs*h b*nt* S*s*n*
melawan
*d* S*ty*nt* b*n S*pr*hn*
14-05-2019-29-05-2019
12230139/AC/2019/PA.Bko29-05-2019E.0234114/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*d* G*st* S*tr** b*n *. B*k*r
melawan
R*hm* Y*n* b*nt* G*mb*r*
10-04-201929-05-201926-04-2019
1224137/AC/2019/PA.Bko29-05-2019E. 02339113/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*rt* b*nt* R*b*d*
melawan
N*rh*m*m b*n S*k*rd*
14-05-2019-29-05-2019
1225132/AC/2019/PA.Bko27-05-2019E. 02334128/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*y*n W*hy*n* b*nt* S*ms*n
melawan
Z**n*l *b*d*n b*n S*d**n*
08-05-2019-27-05-2019
1226134/AC/2019/PA.Bko27-05-2019E. 02336141/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*sm*w*t* b*nt* *hm*d
melawan
R*s*l b*n *b* N*w*s
08-05-2019-27-05-2019
1227131/AC/2019/PA.Bko27-05-2019E. 02333143/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*sn* b*nt* M. S*l*h
melawan
M. *l* b*n Y*hy* T*ngg*
08-05-2019-27-05-2019
1228133/AC/2019/PA.Bko27-05-2019E. 02335150/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatY*n* Sy*f*tr* b*nt* Sy*fr*d*n
melawan
M*h*m*d *qb*l b*n *mr*z*l
08-05-2019-27-05-2019
1229135/AC/2019/PA.Bko27-05-2019E. 02337156/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*r* R*sm**t* b*nt* S*p*rn*
melawan
T*t*ng S*p*nd* b*n M. H*r*s
09-05-2019-27-05-2019
1230136/AC/2019/PA.Bko27-05-2019E. 02338157/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*n* N*rl*t* b*nt* M*sr*n
melawan
*m*m S*p* * b*n S*k*rd*
09-05-2019-27-05-2019
1231129/AC/2019/PA.Bko24-05-2019E. 02331308/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*R*S TR*Y*N* B*NT* *TM* P*W*R*
melawan
P*RD* B*N P*N*T
08-05-2019-24-05-2019
1232128/AC/2019/PA.Bko24-05-2019E. 023302/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*k* Sr* L*st*r* b*nt* P*n*m*n
melawan
W*n*rn* b*n Tr*s S*r*t*
08-05-2019-24-05-2019
1233130/AC/2019/PA.Bko24-05-2019E. 02332138/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*c**t* b*nt* S*r*t*
melawan
S*ry* *b*d* b*n S*m*rt*
08-05-2019-24-05-2019
1234127/AC/2019/PA.Bko24-05-2019E. 02329152/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*d* J*b**d*h b*nt* **p Sy**p*dd*n
melawan
S*rm*d* b*n B*n* K*rs*n*
06-05-2019-24-05-2019
1235126/AC/2019/PA.Bko23-05-2019E. 02328140/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakP*ry*n* b*n H*d* S*m*rt*
melawan
S*tr*y*n* b*nt* H*rs* W*d*d*
25-04-201923-05-201913-05-2019
1236125/AC/2019/PA.Bko23-05-2019E. 02327153/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*t* *g*st*n* b*nt* *c*k
melawan
*z*s b*n K*s*h
07-05-2019-23-05-2019
1237124/AC/2019/PA.Bko22-05-2019E. 02326136/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakM. S*y*t* b*n J**p*r
melawan
G*st* R*tn* b*nt* M*ns*r
24-04-201922-05-201910-05-2019
1238123/AC/2019/PA.Bko17-05-2019E. 02325145/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*ry*t* b*nt* Sl*m*t B
melawan
S*g*ng R*h*rj* b*n K*s*
29-04-2019-17-05-2019
12390122/AC/2019/PA.Bko15-05-2019E.0232454/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakR*d**nt*. *. M* *l**s R*dw*nt* b*n R*ml*
melawan
*sn*n* b*nt* R*f**
13-03-201915-05-201928-03-2019
1240121/AC/2019/PA.Bko15-05-2019E. 02323147/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatSh*rlly *t*m* b*nt* Sy*hr*l M*n*n
melawan
L*k* S*s*nt* b*n R*p*n*
30-04-2019-15-05-2019
1241120/AC/2019/PA.Bko14-05-2019E. 02322100/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* D*m*y*nt* b*nt* K*sn*
melawan
*bd*l R*z*k b*n *y*
24-04-2019-14-05-2019
1242118/AC/2019/PA.Bko13-05-2019E. 02320133/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*d*h b*nt* M*hm*d
melawan
M. T*y*b b*n Z**r*l*n
25-04-2019-13-05-2019
1243119/AC/2019/PA.Bko13-05-2019E. 02321139/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*r*y*n* *nd*h *st*t* b*nt* S*p*rd*
melawan
M*g**nt* b*n Y*k*m
25-04-2019-13-05-2019
1244117/AC/2019/PA.Bko10-05-2019E. 02319367/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*n* Y*l*n*r b*nt* M*h*mm*d Y*s*p
melawan
*ndr* Pr*t*m* *l**s J*m*l*dd*n b*n S*r*tn* *l**s S*tr*sn*
24-04-2019-10-05-2019
1245116/AC/2019/PA.Bko10-05-2019E. 02318137/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*sm*w*t* b*nt* S*l**m*n J*m*l
melawan
P*hm*sy*r b*n *b* B*k*r
24-04-2019-10-05-2019
1246115/AC/2019/PA.Bko08-05-2019E. 0231795/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*nz*hr**l *f*nd* b*n B*hr*n
melawan
K*ssy J*n**t* b*nt* J*n**d*
27-03-201908-05-201916-04-2019
12470113/AC/2019/PA.Bko07-05-2019E.02315346/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*mr*l *m*. Pd b*n M*rz*k*
melawan
M**z*rt* *.md b*nt* H*r*n N*rd*n
26-03-201907-05-201910-04-2019
1248114/AC/2019/PA.Bko07-05-2019E. 02316109/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*pr*m*n b*n *dr*s. M
melawan
S*t* S**d*h b*nt* Z*b*r
09-04-201907-05-201925-04-2019
12490112/AC/2019/PA.Bko06-05-2019E. 02314112/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*m*r*n b*n Ng**d*
melawan
Sr*y*n* b*nt* S*r*n*
01-04-201906-05-201922-04-2019
1250111/AC/2019/PA.Bko30-04-2019E. 0231312/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*nc* B*nt* M*sr* *f*nd*
melawan
M. *hm*d B*n *hm*d G*st*n*
20-03-2019-30-04-2019
1251110/AC/2019/PA.Bko30-04-2019E. 0231227/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*r* S*r**n* b*nt* D*rw*s*n
melawan
M*r*ll*h b*n H*y*t *m*r
26-03-2019-30-04-2019
1252107/AC/2019/PA.Bko30-04-2019E. 02309119/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*r*n* *rd*l* P*n*rs*h b*nt* M*h*mm*d
melawan
J*pr*y*nt* b*n S*rb*n*
11-04-2019-30-04-2019
1253106/AC/2019/PA.Bko30-04-2019E. 02308127/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*ngg*n P*tr* S*pr*n* *l**s *ngg*n P*tr* S*pbr*n* b*nt* K*sm*d* H*rd*
melawan
Y*dh* *kt*r**nt* b*n Ng*t*j*
09-04-2019-30-04-2019
1254108/AC/2019/PA.Bko30-04-2019E. 02310134/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*m*rn* b*nt* S*t*r
melawan
M*m*n H*r**d* b*n *l*. K
11-04-2019-30-04-2019
1255109/AC/2019/PA.Bko30-04-2019E. 02311135/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatP*nt**l* *l**s P*nt**l* P*r*ng*n *ng*n b*nt* D*m** P*r*ng*n *ng*n
melawan
M*h*mm*d H*md*n b*n S*w*nd*
11-04-2019-30-04-2019
1256105/AC/2019/PA.Bko26-04-2019E. 02307116/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*sw*y*nt* b*nt* H*s*n
melawan
*nh*r b*n Sy*hr*l. W
10-04-2019-26-04-2019
1257104/AC/2019/PA.Bko25-04-2019E.0230698/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*s*n* *b*d* b*n P**m*n
melawan
*v* L*s**n* b*nt* S*w*rd*
28-03-201925-04-201915-04-2019
1258103/AC/2019/PA.Bko25-04-2019E. 02305123/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*r*l H*d* b*nt* H. *chm*d
melawan
H*ndr* N*v*k*, S* b*n D*rm*n Sy*r*f
02-04-2019-25-04-2019
12590101/AC/2019/PA.Bko24-04-2019E.02303316/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakN*fr* M*ly*d* b*n S**p*l *nw*r
melawan
Sr* R*z*k* b*nt* K*rt* R*j*
20-03-201924-04-201905-04-2019
12600100/AC/2019/PA.Bko24-04-2019E.02302107/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*d* *fr*z*l b*n H. M*h*m*d *S S.Pd
melawan
N*rm* Y*l*t* b*nt* M*hm*d
27-03-201924-04-201912-04-2019
12610102/AC/2019/PA.Bko24-04-2019E.02304114/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakN*rw*nd* b*n W*n*t*
melawan
*nd*h N*ng K*st**n* b*nt* M. S*g*m*n
27-03-201924-04-201912-04-2019
12620099/AC/2019/PA.Bko23-04-2019E.0230023/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*k* B*d*y*nt* b*n *d* S*tr*sn*
melawan
N*r*k* *sm*y*nt* b*nt* M*ly*n*
05-03-201923-04-201922-03-2019
126396/AC/2019/PA.Bko22-04-2019E. 0229743/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*p**h b*nt* P**m*n
melawan
P**d* b*n H*j**n*
19-03-2019-22-04-2019
126497/AC/2019/PA.Bko22-04-2019E. 0229884/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*rh*d*y*t* b*nt* Sr*y*n*
melawan
S*r*ng b*n M*hy*d*
01-04-2019-22-04-2019
12650098/AC/2019/PA.Bko22-04-2019E.02299110/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*n* P*rn*w*t* b*nt* S**r*n
melawan
*rf*n M*ft*h*r*m*n b*n T*m*ng*n
02-04-2019-18-04-2019
12660095/AC/2019/PA.Bko18-04-2019E. 019830229696/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*l*str* b*nt* *hs*n
melawan
B*sr* b*n B*ng*n
01-04-2019-18-04-2019
12670094/AC/2019/PA.Bko12-04-2019E. 02295101/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatJ*l*t* b*nt* K*rn*
melawan
*s*k*n b*n *hm*d B*s*k
27-03-2019-12-04-2019
12680093/AC/2019/PA.Bko10-04-2019E.0229474/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakH*rw*n b*n D*ms*n
melawan
S*km*w*t* b*nt* S*l*h
20-03-201910-04-201904-04-2019
12690092/AC/2019/PA.Bko10-04-2019E.0229393/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*w* K*rn** b*nt* *bd*l R**f
melawan
Z*y*d* b*n *b*st**n
26-03-2019-10-04-2019
127091/AC/2019/PA.Bko08-04-2019E. 0229294/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* J*m*l*h b*nt* B*rh*n
melawan
*. S*l*m. HD b*n D**d
20-03-2019-08-04-2019
127190/AC/2019/PA.Bko05-04-2019E. 0229188/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*rd*l* *l*t* b*nt* M. Z*n
melawan
*h T*t* S*ry* M*h*rj* b*n M* *s
20-03-2019-05-04-2019
12720089/AC/2019/PA.Bko05-04-2019E. 02290103/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*hm*n**h b*nt* M. Z*h*r. MD
melawan
H*b*b*rr*hm*n b*n *ndr* L*sm*n*
19-03-2019-05-04-2019
12730087/AC/2019/PA.Bko04-04-2019E. 02288333/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*l*h* b*nt* S*hr*
melawan
J*m*sr* b*n P*sm*n
19-03-2019-04-04-2019
12740088/AC/2019/PA.Bko04-04-2019E. 0228977/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*nd*n b*nt* S*b*r
melawan
M*sk*r b*n K*rd*n
19-03-2019-04-04-2019
12750086/AC/2019/PA.Bko04-04-2019E. 0228778/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatJ*l**nt* P*r*n*t* b*nt* M. *r*w*n
melawan
F*tr*y*d* b*n D*m*nh*r*
06-03-2019-04-04-2019
127685/AC/2019/PA.Bko01-04-2019E. 0228686/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatF*tm*w*t* b*nt* B*h*r*dd*n
melawan
J*m*l*dd*n b*n *mr*
13-03-2019-01-04-2019
12770083/AC/2019/PA.Bko29-03-2019E.02284331/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*sm* R*m* Y*nt* *l**s *sm* R*sm* Y*nt* b*nt* S*j* *m
melawan
M*hf*d F**z* b*n W*h*n*
13-03-2019-29-03-2019
12780084/AC/2019/PA.Bko29-03-2019E. 02285334/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*sw*nt* b*nt* Z*hd*
melawan
S*ms*d*n b*n *s*p S*r*n*
13-03-2019-29-03-2019
12790081/AC/2019/PA.Bko28-03-2019E.00228270/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakH*ndr* b*n S*h*m* *l**s S*h**m*
melawan
S*ms*n*r b*nt* L*h*r
28-02-201928-03-201915-03-2019
12800082/AC/2019/PA.Bko28-03-2019E. 0228389/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatL*rm* W*l*s b*nt* *l* *kb*r
melawan
Sy*p**d* b*n *bd*ll*h
12-03-2019-28-03-2019
12810080/AC/2019/PA.Bko27-03-2019E.0228155/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakP*r*y*d*. S b*n M*br*l *l**s M*sr*l
melawan
M*r* W*d**n* b*nt* R*hm**t*
27-02-201927-03-201915-03-2019
12820078/AC/2019/PA.Bko25-03-2019E. 0227760/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*t*h*l *sr*h b*nt* *sy *r* H. H*s*n
melawan
R*s*d b*n J*l*l*d*n
06-03-2019-25-03-2019
12830079/AC/2019/PA.Bko25-03-2019E.0228067/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakK*mt* R*h*rj* b*n W*rd*
melawan
W*d** W*t* b*nt* S*d*rm*n
25-02-201925-03-201913-03-2019
12840077/AC/2019/PA.Bko25-03-2019E. 0228076/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*s*m*h N*r**h b*nt* K*d*m*n
melawan
N*d* K*sr*z*l b*n S*p**n
05-03-2019-25-03-2019
12850076/AC/2019/PA.Bko25-03-2019E. 0227981/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*hm*t*n b*nt* H*mz*h
melawan
S*d*rm*n b*n H*z*s. *R
05-03-2019-25-03-2019
12860075/AC/2019/PA.Bko21-03-2019E. 0227675/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*lv*n* b*nt* Z*k*r**
melawan
M*m*n *n*ndr* b*n *j*z*r
05-03-2019-21-03-2019
12870074/AC/2019/PA.Bko20-03-2019E. 02275326/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*r* S*sk* b*nt* *. B*k*r
melawan
*nt*n S*br*t* b*n F*hr*d*n L*b*s
04-03-2019-20-03-2019
12880073/AC/2019/PA.Bko14-03-2019E.0227415/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakS*y*n* b*n S*t*h
melawan
*kt*v** *k* S*ry*n*ngs*h b*nt* W*rn*
14-02-201914-03-201904-03-2019
128969/AC/2019/PA.Bko14-03-2019E. 0227056/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatK*sn*w*t* b*nt* M*st*r
melawan
M*st*f* b*n K*sn*
25-02-2019-14-03-2019
12900071/AC/2019/PA.Bko14-03-2019E. 0227263/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*rm*s*t* b*nt* R*s*d*n
melawan
M. S*t*r b*n H*r*n
26-02-2019-14-03-2019
12910072/AC/2019/PA.Bko14-03-2019E. 0227364/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatD*n* *fr*t* b*nt* S**m*n
melawan
B*d* H*nd*k* b*n M. Y*z*d
27-02-2019-14-03-2019
12920070/AC/2019/PA.Bko14-03-2019E. 0227166/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM**s*r*h b*nt* S*pr*y*nt*
melawan
D*n* *rm*d* b*n Sy*hr**l
25-02-2019-14-03-2019
12930068/AC/2019/PA.Bko13-03-2019E. 02269301/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakP*rm*n b*n P*n*d*
melawan
S*s* *st*t* b*nt* Ng*s*m*n
13-02-201913-03-201901-03-2019
12940066/AC/2019/PA.Bko13-03-2019E. 02267309/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*tt* b*nt* M*rb*
melawan
H*ndr* b*n *mr*n
25-02-2019-13-03-2019
12950067/AC/2019/PA.Bko13-03-2019E. 0226865/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*w*rn* N*r W*hy*n* b*nt* W*rs*t*
melawan
*mr*n S*h*d* b*n R*sl*n
21-02-2019-13-03-2019
12960065/AC/2019/PA.Bko12-03-2019E. 0226633/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatZ*b**d*h b*nt* J*pr*
melawan
T*y*b b*n M*kht*r.M.
25-02-2019-12-03-2019
12970063/AC/2019/PA.Bko11-03-2019E.0226421/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Talak*l* S**d b*n S*y*d
melawan
D*w* N*ry*n* b*nt* W*rt*n*
11-02-201911-03-201901-03-2019
12980062/AC/2019/PA.Bko11-03-2019E. 0226340/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatR*st* b*nt* S*n*s*
melawan
M*h*mm*d D*n* b*n S*w*rd*
21-02-2019-11-03-2019
129964/AC/2019/PA.Bko11-03-2019E.0226552/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakNg*sp*n b*n Ng*d*m*n
melawan
J*m**t*n b*nt* S*t* K*s*r*n
11-02-201911-03-201927-02-2019
13000061/AC/2019/PA.Bko11-03-2019E. 0226257/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*y*t* b*nt* *nc*
melawan
J*j*n J*n**d* b*n *m*r
20-02-2019-11-03-2019
13010060/AC/2019/PA.Bko08-03-2019E. 0226124/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* Kh*sn*l K*t*m*h b*nt* R*hm*t
melawan
*k* *r*y W*b*w* b*n S*g*y*t
21-02-2019-08-03-2019
13020056/AC/2019/PA.Bko08-03-2019E. 0225739/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*f* Kr*st*n*l* P*rn*m* b*nt* *r* P*rn*m*
melawan
S*w*t* b*n S*w*rs*
19-02-2019-08-03-2019
13030057/AC/2019/PA.Bko08-03-2019E. 0225848/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*sm*m* *l** b*nt* S*h**m*
melawan
H**r*d*n b*n R*dw*n
19-02-2019-08-03-2019
13040058/AC/2019/PA.Bko08-03-2019E. 0225958/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*w*t P*tr**n* b*nt* M*ty*n*
melawan
K*k*n D*r*sm*n b*n S*m*ndr*
19-02-2019-08-03-2019
13050059/AC/2019/PA.Bko08-03-2019E. 0226059/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatS*t* H*l*m*h b*nt* M*t Y*n*
melawan
M*rd*s b*n S* *r*
19-02-2019-08-03-2019
13060055/AC/2019/PA.Bko06-03-2019E.02256302/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakT*g*y*n* b*n W*rs*n*
melawan
J*l* *n*t* b*nt* S*pr*
13-02-201906-03-201927-02-2019
13070054/AC/2019/PA.Bko06-03-2019E. 02255303/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*n* Dw* L*br*w*t* b*nt* S*n*rt*
melawan
*r*nd* *b* Pr*n*nd* b*n S*pr**j*
23-01-2019-06-03-2019
13080053/AC/2019/PA.Bko05-03-2019E. 02254307/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*l*str* b*nt* P*rm*n*
melawan
D*rm*nsy*h b*n K*r*ng
18-02-2019-05-03-2019
13090052/AC/2019/PA.Bko04-03-2019E. 0225345/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*w*n S*l*str* b*nt* W*g*m*n
melawan
D*ry* b*n Ng*tm*n
14-02-2019-04-03-2019
13100051/AC/2019/PA.Bko28-02-2019E.0225229/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatH*b*b*h b*nt* H. M. *d*m
melawan
F*kr* *s*pk* S*tr** b*n K*pl*s*s*
12-02-2019-21-02-2019
13110047/AC/2019/PA.Bko27-02-2019E. 02247291/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*r *s**h J*m*l b*nt* W*rt*
melawan
*chw*n*l M*sl*m*n b*n B**ng *m*n
11-02-2019-27-02-2019
13120048/AC/2019/PA.Bko27-02-2019E. 02248314/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*l* *sm*w*t* b*nt* N*rr*hm*n
melawan
*hm*d M*nd*f*k b*n F**z*n
12-02-2019-27-02-2019
13130049/AC/2019/PA.Bko27-02-2019E. 02251364/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*n* *r*w*t* b*nt* S*d*n
melawan
S. *m*r b*n M*h*mm*d
12-02-2019-27-02-2019
13140050/AC/2019/PA.Bko27-02-2019E. 0225046/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatN*n*k S*f*tr* b*nt* H*rs*
melawan
D*r* *r*w*n b*n S*l*h*d*n
12-02-2019-27-02-2019
13150046/AC/2019/PA.Bko22-02-2019E. 0224651/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*p* b*nt* M*l*s
melawan
*c*n **s*h b*n Y*ng *ngs*ng
06-02-2019-22-02-2019
13160045/AC/2019/PA.Bko21-02-2019E. 0224516/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakNg*tn* b*n J*m*d*
melawan
N*rh*s*n*h b*nt* S**f*l
24-01-201921-02-201911-02-2019
13170043/AC/2019/PA.Bko19-02-2019E.02243359/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakR*hm*d* b*n W*ngs* K*s*m
melawan
W*n*rs*h b*nt* P*n*d*
18-12-201819-02-201903-01-2019
13180044/AC/2019/PA.Bko19-02-2019E.022441/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai TalakD*dy S*pr*y*nt* *l**s D*dy S*pr**nt* b*n S*rw*n
melawan
*v**n*ngs* T*r* b*nt* R*sy*t T*r*
22-01-201919-02-201907-02-2019
13190040/AC/2019/PA.Bko14-02-2019E. 022404/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*n*k S*s*y*h b*nt* M*h. Sh*l*h
melawan
H**rm*nt* b*n M*h. S*l*m
28-01-2019-14-02-2019
13200041/AC/2019/PA.Bko14-02-2019E. 0224126/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatW*w*t S*g**rt* b*nt* Sl*m*t
melawan
S*s*nt* b*n S*y*d
28-01-2019-14-02-2019
13210042/AC/2019/PA.Bko14-02-2019E. 0224228/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*tr* *r*y*n* b*nt* S*n*n
melawan
F*r* *rd**nt* b*n S*n*t*
28-01-2019-14-02-2019
13220039/AC/2019/PA.Bko13-02-2019E. 02239280/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakT*l*s *kb*r b*n Y*rm*z*l
melawan
W*k* D*n* *s*h b*nt* *ngg**n
16-01-201913-02-201901-02-2019
13230036/AC/2019/PA.Bko12-02-2019E.02236246/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakKh*b*n* b*n M*j**nt*
melawan
*n*t* M*g*w*t* b*nt* M. *m*n
08-01-201912-02-201923-01-2019
13240037/AC/2019/PA.Bko12-02-2019E.02237366/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*g*t S*l*st** *l**s S*g*t S*l*st*y* b*n B*d**rt*
melawan
S*ft* *ndr**n* b*nt* S*hr*l B*d*m*n
15-01-201912-02-201930-01-2019
13250035/AC/2019/PA.Bko07-02-2019E. 02235368/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*rd*w* W*t* b*nt* J*sm*
melawan
B*dj* H*r*n*w*nt* b*n *sy* S*h*r*n
16-01-2019-04-02-2019
13260000/AC/2019/PA.Bko07-02-2019E.022003/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatC*rl* F*tr** W*rd* b*nt* M. R*dw*n *zw*r
melawan
*ry*nt* b*n H*d* S*w*t*
22-01-2019-07-02-2019
13270033/AC/2019/PA.Bko07-02-2019E. 0223310/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai GugatM*rh*m*h b*nt* S*j*k
melawan
S*l*m*t R**nt* b*n P*g*
22-01-2019-07-02-2019
13280034/AC/2019/PA.Bko07-02-2019E. 0223411/Pdt.G/2019/PA.BkoCerai Gugat*n*k W*d*y*w*t* b*nt* Y*sm*d*
melawan
M*rth* b*n S*y*n*
22-01-2019-07-02-2019
13290031/AC/2019/PA.Bko06-02-2019E. 02231256/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*h*r*y*nt* b*n S*m*d*n* *l**s S*m*d*n
melawan
S*t*y*n* b*nt* S*n*s*
09-01-201906-02-201924-01-2019
13300332/AC/2019/PA.Bko06-02-2019E.02232262/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*g*ng b*n J*y* S*w*nd*
melawan
R*sm**t* b*nt* S*p*n
09-01-201906-02-201924-01-2019
13310030/AC/2019/PA.Bko06-02-2019E. 02230332/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakD*d*ng b*n Y*k*b
melawan
H*sn*w*t* b*nt* *. K*s*m
09-01-201906-02-201924-01-2019
13320029/AC/2019/PA.Bko04-02-2019E. 02229296/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT** *rn**w*t* b*nt* *bd*ll*h
melawan
R*k* S*p*tr* b*n *hm*d
05-12-2018-20-12-2018
13330028/AC/2019/PA.Bko04-02-2019E. 02228342/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatJ*mr*t*l **n* b*n R*sl*n
melawan
J*n* *sk*nd*r. M b*nt* M*ht*r. MS
16-01-2019-04-02-2019
13340027/AC/2019/PA.Bko31-01-2019E. 02227369/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*k* M**r**nc* P*tr* b*nt* M*rn**s *m*r
melawan
R*fl*s b*n *zm* Y*n*s
15-01-2019-31-01-2019
13350026/AC/2019/PA.Bko30-01-2019E. 02226283/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*n* K*rn*l* b*nt* J*m*d*
melawan
C*t*r H*s*d* b*n M*dj*n*
15-01-2019-30-01-2019
13360025/AC/2019/PA.Bko29-01-2019E. 02225362/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*m**t* b*nt* L*s*
melawan
J*k* S*nt*s* b*n Kr*m*n
09-01-2019-29-01-2019
13370024/AC/2019/PA.Bko28-01-2019E. 02224358/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*d*y*t*s S*l*k*h b*nt* *n*n*rt*
melawan
*g*s H*rt*nt* b*n H*d* *sm*nt*
09-01-2019-28-01-2019
13380022/AC/2019/PA.Bko25-01-2019E. 02222250/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*l**n* S*p*tr* b*nt* K*k*h. S
melawan
Y*mr* b*n B*hr*
09-01-2019-25-01-2019
13390021/AC/2019/PA.Bko25-01-2019E. 02221271/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*ry*nt* b*nt* T*m*r*
melawan
S*pr*y*d* b*n W*s*m*n
09-01-2019-25-01-2019
13400023/AC/2019/PA.Bko25-01-2019E. 02223350/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*n*ng M*rl*n* b*nt* M. N*s*r
melawan
*n*sr*ll*h b*n S*l**m*n
09-01-2019-25-01-2019
13410019/AC/2019/PA.Bko25-01-2019E. 02219363/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*w*r *sm*r* b*nt* M*ns*r
melawan
S*g*r b*n K*tn*
08-01-2019-25-01-2019
13420020/AC/2019/PA.Bko25-01-2019E. 02220365/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*sr* R*n* W*d*y* N*ngs*h b*nt* *sm**l
melawan
Sy**f*ll*h b*n T*rm*z*
09-01-2019-25-01-2019
13430017/AC/2019/PA.Bko23-01-2019E. 02217207/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakJ*m*r*l b*n T**d
melawan
R**nn* b*nt* M*d*ng
05-12-201823-01-201921-12-2018
13440018/AC/2019/PA.Bko23-01-2019E. 02218351/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakD*d* K*ss*pr**d* b*n J*p*r S*d*k
melawan
*n*t* S*sm**t* Y*n* b*nt* H*m*l*
19-12-201823-01-201907-01-2019
13450016/AC/2019/PA.Bko15-01-2019E. 02216311/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*m**n*k b*nt* C*pt*r*j*
melawan
S*mt* b*n T*y*b
12-12-2018-15-01-2019
13460015/AC/2019/PA.Bko10-01-2019E.02215343/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*hf*z*h b*nt* H. M*h*mm*d F**z*
melawan
R*b* *str*d* P*tr* b*n S**d*n* *m*r
19-12-2018-10-01-2019
13470014/AC/2019/PA.Bko10-01-2019E.02214353/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*l*k *l*p*h b*nt* P*k*l
melawan
M*ns*r* *hm*d b*n S*k*rd*
19-12-2018-10-01-2019
13480012/AC/2019/PA.Bko09-01-2019E.02212214/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakD*d*k S*nt*s* b*n S*y*t*
melawan
W**n* b*nt* S*l*m
28-11-201809-01-201914-12-2018
134900013/AC/2019/PA.Bko09-01-2019E.02213299/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*PR* W*N*RD* B*N *DR*S W*N*RD*
melawan
L*L*S S*RY*N* B*NT* M*RZ*K*
28-11-201809-01-201914-12-2018
13500011/AC/2019/PA.Bko09-01-2019E. 02211335/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakSy*rg*w*. K b*n K*s*m
melawan
H*d*j*h b*nt* R*ml*
05-12-201809-01-201921-12-2018
13510008/AC/2019/PA.Bko08-01-2019E.02208336/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakPr*s*ty*nt* b*n P*w*t
melawan
R*hy*nt* b*nt* W*g*m*n
04-12-201808-01-201920-12-2018
13520009/AC/2019/PA.Bko08-01-2019E.02209338/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakNg*d*m*n b*n *sw*nd*
melawan
Sr* W*hy*n*ng T*y*s b*nt* *rj* P**m*n
11-12-201808-01-201926-12-2018
13530010/AC/2019/PA.Bko08-01-2019E. 02210344/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*bd*l M*j*d b*n J*m*r*n
melawan
N*ry*nt* b*nt* S*r*k*n
04-12-201808-01-201920-12-2018
1354007/AC/2019/PA.Bko08-01-2019E.02207345/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakD*dy B H*r*n b*n H*r*n
melawan
M*rd*y*h b*nt* Sy*ms*d*n
04-12-201808-01-201920-12-2018
13550005/AC/2019/PA.Bko07-01-2019E. 02205349/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR**d*t*l J*nn*h b*nt* *br*h*m
melawan
*jr*l M*hd* b*n T*j*d*n
19-12-2018-07-01-2019
13560006/AC/2019/PA.Bko07-01-2019E. 02206356/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*sm*l*t* S*r* b*nt* R*sw*nf*. R
melawan
*w*n S*ry*d* b*n Sy*hr**l
19-12-2018-07-01-2019
13570004/AC/2019/PA.Bko04-01-2019E. 02204348/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*n* Tr* *t*k*w*t* b*nt* Sl*m*t
melawan
*g*s H*rk*mr* b*n M*kt*
18-12-2018-04-01-2019
13580003/AC/2019/PA.Bko04-01-2019E. 02203355/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*rm* F*r*nd*k* b*nt* S*l*m*n
melawan
C*ndr* *ld* S*nt*s* b*n S*w*ld*
18-12-2018-04-01-2019
13590001/AC/2019/PA.Bko02-01-2019E. 02201251/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatSr*g*t* b*nt* S*m*ry*n*
melawan
Y*d**n* b*n S*t*r*n
18-12-2018-02-01-2019
13600002/AC/2019/PA.Bko02-01-2019E. 02202354/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatJ*sm*l*nd* b*nt* H. J*sl*
melawan
*m*l W*rm*n b*n S*fr*
18-12-2018-02-01-2019
13610331/AC/2018/PA.Bko27-12-2018E. 02236233/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng Y*l**n* b*nt* H. Sy*hr**l, S.Pd
melawan
P*s* P*rd*m**n N*p*t*p*l* b*n P*lt*k N*p*t*p*l*
12-12-2018-27-12-2018
13620329/AC/2018/PA.Bko27-12-2018E. 02234240/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM**s*t*h b*nt* M. S*br*
melawan
K*dr* b*n *d*s
11-12-2018-27-12-2018
13630330/AC/2018/PA.Bko27-12-2018E. 02235242/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*l*w*t* b*nt* S*d*rn*
melawan
*r*s P*rn*m* b*n K*sm*n
12-12-2018-27-12-2018
13640328/AC/2018/PA.Bko27-12-2018E. 02233347/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*h*rn*ngs*h b*nt* C*kr* S*d*n*
melawan
*km*l b*n *l* N*sr*n
11-12-2018-27-12-2018
13650327/AC/2018/PA.Bko26-12-2018E. 02232319/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*d** M*ry*n* b*nt* Y*lh**d*r
melawan
M. *ff*nd*. *R b*n H*s*r. *R
04-12-2018-26-12-2018
13660326/AC/2018/PA.Bko21-12-2018E. 02231339/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*k*r*n b*nt* S*w**m*
melawan
S*p*rm*n b*n S*m*nt*
05-12-2018-21-12-2018
13670323/AC/2018/PA.Bko20-12-2018E. 02228223/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*st**n* b*nt* K*sm*n
melawan
W*g*m*n b*n T*g*n*
05-12-2018-20-12-2018
13680324/AC/2018/PA.Bko20-12-2018E. 02229229/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*t*y*m b*nt* S*k*t
melawan
R*b* b*n S*str* S*n*n
05-12-2018-20-12-2018
13690325/AC/2018/PA.Bko20-12-2018E. 02230295/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*st*n b*nt* K*sm*r*
melawan
F*rry *k* Pr*s*ty* b*n S*t*rj* M*ly*n*
28-11-2018-19-12-2018
13700322/AC/2018/PA.Bko20-12-2018E. 02227328/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*sw*n*h b*nt* R*hm*t*ll*h
melawan
S*d*k*n b*n R S*t*p*
04-12-2018-20-12-2018
13710320/AC/2018/PA.Bko20-12-2018E. 02225340/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*tr** *l**s F*tr*y* b*nt* J*m*l *Z
melawan
S*fr*d*n b*n H*r*n
04-12-2018-20-12-2018
13720321/AC/2018/PA.Bko20-12-2018E. 02226341/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t*rn* b*nt* W*t* S*d*rs*
melawan
M*ht*r*m b*n T*m*m*
04-12-2018-19-12-2018
13730319/AC/2018/PA.Bko19-12-2018E. 02224272/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakSY*MB*SR*L B*N *S*N B*SR*
melawan
Y*LN*T* B*NT* M*RS*L
31-10-201819-12-201819-11-2018
13740318/AC/2018/PA.Bko19-12-2018E.02223306/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*k*rt* *.M* b*n *. K*r*m
melawan
S*t* R*ml*h b*nt* K*m*r*d*n
14-11-201819-12-201830-11-2018
13750317/AC/2018/PA.Bko18-12-2018E.02222288/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*w*nd* b*n J*sy*m
melawan
*sm* Y*l*t* b*nt* Z*lk*pl*
27-11-201818-12-201811-12-2018
13760316/AC/2018/PA.Bko18-12-2018E. 02221329/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakK*ry*d* b*n J*m*n
melawan
N*f*t* b*nt* B*rh*n
27-11-201818-12-201812-12-2018
13770315/AC/2018/PA.Bko17-12-2018E. 02220337/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat** R*h*m*h b*nt* D*d*h
melawan
S*t*sn* b*nt* *j*m
28-11-2018-17-12-2018
13780313/AC/2018/PA.Bko14-12-2018E. 02218208/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*t*m*h b*nt* S*hr*d*n
melawan
S*rt*n* b*n T*rt*w*r*j*
28-11-2018-14-12-2018
13790312/AC/2018/PA.Bko14-12-2018E. 02217218/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*k* S*pt**r*n* b*nt* H*rn*
melawan
H*rt*rt* b*n S*m*y*nt*
28-11-2018-14-12-2018
13800314/AC/2018/PA.Bko14-12-2018E. 02219228/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*l*nd* N*pr*t* b*nt* *kr**nd*
melawan
R*ch* H*r*y*nt* b*n Sy*hr*l
28-11-2018-14-12-2018
13810310/AC/2018/PA.Bko13-12-2018E. 02215215/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*d*l* *fr*j*s V*nn* b*nt* N*fr*d*l
melawan
Z**n*d*n b*n B*hr*
28-11-2018-13-12-2018
13820311/AC/2018/PA.Bko13-12-2018E. 02216216/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*tr**n* b*nt* S*k*rm*n
melawan
J*k* S*t*y*w*n b*n K*nd*r
28-11-2018-13-12-2018
13830308/AC/2018/PA.Bko13-12-2018E. 02213321/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*rp*h b*nt* *b*s
melawan
S*k*rn* b*n M*st*p*
27-11-2018-13-12-2018
13840309/AC/2018/PA.Bko13-12-2018E. 02214325/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatRh*y*n Dw* *kt*r*n*, SH b*nt* M*rd*nsy*h S**d*
melawan
N*k* *lf*t M*try* b*n J*n*z*n
27-11-2018-13-12-2018
13850307/AC/2018/PA.Bko13-12-2018E. 02212327/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*rn* S*p* b*nt* R*f* *
melawan
D*d* M*sh*r* b*n *l* *mr*n
27-11-2018-13-12-2018
13860306/AC/2018/PA.Bko12-12-2018E.02211197/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakW*hy*d* b*n BT. K*t*k
melawan
D*rm* W*nt* b*nt* B*sr*
14-11-201812-12-201830-11-2018
13870305/AC/2018/PA.Bko12-12-2018E. 02210210/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*n* b*nt* *hm*d T*br*
melawan
*fr* D**nt* b*n *rd*s*n
24-10-2018-12-12-2018
13880304/AC/2018/PA.Bko10-12-2018E. 02209279/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*v* R*y*nt* b*nt* T*s*m
melawan
*nd* H*rm*nt* b*n M*rk*y*
14-11-2018-10-12-2018
13890303/AC/2018/PA.Bko07-12-2018E. 02208209/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*rt*w* b*nt* R*hm*t
melawan
S*m*d* b*n S*n*rt*
21-11-2018-07-12-2018
13900302/AC/2018/PA.Bko05-12-2018E.02207165/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakR*st*m* b*n J*l*l*
melawan
*ndr*y*nt* b*nt* M. Y*n*s
10-10-201805-12-201826-10-2018
13910301/AC/2018/PA.Bko05-12-2018E. 02206224/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakZ*MR*N* b*n N*SR*L
melawan
S*ptr* D*s* R*tn*s*r* b*nt* H*rm*n
03-10-201805-12-201802-11-2018
13920300/AC/2018/PA.Bko04-12-2018E.02205322/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*d* K*sw*nt* b*n *rb**n
melawan
K*k* *m*l** b*nt* S*hr*n*
08-11-201804-12-201823-11-2018
13930299/AC/2018/PA.Bko03-12-2018E. 02204324/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatJ*m*l*h b*nt* T*h*l
melawan
M*rz*k* b*n Y*s*p. K
14-11-2018-03-12-2018
13940298/AC/2018/PA.Bko30-11-2018E. 02203184/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*rn* b*nt* M*sr*
melawan
M*rg*n* b*n J*y* M*sl*m*n
14-11-2018-30-11-2018
13950295/AC/2018/PA.Bko23-11-2018E. 02650187/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*p**t* b*nt* J*m*r*
melawan
*g*s *rm*n b*n K*s*d S*h*mb*ng
07-11-2018-23-11-2018
13960296/AC/2018/PA.Bko23-11-2018E. 02201284/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*v* Y*nt* b*nt* Y*fn*z*t
melawan
N*rs*l*m b*n W*t*b
07-11-2018-23-11-2018
13970297/AC/2018/PA.Bko23-11-2018E.02202300/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*k* P*tr* H*nd*y*n* b*nt* J*k*m*n
melawan
T*g*h Pr*m*n* b*n S*rd*
08-11-2018-23-11-2018
13980294/AC/2018/PA.Bko22-11-2018E. 02649320/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*r H*l*m*h b*nt* S*h*d*
melawan
N*r S*l*m *f*nd* b*n N*s*h*r
05-11-2018-22-11-2018
13990293/AC/2018/PA.Bko21-11-2018E. 02648186/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*d* G*sd**nt* *l**s *d* R*sd**nt* b*n *r*s *r*y*nt*
melawan
Pr*sc*l* S*s*nt* b*nt* *sr*n
05-09-201821-11-201810-10-2018
14000292/AC/2018/PA.Bko21-11-2018E. 02647275/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*ly K*sr*n* b*nt* K*s*r*n
melawan
Z*lk*rn**n* b*n S*d*k*n
05-11-2018-21-11-2018
14010290/AC/2018/PA.Bko19-11-2018E. 02645304/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*r**s b*nt* M*l*k
melawan
Y*nt* b*n H*s*n
31-10-2018-19-11-2018
14020289/AC/2018/PA.Bko19-11-2018E. 02644312/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*l*n M*y* S*r*. Z b*nt* Z*hr*. HM
melawan
*hm*d *f*nd* b*n *sm*n. HZ
30-10-2018-19-11-2018
14030291/AC/2018/PA.Bko19-11-2018E. 02646313/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*d*w*t* b*nt* K*st*r*
melawan
Z**n*l *r*f*n b*n N*r H*d*
01-11-2018-19-11-2018
14040288/AC/2018/PA.Bko19-11-2018E. 02643315/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*sm*n* b*nt* W*rd*
melawan
S*tr*sn* b*n P*n*j*n
29-10-2018-16-11-2018
14050285/AC/2018/PA.Bko16-11-2018E. 02640188/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*st*n* b*nt* *sn*w*
melawan
M*b*d* b*n P*j* Y*nt*
30-10-2018-16-11-2018
14060286/AC/2018/PA.Bko16-11-2018E.02641298/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*lz* W*dy*w*t* b*nt* Z. *r*f*n
melawan
*b*n b*n S*rd**n*
30-10-2018-15-11-2018
14070287/AC/2018/PA.Bko16-11-2018E.02642317/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*n* J*l**nt* b*nt* M. H*d* S*tr*sn*
melawan
N*sr*dd*n b*n S*b*r*n
30-10-2018-15-11-2018
14080284/AC/2018/PA.Bko13-11-2018E.02639287/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakB*d*y*n* b*n M*rd* S*y*tm*
melawan
Ng*t*n*m b*nt* M*sk*m
18-10-201813-11-201805-11-2018
14090283/AC/2018/PA.Bko12-11-2018E. 02638269/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*rg*d*s b*nt* H. Z*h*r*d*n
melawan
M*h*mm*d T**f*k b*n H*rd*
24-10-2018-12-11-2018
14100280/AC/2018/PA.Bko12-11-2018E. 02635294/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*l*y*n*h b*nt* *s*m*n
melawan
S*p*r b*n N*rt* P*w*r*
22-10-2018-12-11-2018
14110281/AC/2018/PA.Bko12-11-2018E. 02636305/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*k* P*sp*t* S*r* b*nt* W*g*m*n
melawan
**p S*m*rn* b*n S*rn* S*m*rn*
25-10-2018-12-11-2018
14120282/AC/2018/PA.Bko12-11-2018E. 02637310/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*rs*n* *l**s K*s*n* b*nt* T*m*r*n
melawan
L*mb*ng b*n Y*d*
25-10-2018-12-11-2018
14130279/AC/2018/PA.Bko09-11-2018E. 02634253/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatHj. K*rt*n* b*nt* H*r*n
melawan
M. *m*n b*n *l* K*d*r
24-10-2018-09-11-2018
14140278/AC/2018/PA.Bko09-11-2018E. 02633292/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*m*r**h b*nt* *b*d
melawan
*bd K*h*r b*n S*kr*
22-10-2018-09-11-2018
14150276/AC/2018/PA.Bko08-11-2018E. 02631227/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*pn* *rd**n* b*nt* B**j*r*
melawan
M*ht*r b*n M. N*r
10-10-2018-08-11-2018
14160277/AC/2018/PA.Bko08-11-2018E.026329286/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakK*sn* b*n M*sn*n
melawan
W*ld* b*nt* M*rt*n*s
11-10-201808-11-201829-10-2018
14170273/AC/2018/PA.Bko07-11-2018E. 02628244/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*g*n* b*n P*rj*
melawan
*n*s* N*r *lm*t*n b*nt* M*m*n
10-10-201807-11-201829-10-2018
14180274/AC/2018/PA.Bko07-11-2018E.02629257/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*p*rd* b*n P*n*m*n
melawan
R*hm*t*n b*nt* P*n*r*n
03-10-201807-11-201822-10-2018
14190275/AC/2018/PA.Bko07-11-2018E. 02630258/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS**f*l *nw*r b*n K*s*n *l**s K*rs*n
melawan
Tr* S*s*nt* b*nt* R*d*
03-10-201807-11-201822-10-2018
14200272/AC/2018/PA.Bko07-11-2018E.02627265/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*f**t*n b*nt* M*j*n*
melawan
S*d*r*y*nt* b*n K*d*r
18-10-2018-06-11-2018
1421270/AC/2018/PA.Bko05-11-2018E. 02625289/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN** T*rn**t* b*nt* S*t*rm*n
melawan
S*r*hm*d b*n N*ry*k*n
18-10-2018-05-11-2018
1422271/AC/2018/PA.Bko05-11-2018E. 02625293/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*rn* b*nt* H*rj* S*m*rt*
melawan
W*hy*d* b*n *bd*l H*d*
18-10-2018-05-11-2018
14230268/AC/2018/PA.Bko01-11-2018E. 02623276/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*v*t* Kr*st*y*n* b*nt* B*mb*ng
melawan
T*sl*m b*n S*w*t*
15-10-2018-01-11-2018
14240269/AC/2018/PA.Bko01-11-2018E.02624278/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakR*y*nt* b*n K*s*m*n
melawan
S*t*n* b*nt* S*m*n
04-10-201801-11-201819-10-2018
14250267/AC/2018/PA.Bko31-10-2018E.02621170/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*s* F*br*y*n*ngs*h *l**s D*ssy F*bry*n*ngs*h b*nt* *. *j*s. HY
melawan
*d* S*mr* *rm* b*n Sy*ms*d*n
16-10-2018-30-10-2018
14260266/AC/2018/PA.Bko30-10-2018E.02620268/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* P**l*n
melawan
S*nd*d*t b*n B*n*r
10-10-2018-30-10-2018
14270265/AC/2018/PA.Bko30-10-2018E. 02619281/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatGh*tr* Dw* D*y*nt* b*nt* Sy*fy*n T*n*
melawan
B*d*m*n b*n S*d*rm*n
10-10-2018-15-10-2018
14280263/AC/2018/PA.Bko29-10-2018E. 02617167/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*l* *kt*v** *l**s W*l* *kt*v** b*nt* G*sr*l
melawan
M**z*n b*n Z*r*
10-10-2018-29-10-2018
14290264/AC/2018/PA.Bko29-10-2018E. 02618273/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*k* M*ly*n* b*n S*n*w*
melawan
P*j*y*t* b*nt* M*rw*n
01-10-201829-10-201818-10-2018
14300262/AC/2018/PA.Bko26-10-2018E. 026160154/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*y*t Pr*ns*sk* b*nt* B**r*
melawan
*g*s Sr*y*d* b*n D*rm*n
10-10-2018-26-10-2018
14310248/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E. 02602237/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatJ*w*r**h b*nt* M. Y*m*n
melawan
B*d* Ch*ndr* b*n *. Kh*l*k
01-10-2018-22-10-2018
14320261/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E.02615238/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*tn* M*nt*v* T**t B*d* L*st*r* b*nt* W*s*s S*p*y*rs*
melawan
S*g*y*nt* b*n K*rd*
04-10-2018-19-10-2018
14330250/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E.02604245/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*p* P*rn*m* S*r* b*nt* F*tr*
melawan
D*n H*rn* b*n G*nt*
02-10-2018-19-10-2018
14340260/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E.02614247/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*m* *thy*h b*nt* M*h K*md*
melawan
*hm*d *f*nd* b*n M*ry*n*
04-10-2018-19-10-2018
14350259/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E.02613248/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*st* R*md*n* b*nt* Sr* B*nt*l*
melawan
H*f*dz T*l*s P*mb*d* b*n S*nt*t H*r* Pr*s*ty*
04-10-2018-19-10-2018
14360252/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E. 02606255/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*sy* P*rm*t* P*tr* b*nt* D*rl**nsy*h
melawan
M. JH. *l Q*dr* b*n *bd*l K*d*r
03-10-2018-22-10-2018
14370256/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E. 02610260/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatP*rt*n* b*nt* S*k*n
melawan
S*p*rm*n b*n S*g*m*n
03-10-2018-05-10-2018
14380254/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E. 02608261/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*lm*w*t* b*nt* M. T**f*k
melawan
J*n H**r* b*n *dr*s
03-10-2018-22-10-2018
14390253/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E. 02607263/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*l* b*nt* P**z*
melawan
Sy*kh R*z*l b*n H. *bd*l M*n*f
03-10-2018-22-10-2018
14400258/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E.02612264/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*g*y*m b*nt* *tm* P*w*r*
melawan
M**m*n b*n S*k*m*n. M
04-10-2018-19-10-2018
14410257/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E.02611266/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*st* S*ry*n* b*nt* J*m*d*
melawan
D*ny Pr*y*tn* b*n G*t* S*w*rn*
04-10-2018-19-10-2018
14420249/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E. 02603267/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*sn* L*nd* b*nt* S*b*r S*nt*s*
melawan
*hm*d R*dh* b*n W*rs*n*
01-10-2018-22-10-2018
14430255/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E. 02609270/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*br*n* S*sk*. BR S*m*t*p*ng b*nt* Sy*r*p*d*n
melawan
Z*rf*n b*nt* M*st*p*
03-10-2018-22-10-2018
14440251/AC/2018/PA.Bko22-10-2018E.02605277/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*nd* Y*l**n* b*nt* *hm*d J*y*l*
melawan
R*ndy F*j*r L** b*n *. Th*l*b
02-10-2018-19-10-2018
14450246/AC/2018/PA.Bko19-10-2018E.02601176/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatDw* N*rh*y*t* b*nt* S*t*kn*
melawan
H*r*y*nt* b*n S*k*m*n
03-10-2018-19-10-2018
14460245/AC/2018/PA.Bko19-10-2018E.02599274/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*v*t* S*r* b*nt* P*w*t
melawan
L*ngg*ng S*b*gy* b*n K*rt* D*y*n*
02-10-2018-19-10-2018
14470247/AC/2018/PA.Bko18-10-2018E. 026020135/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatSr* W*ry*t* W*rd*m*n
melawan
S*m*j*n B*n S*l*m*n
03-10-2018-18-10-2018
14480243/AC/2018/PA.Bko18-10-2018E.02597252/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*r H*s*n*h b*nt* K*s*n*
melawan
*rw*n S*s*nt* b*n S*y*d*
01-10-2018-18-10-2018
14490244/AC/2018/PA.Bko18-10-2018E.02598259/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*w* *g*st*n* b*nt* Y*s*m*n
melawan
J**l*n* S*h*nd* b*n S*m*r
01-10-2018-18-10-2018
14500242/AC/2018/PA.Bko17-10-2018E.025960156/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*w*rt* b*n W*rs*m*n
melawan
R*n* M**d* *st*t* B*nt* *ns*r
12-09-201817-10-201828-09-2018
14510241/AC/2018/PA.Bko17-10-2018E. 025950157/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakB*mb*ng S*r*s* b*n S*kr*
melawan
Sr* W*hy*n* B*nt* S*p*rm*n
12-09-201817-10-201828-09-2018
14520240/AC/2018/PA.Bko16-10-2018E. 025940056/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakNgg*fr*n b*n s*m*d
melawan
T*t* H*rd**n* b*nt* *. K*s*m J*m*l
10-04-201816-10-201825-04-2018
14530239/AC/2018/PA.Bko10-10-2018E.02593219/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakM*st*q*m b*n S*m*n
melawan
N*n* J*m**t* b*nt* S*r*h
12-09-201810-10-201828-09-2018
14540238/AC/2018/PA.Bko04-10-2018E. 025920149/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*w*rt* b*nt* P*w*r* W*rs*
melawan
G**rn* b*n T*g*r*
29-08-2018-22-09-2018
14550236/AC/2018/PA.Bko04-10-2018E. 02590185/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*v* K**rn*l*t* b*nt* Dj *r*f*n S*n*g*
melawan
H*d* W*j*y* b*n *. K*d*r
05-09-2018-04-10-2018
14560237/AC/2018/PA.Bko04-10-2018E. 02590213/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakZ*z*n S*pr*y*nt* b*n *sm*hm*d*
melawan
*n*s*h M*hm*d*h b*nt* *hm*d S*n*
16-08-201804-10-201804-09-2018
14570233/AC/2018/PA.Bko03-10-2018E. 025870127/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakM*h*m*d *s* b*n *BD. M*l*k
melawan
R*s*l*n*w*t* b*nt* C*hy*n*
29-08-201803-10-201818-09-2018
14580231/AC/2018/PA.Bko03-10-2018E. 025850140/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakN*k* D*rn**s b*n D*n*n
melawan
T*n S**h b*nt* K*t*m*n
29-08-201803-10-201814-09-2018
14590234/AC/2018/PA.Bko03-10-2018E. 02588166/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talakb*y* R*hm*t b*n M.T*h*r
melawan
H*r** b*nt* M*ht*s*r
07-08-201803-10-201823-08-2018
14600230/AC/2018/PA.Bko03-10-2018E. 02584178/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakJ*m*l*dd*n b*n *. M*h*
melawan
K*sm*w*t* b*nt* *bd. M*r*s
15-08-201803-10-201810-09-2018
14610235/AC/2018/PA.Bko03-10-2018E. 02589189/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*k* N*gr*h* b*n M*ng*n S*rj*n*
melawan
Sr* W*hy*n* K*rd*n*ngs*h b*nt* S**nt*n*
03-09-201803-10-201818-09-2018
14620229/AC/2018/PA.Bko03-10-2018E. 02583225/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*g**nt* b*n K*m*s
melawan
K*rt*n* b*nt* *sm*n
29-08-201803-10-201818-09-2018
14630232/AC/2018/PA.Bko03-10-2018E. 02586226/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakT*g*h P*nd*w* b*n F*r** *f*nd*
melawan
F*br* J**t* b*nt* Z*l B*hr*
29-08-201803-10-201817-09-2018
14640228/AC/2018/PA.Bko02-10-2018E. 02582232/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*w*n S*h*ndr* b*n S*g**n*
melawan
L*s* K*rt*n* b*nt* *r*f*n
21-08-201814-09-201810-09-2018
14650227/AC/2018/PA.Bko01-10-2018E.02581201/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t* *m*n*h b*nt* K*sn*
melawan
Sy*fr*dd*n b*n M Y*s*f H*
03-09-2018-01-10-2018
14660225/AC/2018/PA.Bko27-09-2018E. 02579206/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*d* M*rl**n* b*nt* M*j*y*
melawan
S*rw*n* b*n S*y*tn*
12-09-2018-27-09-2018
14670226/AC/2018/PA.Bko26-09-2018E. 02580221/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*d**st*t* b*nt* *dn*n. Y
melawan
R*p* * b*n H. M*h*m*d
12-09-2018-26-09-2018
14680224/AC/2018/PA.Bko24-09-2018E. 02578241/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD**n* P*ngk* b*nt* M. S**d
melawan
*l K**s*r b*n *sm**l
05-09-2018-24-09-2018
14690223/AC/2018/PA.Bko24-09-2018E. 02577249/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*s*l*w*t* b*nt* R*st*m
melawan
H*rt*n* b*n B*st*r*
05-09-2018-24-09-2018
14700221/AC/2018/PA.Bko21-09-2018E. 02575236/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*w* *ndr**n* b*nt* M*ks*m
melawan
L*y*s B*nt*r* b*n S*tr*sn*
03-09-2018-21-09-2018
14710222/AC/2018/PA.Bko21-09-2018E.02576243/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*nd*n M*ry*nt* b*nt* S*pr**nt*
melawan
T*y* b*n *sm**l
04-09-2018-21-09-2018
14720218/AC/2018/PA.Bko14-09-2018E. 025720139/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t* S*w*t* b*nt* S*w*nd*
melawan
*g*s S*pr*y*n* b*n S*w*j*n
29-08-2018-12-09-2018
14730219/AC/2018/PA.Bko14-09-2018E. 025730142/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*g**rt* b*nt* P*rt* R*j*
melawan
S*d*k*n b*n H*d* R*d*n
29-08-2018-14-09-2018
14740220/AC/2018/PA.Bko14-09-2018E. 02574239/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatC*l M*rd**nt*, S. K*m b*nt* M. H*d* S*n*n
melawan
D*d* W*hy*d* b*n *br*h*m M*h*mm*d
29-08-2018-14-09-2018
14750216/AC/2018/PA.Bko07-09-2018E.02570146/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD**n M*rs*d*w*nt* b*nt* Y*d*
melawan
S*m*nt* b*n s*m*'*
21-08-2018-07-09-2018
14760215/AC/2018/PA.Bko07-09-2018E. 02569164/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*dy*st*t* b*nt* M*rk*s
melawan
*lf*rm*n S*lt*, *md b*n M*rdj*l*s
08-08-2018-07-09-2018
14770217/AC/2018/PA.Bko07-09-2018E. 02571203/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*tr* b*nt* *bd*ll*h
melawan
M*sh*r* b*n M.Th*y*b
21-08-2018-07-09-2018
14780214/AC/2018/PA.Bko06-09-2018E. 02567220/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*s**n* b*nt* S*t*kny*
melawan
D**n *d* R*hm*t b*n N*r Ch*l*q
20-08-2018-06-09-2018
14790211/AC/2018/PA.Bko05-09-2018E. 02565196/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*km* B*w*n* b*n S*sw*nt*
melawan
Y*n* R*h*y* b*nt* *BD. R*k*m
01-08-201805-09-201816-08-2018
14800212/AC/2018/PA.Bko05-09-2018E. 02566211/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakR*nd* *gr*y*nsy*h b*n *bd*l K*d*r J**l*n*
melawan
S*h*rt*n* b*nt* *d*n
01-08-201805-09-201820-08-2018
14810213/AC/2018/PA.Bko05-09-2018E. 02567212/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*g*s M*st*f* b*n K*sn*
melawan
Kh**r*n N*s* b*nt* S*rm*n
01-08-201805-09-201820-08-2018
14820210/AC/2018/PA.Bko31-08-2018E. 025640109/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*l* H*rt*n* b*nt* Z*h*r*d*n
melawan
R*k* Pr*ns*sk* b*n B*ht**r
15-08-2018-31-08-2018
14830208/AC/2018/PA.Bko31-08-2018E. 025620126/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*m**t* b*nt* W*rs*t*
melawan
S*p*rn* b*n S*sw* D*h*rj*
15-08-2018-31-08-2018
14840209/AC/2018/PA.Bko31-08-2018E. 02563217/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*rn* Y*nt* b*nt* M*t S*l*m
melawan
*sw*d* b*n M*t S*d*k
15-08-2018-31-08-2018
14850207/AC/2018/PA.Bko30-08-2018E. 02561191/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*d* W*j*y* b*n D*k*r
melawan
Y*l*st*y*n* b*nt* Y*nt*
26-07-2018-13-08-2018
14860205/AC/2018/PA.Bko29-08-2018E. 025590100/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*w*n K*rn**w*n b*n S*k*m
melawan
M**t* S*r* b*nt* Sl*m*t
25-07-201829-08-201810-08-2018
14870206/AC/2018/PA.Bko29-08-2018E. 02560177/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*n*k M*rt*nt* b*nt* M*j**n*
melawan
G*y*nt* b*n K*d*r
24-07-2018-31-07-2018
14880203/AC/2018/PA.Bko29-08-2018E. 02557181/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakD*d* W*j*y* b*n Drs. Sy*rg*w*
melawan
Y*l* P*rl*n* b*nt* D*hl*n
25-07-201829-08-201813-08-2018
14890204/AC/2018/PA.Bko29-08-2018E. 02558194/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakPr*n*t* b*n N*rh*m*d
melawan
Y*n* P*rw*t* b*nt* M*sl*h
25-07-201829-08-201810-08-2018
14900202/AC/2018/PA.Bko28-08-2018E. 02556199/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*n* *l*s** P*rm*t* b*nt* M. *l* H*n*f**h
melawan
Y*z* D*k* P*tr* b*n M*ht*r*d*n
08-08-2018-28-08-2018
14910201/AC/2018/PA.Bko27-08-2018E. 02555205/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*p*rs* b*nt* N*rt* D*kr*m*
melawan
K*rj* b*n B*j*
06-08-2018-27-08-2018
14920200/AC/2018/PA.Bko23-08-2018E.02554159/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*rn*w*t* b*nt* S*rm*w*
melawan
M.r*zz* *k* S*s*nt* B*n s*b*t
17-07-2018-14-08-2018
14930198/AC/2018/PA.Bko23-08-2018E. 02552171/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*sky *m*l** b*nt* j*n**d*
melawan
*d*r*s b*n *l*w*
06-08-2018-23-08-2018
14940199/AC/2018/PA.Bko23-08-2018E. 02553202/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*rt*k* b*nt* K*rs*
melawan
*rw*nt* b*n P*ry*n*
06-08-2018-23-08-2018
14950192/AC/2018/PA.Bko20-08-20180070/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF**z** H*n*m R**f b*nt* Drs. R*sb*y
melawan
F*j*r B*g*s P*rm*n* b*n SW. Dj*k*
18-07-2018-20-08-2018
14960196/AC/2018/PA.Bko20-08-2018E. 025500101/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatNy*m*n* b*nt* P*n*j*n
melawan
M*sd* b*n M**rj*
01-08-2018-20-08-2018
14970194/AC/2018/PA.Bko20-08-2018E. 025480102/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*t*n M*r*y*nt* b*nt* M*sm*d*
melawan
D*d* *nd*k* b*n R*sd*
01-08-2018-20-08-2018
14980193/AC/2018/PA.Bko20-08-2018E. 02547179/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*rh*z*z*h, S.Pd b*nt* H*rm*n
melawan
G*ng *dr**s P*tr* b*n *sm*l *bb*s
31-07-2018-20-08-2018
14990195/AC/2018/PA.Bko20-08-2018E. 02549195/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*k* G*st**n* b*nt* Z**n*l
melawan
*ngg*n M*rs*k* b*n M*rs*w*n
01-08-2018-20-08-2018
15000197/AC/2018/PA.Bko20-08-2018E. 02551204/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*sd*w*t* b*nt* M. K*s*m
melawan
B*sr*l H*p* b*n M. *m*r
01-08-2018-20-08-2018
15010191/AC/2018/PA.Bko16-08-2018E.025440041/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*g*t Pr*m*n* b*n P*rd*
melawan
Y*m**t* b*nt* S*sw*nt*
26-04-201816-08-201814-05-2018
15020190/AC/2018/PA.Bko16-08-2018E. 02544200/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*p*rm*n b*n Y*g* T*r*n*
melawan
S*m*n*h b*nt* S*m*rl*n
19-07-201816-08-201807-08-2018
15030189/AC/2018/PA.Bko15-08-2018E. 025420054/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*g*s S*s*n* b*n S*m*ry*
melawan
R*l* N*gr**n* b*nt* S*fy*n
04-07-201815-08-201820-07-2018
15040188/AC/2018/PA.Bko15-08-2018E.02542172/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*rs**t* N*rm**n* *l**s *rs*t* N*rn**n* *bd*ll*h R*j* S*mp*n*
melawan
D*sm*n b*n S*t*n B*r*n*
31-07-2018-15-08-2018
15050187/AC/2018/PA.Bko14-08-2018E.025410086/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakR*dhl* H*r* *ngg*r*, S. K*m b*n H*rd*n*
melawan
S*s* L*st*r* B*nt* J*m**d*
08-05-201814-08-201805-06-2018
15060185/AC/2018/PA.Bko13-08-2018E. 025390077/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*nn*s* N*r*l Kh*s*n*h b*nt* s*r*p P*rj*m*n
melawan
*rp*nd* b*n R*dw*n
25-07-2018-13-08-2018
15070186/AC/2018/PA.Bko13-08-2018E. 02540198/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatTr* M*f*y*n* b*nt* W*l*y*
melawan
*g*s Sy**f*d*n b*n M*kr*
25-07-2018-13-08-2018
15080184/AC/2018/PA.Bko10-08-2018E. 025380098/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*mt* b*nt* S*m*d*
melawan
D*rm*n* b*n S*rt*
25-07-2018-10-08-2018
15090183/AC/2018/PA.Bko08-08-2018E.025370040/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakNy*m*n b*n J*y*s
melawan
S*m*n*h b*nt* Y*tm*n
04-04-201808-08-201823-04-2018
15100180/AC/2018/PA.Bko06-08-2018E.02534183/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*tr**n* b*nt* S*p*rd*
melawan
S*d*m*n b*n Kr*m* S*w*t*
19-07-2018-06-08-2018
15110181/AC/2018/PA.Bko06-08-2018E. 025356192/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t* *m*n*h b*nt* Sl*m*t
melawan
S*sw*nt* b*n J*m**
19-07-2018-06-08-2018
15120182/AC/2018/PA.Bko06-08-2018E. 02536193/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*l*m*h b*nt* W*nt*n*
melawan
Ng*t*m*n b*n S*w*rt*
19-07-2018-06-08-2018
15130178/AC/2018/PA.Bko02-08-2018E. 025320091/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*lp* P*tr* b*nt* M. Z*k*
melawan
*nd* K*rn**w*n b*n Z**d*n
18-07-2018-31-07-2018
15140179/AC/2018/PA.Bko02-08-2018E. 025330092/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*w* Y*l**n* b*nt* S*t* Y*l**nt*
melawan
M*h*mm*d J*rw* S*p*tr* b*n s*tr*sn*
18-07-2018-31-07-2018
15150177/AC/2018/PA.Bko02-08-2018E. 025310158/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*nd* W*t* b*nt* S*h**l*
melawan
*.M*z*mm*l b*n *.F**z*
11-07-2018-02-08-2018
15160175/AC/2018/PA.Bko01-08-2018E. 025300153/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*n*ng R*h**n* b*nt* M*d*
melawan
D*ddy S*s*l*, S* b*n Z**n*l *r*f*n
09-07-2018-01-08-2018
15170176/AC/2018/PA.Bko01-08-2018E. 02531174/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*rk**s* b*nt* T*k*d*
melawan
S*k*rm*n b*n K*m*n
09-07-2018-01-08-2018
15180173/AC/2018/PA.Bko31-07-2018E. 025270069/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t* Ng**s*h b*nt* M*h*r*
melawan
S*k*rm*n b*n M*kh*r*l *l**s M*kh*r*r
11-07-2018-31-07-2018
15190174/AC/2018/PA.Bko31-07-20180085/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*n*w*r*h b*nt* P*rm*n
melawan
*hm*d H*ry*nt* b*n *d* W*sn*
11-07-2018-31-07-2018
15200171/AC/2018/PA.Bko30-07-2018E. 025250104/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*n* *nd*y*n* b*nt* H. Sy*fy*d*n
melawan
S*h**m* b*nt* H. H*r**nt*
04-07-2018-30-07-2018
15210164/AC/2018/PA.Bko30-07-2018E. 025180145/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*k* Y*l**nt* b*nt* S*rt*n*
melawan
M*ry*nt* b*n *j*
28-06-2018-16-07-2018
15220172/AC/2018/PA.Bko30-07-2018E. 025260147/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*y*t* b*nt* T*k*m*n
melawan
S*s*nt* b*n *w*n
09-07-2018-30-07-2018
15230170/AC/2018/PA.Bko25-07-2018E. 025240028/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*r*hm*t b*n T*r*t S*d*rt*
melawan
*lf*n N*'m*h b*nt* N*r Kh*l*s
28-03-201825-07-201822-06-2018
15240167/AC/2018/PA.Bko23-07-2018E. 025210029/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*t*r* D*n*k* F*tm*s*r* b*nt* W*sg*
melawan
M*h*m*d L*tf* b*n Z**l*n*
04-07-2018-20-07-2018
15250168/AC/2018/PA.Bko23-07-2018E. 025220047/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*s* s*s*nt* b*nt* H*rm*n
melawan
R*n* S*p**nt* b*n N*sr*n
04-07-2018-20-07-2018
15260169/AC/2018/PA.Bko23-07-2018E. 025230052/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*ngg* L*k** R*zk* b*nt* D*fr* Y*sn*d*
melawan
M. H*mz*h b*n B*ss* F*rd**s
04-07-2018-20-07-2018
15270166/AC/2018/PA.Bko23-07-2018E. 025200144/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*tn* b*nt* R*sl*
melawan
J*nn* b*n M*hn*s
04-07-2018-19-07-2018
15280178/AC/2018/PA.Bko16-07-2018E. 021790175/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*g*y*rt* *r*k* S*r* b*nt* T*g*m*n
melawan
Y*y*n S*w*nt* b*n M. R*sl*
17-07-2017-03-08-2017
15290163/AC/2018/PA.Bko16-07-2018E.2517163/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*lv**n* d*w* b*nt* *w*ng g*n*w*n K*s*sm*
melawan
W*hy* d*w* B*nt* *w*ng G*n*w*n K*s*m*
28-06-2018-16-07-2018
15300165/AC/2018/PA.Bko16-07-2018E.02519175/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*n* P*j* L*st*r* SPd. * b*nt* T*r*p
melawan
*ndr* S*p*rn* b*n S*t*d*
28-06-2018-16-07-2018
15310162/AC/2018/PA.Bko12-07-2018E. 025160058/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat**n D*rw*t* b*nt* J*l*
melawan
B*n* S*tr*sn* b*n S*w*t*
26-06-2018-12-07-2018
15320158/AC/2018/PA.Bko11-07-2018E. 025120124/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*r* *l**s *r* W*t* b*nt* B*rh*n
melawan
M*h*mm*d N*jm* b*n H*s*n
05-06-2018-11-07-2018
15330161/AC/2018/PA.Bko11-07-2018E. 025150132/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakW*h*b b*n K*st* B*d*n
melawan
W*k*n* b*nt* Y*t*m*n
21-05-201811-07-201807-06-2018
15340160/AC/2018/PA.Bko11-07-2018E.025140148/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*ngk*n* b*n D*m*n
melawan
S*t*y*h b*nt* S*l*h*n
21-05-201811-07-201807-06-2018
15350159/AC/2018/PA.Bko11-07-2018E. 025130150/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakJ*n C*ndr* b*n B*k*r*d*n
melawan
L*n* *ndr**t* b*n *g*s S*l*m
23-05-201811-07-201828-06-2018
15360156/AC/2018/PA.Bko10-07-2018E.025100021/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*h*rn* b*n S*k*rd*
melawan
C*sw*tr* b*nt* K*d*
15-05-201810-07-201831-05-2018
15370157/AC/2018/PA.Bko10-07-2018E.025110095/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakM*h*mmm*d T*br* b*n H. B*rh*n*d*n
melawan
M*r** K*rt*n* b*nt* M*rt*n Dj*pr*
17-04-201810-07-201804-05-2018
15380155/AC/2018/PA.Bko06-07-2018E. 02509161/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*st*r*h b*nt* R*sl*
melawan
M*sk*r b*n Y*s*n
06-06-2018-06-07-2018
15390153/AC/2018/PA.Bko04-07-2018E. 025070006/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*w*rd* b*n M*d*r*n
melawan
H*nd* M*l*t* P*tr* b*nt* M. Sy*k*r
16-05-201804-07-201804-06-2018
15400151/AC/2018/PA.Bko04-07-2018E. 025050015/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*bd*l W*rd* b*n S*hr*
melawan
S*w*rn* *nt* S*w*rd*
16-05-201804-07-201804-06-2018
15410154/AC/2018/PA.Bko04-07-2018E. 025080079/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*t*rj* b*n S*d*y*
melawan
S*pr*pt* b*nt* S*w*rn*
25-04-201804-07-201821-05-2018
15420152/AC/2018/PA.Bko04-07-2018E. 025060151/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakR*k* *ft*n**s b*n *rm*n
melawan
N*rh*y*t*b*nt* *s*m*d *sm**l
23-05-201804-07-201821-06-2018
15430150/AC/2018/PA.Bko03-07-2018E.025040136/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakJ*n**r *tm*d* b*n R*tn*n
melawan
*nd*sk* R*st* D*l* b*nt* M. T*r*
22-05-201803-07-201821-06-2018
15440148/AC/2018/PA.Bko28-06-2018E. 025020061/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t* R*hm*d*n* b*nt* RM. K*y*m
melawan
S*t*p* b*n *hm*t Y*t*m
18-04-2018-18-05-2018
15450149/AC/2018/PA.Bko28-06-2018E. 025030071/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*y*t* b*nt* S*p*rj*
melawan
J*rt* b*n J**s
23-05-2018-21-06-2018
154600147/AC/2018/PA.Bko28-06-2018E. 025010138/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*g*ng C*hy*n* b*n S*g*y*n*
melawan
R*h*y* b*nt* S*h*d*
17-05-201828-06-201804-06-2018
15470144/AC/2018/PA.Bko26-06-2018E. 024980005/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*r*f*h S*r*y*h b*nt* S.M.F**z*l
melawan
M*yd**n S*p*tr* b*n S*ms*l *nw*r
07-03-2018-04-04-2018
15480146/AC/2018/PA.Bko26-06-2018E. 025000044/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*t*k Kr*st*nt* b*n S*n*ry*n*
melawan
S*g**d* b*n Ng*d*y*
06-06-2018-25-06-2018
15490145/AC/2018/PA.Bko26-06-2018E.024990057/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*n* m*r**n* b*nt* *bd*l *t*b
melawan
Y*d* H*km*t K*rn**w*n b*n W*w*n H*rm*w*n
10-04-2018-16-05-2018
15500143/AC/2018/PA.Bko26-06-2018E.024970152/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakT*g*h S*g**rt* b*n S*k*d*
melawan
*m*s P*tr*y*w*t* b*nt* *s*p K*sw*nd*
15-05-201826-06-201804-06-2018
15510141/AC/2018/PA.Bko25-06-2018E. 02496162/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*kk* Kr*sm*n*t* b*nt* S*m*rw*n
melawan
H*s*n B*sr* H*r*h*p b*n *rw*n S*m*rw*n
06-06-2018-25-06-2018
15520142/AC/2018/PA.Bko25-06-2018E. 02496169/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*rt*n*h b*nt* B*k*r
melawan
S*pr*y*d* b*n R*st*m
06-06-2018-25-06-2018
15530140/AC/2018/PA.Bko22-06-2018E. 024940043/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*nd* S*k*r S*r* b*nt* *m*t
melawan
S*nt** b*n S*ms*
06-06-2018-22-06-2018
15540137/AC/2018/PA.Bko21-06-2018E. 024910034/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatP*rs*h b*nt* Kr*m* S*r*h
melawan
S*d*rm*n* b*n S*w*rs*
30-05-2018-21-06-2018
15550138/AC/2018/PA.Bko21-06-2018E. 024920038/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t* J**r*y*h Z*hr* b*nt* D*rs*k*n
melawan
*w*n R*sl* b*n *l* S*n*
30-05-2018-21-06-2018
15560139/AC/2018/PA.Bko21-06-2018E. 024930046/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*ty* N*ngs*h b*nt* K*rn* C*pt*
melawan
D*gy* Sw*r* *rdy* P*nd* .* b*n Tj**k S**k*rt*n*
05-06-2018-21-06-2018
15570133/AC/2018/PA.Bko21-06-2018E.024870114/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*n*sy*h b*nt* *b* N*w*s
melawan
*zh*r* b*n M. T*y*b Sy*r*f
22-05-2018-21-06-2018
155800134/AC/2018/PA.Bko21-06-2018E. 024880117/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*v* R*sd**n* S*r*g*r b*nt* M. Th*h* S*r*g*r
melawan
*fr*z*n b*n H. *bd*l M**s
22-05-2018-21-06-2018
15590136/AC/2018/PA.Bko21-06-2018E. 024900133/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*t* K*m*l* D*w* b*nt* T*mr*n
melawan
M*k* F*ndr* b*n D*hl**n
30-05-2018-21-06-2018
15600135/AC/2018/PA.Bko21-06-2018E.024890155/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatG**t* b*nt* P*n*m*n
melawan
S*g**nt* b*n P*j* s*nt*n*
22-05-2018-21-06-2018
15610132/AC/2018/PA.Bko07-06-2018E. 024860129/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*s* R*tn* *d**w*t* b*nt* S*s*l*
melawan
S*tr*sn* b*n J*m*l*
21-05-2018-07-06-2018
15620131/AC/2018/PA.Bko07-06-2018E. 024850134/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatTr*m*h b*nt* W*rm*ng*n
melawan
G*y*nt* b*n J*m*kn*
21-05-2018-07-06-2018
15630130/AC/2018/PA.Bko07-06-2018E.024840137/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatSr* R*w*y*t* b*nt* P*n*m*n
melawan
S*r*t*n b*n S*rb*n*
21-05-2018-07-06-2018
15640128/AC/2018/PA.Bko06-06-2018E. 024820354/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakJ*ly *sr* R*z* *l**s J*l* *sr* R*z* b*n Sy*ms*. B
melawan
G*n* M*l*nd* b*nt* F*ll M**rgh
28-03-201806-06-201804-05-2018
15650129/AC/2018/PA.Bko06-06-2018E. 024830009/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*lf*r*n b*n J*n*w*
melawan
W*w**d *rl*nd* b*nt* *zw*n *l**s *zm*n
16-05-201806-06-201804-06-2018
15660119/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E.024730010/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*y*n b*nt* *g*sr*
melawan
Z*ly* *f*nd* b*n S*n*l B*sr*
15-05-2018-04-06-2018
15670123/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E. 024770013/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*l*d* b*nt* K*h*r
melawan
Z*lf* H*ndr* b*n Y*sr*l
16-05-2018-04-06-2018
15680121/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E. 024750017/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*nn* M**l* M*d*sm*r* b*nt* S*d*rt*
melawan
*j* S*t**w*n b*n N*rh*d*
16-05-2018-31-05-2018
15690120/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E. 024740020/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*st*t* b*nt* S*p*rd*
melawan
M*h*mm*d Y*nt* H*t* S**t b*n S**l*n H*t* S**t
15-05-2018-04-06-2018
15700122/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E. 024760022/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*l*st*n* S*h b*nt* S*k*rm*n
melawan
N*z*r* b*n *B. R*hm*n
16-05-2018-04-06-2018
15710124/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E. 024780024/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatG*z** F*try F*hn** b*nt* F*hm*z*l
melawan
Y*dh* Sy*p*tr* b*n Y*sr*l
16-05-2018-31-05-2018
15720125/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E.024790106/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*y*nt* b*nt* *hm*d Y*s*r
melawan
S*r*tm*n b*n T*mb*ng
17-05-2018-04-06-2018
15730127/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E.024810121/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*sm*n* b*nt* P**m*n
melawan
L*km*n b*n *b* *br*h*m
17-05-2018-04-06-2018
15740126/AC/2018/PA.Bko04-06-2018E.024800128/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*l*k Tr* *t*m* b*nt* M.r*s*l
melawan
B*j* r**nt* b*n s*k*mt*
17-05-2018-04-06-2018
15750117/AC/2018/PA.Bko31-05-2018E.024710011/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*s*n*h b*nt* S*b**nt*
melawan
M*h*m*d. *bd. R*hm*t b*n *sp*r*
15-05-2018-31-05-2018
15760118/AC/2018/PA.Bko31-05-2018E.024720096/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakS*d*n* b*n *r* M*ly*n*
melawan
Dys* B*y* R*n* W*dy* N*ngs*h b*nt* G*t* Sw*rn*
26-04-201831-05-201814-05-2018
15770116/AC/2018/PA.Bko31-05-2018E.024700141/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*sn*w*t* b*nt* M**z
melawan
*l* *mr*n b*n B*sr*
15-05-2018-31-05-2018
15780110/AC/2018/PA.Bko30-05-2018E. 024630083/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*rp*s*h b*nt* Z**n*
melawan
H*n*p* b*n R*h*m
02-05-2018-28-05-2018
15790111/AC/2018/PA.Bko30-05-2018E. 024640093/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatTr* J*y*nt* P*tr* * b*nt* M*nt*rj*
melawan
*mr*y*n* b*n Ng*d*n*n
07-05-2018-28-05-2018
15800114/AC/2018/PA.Bko30-05-2018E.024680103/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*yl* *nggr**n* b*nt* B*st*m*n
melawan
*pr**d* b*n *l* B*kr*
22-05-2018-30-05-2018
15810115/AC/2018/PA.Bko30-05-2018E. 024690115/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*sw*nd* S*,g b*n M. N*z*r
melawan
M*r*y*n* b*nt* H. S*py*n
25-04-201830-05-201814-05-2018
15820113/AC/2018/PA.Bko30-05-2018E.024660130/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatW*nd* W*l*nd*r* b*nt* M*d*
melawan
S*n*rd* b*nt B*dr*d*n
08-05-2018-28-05-2018
15830112/AC/2018/PA.Bko28-05-2018E. 024650120/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatSr* W*hy*t* b*nt* L*m*n
melawan
S*d*n* b*n S*l*m*n H*rt* M*ly*n*
07-05-2018-28-05-2018
15840106AC/2018/PA.Bko24-05-2018E. 024590111/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*n* b*nt* *l*
melawan
H*rm*n b*n *ly*s
07-05-2018-24-05-2018
15850112/AC/2018/PA.Bko24-05-2018E. 024600112/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*k* *y* K*s*r* b*nt* Y*d*
melawan
W*w*n b*n B*k*t
07-05-2018-24-05-2018
15860108/AC/2018/PA.Bko24-05-2018E. 024610118/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatP*r* L**l* S*r* b*nt* S*t*y*
melawan
L*ngg*r P*ng*st* b*n S*j*t*
07-05-2018-24-05-2018
15870109/AC/2018/PA.Bko24-05-2018E. M024620119/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*m*d*h *l**s *m* K*m*d*h b*nt* K*m*t
melawan
P*rm* b*n K*rb*n
07-05-2018-24-05-2018
15880105/AC/2018/PA.Bko23-05-2018E. 024580113/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakM*kl*s b*n *nw*r*
melawan
D*w* R*tn*w*t* b*nt* D*r*hm*n
25-04-201823-05-201814-05-2018
15890104/AC/2018/PA.Bko21-05-2018E.024570123/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatC*c* P*tr* *y* b*nt* Z**n*l *b*d*n
melawan
*rw*ndh* b*n M. Y*s*p
02-05-2018-21-05-2018
15900103/AC/2018/PA.Bko16-05-2018E. 024560078/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*fd**nt* b*n *bd*l *m*n
melawan
*sn* W*rn* b*nt* B*r*l*h
18-04-201816-05-201803-05-2018
15910102/AC/2018/PA.Bko15-05-2018E.024550089/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*g*s T*m*n R*z*l b*n M. S*m*n
melawan
S*t*k Y*n*k b*nt* S*k*rd*
17-04-201815-05-201803-05-2018
15920100/AC/2018/PA.Bko15-05-2018E.024530099/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*y*b*h b*nt* M*kht*r*m
melawan
S*k**m* b*n K*rt* S*w*t*
26-04-2018-15-05-2018
15930101/AC/2018/PA.Bko15-05-20180110/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*n* S*l*str* b*nt* S*k*p
melawan
D*n* C*ndr* b*n S*p*rj*
26-04-2018-15-05-2018
15940098/AC/2018/PA.Bko14-05-2018E. 024490084/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*m* D*l* b*nt* D*r*m*n
melawan
*L *hy*r b*n S*k*r*n
25-04-2018-14-05-2018
15950099/AC/2018/PA.Bko14-05-2018E. 024500108/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*rm*w*t* b*nt* M. *m*n. H*p
melawan
H*d* R*m* N*d*s b*n R*ml*
25-04-2018-27-04-2018
15960097/AC/2018/PA.Bko11-05-2018E. 024480094/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*v*y*n* b*nt* N*st*r*n
melawan
S*pr** b*n W*g*y*
16-04-2018-11-05-2018
15970096/AC/2018/PA.Bko09-05-2018E. 024470067/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM**n*n*r b*nt* H. D*hl*n
melawan
S*d*rm*n b*n M.Z*n
18-04-2018-09-05-2018
15980095/AC/2018/PA.Bko07-05-2018E. 024460051/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*l* K*rn** b*nt* N*sr*n. *M
melawan
M. F*rd**s b*n H. H*d* S*'*d *l**s *. H*d* S*'*d
10-04-2018-02-05-2018
15990094/AC/2018/PA.Bko03-05-2018E.024450082/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatSr* *t*m* b*nt* S*c*pt*
melawan
Y*n Kh*n*r* b*n S*d*rj*
17-04-2018-03-05-2018
16000093/AC/2018/PA.Bko02-05-2018E.024440081/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*c**t* b*nt* M*ht*r*m
melawan
N*r *hm*d* b*n Sl*m*t
12-04-2018-02-05-2018
16010092/AC/2018/PA.Bko02-05-2018E.024430097/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*n* **l** b*nt* *j*s
melawan
MHD. F*dly R**s b*n S. *b* B*k*r
11-04-2018-02-05-2018
16020091/AC/2018/PA.Bko30-04-2018E.024420107/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatSy*p** *n*t* b*nt* Y*l*z*r
melawan
*d* W*rm*n b*n M*nsy*r
11-04-2018-30-04-2018
16030090/AC/2018/PA.Bko26-04-2018E. 024410064/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*sn* Y*nt* b*nt* M. N*s*r
melawan
Y*r* S*n* b*n T*k Z*r
11-04-2018-26-04-2018
16040089/AC/2018/PA.Bko20-04-2018E. 024400076/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatTr* W*hy*n* b*nt* T*g*m*n
melawan
*g*st*nt* b*n Z**n*d*n
02-04-2018-20-04-2018
16050086/AC/2018/PA.Bko20-04-2018E. 024360080/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatSr* Y*nt* b*nt* D*r*m*n
melawan
S*nd*r* *d* S*p*tr* b*nt* Sl*m*t R**d*
02-04-2018-20-04-2018
16060087/AC/2018/PA.Bko20-04-2018E. 024370087/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatJ*w*r**h b*nt* M*s*
melawan
M**h*m*d *l* b*n S*p*r*d*n
02-04-2018-20-04-2018
16070088/AC/2018/PA.Bko20-04-2018E. 024380088/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*f**t*n *pr**h b*nt* S*m*w*n
melawan
S*n* Pr*n*t* b*n S*d*rm*n
02-04-2018-20-04-2018
16080085/AC/2018/PA.Bko19-04-2018E. 024350341/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*v** *rn* S*s*nt* b*nt* *sn*w*
melawan
M*h*r R*z* b*n Z**n*l
04-04-2018-19-04-2018
16090083/AC/2018/PA.Bko18-04-2018E.024330032/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakBr*h*m b*n M*rl*n *l**s M*rl*n*
melawan
S*nt*r* b*nt* S**m*n
19-03-201818-04-201805-04-2018
16100084/AC/2018/PA.Bko18-04-2018E. 024340073/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakM. K*m*l b*n Z*k*r**
melawan
N*rl**l* b*nt* S**d*n* *m*r
21-03-201818-04-201809-04-2018
16110082/AC/2018/PA.Bko12-04-2018E. 024310298/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakKr*st**nt* b*n T*m*n H*d* W*y*n*
melawan
*rt*n* b*nt* W*y*n
15-02-201812-04-201805-03-2018
16120081/AC/2018/PA.Bko11-04-2018E. 024310027/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakD*d* C*ndr* b*n M. Y*n*s
melawan
Y*n* S*v** b*nt* J*m*'*s
07-03-201811-04-201803-04-2018
16130078/AC/2018/PA.Bko10-04-2018E. 024280045/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatTr* W*d*y*nt* b*nt* S*r*j*
melawan
G*n*w*n b*n *sk*nd*r
15-03-2018-10-04-2018
16140079/AC/2018/PA.Bko10-04-2018E. 024290059/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakSy*pr*d*n b*n S*ms*n
melawan
M*z* W*t* b*nt* T*rd*
06-03-201810-04-201823-03-2018
16150080/AC/2018/PA.Bko10-04-2018E. 024300074/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*d* *r*w*n b*n S*r*j*n
melawan
R*sk* H*d*y*nt* b*nt* H*d*y*t
15-03-201810-04-201803-04-2018
16160076/AC/2018/PA.Bko06-04-2018E.24260050/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatZ**l*nd* s*r* b*nt* M. Y*s*f
melawan
J*n**d* *ff*nd* *l**s *f*nd* b*n S*d*k
14-03-2018-06-04-2018
16170077/AC/2018/PA.Bko06-04-2018E. 024270065/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*rr**h b*nt* Sy*h J*b*r*l
melawan
H**n H*pp**d* b*n B*d*m*r*
14-03-2018-06-04-2018
16180075/AC/2018/PA.Bko06-04-2018E. 024250075/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatDw* F*tm*w*t* b*nt* W*g*m*n
melawan
M*j* B*s*k* b*n S*rt*n*
15-03-2018-22-03-2018
16190074/AC/2018/PA.Bko05-04-2018E. 024240060/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*t* *l**n*h *l**s H*t* *lj*n*h b*nt* S*d*rn*
melawan
T*h*r S*sw*nt* b*n S*p*rm*n
19-03-2018-05-04-2018
16200069/AC/2018/PA.Bko04-04-2018E. 024190256/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM*g**nt* b*n K**r*n
melawan
M*r** Fr*ns*sk* b*nt* *nj*s
17-01-201804-04-201805-02-2018
16210071/AC/2018/PA.Bko04-04-2018E.024210358/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM**d* *nt*n* b*n M*rj*h*n
melawan
N*d** *kt*v**n*s b*nt* R*sw*nd*
07-03-201804-04-201822-03-2018
16220070AC/2018/PA.Bko04-04-2018E.024200025/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*g*s B*d*y*nt* b*n *. R*h*m
melawan
M*g*w*t* b*nt* *b* B*k*r
26-02-201804-04-201819-03-2018
16230072/AC/2018/PA.Bko04-04-2018E. 024220031/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakM. Y*n*n b*n J*h*r*
melawan
*st*t* b*nt* W*g*r*n
28-02-201804-04-201819-03-2018
16240068/AC/2018/PA.Bko04-04-2018E. 024180048/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai TalakCh*s**r* b*n *hm*d. *R
melawan
G*st*n* H*y*t* b*nt* M*kht*r
28-02-201804-04-201819-03-2018
16250073/AC/2018/PA.Bko04-04-2018E.024230063/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Talak*g*s K*sw*r* b*n K*m*r*
melawan
N*rh*y*t* b*nt* *m*r
07-03-201804-04-201826-03-2018
16260067/AC/2018/PA.Bko03-04-2018E. 024170042/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*l*s b*nt* M*l*k *c*h
melawan
M**l*d*n S*tr** b*n *bd*l H*d*
14-03-2018-03-04-2018
16270065/AC/2018/PA.Bko03-04-2018E. 024150062/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*tr*y*n* S*ty*n*ngr*m b*nt* T*s*m*n
melawan
P*j*y*nt* b*n D*rm*s*w*t*
15-03-2018-03-04-2018
16280066/AC/2018/PA.Bko03-04-2018E. 024160072/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*y*n* *l**s D**n* b*nt* N*z*r*d*n
melawan
*L. *hy*r b*n S*pr*. S
14-03-2018-03-04-2018
16290064/AC/2018/PA.Bko27-03-2018E.024140068/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*rn*t* b*nt* S*p**n
melawan
*nd*r* *l**s *ndr* b*n *bn*
07-03-2018-27-03-2018
16300063/AC/2018/PA.Bko26-03-2018E. 024130055/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*rl*n* b*nt* S**k*m*n
melawan
S*p*rm*n b*n s*ngk*n*
01-03-2018-26-03-2018
16310062/AC/2018/PA.Bko23-03-2018E. 024120218/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*nj**h b*nt* M. S*hl*n
melawan
S*ry*nt* b*n Sl*m*t
07-03-2018-23-03-2018
16320061/AC/2018/PA.Bko22-03-2018E. 024110014/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatC*tr* D*w* b*nt* B*j*ng
melawan
M*zk*nd*r b*n Z**n*d*n
07-03-2018-22-03-2018
16330060/AC/2018/PA.Bko21-03-2018E. 024100310/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakN*rd*n b*n *. W*h*b. H*
melawan
*v* Y*l**n* b*nt* H*pn*
21-02-201821-03-201809-03-2018
16340059/AC/2018/PA.Bko20-03-2018E. 024090356/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatJ*sn* b*nt* *b*s. D
melawan
J*p*l*s b*n *b**
14-02-2018-12-03-2018
16350058/AC/2018/PA.Bko20-03-2018E. 024080053/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*'* N*rh*y*t* b*nt* *d* *dh*
melawan
M**l*n T*rm*z* b*n *j*ng Sy*r*p*d*n
01-03-2018-20-03-2018
16360057/AC/2018/PA.Bko16-03-2018E.024070008/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatH*l*w*y*h b*nt* S*l*m
melawan
C*tr* L*g* b*n *m*nsy*h
28-02-2018-16-03-2018
16370056/AC/2018/PA.Bko16-03-2018E.026040037/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatK*m*y*t* b*nt* S*l*k*
melawan
K*d*s b*n S*l*m*n
26-02-2018-16-03-2018
16380055/AC/2018/PA.Bko14-03-2018E. 024050208/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*nd* *km*n D**r b*n *d*r Th*h*r
melawan
R** N*v*r* b*nt* S*n*
11-10-201714-03-201826-10-2017
16390054/AC/2018/PA.Bko09-03-2018E.024040018/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai Gugat*nd*h W*dy* Pr*t*m* b*nt* R*t*m*
melawan
Sh*b*r*n b*n S*l*h
21-02-2018-09-03-2018
16400053/AC/2018/PA.Bko06-03-20180337/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*n*k Kr*st**w*t* b*nt* S*l**m*n
melawan
*k* *d* S*g*h*rt* b*n S**k*n*ng
16-01-2018-06-03-2018
16410048/AC/2018/PA.Bko06-03-2018E. 023980019/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*km* H*y*t* b*nt* P*d*n
melawan
M*sr*p* b*n *d*l
14-02-2018-06-03-2018
16420050/AC/2018/PA.Bko06-03-2018E.024000030/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatD*d* *rn* b*nt* D*n*
melawan
*nc*ng K*rn**w*n b*n *nc*ng
15-02-2018-06-03-2018
16430051/AC/2018/PA.Bko06-03-2018E.024010033/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatS*t* *f* S*kd**h b*nt* M*sr*m
melawan
*d* S*k*d* b*n J*h*d*
15-02-2018-06-03-2018
16440052/AC/2018/PA.Bko06-03-2018E.024020036/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatN*v* Y*nt* N*ngs*h b*nt* T*r*j*
melawan
*lh*m R*z*l b*n S*ms*l R*z*l
15-02-2018-06-03-2018
16450049/AC/2018/PA.Bko06-03-2018E. 023990039/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatL*nd* Y*n*t* b*nt* S*h**m*
melawan
*sr**nt* b*n S**d T
14-02-2018-06-03-2018
16460046/AC/2018/PA.Bko26-02-2018E.023960012/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatF*r*d* R*tn*w*t* b*nt* B*ng*n T*t*g*
melawan
S*pr*y*nt* b*n S*nd* *rj*
07-02-2018-26-02-2018
16470047/AC/2018/PA.Bko26-02-2018E. 023970016/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatY*l**t*n b*nt* Std *bb*s
melawan
S*yy*d*l M*kt* b*n S*r*t*
07-02-2018-26-02-2018
16480045/AC/2018/PA.Bko19-02-2018E. 023950279/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*w* Y*l** F*tr* b*nt* J*n**d*
melawan
F*rd* *rm* b*n M*l*z*r
20-12-2017-11-01-2018
16490044/AC/2018/PA.Bko19-02-20180340/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*L*T* B*NT* M*T*R*M
melawan
*SW*S M*RM* B*N R*LZ*L*
30-01-2018-19-02-2018
16500043/AC/2018/PA.Bko14-02-2018E.023930351/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM*rt*n* b*n M*ht*j*
melawan
L** S*r*sw*t* b*nt* S*w*rd*
17-01-201814-02-201805-02-2018
16510041/AC/2018/PA.Bko13-02-2018E. 023910347/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*nd* N*v*t*s*r* b*nt* R*hm*n
melawan
Tr*y*n* b*n H*rt* S*w*rn*
24-01-2018-13-02-2018
16520039/AC/2018/PA.Bko13-02-2018E. 023890352/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*d* K*sn*t* b*nt* S*w*rn*
melawan
M*h*mm*d Z*cky b*n L*m*d*
24-01-2018-13-02-2018
16530042/AC/2018/PA.Bko13-02-2018E.023920355/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*hm*d *l M*j*b b*n Sr* S*t** B*d*
melawan
Tr* W*n*rs*h b*nt* P*rn*t*
16-01-201813-02-201802-02-2018
16540040/AC/2018/PA.Bko13-02-2018E. 23900004/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatT*t* *y* P*t*m*h B*nt* T*ry*n*
melawan
W*nd* Pr*sty* b*n S*d*m*n
24-01-2018-13-02-2018
16550037/AC/2018/PA.Bko12-02-20180359/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatK*ms*t*n b*nt* D*lh**
melawan
B*d* Y*n* b*n L*m*d*
24-01-2018-12-02-2018
16560036/AC/2018/PA.Bko12-02-2018E.023860002/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatM*y*ng S*r* b*nt* S*rm*n
melawan
D*n*ld* b*n R*tm**r*s
24-01-2018-12-02-2018
16570038/AC/2018/PA.Bko12-02-2018E. 023880003/Pdt.G/2018/PA.BkoCerai GugatR*s*y*n* b*nt* R*dw*n
melawan
R**b*n b*n B*j*ng
24-01-2018-12-02-2018
16580034/AC/2018/PA.Bko09-02-2018E. 023840273/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*rs*h b*nt* S*m*d
melawan
P*w*t* b*n S*m*rj*
23-01-2018-09-02-2018
16590035/AC/2018/PA.Bko09-02-2018E. 023850274/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*ng Kh*s*n*h b*nt* J*sm*n
melawan
S*c*pt* b*n M*rs*n
24-01-2018-09-02-2018
16600033/AC/2018/PA.Bko07-02-2018E. 023830233/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakK*d*r b*n M*n*rn*
melawan
S*p*rm* b*nt* R*sm*n
17-01-201807-02-201801-02-2018
16610032/AC/2018/PA.Bko05-02-2018E. 023820235/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*st*n* b*nt* M*b*n
melawan
S*rw*n* b*n S*w*rj*
17-01-2018-05-02-2018
16620030/AC/2018/PA.Bko05-02-2018E. 023800248/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*sn*w*t* b*nt* S*l*rs* L*s*n*h
melawan
*nt*ng B*d* S*nt*s* b*n S*d*rm*nt*
17-01-2018-05-02-2018
16630031/AC/2018/PA.Bko05-02-2018E.023810252/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*st**n*ngs*h b*nt* *. S*k*sn*
melawan
B*y* S*t**w*n b*n *bd*l S*r*d
17-01-2018-05-02-2018
16640028/AC/2018/PA.Bko02-02-2018E.023780232/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*tn* S*r* b*nt* S*m*d*
melawan
S*l*k*n b*n S*k*m*n
17-01-2018-02-02-2018
16650027/AC/2018/PA.Bko02-02-2018E.023270249/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*j* L*st*r* b*nt* W*g*m*n
melawan
S*l*m*t b*n P**d*
17-01-2018-02-02-2018
16660025/AC/2018/PA.Bko02-02-20180267/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* J*l**k* b*nt* Z**n*d*n
melawan
*w*n P*rw*nt* b*n T*mb*l
16-01-2018-02-02-2018
16670026/AC/2018/PA.Bko02-02-2018E.02376268/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*s*nt* b*nt* K*rt* Dj*m*n
melawan
S*pr*y*nt* b*n *hw*n *d*n
17-01-2018-02-02-2018
16680029/AC/2018/PA.Bko02-02-2018E.023790353/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*t*k* W*j*y* b*nt* W*l*y*l *mr*n
melawan
*hm*d Z**n* b*n K*s*n*
17-01-2018-02-02-2018
16690023/AC/2018/PA.Bko25-01-2018E. 023730240/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* S*d*k
melawan
S*nt* b*n J*m*n
09-01-2018-25-01-2018
16700024/AC/2018/PA.Bko25-01-20180251/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*ss*n**h b*nt* S*t*g*
melawan
S*m*rn* b*n S*k*rd*
09-01-2018-24-01-2018
16710021/AC/2018/PA.Bko22-01-2018E.023710349/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*n* M*hy*t* b*nt* *y*t
melawan
S*pr*y*nt* b*n W*hy*d*n
02-01-2018-05-01-2018
16720022/AC/2018/PA.Bko22-01-20180350/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*k* N*s*r* b*nt* Sy*ms*d*n
melawan
Ngg*t* Pr*s*ty* b*n S*m*j*n
02-01-2018-22-01-2018
16730020/AC/2018/PA.Bko08-01-2018E. 023700289/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*j*n*s b*nt* M. J*h*r
melawan
Sy*hr*dd*n b*n *b*t
06-12-2017-02-01-2018
16740019/AC/2018/PA.Bko08-01-2018E. 23690346/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*nt** G*st* *y* b*nt* R*s*d*m
melawan
R*n* *fr**nt* b*n *fr*z*l
20-12-2017-08-01-2018
16750016/AC/2018/PA.Bko08-01-2018E. 023660343/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatJ*m*nt*n b*nt* H*d* S*m*nt*
melawan
S*g*y*nt* b*n M*ng*n S*d*r*
19-12-2017-08-01-2018
16760017/AC/2018/PA.Bko08-01-2018E. 023670344/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*d* *rn* S*ry*n* b*nt* M*h*mm*d F*j*r
melawan
H*rt*n* b*n M*rt* W*y*n*
20-12-2017-08-01-2018
16770018/AC/2018/PA.Bko08-01-2018E. 023680345/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*y* Pr*st*k* D*w* b*nt* *sm* W*d*d*
melawan
*g*s H*ndr* S*p*tr* b*n *c*k H*r*sm*n
20-12-2017-08-01-2018
16780015/AC/2018/PA.Bko05-01-2018E. 023650221/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*n* M*rl*n* Sr* R*h*y* b*nt* S*b*r* P
melawan
*m*m H*d*y*t b*n *l* M*n*j*t
20-12-2017-05-01-2018
16790014/AC/2018/PA.Bko05-01-2018E.023640227/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*rw*y*h b*nt* R*sl*
melawan
*nt*n *ndr**n b*n J**n*l *b*d*n
20-12-2017-05-01-2018
16800014/AC/2018/PA.Bko05-01-2018E. 023640277/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*kky N*w* S*n* *nd*rt* b*nt* M*dj*r*, SM, BSC
melawan
G*n*w*n Sy*m*ry b*n Sy*fr*n*l
15-11-2017-06-12-2017
16810012/AC/2018/PA.Bko05-01-2018E. 023620327/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*lv** *m*l** b*nt* S**mr*n
melawan
*l Q*m*r b*n H*mz*h
12-12-2017-05-01-2018
16820013/AC/2018/PA.Bko05-01-2018E.023630342/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSr* H*nd*y*n* b*nt* S*t*rn*
melawan
L*ly S*g*ng Pr*hm*nt* N*gr*h* b*n S*h*l
19-12-2017-04-01-2018
16830009/AC/2018/PA.Bko04-01-2018E. 023590315/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*n* S*f*tr* b*nt* M*kr*p
melawan
M. S*p* * b*n S*n*n
20-12-2017-04-01-2018
16840011/AC/2018/PA.Bko04-01-2018E.02361230/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*rn* F*r*, *m. K*b b*nt* D*n*j*
melawan
*d* S*pr*y*nt* b*n *sm*n D
15-11-2017-22-12-2017
16850018/AC/2018/PA.Bko04-01-20180322/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*h*rt*k b*nt* M*st*r
melawan
S*n*ry*nt* b*n D*rm* W*h*rj*
20-12-2017-04-01-2018
16860008/AC/2018/PA.Bko03-01-2018E.023580306/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*sr*l b*n B*ht**r
melawan
D*hl** b*nt* B*rh*n
29-11-201703-01-201815-12-2017
16870004/AC/2018/PA.Bko03-01-20180323/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*d*l*l* b*nt* M*m*t
melawan
Z**m*sr*l b*n S*n*s*
19-12-2017-22-12-2017
16880007/AC/2018/PA.Bko03-01-2018E.023570325/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakW*hy* *k*. S b*n Pr*w*t*
melawan
T*t*k b*nt* S*h*d*
29-11-201703-01-201815-12-2017
16890003/AC/2018/PA.Bko02-01-2018E. 023530339/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*w*nt* b*nt* S*y*nt*
melawan
*nd*r**nt* b*n T*r*m*n
13-12-2017-02-01-2018
16900002/AC/2018/PA.Bko02-01-2018E.023520213/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*v* *r*y*n* b*nt* S*kr*
melawan
S*w*rn* b*n G*n*
13-12-2017-02-01-2018
16910005/AC/2018/PA.Bko02-01-2018E. 023560269/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakP*j* *t*m* b*n J*n S*r*tm*n
melawan
P*rw*t* b*nt* S*r*m*n
10-10-201728-11-201730-10-2017
16920004/AC/2018/PA.Bko02-01-2018E.023540334/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatV*v* S*sc*
melawan
*ngg* *rth* W*j*y*
13-12-2017-02-01-2018
16930001/AC/2018/PA.Bko02-01-2018E. 023510329/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatKh**r* N**n M*rt* b*nt* *hm*d, S.Pd
melawan
*chm*d F**sy*l b*n H. M*h*mm*d *kb*l
05-12-2017-02-01-2018
16940329/AC/2017/PA.Bko29-12-2017E. 023320333/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*r*n*h b*nt* M*g*
melawan
*w*n W*hy*d* b*n S**rn*
12-12-2017-29-12-2017
16950328/AC/2017/PA.Bko28-12-2017E. 023310255/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW**NN* S*NDR* B*n H.*RW*N
melawan
*D* F*RD**NB*n *M*R H*S*N
13-12-2017-21-12-2017
16960325/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.023280243/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakH*s*n B*sr* b*n S*d*rm*n
melawan
Sr* M*ly*t* b*nt* K*m*j*
15-11-201727-12-201708-12-2017
16970317/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.023200276/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*k* S*s*nt* b*nt* H*b*b*ll*h
melawan
H*lm* S*ngk*r b*n K*n*k
06-12-2017-22-12-2017
16980322/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.23250292/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*n* F*tr**n* b*nt* J*m*k*n
melawan
*d*b *y*t*rr*hm*n b*n S*tr*sn*
06-12-2017-27-12-2017
16990326/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.023290300/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakK*d*m*n b*n R*n* *str*
melawan
N*rh*s*n*h b*nt* *s*m*n
22-11-201727-12-201712-12-2017
17000319/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E. 023220309/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*y* *l**s M*y*t*n b*nt* J*k*
melawan
M*h*m*d *r*f*n b*n Kl*w*n
06-12-2017-27-12-2017
17010316/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.023190311/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*w* B*r*k*h b*nt* N*s*k*n
melawan
M*h*r*n* b*n H*s*m *s*r*
29-11-2017-14-12-2017
17020324/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.023270316/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*lt*n *nw*r b*n *bd*l W*h*d
melawan
S*llyn* G*sn*t* b*nt* M*w*rd*
29-11-201727-12-201715-12-2017
17030318/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.023210326/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*rn*h b*nt* T*rt* R*j*
melawan
M*hr*d*n b*n M*hr*d*
06-12-2017-27-12-2017
170400321/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E. 023240330/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*s*nt* b*nt* Kh**r*m*n
melawan
Z*lk*fl* b*n M*h N*r, B*
06-12-2017-27-12-2017
17050323/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E. 023260331/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatB*t* *ngg*l**n* b*nt* H*r*n *l R*sy*d
melawan
W**d* b*n J*m*ng*n
06-12-2017-27-12-2017
17060320/AC/2017/PA.Bko27-12-2017E.023230332/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*n* R**t* b*nt* Sl*m*t
melawan
S*y*tn* b*n S*rm*n
06-12-2017-27-12-2017
17070315/AC/2017/PA.Bko22-12-2017E.023150314/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*h*n* b*nt* W*rt*n*
melawan
M. S*l*h *f*nd* b*n M*hl*s*n
29-11-2017-22-12-2017
17080314/AC/2017/PA.Bko20-12-2017E. 023170271/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM. Z*b*r b*n *. R*hm*n
melawan
N*l* *pr**nt* b*nt* *lw*
15-11-201720-12-201704-12-2017
17090313/AC/2017/PA.Bko20-12-2017E. 023160286/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*k* W*hy*d* b*n S*rd*
melawan
T*t*k S*b**st*t* b*nt* S*m*d*
15-11-201720-12-201704-12-2017
17100312/AC/2017/PA.Bko20-12-2017E. 023150288/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakF*r*y*d*, S. Pd b*n H*s*n K*d*r
melawan
T*y* R*st**n* b*nt* Z*m Z*m
22-11-201720-12-201708-12-2017
17110311/AC/2017/PA.Bko19-12-2017E.023140124/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakF*r* K*rn**w*n b*n S*m*rn*
melawan
Sr* W*y*nt* b*nt* J*l*l
18-07-201719-12-201714-09-2017
17120307/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E.023100200/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*m*rt*n* b*nt* S*t*p*
melawan
M*h*mm*d D*v*d D*l*z*s b*n *m*r*l M*km*n*n
29-11-2017-15-12-2017
17130304/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E. 023070204/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatH*sn**h b*nt* *l* *kh*r
melawan
M. N*s*r b*n K*s*m
29-11-2017-15-12-2017
17140301/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E. 023040296/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*sm**t* b*nt* S*b*h*n
melawan
S*s*nt* b*n S*k*rm*n
28-11-2017-14-12-2017
17150308/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E.023110317/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*z*m*h b*nt* H. B*k*r
melawan
D*rm*d* b*n S*y*t*
29-11-2017-15-12-2017
17160306/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E.023090318/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*m*n* b*nt* P*rj*t*
melawan
S*p*n S*p**n b*n **m H*l*m*
29-11-2017-15-12-2017
17170309/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E.023120319/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*sm**n* b*nt* S**d*n*
melawan
M*rz*k* b*n H*s*n *ns*r* Y*s*f
29-11-2017-15-12-2017
17180303/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E. 023060321/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*n*rs*h b*nt* K*s*m*n
melawan
S*l*m*t K*r*n* b*n S*w*sny*
28-11-2017-14-12-2017
17190305/AC/2017/PA.Bko15-12-2017E. 023060324/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*l*m*h b*nt* S*n*f*n
melawan
*ndr* J*y* b*n *. W*h*b
29-11-2017-15-12-2017
17200299/AC/2017/PA.Bko13-12-2017E. 023020029/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*hm*d R*s*d* b*n S*k*w*
melawan
T*t*k H*ry*nt* b*nt* J*k*r*
23-08-201713-12-201718-10-2017
17210298/AC/2017/PA.Bko13-12-2017E. 023010178/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*nd*k* R*hm*n b*n S*ms*r *l*m
melawan
W*hy*n*ngs*h b*nt* M*g*
26-07-201713-12-201724-08-2017
17220300/AC/2017/PA.Bko13-12-20170283/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*tr*sn* b*n T*rw*k*
melawan
R*nny D*rm*y*nt* b*nt* D*rw*n
13-11-201713-12-201704-12-2017
17230297/AC/2017/PA.Bko13-12-2017E.23000293/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*s*nt* b*n S*k*n*
melawan
D*s* H*r*y*nt* b*nt* *m*r *l*
13-11-201713-12-201704-12-2017
17240296/AC/2017/PA.Bko12-12-2017E. 022990223/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*n* K*rm*l* b*nt* T*t*ng. S
melawan
N*n* N*gr*h* b*n Y*s*p
15-11-2017-12-12-2017
17250295/AC/2017/PA.Bko12-12-2017E.022980290/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM*h T*d*n b*n M*h W**l
melawan
S*tr* *t*m* b*nt* M*m*n
16-11-201712-12-201704-12-2017
17260302/AC/2017/PA.Bko12-12-2017E. 023050320/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*rm* N*v**nt* b*nt* S*m*d*
melawan
B*d* Y*l**nt* b*n S*y*n*
28-11-2017-12-12-2017
17270291/AC/2017/PA.Bko08-12-2017E. 022940280/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSr* *t*n b*nt* S*p*rj*n*
melawan
*hm*d. D b*n D*s*m*d
20-11-2017-08-12-2017
17280289/AC/2017/PA.Bko08-12-2017E. 022930295/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* S*p**t* b*nt* S*p*rj* R*st*m
melawan
M*ry*nt* b*n R*m* Y*nt*
15-11-2017-08-12-2017
17290292/AC/2017/PA.Bko08-12-2017E. 022950302/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*t* H*rl*n* b*nt* *g*s S*s*nt*
melawan
P*ry*nt* b*n N*r H*m*m
20-11-2017-08-12-2017
17300290/AC/2017/PA.Bko08-12-2017E. 022930303/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatTr* S*w*rn* b*nt* M*h Kh*t*b
melawan
P*rw*nt* b*n S*ly*d*
20-11-2017-08-12-2017
17310293/AC/2017/PA.Bko08-12-2017E. 022960305/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*lt* *g*st*n* b*nt* Sw*sn*
melawan
H*nd* K*sm*n b*n H*rm*w*
21-11-2017-08-12-2017
17320294/AC/2017/PA.Bko08-12-2017E.022970312/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*cky K*rt*n* b*nt* S*r*n*
melawan
K*m*s M*h*mm*d H*m*m b*n K*m*s M*km*n
22-11-2017-08-12-2017
17330283/AC/2017/PA.Bko06-12-2017E.022860261/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*sb*rn**nt* *l**s Y*sb*rn*y*nt* b*nt* B*s*r
melawan
H*m*ngk*b*n* b*n S*d*rm*n
14-11-2017-06-12-2017
17340284/AC/2017/PA.Bko06-12-2017E. 022870270/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*k*rm* b*nt* S*r*m*n
melawan
M*rs*d* b*n B*h*rd*
15-11-2017-06-12-2017
17350287/AC/2017/PA.Bko06-12-2017E.022900281/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*s*y*h b*nt* S*t*rm*n
melawan
S*k*r b*n D*y*k *l**s D*y*t
16-11-2017-06-12-2017
17360286/AC/2017/PA.Bko06-12-2017E.022890287/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*sm*w*t* Z*mr*h b*nt* *b*s
melawan
K*r*m b*n *r*s
15-11-2017-06-12-2017
17370288/AC/2017/PA.Bko06-12-2017E.022910297/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*n*k M*l*n* b*nt* T*rj*n*
melawan
S*r*s* b*n S*m**n
16-11-2017-06-12-2017
17380282/AC/2017/PA.Bko05-12-2017E.022850187/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatJ*n* W*t* b*nt* D*hl*n
melawan
D*dy *lp*ns*l P*tr* b*n *c*
14-11-2017-04-12-2017
17390280/AC/2017/PA.Bko04-12-2017E.022830278/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*n* R*hm*w*t* b*nt* *j*ng R*hm*t
melawan
H*rm*w*n b*n R*k*y*
15-11-2017-04-12-2017
17400281/AC/2017/PA.Bko04-12-2017E. 022840282/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*n*k b*nt* S*p*rm*n
melawan
*hm*d Z**n*r* b*n S*mb*y*
15-11-2017-04-12-2017
17410279/AC/2017/PA.Bko04-12-2017E. 022820284/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*j**t*n b*nt* W*ry* S*k*rt*
melawan
R*m*d* b*n S*g**d*
13-11-2017-04-12-2017
17420277/AC/2017/PA.Bko29-11-2017E. 022800285/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*p*s*h b*nt* *hm*d
melawan
S*l*h*d*n b*n *sm*n
13-11-2017-29-11-2017
17430278/AC/2017/PA.Bko29-11-2017E. 022810294/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSr* P*tr* Y*n* b*nt* S*g*m*n
melawan
*g*s R*z*m*n b*n Sy*ms*
13-11-2017-29-11-2017
17440276/AC/2017/PA.Bko21-11-2017E. 022790253/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*r S*l*h*h b*nt* S*rd*
melawan
N*r L*t*p b*n *s*p L*km*n
07-12-2016-22-12-2016
17450268/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E.022710150/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*rw*k* b*n K*l*l
melawan
*ndr*w*t* b*nt* Y*tn*
20-09-201715-11-201709-10-2017
17460275/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E. 022780158/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakCh**s*r J*nt* W*l*p*. S.K*p b*n *dr*s
melawan
*k* R*hm* W*rd*n*. *m. K*b b*nt* *zw*r *sm*n
20-09-201715-11-201710-10-2017
17470274/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E. 022770164/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*k*d* b*n K*s*m
melawan
M*y* *r**nt* b*nt* *l*m*n
04-10-201715-11-201723-10-2017
17480273/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E.022760236/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*m*r* b*n S*rm*n
melawan
S*t*n*h b*nt* P**m*n
20-09-201715-11-201713-10-2017
17490271/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E. 022740238/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakW*r*m*n b*n Ng*l*m
melawan
S*m**t* b*nt* S*r*m*n
16-10-201715-11-201706-11-2017
17500269/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E. 022720247/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakY*s*p G*str*nd* *l**s Y*s*p G*str*nd* b*n *. S*ry*n*
melawan
H*n* S*t*y*n* b*nt* S*h*rd*
04-10-201715-11-201724-10-2017
17510270/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E. 022730265/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakSy*fy*n *r*f*n b*n Bh*ht**r
melawan
B**n*h b*nt* S*k*d*
04-10-201715-11-201723-10-2017
17520272/AC/2017/PA.Bko15-11-2017E.022750275/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakD*d* Y*n* b*n *y*p
melawan
N*v*t* b*nt* M. H*r*s
11-10-201715-11-201730-10-2017
17530267/AC/2017/PA.Bko14-11-2017E.22700245/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*fd*z*n b*n D*r*m*n
melawan
N*rm**l*s b*nt* R*sl*
26-09-201714-11-201711-10-2017
17540266/AC/2017/PA.Bko14-11-2017E.022690263/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*d* L*st**w*n b*n P*n*m*n
melawan
Kr*s M*nn*w*r*h b*nt* K*rs*n*
12-10-201714-11-201701-11-2017
17550265/AC/2017/PA.Bko07-11-2017E. 022680149/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*ry*nt* b*nt* Sy*ms*d*n
melawan
*sr*n H*d* b*n S*r*dd*n
21-06-2017-27-07-2017
17560264/AC/2017/PA.Bko07-11-2017E.022670266/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*n*rs*h b*nt* M*d*
melawan
P*n*d* b*n M*h*d*
16-10-2017-07-11-2017
17570263/AC/2017/PA.Bko06-11-2017E. 022660264/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*l** S*pr**t*n b*nt* H*d* S*m*nt*
melawan
S*p*rd* b*n K*sw*nd*
16-10-2017-06-11-2017
17580262/AC/2017/PA.Bko02-11-2017E.022650272/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*l*str* N*ngs*h b*nt* Tr*y*d*
melawan
W*rd* b*nt* K*s*l*n
12-10-2017-01-11-2017
17590261/AC/2017/PA.Bko30-10-2017E.022640174/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatF*tr* *ndr*y*n* b*nt* Z**n*l B*hr*d*n
melawan
*d* Y*m*n b*n *hm*d B*kr*
11-10-2017-30-10-2017
17600260/AC/2017/PA.Bko27-10-2017E. 022630253/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatC*rl* F*tr** F*rd* *l**s C*rl* F*tr** W*rd* b*nt* R*dw*n *zw*r
melawan
J*l**nt* *l**s J*l*y*nt* b*n D*l*h K*sy*n W*ry*
11-10-2017-27-10-2017
17610258/AC/2017/PA.Bko25-10-2017E. 022610262/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*k* F*rm** S*f*tr* b*nt* M G*f*r
melawan
Sy*hr*f*l *ndr* b*n *dr*s. K
04-10-2017-25-10-2017
17620257/AC/2017/PA.Bko24-10-2017E.022570198/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*n* S*l*y*h b*nt* S*nm*h*rt*
melawan
D*rt*y* b*n *d* S**rn*
13-09-2017-10-10-2017
17630255/AC/2017/PA.Bko24-10-2017E. 022580231/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatT*m*n* b*nt* M*h S**d*
melawan
M*p*d*n b*n D*k*t
02-10-2017-24-10-2017
17640256/AC/2017/PA.Bko24-10-2017E.022590259/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* M*rh*m*h b*nt* S*rm*d*
melawan
S*m*st* b*n T*r*j*
04-10-2017-23-10-2017
17650253/AC/2017/PA.Bko23-10-2017E.022570166/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatP*t* Y*p*k*s*r* b*nt* Z*lp*k*l
melawan
F*rd**s K*n*d* b*n *bd*ll*h
04-10-2017-23-10-2017
17660254/AC/2017/PA.Bko23-10-2017E. 022570170/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*n*y*m b*nt* S*nw* K*ry*
melawan
S*rg*m*n b*n J*k*s
04-10-2017-23-10-2017
17670252/AC/2017/PA.Bko23-10-2017E.022550257/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat**s*h b*nt* *sm*n T*r
melawan
H*d*r*n b*n J*m*l*
04-10-2017-23-10-2017
17680249/AC/2017/PA.Bko20-10-2017E. 022520239/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatDw* *st*t* b*nt* R*sm*nt*
melawan
*khl*s b*n S**b. HS.
03-10-2017-19-10-2017
17690250/AC/2017/PA.Bko20-10-2017E. 022530258/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM**s*r*h b*nt* N*rd*n
melawan
Ch*rl**nd* b*n *sn*t*
03-10-2017-20-10-2017
17700251/AC/2017/PA.Bko20-10-2017E. 022540260/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*c* R*kh*t* b*nt* S*w*rt*
melawan
H*r* *sm*nt* b*n S*k*m*n
03-10-2017-20-10-2017
17710187/AC/2017/PA.Bko18-10-2017E. 021890188/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*d* *lz*n*t* b*nt* M*rk*n
melawan
*ndr* M*s* b*n Z**n*l *b*d*n
25-07-2017-15-08-2017
17720246/AC/2017/PA.Bko18-10-2017E. 022490216/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakR*fl*z*r b*n Z. *r*f*n
melawan
N*l* H*rt* b*nt* N*z*r W*h*b
13-09-201718-10-201729-09-2017
17730247/AC/2017/PA.Bko18-10-2017E.022500222/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakW*k*d* b*n B*s*r*n
melawan
S*j**t* b*nt* K*rm*d*
13-09-201718-10-201703-10-2017
17740248/AC/2017/PA.Bko18-10-2017E. 022510228/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakD*d*ng S*pr*y*tn* b*n *m*n
melawan
J*n*h b*nt* *d* B*sr*
13-09-201718-10-201703-10-2017
17750259/AC/2017/PA.Bko17-10-2017E. 22620176/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* R*f**h
melawan
S*k*w*y*n*
10-10-2017-17-10-2017
17760245/AC/2017/PA.Bko16-10-2017E. 022480202/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*sm*l*nd* b*nt* R**s
melawan
*m*n *k* P*tr* b*n Y*s*n D*h*m
19-09-2017-13-10-2017
17770226/AC/2017/PA.Bko16-10-2017E. 022470226/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*k*sm*n *l**s K*sm*n b*n K*rj*
melawan
*nd*h Y*n**rt* b*nt* Tr*m*
11-09-201716-10-201704-10-2017
17780243/AC/2017/PA.Bko16-10-2017E. 022460244/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatNg*t*m* b*nt* Ng*m*
melawan
S**m*n b*n *sn*w*
26-09-2017-16-10-2017
17790238/AC/2017/PA.Bko13-10-2017E. 022410168/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatH*n* R*y*n* b*nt* S*rb*n*
melawan
P*n*m*n b*n J*w*l
25-09-2017-13-10-2017
17800237/AC/2017/PA.Bko13-10-2017E.022400180/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*r*t *ndr* H*st*t* b*nt* S*ry* M*rt*n*
melawan
B*d* H*nd*k* b*n S*rt*n
20-09-2017-13-10-2017
17810241/AC/2017/PA.Bko13-10-2017022440181/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*w*t* b*nt* S*k*m*n
melawan
P*n*n* C*ndr* b*n M*cht*b
26-09-2017-12-10-2017
17820239/AC/2017/PA.Bko13-10-2017E.022420241/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM** *d* S*f*tr* b*nt* S*h*r*
melawan
S*ty* B*d* P*rw*nt* b*n M*r*j*
25-09-2017-13-10-2017
17830240/AC/2017/PA.Bko13-10-2017E. 022430242/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*v* W*l*nd*r* b*nt* J*rn*
melawan
*rd**nt* b*n M*n*w*r
25-09-2017-13-10-2017
17840242/AC/2017/PA.Bko13-10-2017E. 022420250/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*r *m* b*nt* K*t*r H*b*b*
melawan
N*f*nd* b*n B*k*r
26-09-2017-13-10-2017
17850236/AC/2017/PA.Bko12-10-2017E. 022390215/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS. N*rm* b*nt* *hm*d
melawan
D*n b*n C*k *l*k
27-09-2017-12-10-2017
17860235/AC/2017/PA.Bko12-10-2017E. 022380246/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatK*m*r**h b*nt* K*m*r*dd*n N**r
melawan
D*rw*s b*n J*s*m
26-09-2017-12-10-2017
17870234/AC/2017/PA.Bko09-10-2017E. 022370229/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*sk* W*d*s*r* b*nt* D*rm*w*
melawan
R**m*n b*n Sy*ms*l *nw*r
13-09-2017-09-10-2017
17880233/AC/2017/PA.Bko04-10-2017E. 022360122/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakTr* H*nd*k* b*n S*n*rd*
melawan
S*nd*r* b*nt* S*ngk*w*
23-08-201704-10-201719-09-2017
17890232/AC/2017/PA.Bko03-10-2017E. 022340224/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*l*m*h b*nt* M*dr*
melawan
H*r* M*ry*nt* b*n Y*d*
11-09-2017-03-10-2017
17900231/AC/2017/PA.Bko02-10-2017E. 02233237/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*ld*l* *gr*y*nt* b*nt* M*rt**s
melawan
G*n*r* W*b*w* b*n J*m*ng*n
12-09-2017-02-10-2017
17910230/AC/2017/PA.Bko29-09-2017E.022330225/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*ndr* W*t* b*nt* S*g*y*tn*
melawan
T*g*h R*t*y* b*n S*t*
07-09-2017-29-09-2017
17920228/AC/2017/PA.Bko27-09-2017E. 022310194/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*n* H*r*y*n* b*nt* R*dw*n
melawan
*r*y*nt* b*n H*d* S*w*t*
11-09-2017-27-09-2017
17930229/AC/2017/PA.Bko27-09-2017E. 022320197/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSr* W*ry*n*ngs*h b*nt* D*rj*h*rt*n*
melawan
S*r*m* H.S b*n P*w*r* S*m*rt*
11-09-2017-27-09-2017
17940227/AC/2017/PA.Bko27-09-2017E.022310214/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*l*st*t* b*nt* M*rs*l
melawan
R*f*k*r b*n R*t*n*s
06-09-2017-27-09-2017
17950226/AC/2017/PA.Bko25-09-2017E.022290206/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*rn*w*t* b*nt* K*sm*n
melawan
*f*nd* S*p*tr* b*n S*m*rk*
07-09-2017-22-09-2017
17960224/AC/2017/PA.Bko25-09-2017E.022270217/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR** P*tr**n* b*nt* J*s*n
melawan
M*h*m*d *l* B*kt* b*n M*n*l
06-09-2017-25-09-2017
17970222/AC/2017/PA.Bko25-09-2017E. 022250219/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSh*rly T**r* *kt*r* b*nt* B*rkh*l*s
melawan
*bd*l R*j*q P*l*ng*n b*n H. M*h*mm*d N*s*r P*l*ng*n
06-09-2017-25-09-2017
17980225/AC/2017/PA.Bko25-09-2017E.22280220/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*r*y*n* b*nt* Z*k*r**
melawan
W*h*b b*n K*ms*d*n
06-09-2017-25-09-2017
17990221/AC/2017/PA.Bko22-09-2017E022230212/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSy*ndr* Y*n*ngs*h b*nt* Dj*m*l*
melawan
Z**n*l *m*n b*n *s*ry
30-08-2017-22-09-2017
18000217/AC/2017/PA.Bko20-09-2017E.022200190/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* R*hm*h *l**s S*t* F*t*m*h b*nt* H. Y*s*p
melawan
D*mh*p*s b*n H*s*n
30-08-2017-20-09-2017
18010220/AC/2017/PA.Bko20-09-2017E. 022230191/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakP*r** R*t*nd* b*n *mr*
melawan
D*s* F*tr**nt* b*nt* Z**n*d*n S*d*k
16-08-201720-09-201704-09-2017
18020219/AC/2017/PA.Bko20-09-2017E.022220192/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakR*sm*n H*d* b*n *kr*p
melawan
K*sm*y*nt* b*nt* B*lk**n*
16-08-201720-09-201707-09-2017
18030218/AC/2017/PA.Bko20-09-2017E.022210201/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakP**n* b*n D*lh*y*t N*h*n
melawan
*rf*n* M*z* b*nt* Z**n* Sy*h
08-08-201720-09-201704-09-2017
18040216/AC/2017/PA.Bko19-09-2017E. 022190147/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatJ*r*y*h Dw* *m*nd* b*nt* J*r*
melawan
D*rj* P*rw*nt* b*n L*g**rt*
30-08-2017-19-09-2017
18050215/AC/2017/PA.Bko15-09-2017E.022180209/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatP*rt*n* b*nt* B*j* M*rt* R*j*
melawan
S*w*rd* b*n S*k*d*
24-08-2017-14-09-2017
18060213/AC/2017/PA.Bko14-09-2017E.022160203/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatK*n *rs*n*ngs*h b*nt* M*sr*n
melawan
Sl*m*t R**d* b*n M*ng*n H*rj*
28-08-2017-14-09-2017
18070214/AC/2017/PA.Bko14-09-2017E.022170210/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatB*nt* M*r**n* *lf* b*nt* *hm*d S*n*
melawan
Y*hy* S*tr**w*n b*n J*k* K*s*n*
28-08-2017-14-09-2017
18080212/AC/2017/PA.Bko13-09-2017E. 022150155/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* *fs*h b*nt* *ly
melawan
P*rn*m* b*n W*hy*d*
19-07-2017-29-08-2017
18090211/AC/2017/PA.Bko13-09-2017E. 022140211/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatP*j* P*rn*m* S*r* b*nt* M*ly*n*
melawan
*ly*s S**f* b*n *hm*d L*b*s
23-08-2017-13-09-2017
18100209/AC/2017/PA.Bko12-09-2017E.022120047/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakP*rn*t* b*n S*y*tn*
melawan
M*n*k R*h*y* b*nt* M*m*n
30-05-201712-09-201719-06-2017
18110210/AC/2017/PA.Bko12-09-20170177/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*r*f H*nd*k* b*n S*g**nt*
melawan
C*t L*c*nd* b*nt* M. *l*H*n*f**h
20-06-201729-08-201721-07-2017
18120208/AC/2017/PA.Bko11-09-2017E.022110116/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*st*l*h*l D*n**h b*nt* *zr* *
melawan
M. T*mr*n b*n B*s*r
23-08-2017-11-09-2017
18130207/AC/2017/PA.Bko11-09-2017E. 022100207/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatH*n* P*rm*l*s*r* b*nt* M. Y*t*m
melawan
*sm*n H*n*p* b*n *rsy*d
23-08-2017-11-09-2017
18140206/AC/2017/PA.Bko07-09-2017E. 022090162/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*r* Y*l**n* b*nt* Sy*r*f*dd*n
melawan
Z*rm* *fr**d* b*n R*fl*
16-08-2017-07-09-2017
18150205/AC/2017/PA.Bko06-09-20170186/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*l* P*tr* N*k* b*nt* Sy*ms* K*w*r*d*n
melawan
*r*f*k b*n *bd*ll*h
16-08-2017-06-09-2017
18160204/AC/2017/PA.Bko04-09-2017E. 022070123/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*r*s M*y*nt* b*nt* M*km*n
melawan
M. S*l*h b*n *bd*ll*h
16-08-2017-04-09-2017
181700203/AC/2017/PA.Bko30-08-2017E. 022060171/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM*l*k* b*n T*y*p
melawan
J*mr*h b*nt* Br*h*m
31-07-201730-08-201718-08-2017
18180202/AC/2017/PA.Bko29-08-2017E. 022050117/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakDrs. D*rm*w* b*n H. D*s*m*d
melawan
M*tr** W*t* b*nt* R*m*w*s
01-08-201729-08-201721-08-2017
18190201/AC/2017/PA.Bko24-08-2017022040107/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*mr* W*t* b*nt* *m*n B*h*d*n
melawan
K*sn*nt* b*n M*ly*n*
08-08-2017-09-08-2017
18200200/AC/2017/PA.Bko24-08-2017E.202020195/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*l*m Y*n* b*nt* J*m*r*n
melawan
L*t*f b*n Y*n*s
27-07-2017-23-08-2017
18210198/AC/2017/PA.Bko23-08-2017E.022000056/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*rn* b*n D*m*ng
melawan
J*w*t* S*r* b*nt* J*m*
19-07-201723-08-201704-08-2017
182200195/AC/2017/PA.Bko23-08-2017E.021970092/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat**n S*m** T*m* b*nt* B*h*r*d*n
melawan
Tr**n* b*n M*rd*y*n*
01-08-2017-18-08-2017
18230197/AC/2017/PA.Bko23-08-2017E. 021990130/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakSy**f*l Kh*dr* b*n *. G*p*r
melawan
N*rh*s*n*h b*nt* M. *y*b
26-07-201723-08-201711-08-2017
18240199/AC/2017/PA.Bko23-08-2017E.022010169/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakC*ndr* *j* S*s*str* b*n G*m*n
melawan
M*ry*t* b*nt* L*m*r*n
19-07-201723-08-201704-08-2017
18250196/AC/2017/PA.Bko22-08-2017E.021980077/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*j* b*n W*j*
melawan
*n*t* F*tr* b*nt* H*s*n J*y*
25-07-201722-08-201710-08-2017
18260193/AC/2017/PA.Bko14-08-2017E.021950088/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*n* K*rn**w*t* b*nt* M*rd**n*
melawan
D*d*ng S*n*s* b*n H*r* J*mh*r*
26-07-2017-14-08-2017
18270188/AC/2017/PA.Bko14-08-2017E.021900089/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* R*p**h b*nt* S*nt*
melawan
*k* S*ptr* b*n *bd*ll*h
25-07-2017-11-08-2017
18280194/AC/2017/PA.Bko14-08-2017E. 021960093/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*k* P*rm*w*t* b*nt* P*rj*n*
melawan
Dw* *g*s*n* b*n P*n*j*
25-07-2017-14-08-2017
18290191/AC/2017/PA.Bko14-08-2017E. 021930095/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatPr*y*n* b*nt* H*rs*n*
melawan
*k* L*n*rt* b*n K*st*p*
26-07-2017-14-08-2017
18300192/AC/2017/PA.Bko14-08-2017E.021940105/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*ndr* Y*n* b*nt* H. Sy*w*l
melawan
Y*l**s *mr*n b*n K*s*r
26-07-2017-14-08-2017
18310189/AC/2017/PA.Bko14-08-2017E.021910112/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*l*s S*m*y*t* b*nt* D*d*
melawan
P*rd* H*sn* b*n H*s*n J*y*
26-07-2017-14-08-2017
18320190/AC/2017/PA.Bko14-08-2017E. 021920114/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*v* M*r**n* b*nt* M*rk*mt*
melawan
S*pr*y*nt* b*n S*y*n*
26-07-2017-14-08-2017
18330185/AC/2017/PA.Bko11-08-2017E.021850075/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatJ*m**d*h b*nt* S*j*n*
melawan
S*ms*l B*hr* b*n *hm*d M*z*n*
26-07-2017-11-08-2017
18340186/AC/2017/PA.Bko11-08-2017E. 021880111/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatK*s*mb*r S*r* b*nt* R. S*d*y*rt* B*
melawan
J*k* S*pr*y*nt* b*n R*tn* S*y*n*
26-07-2017-11-08-2017
18350184/AC/2017/PA.Bko09-08-2017E. 021860165/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakR*k* *r*w*n b*n S*k*m
melawan
T*t*n *ngr**n* b*nt* F*j*r *ngg*r*
21-06-201709-08-201718-07-2017
18360183/AC/2017/PA.Bko08-08-2017E. 021840182/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM*mt* *l**s M*nt* b*n K*t*r*m
melawan
Y*m*n* b*nt* P*rn*t*
04-07-201708-08-201702-08-2017
18370182/AC/2017/PA.Bko07-08-2017E.021830183/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*nt* b*nt* S*h**m*
melawan
*d* H*rm*nt* b*n Y*n*s
19-07-2017-07-08-2017
18380180/AC/2017/PA.Bko04-08-2017E. 021810069/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatG*y*rt* b*nt* S*str* W*y*n*
melawan
R*zk* *s** b*n S*r*tm*n
19-07-2017-04-08-2017
18390181/AC/2017/PA.Bko04-08-2017E.021820103/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*t* *ly* b*nt* *ly*sm*n
melawan
M. T**f*k *sm**l b*n N*w*r
19-07-2017-04-08-2017
18400179/AC/2017/PA.Bko03-08-2017E.021800159/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*s* *m*l**n S*r* b*nt* S*pr*z*l
melawan
*g*ng *d*ty*t*m* B*s*r b*n L*km*n B*s*r
19-07-2017-03-08-2017
18410177/AC/2017/PA.Bko01-08-2017E. 021780127/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*g* *t*m* b*nt* J*r*m*
melawan
Sy*ms*r*z*l b*n R*sl*
17-07-2017-01-08-2017
18420175/AC/2017/PA.Bko26-07-2017E. 021760021/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*n*s S*p*tr* b*n K*m*n*m
melawan
S*p* S*p**n* b*nt* *s*p S*py*n
24-05-201726-07-201712-06-2017
18430176/AC/2017/PA.Bko26-07-2017E. 021770106/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* N*r **sy*h b*nt* M*rt* K*s*m*
melawan
T*rm*j* b*n T*rn*
13-06-2017-07-07-2017
18440168/AC/2017/PA.Bko25-07-2017E. 021690004/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*st* R*k*h b*nt* *hm*d M*hl*s*n
melawan
*m*nt* b*n *chy*r
05-07-2017-25-07-2017
18450169/AC/2017/PA.Bko25-07-2017E. 021690017/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*t*p*h *n*m, S* b*nt* R*ml* *r
melawan
J*m**rd* Ch*n b*n *z**r
05-04-2017-25-07-2017
18460174/AC/2017/PA.Bko25-07-2017E021750072/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakJ*h*r* b*n J*mh*r*
melawan
H*rn*w*t* b*nt* H*r*n
20-06-201725-07-201706-07-2017
18470170/AC/2017/PA.Bko25-07-2017E.021710161/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakSl*m*t P*j**n* b*n R*y*nt*
melawan
*nd*h S*pr*y*n* b*nt* M*h*mm*d R*d**nt*
15-06-201725-07-201705-07-2017
18480171/AC/2017/PA.Bko25-07-2017E.021720163/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*ndr**nt* b*n S*sw* S*w*rn*
melawan
Y*rm*s b*nt* S*ms*
15-06-201725-07-201705-07-2017
18490172/AC/2017/PA.Bko25-07-2017E.021730172/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakF*tt*rr*hm*n S. R*y*d* b*n S*h*t
melawan
L*s* *pr*y*nt* b*nt* S*tr*sn*
15-06-201725-07-201705-07-2017
18500173/AC/2017/PA.Bko25-07-2017E.021740173/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*r*tm*n b*n S*m*n
melawan
S**m*h b*nt* D*rm* S*c*pt*
15-06-201725-07-201705-07-2017
18510167/AC/2017/PA.Bko19-07-2017E. 01670060/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*pt*d*n b*n *h*n S**rn*
melawan
*n*ng *t*k*h b*nt* *j*
19-04-201719-07-201724-05-2017
18520166/AC/2017/PA.Bko19-07-2017E.021670156/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatP*r*d* b*nt* R*s*d
melawan
S*br*t* b*n S*sw*nt*
21-06-2017-19-07-2017
18530164/AC/2017/PA.Bko18-07-2017E.021650013/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*h*ndr* b*n S*h*rt*
melawan
*l*t* b*nt* M. *dn*n
02-05-201718-07-201705-06-2017
18540165/AC/2017/PA.Bko18-07-2017E. 021660061/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*g*s M*tr**nt* b*n D*rt* S*w*rn*
melawan
*m* B*r*r*h b*nt* S**m*n
04-04-201718-07-201703-05-2017
18550162/AC/2017/PA.Bko18-07-2017E.021630064/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*t* S*w*rt* b*nt* H*d* S*r*y*
melawan
M*ft*h H*sn* b*n K*m*l*d*n. *
21-06-2017-18-07-2017
18560163/AC/2017/PA.Bko18-07-2017E.021640066/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*r *l H**q b*nt* R*d**n
melawan
F*rd**s b*n H*s*n
21-06-2017-18-07-2017
18570016/AC/2017/PA.Bko14-07-20170151/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*n*s b*nt* T*r*y*
melawan
Kh**r*n b*n T**w*l
24-05-2017-14-06-2017
18580160/AC/2017/PA.Bko06-07-20170305/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakDw* H*d* W*l*y* b*n S*g*y*n*
melawan
*rl* M*rd*y*nt* b*nt* S*g*y*nt*
11-01-201706-07-201726-01-2017
18590161/AC/2017/PA.Bko06-07-2017E.021620118/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatDw* W*hy* R*tn*s*h b*nt* S*m*n*
melawan
*lf*kr* P*hm* b*n *fr*j*n
16-05-2017-03-07-2017
18600158/AC/2017/PA.Bko05-07-2017E.021590018/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*hm*d S*l*ch*n b*n S**d
melawan
S*l*sm* b*nt* D*rm*j*
24-05-201705-07-201713-06-2017
18610159/AC/2017/PA.Bko05-07-2017E. 021600068/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*pr*l**n*. W b*nt* C*tr* W*y*n*
melawan
S. R*hm*n. H b*n Tj*y*d*
13-06-2017-05-07-2017
18620156/AC/2017/PA.Bko04-07-2017E.021570160/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*k* *rd*l* b*nt* H*m*d*
melawan
S*pr*z*l b*n S*ntr*n
14-06-2017-04-07-2017
18630157/AC/2017/PA.Bko04-07-20170167/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatP*p*n N*p** b*nt* *sk*nd*r
melawan
H*r* Y*ntr* b*n M. *m*r
14-06-2017-04-07-2017
18640149/AC/2017/PA.Bko03-07-20170026/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*nd*h N*v*t* S*r* b*nt* M*sr*. *
melawan
*bd*l H*m*d b*n *d* T*t* *r*w*n
07-06-2017-03-07-2017
18650150/AC/2017/PA.Bko03-07-2017E. 021510048/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* **sy*h b*nt* S*ms*d*n
melawan
W*w*n R*d*y*nt* b*n H*r*y*nt*
07-06-2017-03-07-2017
18660152/AC/2017/PA.Bko03-07-2017E. 021530058/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat**sy* R*fh*, S.Pd, MM b*nt* F*chr*dd*n
melawan
S*fw*n M*sd* b*n M*ns*r Kh*s
13-06-2017-03-07-2017
18670147/AC/2017/PA.Bko03-07-2017E.021480084/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*z* Y*n* b*nt* J*l*n*
melawan
*l* *n*s b*n M. N*r*
18-04-2017-03-07-2017
18680148/AC/2017/PA.Bko03-07-2017E.021490121/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*m**t* b*nt* Sy*ms*
melawan
R*n*l b*n M*k S*n*n
24-05-2017-03-07-2017
18690153/AC/2017/PA.Bko03-07-20170128/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatP*d*w*t* b*nt* B*kr*. S
melawan
*rw*n. HS b*n H*s*n
14-06-2017-03-07-2017
18700154/AC/2017/PA.Bko03-07-20170144/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*l F*tr**n* b*nt* *m*n
melawan
J**b *m*r b*n *b*
14-06-2017-03-07-2017
18710151/AC/2017/PA.Bko03-07-2017E. 021520152/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*w* S*s*nt* b*nt* S*m*n*
melawan
Fr*ngk* H*rm*n Pr*s*ty* b*n S*g*m*n
08-06-2017-03-07-2017
18720155/AC/2017/PA.Bko03-07-2017E.021560153/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*nt* R*tn* P*tr* b*nt* S*ms* K*m*r
melawan
S*kt* B*d* S*nt*s* b*n S*m*rj*
15-06-2017-03-07-2017
18730146/AC/2017/PA.Bko22-06-2017E.021470053/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatNg*t*n* b*nt* P**d*
melawan
J*h*r* b*n K*ry*n*
06-06-2017-22-06-2017
18740145/AC/2017/PA.Bko20-06-2017E.0201460154/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*l* G*st*n*r b*nt* *g*sm*n
melawan
J*m*n* b*n H*rm*n*
24-05-2017-20-06-2017
18750144/AC/2017/PA.Bko19-06-20170113/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*ld*w*t* b*nt* S*fr*d*n
melawan
M*h*m*d Z*k*r b*n S*n*s*
24-05-2017-19-06-2017
18760143/AC/2017/PA.Bko15-06-2017E. 021430157/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*t*n*m b*nt* S*p*rj*
melawan
H*r*y*d* b*n R*b**t
24-05-2017-15-06-2017
18770142/AC/2017/PA.Bko14-06-2017E. 021420135/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*d* D*ry*nt* b*n D*rm*s T*m*n
melawan
*m* S*t** Y*l*t* b*nt* *b* S*m*h
10-05-201714-06-201702-06-2017
18780139AC/2017/PA.Bko13-06-2017E.021390146/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM*k*m*t b*n W*g*m*n
melawan
R*k*n* b*nt* S*rm*
04-05-201713-06-201723-05-2017
18790137/AC/2017/PA.Bko12-06-2017E. 021370032/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatC*rw*t* b*nt* Sl*m*t
melawan
Z*mr* b*n M*ng*n
24-05-2017-12-06-2017
18800136/AC/2017/PA.Bko12-06-2017E. 021360036/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* P*t*m*h b*nt* K*m*r*r*d*n
melawan
M*nt*h*r b*n *b* *khs*n
23-05-2017-12-06-2017
18810138/AC/2017/PA.Bko12-06-2017E. 021380038/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*r H*d*y*h b*nt* S*t*p*
melawan
M*sl*h*n b*n M*st*ng*r*n
24-05-2017-12-06-2017
18820120/AC/2017/PA.Bko12-06-2017E.021200126/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* R*w*j*n
melawan
K*s*r* b*n K*sr*
08-05-2017-29-05-2017
18830135/AC/2017/PA.Bko12-06-2017E. 021350129/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatH*m*k b*nt* *l*
melawan
S*pr*y*d* b*n S*m*rn*
22-05-2017-12-06-2017
18840134/AC/2017/PA.Bko07-06-2017E. 021340136/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*p*n* b*n J*n**d*
melawan
*rn* b*nt* *d*h
08-05-201707-06-201726-05-2017
18850133/AC/2017/PA.Bko06-06-2017E.021330001/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*m*r Z*mz**n* b*nt* M*h*mm*d S*b*r*
melawan
T*n* K*st*n* b*nt* T*n*
07-03-201706-06-201703-05-2017
18860130/AC/2017/PA.Bko06-06-2017E. 021300006/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*m*rd**h b*nt* J**p*n
melawan
H*r* b*n *nw*r
17-05-2017-05-06-2017
18870129/AC/2017/PA.Bko05-06-20170009/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatK*n*h b*nt* W*rl*n
melawan
S*w*nd* b*n W*r *n
17-05-2017-05-06-2017
18880016/AC/2017/PA.Bko05-06-2017E. 021320137/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*n*d*r b*nt* B*k*r
melawan
*k* *hm*d* S*sw*nt* b*n D*r*l H*s*m
10-05-2017-05-06-2017
18890131/AC/2017/PA.Bko05-06-2017E. 021310143/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*st*t* b*nt* *bn* H*s*m
melawan
F*tr* H*rm*nt* b*n T*f* *n
17-05-2017-05-06-2017
18900127/AC/2017/PA.Bko02-06-2017E.021270024/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatK*s*y*m b*nt* W*g*m*n
melawan
B*mb*ng S*b*n* b*n K*t*r*n
16-05-2017-02-06-2017
18910128/AC/2017/PA.Bko02-06-2017E.021290025/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*n*rs*h b*nt* S*mp*r
melawan
T**b b*n S**t*
16-05-2017-02-06-2017
18920126/AC/2017/PA.Bko02-06-2017E. 021260079/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*lv** Tr**n S*r* b*nt* H. R*sm*n
melawan
R*hm*d* b*n H. H*m*d*r
26-04-2017-31-05-2017
18930125/AC/2017/PA.Bko02-06-20170142/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSy*fr**n*s b*nt* B*l*l *hm*d
melawan
Sy*rb**n* b*n Sy*f* *
10-05-2017-02-06-2017
18940123/AC/2017/PA.Bko31-05-2017E.021230071/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakB*d**n* b*n Y*hm*n
melawan
S*n*rt* b*nt* G*m*n
04-05-201731-05-201718-05-2017
18950121/AC/2017/PA.Bko29-05-2017E. 021210316/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*l* W*t* b*nt* B*rh*n*dd*n
melawan
H**r*l *sw*d b*n M*k N*r
10-05-2017-29-05-2017
18960119/AC/2017/PA.Bko26-05-2017E. 021190050/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatP*d*l*h b*nt* *bd*r*hm*n
melawan
S*bh*n b*n M*t N*s*r
10-05-2017-26-05-2017
18970118/AC/2017/PA.Bko24-05-2017E.021180133/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakSy*r*f*d*n b*n B*ng*n
melawan
Tr* *sw*t* W*g*t* b*nt* M*n*rj* M*dj*n*
25-04-201724-05-201717-05-2017
18980016/AC/2017/PA.Bko24-05-2017E.021160140/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatF*tr* N*rh*y*t* b*nt* H*d* J*mr*
melawan
N*sr*l b*n N*s*r
04-05-2017-24-05-2017
18990117/AC/2017/PA.Bko24-05-2017E.021170148/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*rs**m* b*nt* *hm*d*n
melawan
*nd* W*dy*w*n b*n S*k*tm*n
04-05-2017-24-05-2017
19000115/AC/2017/PA.Bko23-05-2017E. 021150102/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*p*k*h b*nt* J*n
melawan
S*h*rt* b*n M. S**d
03-05-2017-23-05-2017
19010114/AC/2017/PA.Bko19-05-2017E.021140115/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatZ*hr**h b*nt* *bb*s
melawan
P*rw* J*n* b*n H*rp*
26-04-2017-17-05-2017
19020110/AC/2017/PA.Bko17-05-2017e.021100074/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSr*w*t* b*nt* B*hr*l
melawan
J*fr* b*n R*z*l*
26-04-2017-17-05-2017
19030109/AC/2017/PA.Bko17-05-20170087/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatSy*ms**h b*nt* *bd*ll*h
melawan
S*b*r b*n R*d*m
26-04-2017-17-05-2017
19040112/AC/2017/PA.Bko17-05-2017E. 021120099/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*l* M*rt*dh* b*n Sl*m*t. MF
melawan
S*t* N*r H*d*y*t* b*n N*r*d*n
03-04-201717-05-201725-04-2017
19050113/AC/2017/PA.Bko17-05-2017E. 021130110/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakM*h*m*d b*n *sb*
melawan
M*sr*n*h b*nt* Y*sm*d*
17-04-201717-05-201715-05-2017
19060111/AC/2017/PA.Bko17-05-2017E. 021110120/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*lly D*sm*l*t* b*nt* *zw*r *m*n, S.H*
melawan
S*h*d* b*n Y*m*n
26-04-2017-05-05-2017
19070107/AC/2017/PA.Bko16-05-2017E. 021070065/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*n* Tr*w**nt* b*nt* S*l*m*t
melawan
S*g**n* b*n S*r*y*
12-04-2017-15-05-2017
19080108/AC/2017/PA.Bko15-05-2017E.021080125/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*lb*q** M*rz* b*nt* M. Z**n*
melawan
Sl*m*t Kh**r*d*n b*n S*r*pn*
25-04-2017-15-05-2017
19090103/AC/2017/PA.Bko12-05-2017E.021030083/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*tn* J*w*t* b*nt* M*ht*r
melawan
*nd* B*g*s S*p*tr* b*n Y*sm*n Y*s*f *z
18-04-2017-12-05-2017
19100105/AC/2017/PA.Bko12-05-2017E. 021050086/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*n* *sw*t* b*nt* S*rd*n*s
melawan
M*d**nt* b*n S*n*s*
26-04-2017-12-05-2017
19110106/AC/2017/PA.Bko12-05-2017E. 02160096/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*tn* S*r* b*nt* **
melawan
N*rh*d* S*p*tr* b*n S*m*n*
26-04-2017-12-05-2017
19120104/AC/2017/PA.Bko12-05-2017E.021040101/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*g* *r* Pr*t*w* b*nt* H*r*y*nt*
melawan
M*ly*n* b*n B*d**n*
20-04-2017-12-05-2017
19130102/AC/2017/PA.Bko12-05-20170104/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*l* R*hm*w*t* b*nt* M. Y*s*f. T
melawan
R*j*l F**j* b*n *hm*d *j*ng S*l*h*n
12-04-2017-12-05-2017
19140101/AC/2017/PA.Bko10-05-2017E. 021010257/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatJ*m*l* S*r* D*w* b*nt* *sl*m. M
melawan
*pr**l*s b*n Z**n*
07-12-2016-22-12-2016
19150100/AC/2017/PA.Bko10-05-2017E.020990119/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*rl*n* b*nt* *sh*k H*sy*m. B*
melawan
*lf* N*rw*n b*n Y*n**r
18-04-2017-10-05-2017
19160099/AC/2017/PA.Bko05-05-2017E.020990108/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*n*k* H*r*y*nt* b*nt* S*d*rm*n
melawan
F*j*r Y**d*n b*n W*g*m*n
12-04-2017-05-05-2017
19170097/AC/2017/PA.Bko04-05-2017E.020970097/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*nd* M*k*r S*r* b*nt* S*p*n
melawan
H*ndr*k S*ry*n* b*n S*r*y*
12-04-2017-04-05-2017
19180098/AC/2017/PA.Bko04-05-2017E.020980109/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* J*w*r**h b*nt* S*y*hm*n
melawan
M*h*mm*d F*j*r * b*n S*p*rd*
12-04-2017-04-05-2017
19190096/AC/2017/PA.Bko26-04-20170037/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*g*y*nt* b*nt* M*rt*j*
melawan
S*g*y*nt* b*n P*rj*n*
22-03-2017-26-04-2017
19200094/AC/2017/PA.Bko26-04-2017E.020940051/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*sl*m*h *l**s M*sl*h*h b*nt* *. K*r*m. MY
melawan
D*n* b*n M*h*mm*d
29-03-2017-26-04-2017
19210095/AC/2017/PA.Bko26-04-2017E.020950091/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*lv* C*ndy b*nt* *rd*d*
melawan
F*br* *n*nd* b*n F*rd**s
05-04-2017-26-04-2017
19220093/AC/2017/PA.Bko25-04-2017E.020930063/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* Kh*t*j*h b*nt* *m*t S*sm*t*
melawan
G*m**nt* b*n T*r*m
05-04-2017-25-04-2017
19230091/AC/2017/PA.Bko24-04-20170206/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*sm*n b*n H. M*r*h *sm**l
melawan
K*t*r*n* b*nt* *b* B*k*r *N
16-11-201619-04-201701-12-2016
19240092/AC/2017/PA.Bko20-04-2017E.020920098/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*n*k Dw* S*ry*n* b*nt* T*k*b*h
melawan
*l* B*k*r* b*n S*rn*
30-03-2017-20-04-2017
19250090/AC/2017/PA.Bko17-04-2017E.020900045/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*nd*w*t* F*tr* b*nt* B*d*r
melawan
G*sr*n b*n Dj*l*l
22-03-2017-17-04-2017
19260089/AC/2017/PA.Bko12-04-2017E.020890210/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*l** R*k* H*y*t* b*nt* D*rm*n
melawan
S*b*n* b*n K*h*r*m*n
26-10-2016-28-11-2016
19270088/AC/2017/PA.Bko12-04-2017E.020880267/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*s* *ngg*r*n* b*nt* W*h*rm*n
melawan
Y*l**s b*n *b*y
16-11-2016-24-03-2017
19280087/AC/2017/PA.Bko12-04-2017E. 020870269/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakM*b*sy*r b*n S*n*rd*
melawan
*rm* R*h*y* b*nt* M*rs*d*
01-03-201712-04-201717-03-2017
19290088/AC/2017/PA.Bko12-04-2017E. 020880276/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*rm*nt* b*n K*d*r
melawan
J*sm* b*nt* P*rn*
08-03-201712-04-201724-03-2017
19300086/AC/2017/PA.Bko11-04-2017E.020860076/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakP*rn*w* b*n R*m* J*m*n
melawan
*k*w*t* b*nt* S*k*m*n
09-03-201711-04-201710-03-2017
19310085/AC/2017/PA.Bko11-04-2017E.020850085/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakS*p*rd* b*n R*j* D*n*m*
melawan
*n*t* K*r*l*n* b*nt* S*m*h*t S*r*g*h
09-03-201711-04-201710-03-2017
19320084/AC/2017/PA.Bko11-04-2017e.020840094/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*g*n*m b*nt* M*rt* D*kr*m*
melawan
S*g*t S*g*y*rt* b*n S*t*rt*
20-03-2017-11-04-2017
19330083/AC/2017/PA.Bko06-04-2017E.020830090/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*r*p G*y*nt* b*nt* S*k*ry*nt*
melawan
W*rs*d* b*n Sh*m*d
20-03-2017-06-04-2017
19340082/AC/2017/PA.Bko05-04-2017E.020820059/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakTr*y*n* b*n *hm*d *sk*k
melawan
S*p*y*m *nt*k* M*rk*n*h b*nt* *rj* L*g*
07-03-201705-04-201721-03-2017
19350081/AC/2017/PA.Bko04-04-2017E.020810067/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*k* Dw* C*hy*n* b*n S*pr*h
melawan
J**r*y*nt* b*nt* W*g*m*n
07-03-201704-04-201724-03-2017
19360079/AC/2017/PA.Bko03-04-2017E.020790070/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatT*st* W*rm* b*nt* R*dw*n
melawan
G**t N*rd*n b*n S*r*n
15-03-2017-03-04-2017
19370080/AC/2017/PA.Bko03-04-2017E.00800073/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatL*n* b*nt* Sy*hb*nd*r
melawan
Z*sr*n* b*n D*rm*w*
15-03-2017-15-03-2017
19380078/AC/2017/PA.Bko31-03-2017E.020780080/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatW*t*nt* b*nt* R*k*m*n
melawan
S*ry*n* b*n N*n*
13-03-2017-31-03-2017
19390076/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E. 020760252/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*g*m*n b*n S*k*d*
melawan
D*d* S**rt*k* b*nt* *m*n
01-03-201729-03-201701-03-2017
19400073/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E.020730300/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*r*n b*nt* Sl*m*t
melawan
Pr*t*kn* b*n M*rw*t*
01-02-2017-07-03-2017
19410071/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E.02071308/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* H*rm*w*t*, SH b*nt* S*m*rt*
melawan
*g*s S*tr*sn*, SH b*n S*d*y*n* M*rt**tm*j*
08-03-2017-29-03-2017
19420077/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E.020770318/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakZ*lk*pl* b*n Z**n*d*n
melawan
H*sn* b*nt* S*r*p*d*n
31-01-201729-03-201729-03-2017
19430070/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E.020700019/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM**l** S*py*w*t* b*nt* *bd S*m*d
melawan
Z*lf*k*r b*n *bd R**f
07-03-2017-29-03-2017
19440074/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E. 020740031/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakB*d* H*rt*w*n b*n Th*mr*n
melawan
V*ck* R*sk* **l** b*nt* K*h*r*d*n h*r*n
01-03-201729-03-201720-03-2017
19450075/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E.020750054/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakT*k*n* b*n Ng*t*m*n
melawan
D*n* Y*n*t* b*nt* S*t*
06-03-201729-03-201720-03-2017
19460072/AC/2017/PA.Bko29-03-2017E.020740055/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*lf* J**w*r* b*nt* *dn*n
melawan
*dw*rd*n*s *k* S*s*ndr* b*n M.Y*n*s
08-03-2017-29-03-2017
19470069/AC/2017/PA.Bko27-03-2017E.020690271/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatY*l* Y*f**n* b*nt* M*rk*n*
melawan
B*y* H*r*y*nt* b*n K*s*n*
08-03-2017-27-03-2017
19480068/AC/2017/PA.Bko27-03-2017E.020680052/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*l*str* b*nt* B*rd*
melawan
B*j*ng b*n *br*h*m
21-02-2017-27-03-2017
19490067/AC/2017/PA.Bko23-03-2017E.020670057/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatC*c* *nggr*y*n* b*nt* M*ry*n*
melawan
D*m*n b*n D*t*m
06-03-2017-23-03-2017
19500066/AC/2017/PA.Bko21-03-2017E. 020660046/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakF*tr**d* b*n T*j*
melawan
Y*n* J*p*t* N*ngs*h b*nt* S*ms*d*n
14-02-201721-03-201713-03-2017
19510064/AC/2017/PA.Bko20-03-2017E. 020640034/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD*s* S*l*str* b*nt* T*t* P*rn*m* G*r*
melawan
N*r R*nj* b*n S*r*m*n
01-03-2017-20-03-2017
19520065/AC/2017/PA.Bko20-03-2017E.020650039/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatD**n Tr* R*tn*s*r* b*nt* R*b*t S*r*tn*
melawan
D*d*k S*pr*y*tn* b*n W*l*j*
01-03-2017-20-03-2017
19530063/AC/2017/PA.Bko16-03-2017E.020630062/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*sl*m b*nt* Y*s*r
melawan
H*r**d* b*n P*n*d*
23-02-2017-16-03-2017
19540062/AC/2017/PA.Bko15-03-2017E.020620281/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*d*y*nt* b*n W*rd*
melawan
S*t**n* H*ps*r* b*nt* J**r* S*w*rs*
11-01-201715-03-201717-02-2017
19550061/AC/2017/PA.Bko14-03-2017E.020610049/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatQ*m*r*y*h b*nt* M**zz*m
melawan
M. Z*k* b*n H. *. L*t*p
22-02-2017-14-03-2017
19560060/AC/2017/PA.Bko13-03-2017E. 020600260/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*m*y*t* b*nt* *l*
melawan
S*pt* N*gr*h* b*n W*g*n*
22-02-2017-13-03-2017
19570059/AC/2017/PA.Bko13-03-2017E. 020590022/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*rm* S*m*n*r b*nt* S*hr*m*
melawan
S*k*w* b*n K*s*m
22-02-2017-13-03-2017
19580057/AC/2017/PA.Bko13-03-2017E.020570042/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*s*nt* *kt*v**n* b*nt* Y*s*p
melawan
S*pr*y*nt* b*n K*sn*n
21-02-2017-13-03-2017
19590058/AC/2017/PA.Bko13-03-2017E. 020580043/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatT*k*y*m b*nt* R*j* K*ry*n*
melawan
M. N*s*r b*n M. B*k*r
22-02-2017-13-03-2017
19600055/AC/2017/PA.Bko09-03-2017E. 020550277/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*r*pn* b*nt* W*r*n*
melawan
M*r*n* b*n Ng*tm*n
08-02-2017-09-03-2017
19610056/AC/2017/PA.Bko09-03-2017E.020560030/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatN*rl*l* b*nt* N*rd*n
melawan
Z*lk*pl* b*n H*r*n
14-02-2017-09-03-2017
19620054/AC/2017/PA.Bko08-03-2017E.02054309/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakJ*w*nt* b*n M*rd* S*tr*sn*
melawan
*ndr* P*rw*nt* b*nt* T*m*n
08-02-201708-03-201722-02-2017
19630053/AC/2017/PA.Bko08-03-2017E.020530015/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Talak*ndr* L*sm*n* b*n M*tdj*l R*w*s
melawan
V*v* H*nd*y*n*, *.Md b*nt* S*py*n *f*nd*
08-02-201708-03-201727-02-2017
1964000052/AC/2017/PA.Bko03-03-2017E.020520002/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*z* N*rj*n*h b*nt* F*tkh*l K*md*
melawan
Fr*ngky D*r*sm* *b*d* b*n H*ndr*
14-02-2017-03-03-2017
19650049/AC/2017/PA.Bko01-03-2017E.020490240/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatTr* M*ly*t* b*nt* K*sn*
melawan
M*h*mm*d *r*p*n b*n M*s*t*
13-02-2017-01-03-2017
19660048/AC/2017/PA.Bko01-03-2017E.020480264/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*n* M*r*y*t* b*nt* R*s*m*n
melawan
*d* R*hm*t b*n T*rm*j*n
09-01-2017-10-02-2017
19670051/AC/2017/PA.Bko01-03-2017E.020510314/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*m*n M*hl*s*n b*n J*m*r
melawan
*n*f* W*d*y*nt* b*nt* Y*nt*
18-01-201701-03-201706-02-2017
19680050/AC/2017/PA.Bko01-03-2017E.020500007/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakH*r*y*d* b*n G*t* W*y*n*
melawan
Sr* *m*n*h b*nt* P*rn*
24-01-201701-03-201710-02-2017
19690045/AC/2017/PA.Bko28-02-2017E. 020450005/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* M*th*hh*r*h b*nt* H. M*h*mm*d Y*s*n
melawan
K*s*m M*d* S*r*g*r b*n H*j*k*n S*r*g*r
01-02-2017-28-02-2017
19700046/AC/2017/PA.Bko28-02-2017E.020460020/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatS*t* P*t*m*h b*nt* Z**n*l *b*d*n
melawan
G*n*w*n b*n S*k*rj*
31-01-2017-28-02-2017
19710047/AC/2017/PA.Bko28-02-2017E. 020470033/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatR*hm*y*n* H*r*h*p B*nt* B*y*ng H*r*h*p
melawan
D*kk*. *. M*n*r*ng B*n J*m*l*dd*n M*n*r*ng
08-02-2017-28-02-2017
19720044/AC/2017/PA.Bko27-02-2017E.020440250/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* W*hy*n* N*ngs*h b*nt* *bd. R*n*
melawan
D*rm*w*n b*n *hm*d
08-02-2017-27-02-2017
19730043/AC/2017/PA.Bko27-02-2017020430023/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatTr*sn*w*t* b*nt* S*p*rd*
melawan
M*j*h*r b*n M*k*n*
08-02-2017-27-02-2017
19740040/AC/2017/PA.Bko27-02-2017E.020400027/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng Sr* W*hy*n* b*nt* D*l*h
melawan
S*m*nt* b*n S*tr*sn*
01-02-2017-27-02-2017
1975042/AC/2017/PA.Bko27-02-2017E.020420035/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*nd*ng M*r**n* b*nt* W*rs*
melawan
S*tr*sn* b*n S*sm* W*y*n*
07-02-2017-27-02-2017
19760041/AC/2017/PA.Bko27-02-2017E.020410041/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatK*sn*w*t* b*nt* M*st*r
melawan
J*k* P*rn*m* b*n S*rp*n
07-02-2017-27-02-2017
19770039/AC/2017/PA.Bko23-02-2017E.020390248/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* S*d*rs*h b*nt* S*d*rm*
melawan
S*y*n* b*n *l* S*lt*n
06-02-2017-23-02-2017
19780038/AC/2017/PA.Bko22-02-2017E.020380190/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakR*h*d*n b*n J*m*h
melawan
N*n* S*p*rt*k* b*nt* S*hm*n
04-01-201722-02-201725-01-2017
19790036/AC/2017/PA.Bko22-02-2017E.020360303/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakH*rm*nt* b*n G*st**r
melawan
W*w*n S*d*rs*h b*nt* T*k*y*
04-01-201722-02-201723-01-2017
19800037/AC/2017/PA.Bko22-02-2017E.02037311/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*r* Y*n* b*n R*sm*n
melawan
P*n*s*h b*nt* P**m*n
18-01-201722-02-201706-02-2017
19810035/AC/2017/PA.Bko21-02-2017020350008/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai TalakK**k b*n B*r*
melawan
*r**t* b*nt* M*h*mm*d
24-01-201721-02-201715-02-2017
19820032/AC/2017/PA.Bko20-02-2017E. 020320233/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*k*rn* b*nt* W*g*m*n
melawan
K*sm*nt* b*n S*n*rd*
01-02-2017-20-02-2017
19830031/AC/2017/PA.Bko20-02-2017E.020310243/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*l*str* b*nt* R*n*
melawan
S*k*d* b*n S*m* L*m*s
01-02-2017-20-02-2017
19840033/AC/2017/PA.Bko20-02-2017E.020330315/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*tr* S*ty* N*ngr*m b*nt* R*hm*t
melawan
S*b*r b*n S*rm*n
25-01-2017-14-02-2017
19850034/AC/2017/PA.Bko20-02-2017E.020340003/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai Gugat*v* S*s*nt* b*nt* H*s*n*d*n
melawan
P*j**n* b*n S*g*m*n
01-02-2017-20-02-2017
19860030/AC/2017/PA.Bko20-02-2017E.20300010/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatY*ns* S*d*r* b*nt* P*j**n*
melawan
Tr* W*d*d* b*n N*r *dn*n
01-02-2017-20-02-2017
198700029/AC/2017/PA.Bko17-02-2017E.020290234/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*ln* *r*y*nt* b*nt* Y*sm*n
melawan
S*pr**d* b*n S*g*m*n
01-02-2017-17-02-2017
19880028/AC/2017/PA.Bko17-02-2017E.020280245/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR***d* b*nt* R*z*l*
melawan
J*mm*t*l M*sl*m*n b*n Mhd. Z**n*
01-02-2017-17-02-2017
19890027/AC/2017/PA.Bko16-02-2017E.020270014/Pdt.G/2017/PA.BkoCerai GugatM*y*ng S*r* b*nt* M*s*d*
melawan
M*h*mm*d R*d**n b*n *bd*l G*n*
24-01-2017-15-02-2017
19900026/AC/2017/PA.Bko13-02-2017E.020260226/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatT*y*b*h b*nt* M. M*sl*n
melawan
J*n**rd* b*n J*p*r
10-01-2017-13-02-2017
19910024/AC/2017/PA.Bko10-02-2017E.020240229/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*rm**s*h b*nt* R*pt* H*rs*d*n
melawan
P*rd**s b*n *sm**l
25-01-2017-10-02-2017
19920025/AC/2017/PA.Bko10-02-2017E. 020250289/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*ll* S*tr** b*nt* *r*sm*n
melawan
*sm*r* *k* P*tr* b*n *sr*l
05-12-2016-20-12-2016
19930023/AC/2017/PA.Bko09-02-2017E. 020230191/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*s* M*r*nd* b*nt* *fn*l
melawan
R*d* Tr*sn* b*n *r*d*n
07-12-2016-24-01-2017
19940022/AC/2017/PA.Bko08-02-2017E.020220312/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*bd*l R**s b*n S*rm*d*
melawan
W*j* L*st*r* b*nt* *s*p
09-01-201708-02-201725-01-2017
199500021/AC/2017/PA.Bko06-02-2017E.020210237/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*ry*n* b*nt* Ng*t*m*n
melawan
M. *pr*y*l K*l*m b*n *sr*l
11-01-2017-06-02-2017
19960016/AC/2017/PA.Bko06-02-2017E. 020200317/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatK*sw*t* b*nt* N*rd*n
melawan
M*sl*m*n b*n *bd*l L*t*p
18-01-2017-06-02-2017
19970019/AC/2017/PA.Bko01-02-2017E.020190295/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakD*d* Pr*y*tn* b*n S*p*r*
melawan
*k* S*p*tr* b*nt* Sl*m*t S*g**nt*
04-01-201701-02-201723-01-2017
19980017/AC/2017/PA.Bko30-01-2017E. 020170313/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatPr*y*nt* b*nt* W*r* R*j*
melawan
H*r* P*j**n* b*n G*n*r*
09-01-2017-30-01-2017
19990016/AC/2017/PA.Bko30-01-2017E. 020160306/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*g* L*st*r* b*nt* P**rd*
melawan
H*p*z*l b*n M. S*ngk*r
09-01-2017-30-01-2017
20000015/AC/2017/PA.Bko25-01-2017E.020150304/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*sn*t* b*nt* S*l**n*
melawan
R*d**s b*n M. T*h*r
04-01-2017-25-01-2017
20010013/AC/2017/PA.Bko19-01-2017E. 020140194/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakKh**r*l *n*m b*n Z**n*l *b*d*n
melawan
*v* S*m*rn* b*nt* C*r*
19-12-201619-01-201705-01-2017
20020013/AC/2017/PA.Bko18-01-2017E. 020130189/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakM. S*k**n b*n H*s*n B*sr*
melawan
*sn*h b*nt* T*br*
07-12-201618-01-201722-12-2016
20030012/AC/2017/PA.Bko16-01-2017E. 020120293/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakR*hm*n b*n S*g*w*n
melawan
M*hm*d**h b*nt* S*b*r*n
05-12-201616-01-201722-12-2016
20040011/AC/2017/PA.Bko16-01-2017E. 020110275/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakSy*r*f*dd*n b*n *kh*r*dd*n
melawan
Z*r**d* b*nt* Sd J*mb*ng
28-11-201616-01-201716-12-2016
20050010/AC/2017/PA.Bko09-01-2017E. 020090302/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*b*r P*rw*nt* b*n P*rw*nt*
melawan
*rl*n* Y*sm**rt* b*nt* J*kr*
05-12-201609-01-201721-12-2016
20060009/AC/2017/PA.Bko09-01-2017E. 020090301/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakH*d* K*sm*y*nt* b*n S*y*n*
melawan
P*rw*nt* b*nt* S*r*nt*
05-12-201609-01-201722-12-2016
20070008/AC/2017/PA.Bko09-01-2017E. 020080278/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*sn*h b*nt* *. R*hm*n
melawan
H*sm*n S*t*nd* b*n S**t
14-12-2016-09-01-2017
20080007/AC/2017/PA.Bko06-01-2017E. 020070290/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*n* Pr*y*nt* b*nt* T*y*
melawan
W*g*n* b*n M*rs*d*
14-12-2016-06-01-2017
20090006/AC/2017/PA.Bko06-01-2017E. 020060286/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat**s*h b*nt* R*b**n
melawan
M*h*mm*d *l* b*n M. K*s*m
14-12-2016-06-01-2017
20100005/AC/2017/PA.Bko05-01-2017E. 020050188/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* *m*n*h b*nt* D*r*n
melawan
*g*s S*pr*h*t*n b*n H*d* S*w*t*
19-12-2016-05-01-2017
20110003/AC/2017/PA.Bko04-01-2017E. 020030221/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakY*g* H*ndr*y*n*, S.Km b*n *f*nd*
melawan
*ld*l* R*hz* L*n* S*n*r*y* b*nt* M. *r*f*n S*n*r*y*
02-11-201604-01-201701-12-2016
20120004/AC/2017/PA.Bko04-01-2017020040231/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakR**m b*n R*m**rj*
melawan
K*rm*l*h b*nt* S*m*n *rt*
08-11-201604-01-201701-12-2016
20130002/AC/2017/PA.Bko03-01-2017E. 020020265/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* S*m*d*
melawan
M. T*y*p T*y* S*sw*nt* b*n S*d*rt*
14-12-2016-03-01-2017
201400000/AC/2017/PA.Bko03-01-2017E. 020010197/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* T*t**h b*nt* W*j*
melawan
N*r S*d*k b*n K*sn*
14-12-2016-03-01-2017
20150281/AC/2016/PA.Bko28-12-2016E. 019850296/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*d* R*y*n* b*nt* P*n*s M*h*m*d
melawan
T*g*s Tr* W*hy*n* b*n T*k*r*n
07-12-2016-28-12-2016
20160279/AC/2016/PA.Bko27-12-2016E. 019830287/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM**sy*r*h b*nt* *. R*mb*
melawan
H*r* Y*nt* b*n W*g*m*n
07-12-2016-27-12-2016
20170280/AC/2016/PA.Bko27-12-2016E. 019840299/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* *t*m* b*nt* B*j*r*
melawan
B*g*s W*d*d* b*n T**kr*m*
07-12-2016-27-12-2016
20180278/AC/2016/PA.Bko22-12-2016E. 019820215/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*tn* D*w* b*nt* *b* Z*n*r
melawan
*r. D*rw*s R*ml* b*n R*ml*
02-11-2016-17-12-2016
20190277/AC/2016/PA.Bko21-12-2016E. 0198310181/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatF*b* Y*rm* *f*t* b*nt* K*m*r
melawan
R*hm*t K*rt*l* b*n Sy*ms*
05-12-2016-21-12-2016
20200088/AC/2016/PA.Bko20-12-2016E.019800273/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*rb**t* b*nt* S*d*k *lm
melawan
R*ml* b*n T*r*w*
30-11-2016-20-12-2016
20210274/AC/2016/PA.Bko19-12-2016E. 019780212/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakZ**n*l *r*f*n b*n Z*lk*fl* K*d*r, SH
melawan
D*sn*w*t* b*nt* N*sr*n S*m*n
21-11-201619-12-201606-12-2016
20220274/AC/2016/PA.Bko19-12-2016E. 019780263/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*j**nt* b*nt* H*d* S*mb*y*
melawan
*m*m S*nt*s* b*n S*rm*j*
30-11-2016-19-12-2016
20230086/AC/2016/PA.Bko16-12-2016E. 019770284/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*rd*y*n* b*nt* J*b*rk*
melawan
M*nj* F*r*l*y*n b*n *. R*s*t
28-11-2016-16-12-2016
20240271/AC/2016/PA.Bko15-12-2016E. 019750285/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*sl*w*t* b*nt* *bd*l R*hm*n
melawan
M*h*m*d S*ms*l *r*p*n b*n H*rs*n*
21-11-2016-15-12-2016
20250087/AC/2016/PA.Bko15-12-2016E. 019770137/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM**s*t*h b*nt* M*s*
melawan
M. S*dk* b*n *bd. R*z*k
28-11-2016-15-12-2016
20260270/AC/2016/PA.Bko14-12-2016E. 019740288/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* Ng*l*m*h b*nt* D*l*n*
melawan
R*sd*y*nt* b*n Sl*m*t
28-11-2016-14-12-2016
20270267/AC/2016/PA.Bko13-12-2016E. 019710272/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr*y*t* b*nt* *lw*
melawan
W*r*m*n b*n Ng*l*m*n
23-11-2016-13-12-2016
20280266/AC/2016/PA.Bko13-12-2016E. 019700274/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* P*t*m*h b*nt* S*rj*d*n
melawan
R**n H*d*y*t b*n *sm*n
21-11-2016-13-12-2016
20290268/AC/2016/PA.Bko13-12-2016E. 019720282/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSh*l*h*h b*nt* K*sm*d*
melawan
*k* P*rw*nt* b*n P*n*m*n
23-11-2016-13-12-2016
20300264/AC/2016/PA.Bko08-12-2016E. 019680280/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatK*rm*m* b*nt* P**d*
melawan
Y*hm*n b*n S*r* R*j* D*n*s
21-11-2016-08-12-2016
20310263/AC/2016/PA.Bko08-12-2016E. 019670279/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatY*l* K*rn**w*t* b*nt* M*sk*r
melawan
*k* S*m*ntr* b*n B*h*r*n
21-11-2016-08-12-2016
20320262/AC/2016/PA.Bko05-12-2016E.019660258/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*d* W*b*w* b*n N*r*d*n
melawan
W*nd* S*f**n* b*nt* S*p*n
07-11-201605-12-201624-11-2016
20330260/AC/2016/PA.Bko02-12-2016E. 019640256/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*hm*y*t* b*nt* *bd*l M*n*f *lm
melawan
J*l P*ndr* b*n M. N*r DT. S*h*d D*r*j*
07-11-2016-02-12-2016
20340261/AC/2016/PA.Bko02-12-2016E. 019650270/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatW*w*k S*pr*pt* b*nt* J*m*d*
melawan
P**n* b*n M*rd*n
14-11-2016-02-12-2016
20350259/AC/2016/PA.Bko30-11-2016E.19630254/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakH*r* K*rn**w*n b*n J*k*
melawan
S*t* Y*l*n*w*t* b*nt* K*m*s
01-11-201630-11-201621-11-2016
20360257/AC/2016/PA.Bko28-11-2016E. 019610262/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatTr* W*hy*n* b*nt* S*ms*d*n
melawan
*hm*t S*j**s b*n J*m*l
09-11-2016-28-11-2016
20370258/AC/2016/PA.Bko28-11-2016E. 019620259/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakW*rj*nt* b*n K*t*ms*
melawan
T*nt* P*w*n* b*nt* J*m*l*
03-11-201628-11-201628-11-2016
2038256/AC/2016/PA.Bko25-11-2016E.019600218/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*n* *kt*p** b*nt* J*l*l *p*nd*
melawan
Th*h*r*n b*n S*yr*p*d*n
07-11-2016-25-11-2016
20390255/AC/2016/PA.Bko21-11-2016E.019590268/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* *t*m* b*nt* S*rm*n *lm
melawan
Pr*y*tn* b*n M*j*r*
03-11-2016-21-11-2016
20400254/AC/2016/PA.Bko21-11-2016E.019580266/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*rh*y*t* b*nt* H*rt*n*
melawan
B*s*k* b*n S*b*d*
03-11-2016-21-11-2016
20410252/AC/2016/PA.Bko18-11-2016E. 019560246/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* Kh*b*b*h b*nt* C*tr* W*y*n*
melawan
H*r* W*y*nt* b*n N*rs* W*y*n*
02-11-2016-18-11-2016
20420253/AC/2016/PA.Bko18-11-2016E. 019570261/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*g*r* R*sm*w*t* b*nt* S*n*rt*
melawan
Pr*y*tn* b*n J*m*n*
02-11-2016-18-11-2016
20430251/AC/2016/PA.Bko16-11-2016E. 019550232/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*ly* K*st*y*n* b*nt* M*j**n*
melawan
*g*s W*hy*d* b*n S*pr* *tm*j*
01-11-2016-16-11-2016
20440246/AC/2016/PA.Bko14-11-20160164/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatL*l**n* b*nt* *mr*n
melawan
*rw*nt* b*n R*z*l*
26-10-2016-14-11-2016
20450247/AC/2016/PA.Bko14-11-2016E. 019510165/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatY*l*t* b*nt* W*rs*t*
melawan
L*l*k S*pr*y*nt* b*n H*d* J*tm*k*
26-10-2016-14-11-2016
20460248/AC/2016/PA.Bko14-11-2016E. 019520235/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatL*n* N*rh*y*n* b*nt* *m*r
melawan
B*mb*ng M*rw*n b*n M. *l*f**h
26-10-2016-14-11-2016
20470241/AC/2016/PA.Bko14-11-2016E. 019450238/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*r*f*h b*nt* M*s*
melawan
S*ms* b*n M*st*p*
19-10-2016-14-11-2016
20480249/AC/2016/PA.Bko14-11-2016E. 019530251/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatW*sm* S*p*rt* b*nt* S*nt* R*sk*m*r
melawan
B*rh*n*d*n b*n D*d* M*sd*k*
26-10-2016-14-11-2016
20490250/AC/2016/PA.Bko14-11-2016E.019540224/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*st* Q*m*h b*nt* S*tr*sn*
melawan
D*kr*n *ff*nd* b*n S*r*d*
27-10-2016-14-11-2016
20500238/AC/2016/PA.Bko14-11-2016E. 019420135/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakP*ry*nt* b*n K*s*l*n
melawan
S*t* *m*n*h b*nt* M*j*
21-07-201603-11-201605-08-2016
20510245/AC/2016/PA.Bko11-11-20160147/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*nd* N*v*t* b*nt* M. Y*z*
melawan
S*pr*d*n b*n S*t*r
26-10-2016-11-11-2016
20520075/AC/2016/PA.Bko10-11-2016E. 019460129/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat**l**t*n H*s*n*h b*nt* *hm*d Kh*l*l
melawan
*k*. *n*l*s* b*n Z**n*l *rt*
24-10-2016-10-11-2016
20530243/AC/2016/PA.Bko10-11-2016E. 019470255/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*rn*w*t* b*nt* *s*ry*
melawan
*fr**nt* b*n Y*t*
24-10-2016-10-11-2016
20540244/AC/2016/PA.Bko10-11-2016E.019480242/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakJ*m*r*n b*n M*m*k
melawan
M*sw*t* b*nt* M*sw*nt*
13-10-201610-11-201628-10-2016
20550239/AC/2016/PA.Bko07-11-2016E. 0198310200/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*n*rt* b*nt* K*t*r*n
melawan
Sl*m*t b*n S*h*rd*
04-10-2016-07-11-2016
20560240/AC/2016/PA.Bko07-11-2016E. 019440244/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*h*rt* b*nt* Ng*tm*n
melawan
S*d*rm*n* b*n P*n*t
19-10-2016-07-11-2016
20570237/AC/2016/PA.Bko04-11-2016E. 019410158/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*v* R*km*n* b*nt* S*g*ng
melawan
B*s*k* b*n B*gr*
19-10-2016-04-11-2016
20580236/AC/2016/PA.Bko04-11-2016E. 019740249/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*r*y*h b*nt* D*rm*n
melawan
S*m*d* b*n D*rj*n*
18-10-2016-20-10-2016
20590235/AC/2016/PA.Bko03-11-20160155/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*rh*d*. SP b*nt* Sy*ms*r ST P*m*nc*k
melawan
*lp*n H*d* b*n M. Z*n S*m*n
18-10-2016-03-11-2016
20600065/AC/2016/PA.Bko03-11-2016E. 019380187/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*s* P*j* L*st*r* b*nt* D*r*y*nt*
melawan
M*rg*n* b*n W*s S*kr*
17-10-2016-03-11-2016
20610233/AC/2016/PA.Bko02-11-20160173/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*k*rm*n b*n R*sl*n
melawan
M*sm*w*t* b*nt* S*t** G*nd* *t*m*
21-09-201602-11-201606-10-2016
20620232/AC/2016/PA.Bko02-11-2016E. 019360247/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*rm*sn*h b*nt* Hs. S*r*
melawan
M*h* T*n* b*n M. T*s*r
17-10-2016-28-10-2016
20630229/AC/2016/PA.Bko01-11-2016E. 019330185/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* D*w* M*t**r*, S.Pd b*nt* C*c* J*m*l*d*n
melawan
*l*h M*ly*n* b*n S*p*rj*
12-10-2016-01-11-2016
20640231/AC/2016/PA.Bko01-11-2016019350230/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakT*g*h *r*y*nt* b*n K*sm*n
melawan
J*y*nt* N*r V*t*, S.* b*nt* *m*t S*d*n*
27-09-201601-11-201617-10-2016
20650074/AC/2016/PA.Bko01-11-2016E. 019340136/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*n* *lv*k* R*n* b*nt* *m*n S*t*j*
melawan
T*t*k R*d*y*nt* b*n S*k*d*
25-07-2016-22-08-2016
20660227/AC/2016/PA.Bko31-10-20160239/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatFr*nc*sk* D*v**n* P*tr* b*nt* S*y*nt*
melawan
*m*n S*h*ndr* b*n B*s*r*n
13-10-2016-31-10-2016
20670228/AC/2016/PA.Bko31-10-2016E. 019320241/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*tn* F*tm*w*t*l b*nt* T**t B*d*y*n*
melawan
*hm*d Z**n*d*n b*n Sl*m*t
13-10-2016-31-10-2016
20680226/AC/2016/PA.Bko31-10-2016E. 019300236/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*c* K*rn**t* b*nt* H. S*j*n*
melawan
*rn* S*b*g** b*n S*r*tn*
13-10-2016-31-10-2016
20690225/AC/2016/PA.Bko28-10-20160220/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*p*t* S*r* b*nt* M. N*r. *z
melawan
D*d*k *r*y*nt* b*n S*w*rt*
12-10-2016-28-10-2016
20700223/AC/2016/PA.Bko25-10-2016E 019270213/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakP*rn*nd* *sm*nt* b*n M*sr**d*
melawan
L*d** S*sk* b*nt* D*rm*l*s *lm
20-09-201625-10-201612-10-2016
20710218/AC/2016/PA.Bko24-10-2016E. 019220216/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*t* *st**n* b*nt* M*rs**n
melawan
P*d**nt* b*n T*jl*
05-10-2016-21-10-2016
20720219/AC/2016/PA.Bko24-10-20160222/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*lly Y*nt* b*nt* J*n**d*. Ys
melawan
H*sn* M*rn* b*n B*ht**r. H*
05-10-2016-24-10-2016
20730220/AC/2016/PA.Bko24-10-2016E.019240227/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*st* S*m*r**h b*nt* T*rn*
melawan
K*st*m* b*n S*n*l*
06-10-2016-24-10-2016
20740221/AC/2016/PA.Bko24-10-2016E. 019250228/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*g* H*nd*n* b*nt* S*m*r*n
melawan
W*j**nt* b*n S*m*r*n
06-10-2016-24-10-2016
20750222/AC/2016/PA.Bko24-10-2016E019260209/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*v*t* *r**n* b*nt* B**h*k*
melawan
*nd*k* F*rs*w*n b*n D*m*n H*r*
04-10-2016-24-10-2016
20760217/AC/2016/PA.Bko20-10-20160196/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*ll* W*s* b*nt* J*n**d*
melawan
*r*l b*n S*d*r
05-10-2016-20-10-2016
20770216/AC/2016/PA.Bko20-10-2016E.019200202/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*k* S*f**nt* b*nt* M. S*g*
melawan
S*ms*l *b*d* b*n M*n*w*r H*d*
26-09-2016-20-10-2016
20780076/AC/2016/PA.Bko19-10-2016E. 019190120/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*tm*n* b*nt* S*tr*sn*
melawan
J*w*nt* b*n S*r*d*
03-10-2016-19-10-2016
20790214/AC/2016/PA.Bko18-10-20160141/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatJ*h*rn* b*nt* *b*s. Z
melawan
Y*sl* b*n G*n*
28-09-2016-18-10-2016
20800212/AC/2016/PA.Bko18-10-20160217/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*m*s*h b*nt* S*t*rm*n
melawan
N*r H*d*y*t b*n Kh*d*r*n
27-09-2016-18-10-2016
20810133/AC/2016/PA.Bko18-10-2016E. 019830219/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatW*mp* L*st*r* b*nt* Sl*m*t
melawan
H*ndr* S*sw*y* b*n S*r*t*
27-09-2016-18-10-2016
20820209/AC/2016/PA.Bko17-10-2016E. 019130138/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatT*t*n S*m*rn*, * Mk b*nt* H. *m*r *ly*s
melawan
Y*k*h*r b*n J* *sm*
28-09-2016-17-10-2016
20830058/AC/2016/PA.Bko17-10-2016E. 019150214/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatK*rn*s*h b*nt* K*rt* S*sm*t*
melawan
*g*s b*n S*l*h*n
29-09-2016-17-10-2016
20840210/AC/2016/PA.Bko17-10-2016E. 019140211/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatJ*m*nt*n b*nt* J*y*n*
melawan
H*tl*n H*s*b**n b*n T**n H*s*b**n
28-09-2016-17-10-2016
20850072/AC/2016/PA.Bko14-10-2016E. 019120157/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*rf*d*ll*h b*nt* *. B*k*r
melawan
Z**n*l *ff*nd* b*n *l*sm*
22-08-2016-14-10-2016
20860205/AC/2016/PA.Bko12-10-2016E.019090205/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak**p. Sy**f*ll*h b*n *nd*k
melawan
T*t*k T*rm*n* b*nt* Sy*r*f
14-09-201612-10-201604-10-2016
20870207/AC/2016/PA.Bko12-10-20160179/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*nd*ng *fr**nsy*h b*n Y*hy* B*h*r
melawan
W*l*nd*r* b*nt* B*sr*n
31-08-201612-10-201605-09-2016
20880206/AC/2016/PA.Bko12-10-2016E.019100183/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS**rd*n* b*n *hm*d. S
melawan
N** D*n**t* b*nt* D*hl*n
24-08-201612-10-201613-09-2016
20890204/AC/2016/PA.Bko10-10-20160133/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*sn*l Kh*t*m*h b*nt* *m*r*d*n
melawan
D*sm*r* b*n B*sr*
21-09-2016-10-10-2016
20900203/AC/2016/PA.Bko10-10-2016E. 019750204/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatY*y*n Pr**nd*r* b*nt* S*pr**n* *lm
melawan
H*r* P*rn*m* b*n J*y* M*h*rj* *lm
21-09-2016-10-10-2016
20910201/AC/2016/PA.Bko07-10-2016E. 019050146/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* J*m*r*h b*nt* H*d* S*p*rt*/S*p*r
melawan
T**f*k N*gr*h* b*n S*m*rn*
03-08-2016-07-10-2016
20920202/AC/2016/PA.Bko07-10-2016E. 019060203/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*v*t* Y*n*t* b*nt* M*rt**s
melawan
J*n* *zw*r b*n *n*s
14-09-2016-07-10-2016
20930198/AC/2016/PA.Bko04-10-2016E. 019020125/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*t* Y*l**nt* b*nt* N*rs*l
melawan
M*tr* D*lf* H*ndr* b*n Sy*ms*l B*hr*
14-09-2016-04-10-2016
20940199/AC/2016/PA.Bko04-10-2016E. 020250171/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*sn*d*r b*nt* *b* S*m*h
melawan
J*n* b*n N*w*w*
24-08-2016-08-09-2016
20950200/AC/2016/PA.Bko04-10-2016E. 019040199/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSy*f**h. *m.K*p b*nt* Sy*r*
melawan
Sy*ms*l *f*nd* b*n *b* B*k*r
14-09-2016-04-10-2016
20960197/AC/2016/PA.Bko03-10-2016E 019010193/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakR*b* *k*s*h b*n S*h**m*
melawan
*sm*r*t* b*nt* B*s*r**l
29-08-201603-10-201614-09-2016
20970195/AC/2016/PA.Bko30-09-20160117/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*w*k *st*t*k b*nt* S*mp*r
melawan
*sn*d* b*n S*d*m*n
14-09-2016-30-09-2016
20980196/AC/2016/PA.Bko30-09-20160124/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*hn**r b*nt* *fr*z*l
melawan
D*d* *r*w*n b*n *. B*k*r
14-09-2016-30-09-2016
20990194/AC/2016/PA.Bko29-09-20160178/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSy*kd**h b*nt* M. N*h
melawan
S*j* H*r**n* b*n Sr*n. S
24-08-2016-28-09-2016
21000063/AC/2016/PA.Bko29-09-2016E.048450201/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*r*y*d* b*n P*rn*
melawan
*m* S*ry*nd*r* b*nt* S*r*y*
01-09-201629-09-201619-09-2016
21010057/AC/2016/PA.Bko29-09-2016E. 048460208/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*m*rs* b*n S*rt*n*
melawan
S*t**w*t* b*nt* M*hm*d*
01-09-201629-09-201619-09-2016
21020190/AC/2016/PA.Bko23-09-2016E. 049430110/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*rm*n* b*nt* T*ms*r
melawan
S*hm*t b*n P*nd*k
07-09-2016-23-09-2016
21030191/AC/2016/PA.Bko23-09-2016E. 048440116/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatT*t*n Sr*w*hy*n* b*nt* W*g*m*n
melawan
H*rm*nt* Y*w*n* b*n S*y*n*
07-09-2016-23-09-2016
21040189/AC/2016/PA.Bko22-09-2016E. 048420207/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*k* S*f*tr* b*nt* W*rs*t*
melawan
S*p*rd* H*ndr* b*n W*g*m*n
05-09-2016-22-09-2016
21050188/AC/2016/PA.Bko20-09-2016E. 049430152/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*rm*n* b*nt* C*tr*w*y*n*
melawan
T*sl*m b*n M*ly*n*
10-08-2016-20-09-2016
21060187/AC/2016/PA.Bko20-09-20160180/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*sm*t*t* b*nt* Y*k*n
melawan
Y*ntr* S*l*m*t R*b*d**d* b*n S*pr*y*nt*
31-08-2016-20-09-2016
21070186/AC/2016/PA.Bko20-09-20160195/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*l*st**n* b*nt* *bd*l M*j*d
melawan
D*ry*nt* b*n S*d*rm*n
30-08-2016-19-09-2016
21080180/AC/2016/PA.Bko14-09-2016E. 048330094/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*m*n R*sm*n* b*nt* J*j*
melawan
*d* L*km*n b*n T*b*n
24-08-2016-14-09-2016
21090181/AC/2016/PA.Bko14-09-2016E. 048340100/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* N*rh*y*t* b*nt* C*c* S*pr**tn*
melawan
M. M*ghn* b*n M. *m*n
24-08-2016-14-09-2016
21100182/AC/2016/PA.Bko14-09-2016E. 048350102/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*g*h*t* b*nt* *chy*r*
melawan
R*d*n S*t*p*. S* b*n K. S*t*p*
24-08-2016-14-09-2016
21110183/AC/2016/PA.Bko14-09-20160104/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN** W*t* b*nt* S*p*d*
melawan
R*n* N*r* b*n S*br*
24-08-2016-13-09-2016
21120185/AC/2016/PA.Bko14-09-2016E.048380174/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*p*rm*n b*n R*p*n
melawan
K*rt* b*nt* L*g*m*n
10-08-201614-09-201630-08-2016
21130178/AC/2016/PA.Bko14-09-20160186/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* L*st*r* D*m*y*nt* b*nt* D*y*t
melawan
R*k* J*rd*s, S.Pd b*n J*rs*l
23-08-2016-13-09-2016
21140179/AC/2016/PA.Bko14-09-20160192/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*r* S*s**nt* b*nt* M*sn*n
melawan
R*y*d* b*n M*ly*n*
23-08-2016-13-09-2016
21150064/AC/2016/PA.Bko14-09-2016E.048370198/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*k* Y*n* b*nt* M*sr*
melawan
B*d* S*sw*nt* b*n W*ry*nt*
25-08-2016-14-09-2016
21160175/AC/2016/PA.Bko09-09-20160072/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*rd**n*, S.Pd.*. b*nt* M*hs*n
melawan
R*zh* *kb*r b*n Y*s* R*z*l
24-08-2016-09-09-2016
21170177/AC/2016/PA.Bko09-09-20160106/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*k*n* b*nt* W*g*y*
melawan
*r*p*n b*n *t*n
24-08-2016-08-08-2016
21180174/AC/2016/PA.Bko07-09-20160099/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatY*rn*l*s b*nt* M. *m*n
melawan
*rj*n*z*l b*n By. R*y*
22-08-2016-07-09-2016
21190172/AC/2016/PA.Bko31-08-20160091/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*w*nt* b*nt* S*k*rn*
melawan
K*n S*hp*tr* b*n *d*s*n
15-08-2016-31-08-2016
21200171/AC/2016/PA.Bko31-08-20160153/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*m* b*nt* S*p* Bgd. S*t*n
melawan
B*cht*r*dd*n b*n *. B*nd*r*
10-08-2016-31-08-2016
21210173/AC/2016/PA.Bko31-08-2016E.048260169/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakR*ch* M*r* *g*st**n b*n Z*lk*fl*
melawan
L*s* P*rn*l* b*nt* M*t S*rd*n
03-08-201631-08-201622-08-2016
21220069/AC/2016/PA.Bko29-08-2016E.048220172/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*w* Tr* *t*m* b*nt* S*t*m*
melawan
S**p*l J*g*t S*tr** b*n J*n*s*
08-08-2016-29-08-2016
21230066/AC/2016/PA.Bko29-08-2016E. 048230182/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatTr* Y*l**n* b*nt* K*d*rm*n
melawan
S**f*l *nw*r b*n D*d*
11-08-2016-29-08-2016
21240070/AC/2016/PA.Bko25-08-2016E. 048210168/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakM*l*k* b*n K*sn*n
melawan
*rm* L*n* b*nt* *l* *m*r
28-07-201625-08-201615-08-2016
21250165/AC/2016/PA.Bko24-08-20160022/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*rf**z*h b*nt* R*f*’*
melawan
Y*k* B*s*r* b*n K*z*w**n*
26-07-2016-15-08-2016
21260133/AC/2016/PA.Bko24-08-20160038/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*tr* *t*m* b*nt* B*w* *tm*j*
melawan
*sm*n G*m*nt* b*n B*rh*n*d*n
13-07-2016-24-08-2016
21270166/AC/2016/PA.Bko24-08-2016E.048190107/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakTr* S*r*j* b*n S*k*d*
melawan
W*t*n* b*nt* Sl*m*t
01-06-201624-08-201620-07-2016
21280149/AC/2016/PA.Bko24-08-20160151/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatL*l*s K*rn**w*t* b*nt* S**r* R*k*m
melawan
M*rh*d* b*n M*nt*n*
19-07-2016-05-08-2016
21290176/AC/2016/PA.Bko24-08-20160101/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*sw*nt* b*n M*rd* J*m*n
melawan
N*r M*sf*r*h b*nt* Ng*d* M*ly*n*
15-06-201624-08-201621-06-2016
21300163/AC/2016/PA.Bko23-08-2016E. 021630163/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*j*t S*dr*j*t b*n *nd*k
melawan
*nn*s* *s*nth* b*nt* C*c*p K*sn*d*
26-07-201623-08-201628-07-2016
21310162/AC/2016/PA.Bko23-08-20160143/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*y*tn* b*n N*rs*t*
melawan
Sy*f**l Kh*l*d*h b*nt* Sy*f*’*
19-07-201623-08-201604-08-2016
21320071/AC/2016/PA.Bko22-08-2016E. 048130162/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* W*rn* b*nt* Y*n *sm*n
melawan
S*h*r* b*n S*pr*y*d*
18-07-2016-22-08-2016
21330068/AC/2016/PA.Bko22-08-2016E. 048110176/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* Z*hr* b*nt* S*m*n
melawan
M*h*mm*d *hs*n b*n J*k* S*w*rn*
04-08-2016-22-08-2016
21340067/AC/2016/PA.Bko22-08-2016E. 048120177/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*m**t* b*nt* S*r*m*n
melawan
S*r*j* b*n M*r*d*
04-08-2016-22-08-2016
21350161/AC/2016/PA.Bko22-08-2016E 048140013/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakM. L*tfy B*sy*r*dd*n b*n B*sy*r*dd*n
melawan
M*nf*r*d*t*n K*s*n*h b*nt* M*h Sy*ms*r*
28-03-201622-08-201620-05-2016
21360157/AC/2016/PA.Bko15-08-20160092/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakM. F**z*. **S b*n **sm*n Dj*’*f*r
melawan
H*l*m*t*n S*d**h b*nt* H. Z*k*r**
25-07-201615-08-201609-08-2016
21370155/AC/2016/PA.Bko12-08-20160079/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* M*ly*t* b*nt* *hm*d HS
melawan
*c*n b*n Y*ng T*b*
27-07-2016-12-08-2016
21380156/AC/2016/PA.Bko12-08-2016E.048090080/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*rn**t* b*nt* *bd*l R*j*k
melawan
H*r* W*d*y*t b*n S*r*t*n
27-07-2016-12-08-2016
21390154/AC/2016/PA.Bko11-08-2016E. 048070105/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*lv** F*r*n*c* b*nt* *kh*rm*n
melawan
Y*d* *r*w*n b*n Sy*hr**l
29-06-2016-08-07-2016
21400151/AC/2016/PA.Bko08-08-2016E. 048040159/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*s*m*h b*nt* *bd*ll*h H*
melawan
*mr*n b*n S**d*
20-07-2016-08-08-2016
21410152/AC/2016/PA.Bko08-08-20160160/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatT*t*k H*ry*nt* b*nt* D*rm* P**r*n
melawan
P*rj*y* b*n R*j* S*w*rd*
20-07-2016-08-08-2016
21420153/AC/2016/PA.Bko08-08-2016E. 048060166/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*sn*m* P**l*n* S*r*g*r b*nt* Z**n B*r* S*r*g*r
melawan
W*t* *p*nd* b*n W**j*
20-07-2016-08-08-2016
21430150/AC/2016/PA.Bko05-08-2016E. 048030074/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*m*n*h b*nt* J*m*l*
melawan
M*h*mm*d S*g*nt*r b*n *zw*rd*
20-07-2016-05-08-2016
21440148/AC/2016/PA.Bko05-08-2016E. 048010121/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatK*sn*d* W*t* b*nt* Z*b*d*n
melawan
J*m*l b*n *b* S*m*
13-07-2016-03-08-2016
21450147/AC/2016/PA.Bko03-08-20160065/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*l*m*h b*nt* H. M *m*n
melawan
*l* M*n*r b*n M*rj*h*n
18-07-2016-03-08-2016
21460146/AC/2016/PA.Bko29-07-2016E. 047980069/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*k* H*rt*nt* b*nt* P*n*m*n
melawan
*hm*d R*j* M*st*f* b*n Fr*nt M*sl*m
13-07-2016-29-07-2016
21470012/AC/2016/PA.Bko29-07-2016E.047970066/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatW*ry*t* b*nt* P*ry*n*
melawan
S*r*t*n b*n S*d*k *r*p*n
13-07-2016-29-07-2016
21480143/AC/2016/PA.Bko28-07-20160070/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*rs*y*nt* b*nt* *tm* P*w*r*
melawan
M*nt*p b*n M*k*y*nt*
25-04-2016-26-05-2016
21490144/AC/2016/PA.Bko28-07-20160113/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*sn*m*r b*nt* *ly*s (*lm)
melawan
Kh**r*l b*n H. J*m**n ST. M*nc*k
28-06-2016-13-07-2016
21500142/AC/2016/PA.Bko27-07-2016E. 047940026/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*pr*y*d* Pr*y* S*g*t b*n Y*s*r
melawan
*rn* F*tr* *st*t* b*nt* B*mb*ng S*pr*y*d*
01-06-201627-07-201616-06-2016
21510141/AC/2016/PA.Bko26-07-2016E. 022620096/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakB*y* *bn* b*n H*r* S*sw* Pr*s*j*
melawan
M*ry*t* b*nt* R*tm* W*y*n*
02-06-201626-07-201617-06-2016
215200140/AC/2016/PA.Bko21-07-2016E 047920130/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakK*s*m* H*d* b*n *tm* S*d*rm*
melawan
S*rm*n*h b*nt* R*m*j*n
09-06-201621-07-201627-06-2016
21530139/AC/2016/PA.Bko20-07-2016E.047910148/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakK*s*r b*n *hm*d
melawan
M*sr*w*t* b*nt* M. T*y*b
15-06-201620-07-201630-06-2016
21540138/AC/2016/PA.Bko18-07-2016E 047900149/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakB*mb*ng H*r**nt* b*n H. Z*b*r
melawan
J*l* *m*l** b*nt* *b* B*k*r
13-06-201618-07-201630-06-2016
21550137/AC/2016/PA.Bko18-07-2016E 047890161/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatJ*n* *rf*k* b*nt* J*m*nt*
melawan
*g*s P*rw*k* b*n S*tr*sn*
30-06-2016-12-07-2016
21560135/AC/2016/PA.Bko18-07-2016E 47870156/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*rry W*hy*n* b*nt* G*mp* R*t*
melawan
M*h*mm*d S*kr* b*n Z. *b*s
27-06-2016-15-07-2016
21570136/AC/2016/PA.Bko18-07-2016E 047880150/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*m*s*h b*nt* *r*s S*g*t*
melawan
Y*d* S*ms*d*n b*n *sw*t*l H*s*m
27-06-2016-14-07-2016
21580133/AC/2016/PA.Bko13-07-2016E.047840037/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakK*sd* b*n S*h*d*
melawan
S*sw*rd*n* b*nt* K*r*m
08-06-201613-07-201627-06-2016
21590125/AC/2016/PA.Bko11-07-2016E. 047760039/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*n* *lv*r* b*nt* Z*lk*rn**n
melawan
S*tr*y* Dw* Pr*y*nt* b*n G*sy*nt*
15-06-2016-11-07-2016
21600127/AC/2016/PA.Bko11-07-20160041/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatG*st*n* H*rm*l*n* b*nt* *hm*d R*z**
melawan
*j*sm*n b*n B*k*r*dd*n
20-06-2016-11-07-2016
21610129/AC/2016/PA.Bko11-07-20160049/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*n*d*r b*nt* H*r*n
melawan
M*st*f* b*n J*r*
21-06-2016-11-07-2016
21620124/AC/2016/PA.Bko11-07-20160131/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*m*d*h b*nt* *br*h*m
melawan
*sk*nd*r b*n *sm**l
08-06-2016-11-07-2016
21630126/AC/2016/PA.Bko11-07-20160139/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*sr*y*t*l Q*yy*m*h b*nt* M*s*r*n S*hl*n R*s*d*
melawan
R*y*d* b*n Sl*m*t
16-06-2016-11-07-2016
21640132/AC/2016/PA.Bko11-07-2016E. 047830142/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*ry*n* b*nt* *hm*d N*h*
melawan
*hm*d M*h*j*r*n b*n S*fr*d*n
22-06-2016-11-07-2016
21650073/AC/2016/PA.Bko11-07-2016E. 047820154/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*m*rm* b*nt* P*n*d*
melawan
S*h*rm*nt* b*n S*n*rd*
23-06-2016-11-07-2016
21660128/AC/2016/PA.Bko11-07-2016E47790042/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*n*y*m b*nt* D*r*n*
melawan
P*nj* *n*m Pr*s*t** b*n H*n*f*
20-06-2016-11-07-2016
21670130/AC/2016/PA.Bko11-07-2016E 047810144/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*v** J*m*l*h b*nt* K*rm*t
melawan
Sl*m*t F*tk*rr*hm*n b*n N*d* S*w*t*
23-06-2016-11-07-2016
21680132/AC/2016/PA.Bko29-06-20160010/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakKh**r*l *m*n b*n M. T*y*p Sy*r*f
melawan
*h* J*l**h* b*nt* W*rj*
01-06-201629-06-201629-06-2016
21690120/AC/2016/PA.Bko28-06-2016E. 047710132/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*tr* P*j* L*st*r* b*nt* K*h*n*
melawan
N*s*h*n b*n M*st*f*
08-06-2016-28-06-2016
21700122/AC/2016/PA.Bko28-06-2016E.047730126/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakM*h*mm*d D*dy *sk*nd*r b*n *hm*d
melawan
S*t* M*r**m b*nt* H.M.*l*
31-05-201628-06-201603-06-2016
21710119/AC/2016/PA.Bko27-06-2016E 047700140/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*m*r*t*n N*s*kh*h b*nt* M*ks*m
melawan
S*k*rn* b*n Sl*m*t
09-06-2016-27-06-2016
21720117/AC/2016/PA.Bko27-06-2016E 047680127/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSh*l*kh*h b*nt* P**j*
melawan
M*ly*n* b*n W*rs*n*
09-06-2016-27-06-2016
21730118/AC/2016/PA.Bko27-06-2016E 047680128/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*nt* M*sn*w*t* b*nt* *. K*k*
melawan
*rf*n R*ch*rd* b*n Kr*st*f
09-06-2016-27-06-2016
21740116/AC/2016/PA.Bko23-06-20160097/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatF*n* R**w*t* b*nt* t*g*h W*r*d*
melawan
N*pr* M*ly*d* b*n S**p*l *nw*r
06-06-2016-23-06-2016
21750115/AC/2016/PA.Bko23-06-20160123/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatY*l**w*t* b*nt* *j*
melawan
N*r*h*m b*n K*rj*n*
02-06-2016-23-06-2016
21760113/AC/2016/PA.Bko22-06-20160035/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatB*d* R*h*y* b*nt* M*nd**n*
melawan
*ndr* S*t**w*n b*n S*r*d*
06-06-2016-22-06-2016
21770114/AC/2016/PA.Bko22-06-2016E.047650111/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*t*d* b*n R*j* S*b*d*
melawan
M*rn**t* b*nt* B*st*m*
25-05-201622-06-201613-06-2016
21780111/AC/2016/PA.Bko20-06-2016E.047620089/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatY*n*t* b*nt* M. N*s*r. B
melawan
Q*r* M*rz* b*n *m*r. M
25-05-2016-20-06-2016
21790110/AC/2016/PA.Bko20-06-2016E. 022620114/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakB*sr* D*n*l b*n T*n*k
melawan
R*tn* J**t* b*nt* N*sw*r
23-05-201620-06-201608-06-2016
21800112/AC/2016/PA.Bko20-06-20160134/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatL*n* Y*l**nd*r* b*nt* K*sm*nt*
melawan
*rd**n b*n M*ly*d*
31-05-2016-20-06-2016
21810109/AC/2016/PA.Bko17-06-20160033/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatT*t*k B*d*y*t* b*nt* Sl*m*t B*rd*
melawan
S*w*nt* b*n S*p*rn*
01-06-2016-17-06-2016
21820106/AC/2016/PA.Bko16-06-20160023/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatR*b*’*h *d*w*y*h b*nt* K*s*m*n
melawan
M. *m*n*dd*n b*n *bd G*n*
31-05-2016-16-06-2016
21830133/AC/2016/PA.Bko16-06-20160028/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*l*str* b*nt* S*r*n
melawan
B*s*k* b*n S*m*n *l**s R*hm*d B*s*k* b*n S*n*n
31-05-2016-16-06-2016
21840108/AC/2016/PA.Bko16-06-20160118/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatP*p*n H*nd*s*h b*nt* M*gn*
melawan
R*h*m*n b*n *j*
31-05-2016-16-06-2016
21850085/AC/2016/PA.Bko15-06-2016E. 0475560025/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*m*l** P*tr* Pr*d*n* b*nt* H. *sh*d*
melawan
*d* S*sw*y* b*n S*k*rd*
30-05-2016-10-06-2016
21860084/AC/2016/PA.Bko15-06-2016E. 047550024/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*rl*n* b*nt* B*rl**n
melawan
M*t Z*rk*s*, S.*g b*n M. S*l*h
30-05-2016-15-06-2016
21870102/AC/2016/PA.Bko13-06-20160108/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*nt*rs*h b*nt* *j*m
melawan
Ng*t*m*n b*n T*k*r*n
26-05-2016-13-06-2016
21880103/AC/2016/PA.Bko13-06-2016E.047540119/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*nt*n T*t*s P*rm*t*s*r* b*nt* *g*st*r
melawan
M*rg*n* b*n M*ry*n*
26-05-2016-13-06-2016
21890100/AC/2016/PA.Bko06-06-2016E. 047510003/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakZ*kr*n b*n M*h*mm*d **d*
melawan
M*t**r* P*tr* b*nt* *sw*d S*l*h
21-03-201606-06-201604-05-2016
21900099/AC/2016/PA.Bko06-06-2016E 047500012/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakB*mb*ng B*d**n* b*n R*s*m*n
melawan
B*tty R**n* b*nt* *m*r B*k*r
25-04-201606-06-201610-05-2016
21910097/AC/2016/PA.Bko25-05-20160098/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*tm*n*h b*nt* M*rt* D*w*ry*
melawan
J*m*d* b*n S*g*m*n
28-04-2016-25-05-2016
21920095/AC/2016/PA.Bko24-05-20160076/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*n* M*km*n* b*nt* L*sm*n
melawan
*fl**d* S*ndr* b*n C*k H*s*n
02-05-2016-24-05-2016
21930094/AC/2016/PA.Bko16-05-2016E 047450030/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakK*n*d* b*n J*sd*
melawan
*fr**n* b*nt* K*m*r*d*n
11-04-201616-05-201602-05-2016
21940092/AC/2016/PA.Bko11-05-20160052/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatD*v* M*ly* T*nj*ng b*nt* N*sr*l
melawan
*khs*n M*h*dd*n b*n R**s
12-04-2016-10-05-2016
21950090/AC/2016/PA.Bko09-05-20160084/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatM*st*t*k b*nt* T*m*r*n
melawan
T**p*k b*n *r*p*n
21-04-2016-09-05-2016
21960086/AC/2016/PA.Bko09-05-20160083/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*l*s K*rn**w*t* b*nt* M*h*mm*d
melawan
M. N*r*l H*d* b*n M*j*d*
14-04-2016-09-05-2016
21970087/AC/2016/PA.Bko09-05-20160086/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*m**t* b*nt* B*rd* *nt*
melawan
J*m*d* *nt* b*n K*rn*
14-04-2016-09-05-2016
21980083/AC/2016/PA.Bko28-04-20160071/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakW*y*nt* b*n *j*t W*nt*
melawan
Sr* D*w*t* b*nt* W*d*d*
31-03-201628-04-201621-04-2016
21990080/AC/2016/PA.Bko25-04-20160077/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatW*n*rn* b*nt* M*k*t
melawan
Ng*t*m*n b*n J*k*
07-04-2016-25-04-2016
22000081/AC/2016/PA.Bko25-04-2016E 047320018/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakNg*tn* b*n S*k*rd*
melawan
M**t*n* b*nt* *bd. H*m*d
28-03-201625-04-201611-04-2016
22010076/AC/2016/PA.Bko22-04-20160078/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatN*ld*w*t* *. N*z*r b*nt* *. N*z*r
melawan
H*lv**z* b*n Y*sl*n R
05-04-2016-22-04-2016
22020077/AC/2016/PA.Bko22-04-2016E. 047280060/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*f** b*nt* *sm**l
melawan
*. R*khm*n. S b*n S*m*n
06-04-2016-22-04-2016
22030075/AC/2016/PA.Bko21-04-20160075/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*nd* *nggr**n* b*nt* S**b*n*
melawan
*m*nsy*h b*n M*nsy*r
05-04-2016-21-04-2016
22040074/AC/2016/PA.Bko20-04-2016E.047240021/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakZ*hd*, S.S* b*n H. M*hm*d
melawan
Sr* Y*l*t* b*nt* M. S*d*l
23-03-201620-04-201614-04-2016
22050073/AC/2016/PA.Bko20-04-2016E. 047240011/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakK*k*n G*ndh* S*m*rn* b*n S*m*rn*
melawan
*k* F*tr* Y*nt* b*nt* *m*t R*s*n
16-03-201620-04-201631-03-2016
22060072/AC/2016/PA.Bko20-04-2016E 047230004/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Talak*sm**l M*rz*k* b*n S*r*d*y*nt*
melawan
N*r *r*f*h b*nt* J*m*n*d*n
02-03-201620-04-201628-03-2016
22070133/AC/2016/PA.Bko19-04-20160058/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakKh**r*l H*d* b*n M*st*r
melawan
**n R*sn*w*t* b*nt* S*t*rl*n
10-03-201607-04-201628-03-2016
22080069/AC/2016/PA.Bko19-04-2016E 047200001/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakS*l*kh*n b*n R*sd*
melawan
*r* W*d*y*nt*. *. M* b*nt* S*p*rj*n
22-03-201619-04-201605-04-2016
22090067/AC/2016/PA.Bko13-04-2016E. 047180046/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakN*n*ng b*n S*n*l*
melawan
*st* M*k*r*m*h b*nt* W*nd*
16-03-201613-04-201601-04-2016
22100064/AC/2016/PA.Bko12-04-2016E. 022630062/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatS*t* *m*n*h b*nt* K*m*
melawan
*m*n R*h*m*n b*n M*m*n R*h*m*n
24-03-2016-12-04-2016
22110060/AC/2016/PA.Bko07-04-20160036/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatL*nd* P*rn*m* S*r* b*nt* *bd*l R*hm*n
melawan
S*rb**n* b*n T*br*n*
21-03-2016-05-04-2016
22120061/AC/2016/PA.Bko07-04-2016E047120045/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai TalakW*g*n* S*br*t* b*n T*r*t
melawan
F*n*lt* b*nt* M. S*d*q
10-03-201607-04-201628-03-2016
22130059/AC/2016/PA.Bko05-04-20160055/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*sw*t*n H*s*n*h b*nt* *f*nd*
melawan
S*pr**n* b*n S*c*pt*
17-03-2016-28-03-2016
22140053/AC/2016/PA.Bko28-03-20160050/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai Gugat*lf* H*ndr**n* b*nt* F**z*
melawan
*nt*n* Pr*nd*sk* b*n J*kp*r
10-03-2016-28-03-2016
22150054/AC/2016/PA.Bko28-03-20160056/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatH*rt*n* b*nt* M*k*r*
melawan
*nd* S*h*d*n b*n *nd*ng T*ry*
10-03-2016-28-03-2016
22160032/AC/2016/PA.Bko17-02-2016E. 046820008/Pdt.G/2016/PA.BkoCerai GugatSr* M*ly*n* b*nt* P*rny*m*n
melawan
*zr*l P*rn*m* b*n S*y*d*
01-02-2016-17-02-2016